Školský klub detí Výchovný program ŠKD Slniečko Školský poriadok ŠKD Plán Práce ŠKD 2019/2020 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

ŠKD

Školský klub detí

   

"Výchova je najväčší a najťažší problém,

  ktorý možno človeku uložiť  "       Kant

Školský klub detí je školským zariadením pri ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku činnosť, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.

Základným dokumentom školského klubu detí je Výchovný program ŠKD SLNIEČKO, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť. V školskom klube detí sa snažíme:

  • poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu,
  • vytvárať vhodné podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie,
  • podporovať deti v tvorivosti a realizácii sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
  • rešpektovať individuálne rozdiely osobností  detí,
  • vytvárať podmienky pre zdravý telesný, psychický a sociálny rozvoj detí,
  • uspokojiť  ich záujmy a záľuby.

 

Prevádzka v ŠKD:       ranná služba                                        06 : 15 - 07 : 30 hod.

                                         popoludňajšia činnosť                       11 : 30 - 17:00 hod.

                                        

 Mesačný poplatok za ŠKD je 8 €.

Poplatok je potrebné uhradiť do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.

 ŠKD riadi zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie.

 

 V školskom klube máme 9 oddelení:       

 1. oddelenie vedie - Bc.Mária Čižmárová

 2. oddelenie vedie - Radka Piňková

 3. oddelenie vedie - Jaroslava Tamášová                                                                 

 4. oddelenie vedie - Dana Berincová

 5. oddelenie vedie - Danica Köröšiová

 6. oddelenie vedie - Diana Zambová

 7. oddelenie vedie - Monika Šebeöková

 8. oddelenie vedie - Miriam Guľvášová

 9. oddelenie vedie - Mgr. Adriána Pavúková 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria