• 2016/2017

    •  

     Kreslím, kreslíš, kreslíme

     V piatok sme si povedali, že sedieť v triedach sa nám veru nechce. Veď čo by sme v triede robili, keď je vonku tak pekne. Kresliť na papier môže byť zábava, ale chcelo by to väčšiu plochu pre náš výtvarný prejav. Preto sme vybehli pred školu a rozhodli sa, že si skrášlime sivú asfaltovú plochu pred budovou. Farebnými kriedami sme nešetrili a hneď vznikali na chodníku umelecké diela. Nejeden chodec sa pristavil a obdivoval naše výtvory. Možno z nás nevyrastú  umelci - maliari, ale kreslenie na chodník nás bavilo a parádne sme si to užili. Viac fotiek v našom fotoalbume.

      

     Minifestival detskej knihy

     Zemplínska knižnica v Trebišove (vlastne, tety, čo v nej pracujú) nás pozvali na Minifestival detskej knihy. Tohto roku mal názov ,,Čítame si radi, podelíme sa aj s vami"  bol to už 7. ročník. My sme pozvanie s radosťou prijali. Pred mestským kultúrnym strediskom, v ktorom má knižnica svojej priestory, sa stretlo veľa detí. Naši rovesníci, ktorí sa s knihami kamarátia, čítanie je pre ne potešením a tiež sa radi zabávajú. Priamo na námestí pre nás boli pripravené rôzne stanovištia. Na jednom z nich sme si mohli vlastnoručne vytvoriť a vyzdobiť čitateľský zápisník. Na ďalšom sme si mohli len tak čítať alebo listovať v zaujímavých knihách. Zábavná bola aj štafeta s knihou. No najzaujímavejšie pre nás bolo maľovanie na tvár, kedy sa z nás, pomocou farbičiek, stali rôzne rozprávkové bytosti. Zažili sme neobyčajné popoludnie a opäť sa potvrdilo, že knižnica nie je miesto plné kníh, ale že v nej zábava určite nechýba. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Divadelné predstavenie ,,Klenoty Slovenska"

     Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malebná krajina. Tá malebná krajina skrývala mnohé poklady, o ktorých však ani kráľ, ani ľud tejto krajiny, nemal tušenia. V jedno popoludnie sme však tieto slovenské klenoty spoznali. Nemuseli sme ísť ďaleko. Herci, z divadelnej spoločnosti TresC, prišli za nami a rozložili si svoje kulisy, kostými a rekvizity v našej telocvični. Vo svojom divadelnom predstavení nám ukázali, aká krásna je naša krajina. Oboznámili nás s významnými slovenskými vzácnosťami ako sú meď či zlatá ruda. Poznali sme významné historické osobnosti a dôležité udalosti. Divadelné scénky boli pútavé, humorné aj poučné.

     Dokonca si niektorí z nás v nich spolu s hercami zahrali. So záujmom sme všetko sledovali, počúvali a počas predstavenia neraz odmenili hercov potleskom. Najviac sa nám páčili šermiarske súboje a priznávame, každý sa tak trochu zľakol, keď na scéne buchla bomba. Práve vtedy, keď to už nikto nečakal. Lenže zazvonil zvonec a krásnemu divadlu bol koniec. Rozišli sme sa do svojich oddelení plní zážitkov a sme radi, že medzi nás títo skvelí umelci zavítali. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Deň detí - ŠKD

     Medzinárodný deň detí sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Každoročne si ho pripomíname 1. júna. V školskom klube sme ho tiež oslávili tak, ako sa patrí. Najskôr sme všetci išli na zmrzlinu. Vôbec nám neprekážal ten dlhokánsky zástup, ktorý sme vytvorili pred stánkom so zmrzlinou. Každý si rád počkal na vytúženú studenú dobrotu a teta zmrzlinárka sa musela poriadne obracať. Potom sme sa zabávali, vybláznili sme sa v parku pri rôznych hrách a súťažiach, kreslili sme na chodník, spievali a tancovali. Zábava nemala konca. Škoda len, že Deň detí nie je každý deň. Viac fotiak v našom fotoalbume. 

     Viete, že .... ? VIII. oddelenie

     Viete, že oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog? Alebo, že hrozno v mikrovlnke exploduje? My, v VIII. oddelení školského klubu, to už vieme. A nie len to. Spoločne sme pracovali na zaujímavom a zároveň zábavnom projekte.

     Vyhľadávali sme v encyklopédiách alebo na internete rôzne zaujímavé informácie. Niečo nové, čo sa nedozvieme z našich učebníc. Tie sme potom napísali na farebné lístočky a každý z nás odprezentoval, to čo vyhľadal, pred kamarátmi. Teraz ich máme na nástenke v triede a môžeme si ich kedykoľvek opäť prečítať. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí a tiež musíme priznať, že to bola aj zábava. Ak ste zvedaví, aké neobvyklé informácie sme našli, príďte sa pozrieť do nášho oddelenia. Mimochodom. Vedeli ste, že najstarší žiak mal 84 rokov? Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Naša záhradka I. oddelenie 

     Už názov napovedá, že sa jednalo o popoludnie spojené s prírodou. Deti si vyskúšali svoje zručnosti a schopnosti pracovať so zeminou a rastlinami. Spoločne si vytvorili malý záhon, kde si vysadili priesady jahôd, paradajok a rôznych bylín. Deti sa naučia starať o záhradu, budú ju zalievať, naďalej zveľaďovať a tešiť sa na úrodu. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Beseda s lekárkou - III. a IX. oddelenie 

     Do ŠKD zavítala Mudr. Kmečová z pľúcneho oddelenia v Michalovciach. Hravou formou oboznámila deti o škodlivosti fajčenia a jeho negatívnych dôsledkoch pre ľudské zdravia. Cieľom bolo zvýšiť záujem detí o svoje zdravie. Beseda bola ukončená prostredníctvom zážitkového učenia a tvorivej dramatiky a to formou aktivity zameranej na schopnosť správať sa v rôznych kritických situáciách a vedieť odmietnuť cigaretu aj iné drogy. Viac fotiek v našom fotoalbume.

      

     Výročia M. R. Štefánika - ŠKD

     Dňa 4. mája si Slovensko pripomenulo 98. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Nám, deťom v školskom klube, nie je tento významný slovák neznámy. Veď po ňom je pomenovaná ulica, na ktorej sídli naša škola. Spoločne sme si pripomenuli jeho zásluhy pri odboji počas prvej svetovej vojny a pri založení Československej republiky. Tiež už o ňom vieme, že bol astronómom, fotografom, letcom, politikom aj diplomatom. Nové poznatky sme získali pri prezentácii, ktorú pre nás pripravili naše vychovávateľky a zahrali sme sa hry. Niečo nové sme sa naučili, staré vedomosti sme si upevnili a aj sme sa zahrali.
     Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Stavanie mája v ŠKD

     Máj, máj, máj zelený,

     pod oblôčkom sadený.

      

     A veru, už aj my máme máj “posadený”. V školskom klube je veľa súcich dievok, tak mládenci neváhali, a pre naše dievčatá máj na školskom dvore postavili. Je nádherný, veľký a pestrofarebný.

     Potom sme sa všetci dobre zabavili pri ľudových pesničkách, zatancovali sme si - aj karičku sme skúsili a zaspievali.

     Sme radi, že si stále pripomíname tento pekný zvyk zo slovenských ľudových tradícii. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Deň Zeme

     Každoročne v apríli má naša planéta veľký sviatok. Všetci vieme, že je to Deň Zeme.Mesto Trebišov - oddelenie školstva v spolupráci s ŠOP SR Správa CHKO Latorica aj tento rok pripravilo pre deti toto podujatie. A deti zo školského klubu sa s radosťou zúčastnili. Okrem bohatého kultúrneho programu nás zaujali tvorivé dielničky, kde si každý mohol vlastnoručne vytvoriť milú drobnosť z odpadového alebo recyklovateľného materiálu. Takéto maličkosti na pamiatku vždy potešia. Každé oddelenie si vyrobili kŕmidlo pre vtáčiky, ktoré určite zavesíme na školskom dvore. Súčasťou akcie Deň Zeme bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Ako si predstavujem čistú planétu”.Z našej školy boli odmenené Sárka Dzurovčáková a Klárka Marková. Ich práce boli ocenené na popredných miestach a my dievčatám k ich úspechu gratulujeme. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Návšteva knižnice IV. oddelenie 

     Pondelkové popoludnie sme s deťmi strávili v Zemplínskej knižnici v Trebišove, kde prebiehal projekt ,, Cestujúce bábky". Dozvedeli sme sa o piatich televíznych bábkových inscenáciách a o povestiach v Košickom kraji. Na záver sme si s bábkovými figúrkami zahrali spoločnú hru ,,človeče, nehnevaj sa". Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Šikovné rúčky IX. oddelenie 

     Slnečné lúče nám priniesli dobrú náladu i chuť tvoriť. Spod snehu vykukli prvé snežienky, ktoré nás inšpirovali k tvorbe pekných obrázkov. Kedže koniec zimy symbolizujú ovce na pasienkoch, preto sme si ovečky vytvorili z papiera, vlny, špagátov. Vtáčiky nám spievali pod rukami a prvé jarné kvietky z farebných papierov kvitli jedna radosť. Lienky sedembodkové prileteli na naše okná aby nám splnili sedem želaní. Biele polystyrenové vajíčka sa razom zmenili na veľkonočné kraslice. Rúčky máme šikovné, veľmi radi tvoríme. Viac fotiek v našom fotoalbume.

      

     Veľkonočné kraslice IV. oddelenie

     Blížiace sa sviatky jari sme si v našom oddelení pripomenuli výzdobou veľkonočných kraslíc servítkovou technikou. Deti boli kreatívne a fantázia u nich pracovala na sto percent. Kraslice sa nám podarili, ako sme si predstavovali. Celé  popoludnie sme si všetci užívali a nieslo sa v príjemnej atmosfére. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Beseda 

     Deti zo všetkých oddelení ŠKD sa zúčastnili besedy: Bezpečnosť školáka, ktorú viedla príslušníčka Policajného Zboru poručíčka Kuchárová. Situačnou hrou vtiahla deti do búrlivej diskusie o vhodnom a nevhodnom správaní k spolužiakom, kamarátom v škole, v ŠKD. Deti sa dozvedeli nové informácie, pojmy aj to, na koho sa majú v prípade ťažkostí so šikanovaním obrátiť. Ohlasy detí na besedu boli veľmi pozitívne a preto spoluprácu s Policajným Zborom budeme naďalej rozvíjať.Viac fotiek v našom fotoalbume

     Jar v VII. oddelení

     Deti ukázali svoju zručnosť a fantáziu výrobou pekných jarných prác. Pracovali naozaj svedomito a zodpovedne. Výsledkom ich tvorby sú prekrásne, veselé obrázky vyrobené z farebného papiera, krepového papiera no aj z prírodného materialu , ako sú bahniatka. Taktiež sa nám spoločnými silami podarilo vytvoriť nádherný veniec s menami, ktorý nám symbolizuje priateľstvo v oddelení. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Múzejníček I. oddelenie

     Po návšteve múzea sa deti s nadšením zapojili do súťaže ,,Múzejníček", ktorú organizuje Vlastivedné múzeum v Trebišove. Pri tvorbe Múzejníčka si deti vyskúšali rôzne remeslá ako je bábkarstvo, krajčírstvo, návrhárstvo. Pripravili si nite, ihly, látky a pustili sa do tvorivej práce. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Návšteva knižnice VIII. oddelenie a I. oddelenie

     Pravidlo, že v knižnici sa správame slušne a sme ticho, hádam, nikomu z nás netreba pripomínať. No my sme ho výnimočne porušili. Zažili sme Rallye v knižnici. Riešili sme zábavné úlohy, ktoré si pre nás pripravili skvelé tety z knižnice. Hľadali sme knihy podľa indícii, lúštili tajničky, skladali puzzle a zahrali sme si obrovské pexeso, ktoré zabralo takmer celú miestnosť. Veľa sme sa dozvedeli, aj sme sa zahrali. Naučili sme sa, že knižnica nie je len miesto plné kníh. A tiež vieme, že s knihami môže byť zábava. Viac fotiek v našom fotoalbume.

       

     Návšteva múzea ŠKD

     Deti z ŠKD sa vybrali navštíviť Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. S pani sprievodkyňou si prezreli celý kaštieľ . V pivničných priestoroch pozorne počúvali odborný výklad o výrobe tokajského vína. Pri ďalšej prehliadke na prízemí kaštieľa sa deti dozvedeli o histórii Andrássyovcov, kde si mohli pozrieť aj portréty jednotlivých členov a  ich dobové odevy. Na záver si deti pozreli výstavu obrazov, ktorá nechala deľom priestor na zapojenie vlastnej fantázie a predstavivosti. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Tvorivá dielňa VI. oddelenie

     Pestrofarebné a veselé - také karnevalové škrabošky si vyrobili deti v ŠKD. Fantázia pracovala naplno a deti sa doslova farebne vyšantili. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Veselé tvorenie I. oddelenie

     V I.oddelení v ŠKD sme zemiaky využili aj na výtvarnú tvorbu. Zo zaujímavých zemiakových razítok sme otláčali na papier nádhernné ornamenty. Zahrali sme sa na návrhárov a pokúšali sa vytvoriť moderný vzor na látku. Práce sa nám vydarili a z nás by mohli byť fantastickí módni návrhari. Viac fotiek si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

     Zimné radovánky

     Perinbaba sa rozhodla, že snehom šetriť nebude a vysypala nám na školský dvor kopec snehovej nádielky. Nič nám teda nebránilo poriadne sa obliecť, vyzbrojiť sa bobami a kĺzakmi a ísť sa vyblázniť na sneh. Nálada bola výborná a do tired sme sa vrátili síce mokrí a unavení ale šťastní.

     Vianočná tvorivá dielňa III. a VI. oddelenie

     Práve vianočný čas je pre tvorivé činnosti veľmi obľúbeným obdobím. Deti vyrábali vianočné pozdravy pomocou vlastnej fantázie. Všetko, čo si deti vytvorili svoje malé a veľké poklady si odnášali domov - pre radosť, pre šťastie.

     Vianočná tvorivá dielňa

     Deti I.oddelenia zorganizovali vianočnú tvorivú dielňu. Dielňa pre tých, ktorí túžia obdariť svojích blízkych. V očiach našich detí sme videli radosť a nadšenie, že môžu niečo vlastnoručne zhotoviť.

                   

     Halloween

     Jeseň so sebou prináša mnoho magických okamihov.  Jedným z nich je aj sviatok Halloween. Síce vznikol v zahraničí  a my, Slováci, ho neslávime a len sme si ho požičali, nezabránilo nám to v poriadnej zábave. Tá sa konala  26. 10. 2016 v našej jedálni. Nedajte sa oklamať, vyzdobenú jedáleň by ste ani nespoznali. Navyše bola plná čarodejníc, upírov, kostlivcov a iných strašidiel a všetci sa spolu ohromne bavili. Spoločne sme tancovali, spievali a skúsili sme použiť mágiu. Vyčarovali sme si päť dní prázdnin, pre všetkých dobré známky v žiackych knižkách a dobrých kamarátov.

       Snáď sa naše čary podarili. 

     Šarkaniáda

     Naše deti z ŠKD si spolu s pani vychovávateľkami urobili pekné popoludnie pri púšťaní šarkanov obohatené o aktivity súvisiace s jeseňou.

     Aj keď vietor práve odpočíval, deťom to nevadilo. Ich rýchle nohy, odhodlanie a túžba vidieť lietajúcich šarkanov v povetrí, prekonali všetky očakávania. Nakoniec sme našu šarkaniádu ukončili vysmiati a príjemne unavení.

     Deň jabĺk

     Sú sladké, voňavé, šťavnaté a určite sú zdravé a deti ich majú tak rady. Reč je o jabĺčkach.

       V Školskom klube detí v našej škole pripravili vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach  akciu Deň jabĺčok. V každom oddelení sa súťažilo, spievalo, kreslilo a tvorilo a niekde si dokonca aj zatancovali jabĺčkový tanec. Ale hlavne, ochutnávalo sa a hodovalo. Čudovali by ste sa, koľko piesní a básní o jabĺčku deti poznajú, ako krásne ho vedia namaľovať a čo všetko o ňom vedia. Až sa predbiehali v znalostiach o jedlách a nápojoch, ktoré sa dajú z jabĺk pripraviť. No a jablká všetkým chutili.           Hoci vonku vôbec nebolo pekne počasie, v triedach bolo deťom veselo a príjemne.  

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com