Školský vzdelávací program

JA Slovensko

 

Vďaka programu JA (Junior Achievement) Slovensko

sa na našej škole učí predmet Viac ako peniaze, vytvorený podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti, čím  zvyšujeme finančnú gramotnosť žiakov.

Žiaci pomocou tohto predmetu:

1. Spoznajú históriu peňazí, oboznámia sa s vývojom slovenskej meny až po zavedenie eura. Naučia sa rozlišovať bohatstvo a chudobu a posudzovať význam peňazí v živote človeka vo vzťahu k životným hodnotám.

2. Spoznajú štruktúru základných príjmov rodiny so zreteľom na možné príjmy samotných žiakov. Získajú základné informácie aj o príjmoch a výdavkoch z podnikania. Dozvedia sa o problémoch s nezamestnanosťou, získajú prehľad o rôznych štátnych dávkach do rodinného rozpočtu. Doplnia si informácie o osobných výdavkoch vo vzťahu k osobným potrebám a vplyve inflácie na výšku výdavkov.

3. Zoznámia sa s princípmi zostavovania a organizovania svojho vlastného alebo rodinného týždenného, resp. mesačného rozpočtu. Zistia, že rozpočet sa využíva na rozumné hospodárenie a riadenie vlastných finančných prostriedkov.

4. A ďalšie zaujímavosti ohľadom bánk, spoznajú výhody vlastného účtu, budú schopní zostaviť si plán, postupnosť krokov, ako ho získať, naučia sa rozlišovať hotovostný a bezhotovostný platobný styk, ich výhody a nevýhody, spoznajú najčastejšie používané formy platobného styku, získajú prehľad o druhoch úveru.

5. Naučia sa posudzovať rôzne ponuky podľa úrokovej sadzby a ďalších kritérií pre správne rozhodovanie v tejto oblasti.

Viac informácii získate na:

http://vzdelavanie.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4894

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria