• 2012/2013

    • MISS bábika

     Dňa 24.5.2012 prebiehala v školskom klube súťaž "MISS BÁBIKA". Rodinná výchova je dôležitou súčasťou aktivít v školskom klube. Svoje emócie, prejavy lásky mohli deti ukázať pri starostlivosti o svoje "bábätko". Spievali uspávanky, prebaľovali, kŕmili. Z dievčatiek sa stali naozajstné mamičky. Veľmi nás potešilo, že do súťaže sa zapojil aj prváčik Dominik. Všetci sme mu držali palce. Všetci súťažiaci boli odmenení krásnymi cenami a sladkosťami. Pozrite sa na fotky, ako krásne sme prežili popoludnie v ŠKD.

     Výstava zvierat v CVC Príroda- ŠKD

     V popoludňajších hodinách za nádherného  slnečného počasia sa všetky oddelenia ŠKD premiestnili parkom za poznávaním  exotického vtáctva, holubov, zajačikov, sliepok ,a kohútov do CVC Príroda / Mičurinka /. Chovatelia z blízkeho okolia sa naozaj mali čím pochváliť!!! Hala bola plná zvierat a deti nevedeli ,kam skôr pozerať. Komu bolo v hale tesno, mohol sa povoziť na koči. V tento deň naozaj všetko vyšlo ako má byť.

     Mikuláš párty 

     Mikuláš prišiel v sprievode anjela a čerta. Každá skupina predviedla svoj nacvičený pekný program, kde sa spievalo, recitovalo a tancovalo. 

     Halloween 2012

     Na chvíľu sme sa premiestnili do sveta rozprávky a fantázie a úplne zabudli na bežné dni plné naháňania sa za školskými povinnosťami. Nesnažíme sa napodobňovať Ameriku, bola to naša slovenská strigo- bosorácka -diskotéka plná tajomnej energie, ktorá vznikla záhadným prevtelením, detí do podivuhodných bytostí sveta fantázie! Veď aj v rozprávkach nie sú iba princezné a bola to skvelá forma zašantiť si v školskej jedálni, ktorá sa akoby čarovným prútikom zmenila  na tanečný parket. 

     Stavanie kŕmidiel

     Aj tento rok nezaháľame a ako správni „Priatelia lesa“ chceme naďalej pomáhať vtáctvu  v zime.                                             Sme si vedomí toho, ako veľmi potrebujú našu pomoc.  Preto usilovne vyrábame za pomoci uja Janka /p. Sopka z CVC- Príroda/ktorý odovzdáva deťom  s nekonečnou trpezlivosťou svoje skúsenosti. Niekoľko kŕmidiel sme darovali, aby sa vtáčikom pomáhalo nielen na našom dvore, parku a blízkom okolí. Pravidelne kontrolujeme  a dosypávame krmivo. Deti sú usilovné a teší ich majstrovať, vyrábať a pomáhať, z čoho máme samozrejme radosť.

     Streľba zo vzduchovky

     Sprevádzaní krásnym  počasím plným farebných tónov jesene vybrali sme sa21.11.2012 na malý výlet do CVC – Príroda. Tam nás už očakával „ujo Janko“ pán Sopko, ktorý sa aktívne  podieľa na funkčnosti a zviditeľňovaní nášho obľúbeného krúžku. Našim základným cieľom  bolo vyskúšať si  mušku vzduchovky, zrak, bystrosť, koncentráciu a pozornosť. Každý mal príležitosť skúsiť si to a objavili sme aj pár streleckých talentov! To všetko sa dialo po bezpečnostnej prednáške a prezentácii narábania so strelnou zbraňou.

     Priatelia lesa

      Deti sa zaujímajú o prírodu, chcú ju spoznávať a chrániť, preto sa vždy tešia na stretnutie s vedúcim krúžku, ktorý ich vždy prekvapí zaujímavým rozprávaním o prírode, o zvieratkách a o ochrane prírody.Dozvedeli sa niečo o poľovníctve v našom regióne a aj o tom, ako sa poľovníci starajú o zvieratá a prírodu.

     Opekačka

     V prírodnom prostredí chutí vždy všetkým deťom. Hlavne, keď si špekáčiky  a klobásky pripravia samy.

     Zahájenie krúžkovej činnosti 2012/2013

     Za nádherného slnečného počasia farebnej jesene členovia krúžku „Priatelia lesa“  zahájili svoju činnosť  návštevou CVČ PRÍRODA v Trebišove, /ktorú stále voláme “Mičurinka“/ S radosťou sme privítali aj  nových členov tohto krúžku. Chránime a stále spoznávame prírodu, rešpektujeme ju a tešíme sa z pobytu v prírode, o čom svedčia aj naše fotografie.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com