• 2019/2020

    • Ako trávime čas doma

     Ponúkame zopár fotografií, ktoré nám zaslali naše deti. Chceme nimi motivovať a vyzvať aj ostatné deti, by sa s nami podelili o fotografie z trávenia svojho času doma. Vaše fotografie budeme pridávať do fotoalbumu na stránke školy.

     Viac vo fotoalbume...

      

     Divadielko Snehulienka

     Legendárna rozprávka o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch od bratov Grimmovcov v podaní hercov divadla Clipperton z Banskej Bystrice bola pre nás krásnym umeleckým zážitkom. Hudba, tanec, smiech a zábava, ako aj nezvyčajné stvárnenie známej rozprávky, nás úplne vtiahli do deja a otvorili nám nové komnaty kráľovstva fantázie.
      
     Viac vo fotoalbume...
      

     Keby som bol obchodníkom...

      
     Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. Preto sme sa v našom školskom klube rozhodli prostredníctvom jednoduchých hier rozvíjať našu finančnú gramotnosť. A že nám to išlo dobre, môžete posúdiť na základe fotografií...
      
       Viac vo fotoalbume...
      

     Valentín

     24. školský týždeň sa niesol v duchu valentínskych srdiečok a prianí. Dôraz sme dávali nielen na výrobu "valentiniek", ale predovšetkým na darovanie pozornosti, úsmevu, pomoci a lásky jeden druhému, prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na budovanie vzťahov v kolektíve.
      
        Viac vo fotoalbume...
      

     Fašiangy

      
     V Školskom klube detí sme si pripomenuli ľudové zvyky a tradície fašiangov, ktoré boli pokračovaním dopoludňajšieho karnevalu. Tanec a zábavné hry nás teda sprevádzali po celý deň.
      
       Viac vo fotoalbume ...
      
      

     Zima trochu inak

     Nedostatok snehu sme nahradili inými aktivitami, ktorými sme si pripomenuli zimu i aktivity našich predkov. Snehuliaka sme si stavali z príkladov a slov, zahrali si divadielko na tému zvieratká v prírode, vyrábali hand made hračky z vlny. Okrem toho, že sme si vyskúšali byť hercami a remeselníkmi, užili sme si aj kopec zábavy a smiechu.

     Viac vo fotoalbume...

     Aj v zime sa hráme vonku

     Aj keď nám tohtoročná zima nenadelila veľa snehu, tých pár okamihov sme využili naplno. Hneď ako sa zabelel sneh, vybehli sme vonku, stavali snehuliaka, šantili a užili si trochu snehovej nádhery. S iskričkami v očiach a vyštipanými líčkami nám olovrant viac chutil.

     Viac vo fotoalbume...

     Rozprávkový čas Vianoc

     Radosť detí z blížiacich sa vianočnch sviatkov a najmä ich netrpezlivosť sme sa v ŠKD snažili podporiť rôznymi aktivitami. Už na začiatku adventného obdobia deti pripravovali rôzne výrobky s vianočnou tématikou. Tieto poslúžili aj v rámci vianočnej burzy. Nechýbali ani pohybové aktivity, zdobenie stromčeka i triedy, vianočné besiedky a pod.

           Viac vo fotoalbume...

      

     Deň dobrosrdečnosti

     Medzinárodne uznávaný „Deň dobrosrdečnosti“ sme si pripomenuli aj v našom školskom klube detí. Rozhovory, didaktické hry a malé pozornosti boli náplňou celého týždňa. Drobné skutky lásky sa nám podarilo robiť nezištne a v skrytosti, ako dobrí anjeli. Zaumienili sme si, že v tom budeme pokračovať do Vianoc, a možno aj dlhšie...

     Viac vo fotoalbume
      

     Stolček prestri sa!

     Všetky oddelenia ŠKD sa zapojili do podujatia „Stolček prestri sa!“, ktorého cieľom bolo poznať zdravé a nezdravé potraviny, zásady zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Nabádali nás k tomu ochutnávky ovocia a zeleniny, didaktické hry na tému zdravej výživy, súťaže a kvízy.

      

     Viac vo fotoalbume.

      

     Jesenné pele-mele

      

     Zlatistá jeseň nám v školskom klube učarovala. Keďže trvala dlhšie než inokedy, dokázali sme vytvoriť aj takéto krásne veci (viď fotoalbum).

     Viac foto vo fotoalbume.

      

     Z rozprávky do rozprávky

     Posledný školský deň pred jesennými prázdninami sme ukončili symbolickým uzamknutím školy zázračným kľúčom na podujatí ŠKD s názvom "Z rozprávky do rozprávky". Rozprávkovo vyzdobená školská jedáleň, ktorú pripravili naše pani vychovávateľky, sa zaplnila deťmi v krásnych kostýmoch rozprávkových postavičiek. Bolo naozaj ťažké vybrať z každého oddelenia tú nakrajšiu. Ale predsa len, tie naj boli ocenené rozprávkovou knihou. Ale ani ostatné deti neobišli naprázdno. Boli ocenené fixami a džúsom, ktorý im po výdatnom tanci určite prišiel vhod. Toto podujatie bolo sprevádzané výbornou atmosférou a zábavou. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

     Ďalšie foto vo fotoalbume...

      

     Jeseň pani bohatá

     Jeseň je skutočne veľmi pekná, farebná a poskytuje nám veľa prírodného materiálu na tvorivé aktivity. Medzi neodmysliteľný materiál patrí aj tekvica. Bolo krásne pozorovať deti, ako sa vyšantili pri tvorbe. Ich fantázia skutočne nemá hranice. Dary jesene využili deti v ŠKD a vytvorili z nich prekrásne diela. S niektorými z nich sme sa zapojili aj do celoslolvenskej súťaže Tekvicománia. 

      

     Ďalšie foto vo fotoalbume...

      

     Poklad ukrytý v jabĺčku

     21. október je Dňom jablka. Vraví sa, že čím viac jabĺk, tým menej chorôb. Poklad zdravia sme spoločne hľadali v jabĺčkach. Sami sme ich umyli, nakrájali (bez zranení) a samozrejme aj zjedli. Takto nasýtení sme si tvorivými aktivitami vyzdobili triedu, zasúťažili a zaspievali. Zistili sme, že zdravie môže aj chutiť. Radi si na jabĺčkach pochutnáme aj v iné dni.
      
     Ďalšie foto vo fotoalbume.
      
      

     Babka, dedko mám ťa rád 

     Aj tento október, tak ako po minulé roky, sme si v ŠKD uctili našich starých rodičov. Odovzdávajú nám svoje cenné skúsenosti a zážitky. S deťmi sme sa porozprávali o starých rodičoch, o tom, čo pre nás znamenajú a ako im prejavujeme našu vďaku. Pripravili sme pre nich poďakovanie vo forme malých darčekov. Veríme, že sme ich nimi potešili. Viac fotiek v našom fotoalbume. 

     Šarkaniáda

     Nemá krídla, ani chvost,

     a predsa vyletí vysoko dosť...

     Čo je to?“                    ŠARKAN

      

                V každom oddelení ŠKD sa uskutočnila šarkaniáda. Cieľom bolo zhotoviť šarkanov a samozrejme ich aj vyskúšať. S deťmi sme vyrábali šarkanov rôznymi technikami – otláčaním, mozaikovaním, maľovaním, strihaním...

                 Všetky deti sa s radosťou a nadšením pustili do práce. Z výrobkov mali veľkú radosť. Spoločnými silami sa nám podarilo zhotoviť krásnych šarkanov, ktorými sme vyzdobili školu. A nechýbalo popoludnie púšťania šarkanov v parku a pri zimnom štadióne. Radosť v očiach detí bola obrovská. Už sa tešíme na budúci rok...Viac fotiek v našom fotoalbume. 

     Európsky týždeň športu

     Náš Školský klub detí sa zapojil do Európskeho týždňa športu. Športové aktivity organizovalo CVČ v Trebišove. 

     Deti súťažili v rôznych pohybových hrách ako beh okolo méty, minifutbal, hod ťažkou loptou, skok z miesta a tiež veľmi žiadaná lukostreľba.

     Odmenou im bola radosť z pohybu, sladké prekvapenie a malá školská pomôcka.  Viac fotiek v našom fotoalbume. 

     Európsky týždeň mobility 

     Každoročne sa v septembri koná Európsky týždeň mobility. Tohto roku sa niesol v znamení hesla: Prejdime sa spolu! 

     My v školskom klube detí sme sa tiež zapojili, veď prechádzky máme radi. Vyrazili sme do ulíc mesta ale aj do nášho krásneho parku. Takto sme sa ,,krokom cez mesto" pripojili ku všetkým, ktorí sa  rozhodli podporiť túto akciu. Aby sa ľuďom veselšie kráčalo, skrášlili sme chodník pred našou školou pestrými kriedovými obrázkami. Nech nie je nuda. 

     Bolo to zaujímavé a veselé a sme radi, že sme išli všetkým príkladom. Tak aj Vám pripomíname, aby ste nezabudli: chôdza je pohyb a pohyb je zdravý. Viac fotiek v našom fotoalbume. 

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841