• 2013/2014

    •  

     Hry v triede

     Deň plný hier, zábavy, súťaženia.

     Miss bábika

     Úlohou dievčať bolo predstaviť svoju bábiku, predviesť ako sa o ňu starajú a zaspievať uspávanku. Všetky súťažiace za svoju snahu dostali sladkú odmenu.

     Oslava

     V školskom klube bolo rušno, lebo sa chystalii na ten ,,Veľký deň".

     .

     Veselo je v školskom klube

     Aj takto sa dá zdravo relaxovať na školskom ihrisku. Zabávali sme sa pri tomto super- nápade Veroniky Adamovej a do sýtosti sme sa pri týchto atletických výkonoch aj nasmiali a chceme sa s Vami podeliť o tieto krásne momentky. Erika Peter a deti z ŠKD

     Les ukrytý v knihe

     Dňa 9.5.2014  deti zo IV. oddelenia ŠKD navštívili Mestskú knižnicu v Trebišove. Oboznámili sa s knihami, v ktorých sú hlavnými hrdinami zvieratká. Spoznali rozprávkový les, pozreli si náučný prírodopisný film o svišťoch.Deti sa už teraz tešia na ďalšiu návštevu knižnice.

     Sadenie stromu

     V tento symbolický deň narcisov „Priatelia lesa“ urobili ešte jeden dobrý skutok a posadili na školskom dvore strieborný smrek .Pomáhali aj iné deti a tešili sa, že robíme dobrú vec , hlavne pomáhame prírode!

     Zároveň sme prekyprili rýľom aj piesok a do sýtosti sa v ňom zahrali. Erika Peter a Ján Sopko, vedúci krúžku z CVČ.

     Dari jari - ochutnávka 

     7.4.2014 sme sa ochutnali spoločne naše dary prírody v podobe pažítky,petržlenu, žeruchy, ktorú sme aj sami sadili a  ekologicky s láskou dopestovanej reďkovky od našej pani vychovávateľky  Erika Peter a deti z II. odd. školského klubu.

     Jarné prebúdzanie

     V piatok 28.2.2014 pred jarnými prázdninami, sme sa po dlhej zime vybrali do Mestského hospodárskeho strediska v Trebišove vybrali v rámci turistickej vychádzky na za relaxáciou a novým poznaním do prírody a medzi naše obľúbené zvieratká a nové jarné mláďatká. Počasie nám vyšlo a všetci sme si to užili, pozrite si fotografie . Erika Peter a deti z II. odd. školského klubu.

     Prvá pomoc

     V školskom klube sme sa naučili poskytnúť prvú pomoc.

     Beseda

     Dňa 21.2.2014sme sa popoludní v zborovni stretli s ochranármi chránenej prírodnej oblasti LATORICA. Témou boli MOKRADE, ich vznik, význam a život v nich. Zážitkové učenie dopĺňala fotodokumentácia a envirohry.

     Šarkaniáda v ŠKD 

     Čakali sme na dobrý vietor a šarkaniáda mohla začať. Niektoré šarkany však nechceli poslúchať, ale deti sa nedali odradiť a trpezlivo skúšali, kým sa im to nepodarilo. 

      

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com