• Termíny prijímacích skúšok

    • TERMÍNY PODÁVANIA ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠOK

     Prihlášku na SŠ podáva zákonný zástupca elektronicky cez portál Edupage.

     Podávanie prihlášky na učebné a študijné odbory                                        do 20.3.2023

     Stredné školy s talentovými odbormi

     Talentové skúšky      -       1. termín                                                                          2.5.2023

     -         2. termín                                                                        11.5.2023

     Stredné školy bez overenia špeciálnych schopností (bez talentoviek)

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)                 4.5.2023

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)                 9.5.2023

     2. kolo prijímacích skúšok                                                                                       20.6.2023

      

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com