• Centrum poradenstva a prevencie

     Trebišov

     Ul. kpt. Nálepku 1057/18,    075 01 Trebišov,    č.t. 056/6723850,  6723876, e-mail:  poradna@poradnatrebisov.sk

     www.poradnatrebisov.sk

     Je Vaše dieťa zrelé pre zaradenie do ZŠ ?

     Milí rodičia,

         ponúkame Vám, ako orientačne posúdiť svoje dieťa, čo sa týka jeho pripravenosti pre zaradenie do prvého ročníka ZŠ.

         Pokiaľ zistíte u Vášho dieťaťa v niektorej z posudzovaných zložiek nedostatky, resp. vo všeobecnosti nie ste si istí, či má predpoklady pre zvládnutie učiva prvého ročníka ZŠ kontaktujte sa s odborníkmi nášho pracoviska CPP na vyššie uvedené kontakty.

     1.Telesná zrelosť

     - dokáže vaše dieťa skákať na jednej nohe ?

     - vie chodiť na bicykli bez oporných koliesok ?

     - zaviaže šnúrku na topánke ?

     - zručne zapne, rozopne gombíky na pánskej košeli ?

     2. Psychická zrelosť

     - dokáže samostatne, sústredene pracovať na úlohe, ktorú mu vy zadáte cca 15 -20 minút ?

     - má záujem, snaží sa úlohu splniť, dokončiť ?

     - drží správne ceruzku ?

     - dokáže samo bez vášho usmernenia nakresliť postavu, ktorá má hlavu oddelenú od trupu krkom? Na hlave sú nakreslené oči, nos, ústa a vlasy. Umiestni ruky, nohy na správne miesto na trupe. Nohy, ruky sú nakreslené dvojitými čiarami. Na rukách sú znázornené prsty v správnom počte ?

     - má vaše dieťa záujem o kreslenie? Dokáže pekne vyfarbiť omaľovánku ?

     - dokáže vaše dieťa jednoduchým spôsobom popísať, čo na obrázku vidí, čo sa tam deje. Dokáže vám povedať obsah čítanej alebo videnej rozprávky ?

     - je výslovnosť vášho dieťaťa správna ?

     - vie vaše dieťa spočítať, odčítať napr. predložené  farbičky  do 10 ?

     3. Emocionálna a sociálna zrelosť

     - má sklon vyžadovať veci plačom, trucovitým, vzdorovitým správaním, plače ak sa mu niečo nepodarí alebo mu niečo zakážete ?

     - dokáže počkať – nedožadovať sa pozornosti, ak sa mu chvíľu nevenujete, napr. ak sa rozprávate s niekým koho ste práve stretli?

     - hrá sa vaše dieťa s ostatnými deťmi v MŠ – t.j. vie sa pripojiť k ich hre, vie sa podieľať, rozvíjať spoločné hry s kamarátmi alebo iba presadzuje to, čo ono chce?

     - dokáže sa kontaktovať s cudzou osobou, dokáže odpovedať na jednoduché otázky Vášmu známemu – ako sa volá, kde býva, koľko má rokov atď. ?

     - dokáže byť dlhšiu dobu bez vašej prítomnosti ?

     - vedelo by ísť samo do menšieho obchodu a kúpiť  dve veci napr. maslo a dva rožky ?

      

     Spracovala: PhDr. Helena Litváková, psychologička 

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com