• Vianočná besiedka a dielňa v III.C
     • Vianočná besiedka a dielňa v III.C

     • Do galérie Vianočná besiedka a dielňa v III.C boli pridané fotografie.

      My v III.C radi spievame, ale to už všetci vedia. Veď naša pani učiteľka Janka Mantičová,  nás naučila veľa ľudových piesní.

      V tomto predvianočnom čase nás naučila aj niekoľko kolied, a škoda by bola, keby sme ich spievali len tak pre seba v triede.

      Pozvali sme teda našich rodičov do školy, aby sme im predviedli naše spevácke schopnosti. No a aby nebola nuda, spojili sme tento spoločný podvečer s tvorivou dielničkou. Po našom programe sme sa všetci pustili do tvorenia. Vyrábali sme vianočné ikebany. Trošku my a trošku naše mamky, a nedali sa zahanbiť ani ockovia.

      Skrátka, vieme spievať a máme aj šikovné ruky. Naše ikebany sa naozaj podarili. Veď posúďte sami. Každý si tú svoju odniesol domov, aby sme si ozdobili sviatočný stôl alebo detskú izbičku.

      Za oknami tíško snežilo a my sme spoločne strávili príjemný podvečer s našimi najbližšími.

    • Vianočná ikebana III.B
     • Vianočná ikebana III.B

     • Do galérie Vianočná ikebana III.B boli pridané fotografie.

      Pokojná sviatočná atmosféra, spev kolied, vianočné pečivo i čaj nám pripomenuli obdobie blížiacich sa Vianoc. Celou triedou sa niesla vôňa ihličia, škorice a  vanilky.

      Aj žiaci III.B  si  vyrobili krásne vianočné ikebany a vianočné ozdoby, ktorými si vyzdobia svoje izbičky.

       

    • Tvorivá dielnička IV.C
     • Tvorivá dielnička IV.C

     • Do galérie Tvorivá dielnička IV.C boli pridané fotografie.

      Pár dní pred vianočnými sviatkami sme si my- žiaci IV.C navodili v triede sviatočnú atmosféru.

      Šikovné mamičky nám  nachystali pohostenie pre spolužiakov, ktoré sme zapíjali čajom s typickou vianočnou vôňou. Po spoločných „raňajkách“ sme sa pustili do práce. Vyrábali sme vianočné obrázky, vianočnú ozdobu – Betlehem a darček pre našich skvelých rodičov.

      V tomto „vianočnom duchu“ želáme všetkým deťom a pracovníkom našej školy pokojné a požehnané prežitie vianočných dní.

    • Tvorivá dielňa „Vianočná ikebana“
     • Tvorivá dielňa „Vianočná ikebana“

     • Do galérie Tvorivá dielňa „Vianočná ikebana“ boli pridané fotografie.

      K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí pečenie medovníkov, vianočné dekorácie, blikajúci stromček, darčeky, slávnostne prestretý stôl, koledy a piesne. To všetko spolu dotvára čaro Vianoc.

      Opäť po roku v predvianočnom čase žiaci IV. B triedy tvorili vianočné ikebany s veľkou radosťou. Pri svojej práci využívali rôzne prírodné materiály v kombinácii s umelými materiálmi. Podarilo sa im vytvoriť nádherné a voňavé ikebany, ktorými si skrášlili svoju triedu a domovy.

    • Sviatky pokoja a radosti
     • Sviatky pokoja a radosti

     • Do galérie Sviatky pokoja a radosti boli pridané fotografie.

      Žiaci IV. B triedy opäť navštívili Zemplínsku knižnicu a vypočuli si zaujímavé rozprávanie o vianočných zvykoch a ľudových tradíciách našich predkov v adventnom čase. Na slávnostne prestretom stole rozvoniavali koláče, med, oplátky, jabĺčka, punč a iné dobroty, na ktorých sme si spoločne pochutnali. V tejto príjemnej vianočnej atmosfére sme si ešte zaspievali vianočné piesne a koledy a plní dojmov sme sa vrátili do školy.

       

    • Vesmír a slnečná sústava
     • Vesmír a slnečná sústava

     • Do galérie Vesmír a slnečná sústava boli pridané fotografie.

      Dňa   12. 12. 2017    sa   konala   astronomická súťaž   „Vesmír  a  slnečná sústava“ určená  pre  žiakov    4. ročníkov. Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši šikovní štvrtáci. Súťažili v dvoch dvojčlenných družstvách. Popasovali sa s úlohami rôzneho charakteru – prvé dve písomné kolá a tajnička boli zamerané na teoretické vedomosti, potom nasledovalo kolo, v ktorom si preverili logické myslenie a postreh a nakoniec poznávali osobnosti a objekty z vesmíru.

      Naši štvrtáci boli veľmi úspešní, čoho dôkazom sú nasledovné výsledky:

      1. miesto:
      Anna Molčányiová, IV. A
      Barbora Košarová, IV. B

      3. miesto:
      Michaela Bérešová, IV. C
      Patrik Grecula, IV. C

      Všetkým srdečne blahoželáme!

       

    • Informatická súťaž iBobor
     • Informatická súťaž iBobor

     • Do galérie Informatická súťaž iBobor boli pridané fotografie.

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka zúčastnili celoštátnej on-line informatickej súťaže iBobor.                                                                           

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u našich žiakov. Súťaž podnecuje u detí využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.                                                                                                                   

      V kategóriách Drobci a Bobríci bolo 18 úspešných riešiteľov, ktorí boli odmenení diplomom a vecnými cenami.                         

      Všetkým srdečne blahoželáme!

       

    • Čertovsky dobrá škola
     • Čertovsky dobrá škola

     • Do galérie Čertovsky dobrá škola boli pridané fotografie.

      Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, ... ale v našej škole sa uskutočnilo netradičné vyučovanie, ktoré prebiehalo formou rovesníckeho učenia. Deviataci si pre štvrtákov pripravili zaujímavé hodiny plné zábavných pokusov, tvorivých aktivít, tajničiek, hier, pesničiek a v cvičnej kuchynke ich čakali aj zdravé maškrty.

      Žiaci sa tak ocitli v úlohe učiteľov biológie, chémie, fyziky, geografie, matematiky, dejepisu, hudobnej a výtvarnej výchovy. Večný oheň, horiaci gél a červený plameň boli len malou ukážkou toho, čo zažili v laboratóriu. Vyskúšali si aj prácu záchranárov pri poskytovaní prvej pomoci. O tom, že matematika môže byť pre deti aj hra, sa presvedčili malí školáci na hodine matematiky. Svoje hlavičky si potrápili v súťažnom dueli na tabletoch. Príjemným spestrením bola vyučovacia hodina hudobnej výchovy, na ktorej si žiaci veľmi radi zaspievali a zahrali na ľahkoovládateľných nástrojoch. Pieseň o Mikulášovi si sami vytvorili v skupinách. Hodina geografie ukázala deťom  zvyky a tradície v predvianočnom období v rôznych kútoch sveta. O tom, kto bol Mikuláš a aké povery sa k nemu viažu, sa žiaci hravou formou na interaktívnej tabuli dozvedeli na hodine dejepisu. Svoju kreativitu si šikovné ruky žiakov vyskúšali v tvorivej dielni pri výrobe vianočných figúrok z rozličných materiálov.

      Táto forma rovesníckeho vyučovania pod odborným dohľadom učiteľov mala u žiakov veľmi pozitívny ohlas a všetci zúčastnení žiaci si so sebou odnášali veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov.

       

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

     • Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

      V týždni od 16. do 20. októbra  2017 sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle, ktorý je zameraný na získanie vedomostí z oblasti jedál, výživy, zdravej stravy a zdravého životného štýlu. Učitelia si pre žiakov pripravili zaujímavé vyučovacie hodiny a aktivity, pripravovali zdravé šaláty a miešané nápoje, žiaci sa zapájali do súťaží, riešili tajničky, pracovné listy, tvorili básne a piesne a všetko to aj pekne nakreslili. Starší žiaci vyhodnocovali dotazníky, vyrábali masky, riešili príklady, viedli dialógy o jedle, počítali zlomky s ovocím a cez prestávky ponúkali zdravé nápoje ostatným. Žiakom sa takáto forma učenia veľmi páčila, bolo to príjemné spestrenie vyučovacích hodín.

      V tomto projekte sme boli veľmi úspešní. Naša škola vyhrala 1.miesto v dennej téme Dodržiavaj pitný režim, žiačka Chiarka Kolodyová zo VI.C vyhrala 1.miesto v súťaži Chutné maľovanie – téma Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek a žiačka Sophia Gazdičová z VIII.A bola ocenená v literárnej súťaži Prečo potraviny nepatria do koša.

      Dievčatá boli osobne prevziať diplomy a ceny v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré finančne podporilo ministerstvo pôdohospodárstva. Absolvovali tam aj prehliadku mesta a jazdu vláčikom. Domov sa vrátili s peknými zážitkami.

      Všetkým výhercom, ale aj všetkým zúčastneným žiakom a pedagógom srdečne blahoželáme.

       

      RNDr. Gabriela Belasová – koordinátorka projektu

       

    • 3.B - Misia modrá planéta
     • 3.B - Misia modrá planéta

     • Žiaci    3.B   sa   od 2.10. 2017 – 30.11.2017   zapojili  do projektu  Misia modrá planéta s Kozmixom, ktorý bol zameraný na  environmentálnu  výchovu. V skupinách riešili  environmentálne problémy dnešnej doby a  takéto tematické vyučovanie bolo pre nich  motivujúce a zábavné.  Projekt  bol ukážkou inovatívneho vyučovania, pretože spájal vzdelávacie  aktivity  s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. V závere projektu žiaci  vyrobenú planétu a poznatky, ktoré získali prezentovali  aj kamarátom zo školy.

       

       

      Do galérie 3.B - Misia modrá planéta boli pridané fotografie.

    • Minihádzaná - Zober loptu, nie drogy
     • Minihádzaná - Zober loptu, nie drogy

     • Dňa   29. 11. 2017 sa dievčatá z krúžku Minihádzaná zúčastnili 1.kola turnaja: „Zober loptu, nie drogy“ v Michalovciach. Príhlasilo sa  10 družstiev.  Okrem prvej skúsenosti z veľkého turnaja,  boli dievčatá odmenené aj  tričkami. 

       

      Do galérie Minihádzaná - Zober loptu nie drogy boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
    • Učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • 035541113
    • 202 166 34 79
    • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
    • PaedDr. Božena Vašková Mgr. Renáta Lapitková Email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
    • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová Telefón: 0903 644 841
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
  • Fotogaléria

   • Školské kolo Pytagoriády 2019/2020
   • Korčuliarky program v II.D
   • Rozprávkový čas Vianoc v ŠKD
   • Korčuliarsky výcvik II.C
   • Vianočná burza
   • Vianočná besiedka
   • Aktívna matematika
   • Korčuliarsky program
   • Vianoce v II.D
   • Mikuláš
   • Kultúrne vystúpenie žiakov našej školy pre členov klubu LPR
   • Trebišov očami detí, história a súčasnosť