• 2014/2015

    • Deň Zeme

     22. apríla 2015 sa v mestskom parku uskutočnili rôzne aktivity k 45. výročiu Svetového Dňa Zeme. Deti zo 4. oddelenia ŠKD ZŠ M. R. Štefánika sa aktívne zapojili do aktivít pripravených pracovníkmi CVČ Trebišov Mgr. Jánom Pekarčíkom a Martou Simanovou: vymaľovali sádrové odliatky rastlín a živočíchov; lepili vrchnáčiky z PET fliaš na kartón – vyrobili pestrofarebný balón, z ktorého by sa chceli pozerať na našu Zem.

     7.oddelenie v knižnici

     Dňa 19.3.2015  navštívilo 7.oddelenie ŠKD    mestskú  Zemplínsku knižnicu v Trebišove, kde okrem oboznámenia sa s jednotlivými oddeleniami knižnice, zrealizovali dramatizáciu prečítanej rozprávky Soľ nad zlato.  Z knižnice si okrem pekných dojmov odnášali aj vlastnoručne vyrobené záložky.

                                                       

     1.oddelenie v knižnici

     18.3.2015 sa 1.oddelenie ŠKD zúčastnilo akcie Marec mesiac knihy v miestnej knižnici. Deti sa oboznámili s jednotlivými oddeleniami v knižnici. Pani knihovníčka nám prečítala príbeh "Ako psíček s mačičkou piekli tortu". Spoločnými silami sme im vymýšľali rôzne mená. Nakoniec nám pani knihovníčka dovolila prezrieť knihy z políc knižnice.

        

     Marec mesiac knihy

     12.03.2015 sa 4.oddelenie školského klubu zúčastnilo akcie Marec mesiac knihy v miestnej Zemplínskej knižnici Trebišov. Deti sa oboznámili s jednotlivými oddeleniami v knižnici ... Pani knihovníčka ich oboznámila s knihami v detskom oddelení a ich autormi. Taktiež im vysvetlila ako to prebieha v knižnici, ako si môžu požičať knihu, a  podľa čoho si môžu knihu v policiach nájsť. Deti si mali možnosť samostatne prezrieť knihy a vyrobiť si záložku do knižky. 

      

     Maratón hlasného čítanie

     Dňa 26.3.2015  sa v  7.oddelení   ŠKD    uskutočnil Maratón hlasného čítania. Deti si doniesli svoju najobľúbenejšiu rozprávkovú knihu, s ktorou oboznámili svojich kamarátov. Okrem známych rozprávok  ako napr. Snehulienka, Sedem kozliatok..., deti  spoznali aj nové rozprávkové postavy. Tento Maratón hlasného čítania bol zameraný na to, aby deti viac čítali a obohacovali si slovnú zásobu. Pekná záložka, ktorú využijú pri čítaní kníh im bude túto akciu pripomínať. 


     Výstava kraslíc

     4.oddelenie v spolupráci s enviromentálnym krúžkom z CVČ navštívili výstavu kraslíc vo Vlastivednom múzeu v Trebišove. Videli rôznu techniku zdobenia kraslíc a ľudovej tvorby. 

       

     Halloween 2014

     Ako mávnutím z čarovného prútika sa z naších detí razom stali príšerky a strašidlá. Celé odpoludnie sa nieslo v duchu tohto sviatku.

     Kašírované taniere

     Aj v školskom klube žiaci zažívajú zaujímavé veci. S p. vychovávateľkou D.Berincovou sa rozhodli kašírovať taniere. Čo je kašírovanie? Je to oblepovanie nejakého predmetu trhanými alebo strihanými pásikmi papiera (noviny, časopisy) tapetovým lepidlom v niekoľkých vrstvách na seba podľa toho, akú pevnosť či hrúbku kašírovaného predmetu potrebujeme dosiahnuť. Je to vďačná technika pre tvorbu, napodobňovanie či kópiu rozličných predmetov.

     Deti a kone

     Stredu, 15.10.2014, si deti 4.oddelenia určite zapamätajú ,pretože sme sa s deťmi po dlhom čase vybrali na výlet ,ktorý aj napriek nepriaznivému počasiu vyšiel na jednotku a deti si výlet na Mičurinku pochvaľujú. Niektoré deti mali šťastie a stihli sa na koníkoch aj povoziť, zvyšné si užili cestu z Mičurinky do školy.

     Šarkaniáda 2014

     Tak ako každý rok, aj tento sa uskutočnila celoklubová ŠARKANIÁDA. Všetkým sa páčila, aj keď vetrík nepofukoval tak, akoby sme si želali.

     Zdravý životný štýl

     V jesenných mesiacoch  pokladáme za nevyhnutné pripomínať deťom dôležitosť a význam prísunu vitamínov  v prirodzenej podobe. V kolektíve  sme chuť na ovocie a zeleninu podporili hromadnou ochutnávkou darov prírody. Pozrite sa na fotografie.

     Priatelia lesa

     Cieľom bolo oboznámiť deti  s kreatívnymi možnosťami trávenia času v ŠKD, ako aj povzbudzovať záujem o prírodu, ako aj jej ochranu  a kladný postoj k zvieratám.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com