• Slávik Slovenska 2018
     • Slávik Slovenska 2018

     • Do galérie Slávik Slovenska 2018 boli pridané fotografie.

       

      „Spievajže si, spievaj, spevavé stvorenie,

      veď je spev najmilšie tvoje potešenie..."

      Dňa 26.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018.  Zámerom súťaže  je oživiť ľudovú pieseň u mladej generácie na Slovensku, čo dokázali aj naši žiaci  krásnym spevom.  Porota rozhodla nasledovne:

      I. kategória:

      1. miesto:    Laura  Vargová, III.C     2.miesto  - okresné kolo 

      2. miesto:    Sára  Sinčáková, II.A 

      3. miesto:     Tomáš  Leško, I.C   

      II. kategória:

      1. miesto:     Viktória  Birová,  V.A     2.miesto -  okresné kolo 

      2. miesto:      Evelyn  Kačová,  IV.A

      3.  miesto:     Dominika  Rozsypalová, IV.B 

      Všetkým zúčastneným  ďakujeme, víťazom blahoželáme a  prajeme im veľa úspechov na okresnom kole. 

       

    • Štefánikova latka
     • Štefánikova latka

     • Do galérie Štefánikova latka boli pridané fotografie.

       

      Po školskom kole skoku do výšky sme na vonkajšom hádzanárskom ihrisku mohli privítať účastníkov 9.ročníka Štefánikovej latky, ktorý sa konal v piatok 20.4.2018. Skoku do výšky sa zúčastnili žiaci a žiačky zo šiestich ZŠ z Trebišova a okolia, a to ZŠ M.R. Štefánika, ZŠ Komenského Trebišov, CZŠ Svätého Juraja Trebišov, ZŠ Cejkov, ZŠ Obchodná Sečovce a ZŠ Komenského Sečovce. Súťažilo sa podľa platných pravidiel v kategóriách dievčatá a chlapci.

      Po úvodných slovách p. riaditeľky RNDr. Ivety Kučerovej a organizačných slovách od p. učiteľa Mgr. Michala Németha sa mohlo začať súťažiť.

      Súťaž otvárali dievčatá, ktorých sa nám predstavilo 14 a začínali skákať od výšky 110 cm. Po krásnych skokanských výkonoch si 3. miesto vyskákala Mária Hrbánová zo ZŠ Komenského Sečovce výkonom 136 cm, ktorý skočila na druhý pokus. Na 2. mieste sa umiestnila Natália Poľáková zo ZŠ Komenského Trebišov, ktorá skočila taktiež 136 cm, ale na prvý pokus a  1. mieste si vyskákala domáca žiačka Michaela Lacková, ktorá začínala skákať až od výšky 125 cm a skočila si svoj osobný rekord 145 cm. Z našich žiačok sa predstavili už spomínaná víťazka Michaela Lacková (IX.B), Timea Rychlíková (IX.C), ktorá skočila 130 cm, Soňa Litvová (VI.A)  s výkonom 115 cm a Ingrid Mrázová (VI.A)  s  výkonom 115 cm.

      Po vyhodnotení a odovzdaní medailí a diplomov, súťaž pokračovala kategóriou chlapcov, kde sa predstavilo 23 žiakov, ktorí začínali skákať od výšky 125 cm. Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Martin Koliščák (VII.B), výkon 140 cm, Šimon Kaša (VIII.A), výkon 145 cm, Rastislav Girman (VIII.B), ktorý začínal skákať od výšky 135 cm, skočil výkon 150 cm a nakoniec Alex Teplický (VII.C), ktorý začínal skákať od výšky 145 cm, skočil výkon 155 cm. Tak isto ako dievčatá aj chlapci podávali výborné výkony.  3.miesto si vyskákal Jozef Stanko zo ZŠ Obchodná Sečovce, výkonom 160 cm. Na 2.mieste sa umiestnil Samuel Loffay zo ZŠ Komenského Sečovce, ktorý začínal skákať od výšky 140 cm a aj napriek tomu, že túto výšku skočil až na tretí pokus, ostatné výkony už boli výborné a napokon skočil 166 cm. V závere súťaže chlapcov v súboji o 2. miesto sme boli svedkami taktických ťahov zo strany učiteľov pri vedení svojich zverencov, ktorí nakoniec svoje skokanské danosti vyšperkovali aj do hodnotných výkonov. A na 1.mieste sa umiestnil Kevin Skoromaslej zo ZŠ Obchodná Sečovce, ktorý skočil všetky výšky na prvý pokus, až výšku 169 cm zdolal na druhý pokus. Nasledovala výška 172 cm, ale tú  sa mu nepodarilo zdolať ani na tretí pokus, tak výkonom 169 cm vyhral.

      Všetci zúčastnení žiaci dostali vďaka sponzorskému daru od nášho bývalého žiaka Viktora Sučku balíček s občerstvením, čo takisto prispelo k zdarnému priebehu pretekov.

      Celkovo mali skokani na deviatom ročníku Štefánikovej latky 334 pokusov.

      Medaile víťazom odovzdávala p.riaditeľka a diplom p.učiteľ Mgr. Martin Sokol.

      Ďakujeme účastníkom za výborné výkony a prajeme im veľa ďalších športových úspechov,  a už teraz sa tešíme na nasledujúci jubilejný desiaty ročník.

      Vďaka patrí aj žiačkam z IX.B, Barbore Bérešovej, Ivane Kičinkovej a Eme Kerestiovej, ktoré sa spolu s p.učiteľkou Mgr. Farovou starali o zdarný priebeh celého podujatia.

    • Beseda so spisovateľom
     • Beseda so spisovateľom

     • Do galérie Beseda so spisovateľom boli pridané fotografie.

      V apríli sa v Zemplínskej knižnici v Trebišove uskutočnila beseda s českým spisovateľom, ilustrátorom, scénaristom a maliarom Oldřichom Seluckým o knihe Vzbura v Assisi.  Pán Selucký nás nezaujal len svojím rozprávaním o svojich knihách, ale aj svojou povahou. Je to veľmi vzdelaný človek, ktorý šíril okolo nás pokoj a lásku. Vyžarovala z neho veľmi pozitívna energia. Mal bohatú slovnú zásobu, vyštudoval filozofiu a etiku na Karlovej univerzite v Prahe, staré jazyky vo Francúzsku a Matematicko-fyzikálnu fakultu v Prahe. Asi každý z nás si z tejto besedy minimálne odniesol posolstvo, že „náš život je ako dom, treba ho budovať už od začiatku a škola je tým najlepším základom, lebo, ak máme školu, máme vzdelanie, môžeme v živote dosiahnuť to, čo sme si zaumienili.“

      Ďakujeme veľmi pekne, pán Selucký!                                 

      Simeon Kohut  9.A

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

      Vyučovacia hodina geografie v piatom ročníku, bola iná ako ostatné, bola venovaná sviatku našej planéty  - Zemi. Pozerali sme prezentáciu o histórii vzniku Dňa Zeme, kreslili sme plagáty, hovorili o ochrane živočíchov, vystrihovali chránenú korytnačku močiarnu v Tajbe. Hlavným bodom Dňa Zeme v tomto roku je boj proti odpadu, ktorý sme zrealizovali zberom použitých batérii a návrhom nahradiť plastovú fľašu sklenenou, plastovú tašku látkovou a plastové obaly na učebnice papierovými. Tvorivou dielňou na vyučovacej hodine sme sa snažili prispieť k ochrane našej planéty. 

                                                                                                                                        žiaci V.A triedy

    • Deň Zeme ŠKD
     • Deň Zeme ŠKD

     • Do galérie Deň Zeme ŠKD boli pridané fotografie.

      Každý deň by mal byť Deň Zeme. Aby sme si každý deň uvedomili, že si ju máme chrániť.  Možno na to zabúdame a mali by sme si  to pripomínať,  čo najčastejšie.

      Preto sa aj tento rok konala 19. apríla v Trebišove akcia Deň Zeme, ktorú organizovali Štátna ochrana prírody SR – Správa chránenej krajinnej oblasti Latorica, mesto Trebišov – oddelenie školstva a Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Trebišov.

      Akcie sa zúčastnili deti z materských škôl a deti zo školských klubov detí pri základných školách v Trebišove. Všetci sme sa stretli pri našom krásnom múzeu.

      Naša škola mala tento rok milú povinnosť – pripraviť kultúrny program. A ten sa, veru, vydaril.  Žiaci vyšších ročníkov si pripravili básne a piesne, potom nás všetkých roztlieskala Čerkotka – náš folklórny súbor a na záver všetkých roztancovali Piráti zo IV. C .

      Súčasťou tejto akcie je každoročne výtvarná súťaž, ktorej sa aj tento rok zúčastnili niektorí z našich výtvarníkov. Za všetkých gratulujeme Nicolasovi Farkašovi z I. C, ktorý úspešne reprezentoval našu školu a umiestnil sa na poprednom mieste. Vo  výtvarnej súťaži „Príroda a poľovníctvo očami detí“ získal Filip Ramšák, žiak III.B krásne 3.miesto.  Blahoželáme. 

      Pre nás deti boli najzaujímavejšie tvorivé dielne, kde sme si pri jednotlivých stolíkoch mohli niečo vytvoriť. Vyfarbovali sme sadrové odliatky, vyrábali drevené prívesky alebo vlastnoručne stĺkali vtáčiu búdku.  Aj náš Školský klub detí mal zastúpenie – vyrábali sme z odpadových materiálov stromy, ktoré sme spoločne umiestnili na veľkú mapu Slovenska a takto sme aspoň symbolicky zalesňovali našu krajinu.

      Počasie nám prialo, program nás pobavil a môžeme smelo vyhlásiť, že sa táto akcia vydarila

    • Štefánikova latka
     • Štefánikova latka

     • Do galérie Štefánikova latka boli pridané fotografie.

      ZŠ M.R.Štefánika organizovala dňa 11.04.2018 školské kolo v skoku do výšky. Súťažilo sa podľa platných pravidiel. Každý žiak mal na danú výšku 3 pokusy. Po všetkých troch neúspešných pokusoch žiak už nepokračoval v súťaži. Žiaci boli rozdelení do 5 kategórií: kategória 2.-4.ročník chlapci a dievčatá spolu, kategória dievčatá 5.-6.ročník a 7.-9.ročník a kategória chlapcov 5.-6.ročník a 7.-9.ročník.

      V kategórii najmladších 2.-4.ročník súťažilo 11 žiakov.  Táto kategória začínala výškou  90 cm. Najlepší výkon dosiahol Adam Cabada s výkonom 117 cm skočeným na 1 pokus, na 2.mieste sa umiestnil Peter Ivan takisto s výkonom 117 cm, ale zdolaným až na 3 pokus, 3.miesto si vyskákal Tomáš Grimling s výkonom 114 cm. Jediné dievča Tiffany Tomášíková v danej kategórii dosiahla výkon 108 cm, gratulujeme.

      V kategórii dievčatá 5.-6.ročník sa predstavilo 20 žiačok. Žiačky začínali na výške 100 cm. Po krásnych výkonoch vyhrala Ingrid Mrázová s výkonom 124cm skočených na 1 pokus,  na 2.mieste sa umiestnila Soňa Litvová takisto s výkonom 124 cm, ale skočených až na 2 pokus, na 3.mieste sa umiestnila  Alexandra Rabatinová takisto s výkonom 124 cm, skočených na 2 pokus, ale záležalo na tom na ktorý pokus skočila predchádzajúce výšky.

      V kategórii chlapcov 5.-6.ročník súťažilo 20 žiakov. Žiaci začínali výškou 105 cm. 1.miesto si vyskákal Denis Hrabovský s výkonom 129 cm, na 2.mieste sa umiestnil Samuel Mihálik s výkonom 126 cm a na 3.mieste Patrik Kašuba s výkonom 123 cm.

      V kategórii dievčatá 7.-9.ročník súťažilo 14 žiačok. Žiačky začínali skákať od výšky 110 cm. Najlepší výkon si vyskákala Michale Lacková s výkonom 140 cm, ktorá začínala skákať od výšky 125cm, 2.miesto si vyskákala Timea Rychlíková s výkonom 131cm a 3. miesto Kristína Andrášová s výkonom 120 cm.

      V kategórii chlapcov 7.-9.ročník súťažilo 20 žiakov.  Žiaci začínali na výške 115 cm. Po krásnych skokanských momentoch a pekných výkonoch si 1.miesto vyskákal Alex Teplický s výkonom 167cm, ktorý začínal skákať od výšky 145 cm,  2.miesto si vyskákal Rastislav Girman s výkonom 156 cm, ktorý začínal skákať od výšky 130 cm  a 3.miesto Šimon Kaša s výkonom 153 cm.

      Štyri žiačky a  štyria žiaci s najlepšími dosiahnutými výkonmi postupujú na mestské kolo Štefánikovej latky (9.ročník) v skoku do výšky, ktoré sa bude konať 20.4.2018 na ZŠ M.R.Štefánika v Trebišove. Príďte povzbudiť svojich spolužiakov k výborným výkonom.

      Všetkým zúčastnením gratulujeme ku krásnym výkonom, a aj osobným rekordom a držíme prsty na mestskom kole.

       

    • Popoludnie s Rumcajsom - ŠKD
     • Popoludnie s Rumcajsom - ŠKD

     • Do galérie Popoludnie s Rumcajsom - ŠKD boli pridané fotografie.

      Kto sa nebojí zbojníkov a drakov a má rád dobrodružstvá, ten sa isto pridal k nám.

       

      V jedno príjemné popoludnie sme sa všetci v Školskom klube detí vybrali do lesa, kde žije zbojník Rumcajs. Vlastne, ten les prišiel za nami aj s Rumcajsom, jeho milou Mankou, zemepánom ba dokonca aj s drakom. Teda, aby sme boli úplne pravdovravní, prišli k nám herci z banskobystrického divadla Clipperton. Pripravili si pre nás úžasné divadelné predstavenie plné zábavy a veselých piesní. Naša telocvičňa sa zmenila na divadelnú sálu a my sme sa s nadšením zapájali do predstavenia. Veď Rumcajs je dobráčisko a z draka sa stal kamarát a naozaj nikto nemal dôvod báť sa ho.

      Verte či nie, nám sa to páčilo a všetkých nás to bavilo.

    • Vybíjaná
     • Vybíjaná

     • Do galérie Vybíjaná boli pridané fotografie.

      Dňa 22.marca 2018 sa žiačky Bagošová Timea, Belasová Sofia, Čierna Laura, Dulovičová Ema, Hlebašková Ema, Jacková Alexa, Koscelanská Laura, Litvová Soňa, Minďarová Natália, Sabová Bibiana, Sidorová Dáša, Suchá Lujza (žiačky 5. až 7.ročníka) zúčastnili okresného kola vo vybíjanej dievčat, ktoré sa konalo v telocvični ZŠ Pribinová v Trebišove. Okresného kola sa zúčastnili družstvá  zo  ZŠ  M.R.Štefánika Trebišov, ZŠ Kuzmice,  ZŠ Čierna n/Tisou, ZŠ Streda nad Bodrogom, ZŠ Kráľovský Chlmec  a ZŠ Pribinová Trebišov.

      Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde v skupinách sa  hralo systémom každý s každým a víťazi skupín postúpili do finále a hrali o 1. a 2. miesto a druhí zo skupín hrali o 3. a 4. miesto. Naše žiačky skončili v skupine na druhom mieste, a preto bojovali o 3. miesto. Po prvom vyhratom polčase, sme do druhého nastupovali s veľkou chuťou vyhrať, ale žiačky zdramatizovali výsledok a po rovnakom počte vybitých hráčok na oboch stranách nasledovalo  predĺženie, z ktorého sme vzišli ako víťazky a obsadili sme 3.miesto.

      O 1. miesto hrali žiačky ZŠ Pribinová Trebišov a Čierna nad Tisou, kde víťazom sa stali žiačky Čiernej nad Tisou s postupom na krajské kolo. Našim žiačkam gratulujeme k získaniu  3. miesta a víťazovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

       

      Celkové  poradie :

      1.  ZŠ Čierna n. Tisou-6 b

      2.  ZŠ Pribinová TV-4 b

      3.  ZŠ M.R.Štefánika-4 b

      4.  ZŠ  Kuzmice -2 b

      5.  ZŠ K.Chlmec 0 b

      6.  ZŠ Streda n.Bodrogom-0 b

       

      Družstvá  na prvých troch miestach dostali  diplomy a poháre.

    • Zdokonaľovací plavecký výcvik
     • Zdokonaľovací plavecký výcvik

     • Do galérie Zdokonaľovací plavecký výcvik boli pridané fotografie.

      Od 13.3. – 20.3.2018 prebiehal na mestskej plavárni v Michalovciach pre žiakov šiestych ročníkov zdokonaľovací plavecký výcvik. Plaveckého kurzu sa zúčastnilo 35 žiakov, ktorí boli podľa svojich plaveckých zručností rozdelení do štyroch skupín. V daných skupinách sa zdokonaľovali v troch plaveckých spôsoboch: prsia, kraul a znak. Na záver kurzu si žiaci svoje zručnosti a sily mohli zmerať na súťaži. Plávalo sa dvoma plaveckými spôsobmi: voľný spôsob (kraul) a prsia. Do finálovej rozplavby postupovali žiaci s najrýchlejším časom odplávaným v rozplavbách. Finálová rozplavba bola v réžii 6 najrýchlejších žiakov a žiačok.

       

      V kategórii chlapci vyhral krauliarsku finálovú rozplavbu B. Tusai Adrian, 2.miesto si vyplával Suchý Jakub a 3.miesto Hrabovský Denis.

      Dievčenskú krauliarsku finálovú rozplavbu si na 1.mieste vyplávala Lisá Viktória na 2.mieste doplávala Litvová Soňa a na 3.mieste Kentošová Veronika.

      Chlapčenskú prsiarsku finálovú rozplavbu si na 1.mieste vyplával B. Tusai Adrian 2.miesto si vyplával Miglec Alex a 3.miesto Suchý Jakub.

      Dievčenskú finálovú prsiarsku rozplavbu si na 1.mieste vyplávala Tomášová Adela na 2.mieste doplávala Poláková Alexandra a na 3.mieste Kentošová Veronika.

       

      Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu, po jeho skončení dostali Mokrý diplom a víťazi získali diplom a medailu.

       

    • Prvá pomoc 9. oddelenie ŠKD
     • Prvá pomoc 9. oddelenie ŠKD

     • Do galérie Prvá pomoc 9. oddelenie ŠKD boli pridané fotografie.

      Do Školského klubu detí bola privolaná rýchla zdravotná služba. Niektoré deti už nezvládali nápor svojich školských povinností...

      ... Nie, nie. Všetko bolo inak. V rámci plnenia výchovno-vzdelávacieho cieľa v oblasti poskytovania prvej pomoci, sme si na prednášku do školského klubu detí prizvali pracovníka zdravotnej služby. Našou snahou bolo priblížiť deťom toto dôležité povolanie a samozrejme aj naučiť ich základom poskytovania prvej pomoci.

      Deti sa počas prednášky aktívne a so záujmom zapájali do diskusie a svojimi otázkami doslova nedali prednášajúcemu dýchať. Až sa zdalo, že prvú pomoc bude potrebovať on. Našťastie deti boli pozorné a teoreticky aj pripravené mu ju poskytnúť. Teoretické vedomosti si následne deti mohli pod odborným dohľadom aj samy vyskúšať. Ako vidieť, všetci sme to v zdraví a s úsmevom na tvári prežili, za čo patrí nášmu záchranárovi Bc. Kristiánovi Némethovi srdečná a „sladká“ vďaka.

    • Deň narcisov 2018
     • Deň narcisov 2018

     • Do galérie Deň narcisov 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 13.4.2018 zaplavili celú školu žlté narcisy. Deň narcisov je jedinečná  verejno-prospešná zbierka zbierka Ligy proti rakovine. Aj v našej škole deviataci - dobrovoľníci chodili po škole, ale vyšli aj do ulíc, aby celý deň pripínali narcisy.  Vyzbierali sumu 309, 19 €. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí vyjadrili podporu a spolupatričnosť ľuďom bojujúcim s rakovinou. 

                                                                                                                  Mgr. A. Kasoniová 

    • Netradičné hodiny
     • Netradičné hodiny

     • Do galérie Netradičné hodiny boli pridané fotografie.

      Dňa 12.4. 2018  naši ôsmaci a deviataci zažili netradičné hodiny OBN   a VIP / Viac ako peniaze /.

      Na našej škole sme privítali dvoch poslancov – p. R. Sulíka, poslanca európskeho parlamentu a p. J. Kiššovú, poslankyňu NR SR .

      Obidvoch hostí sme poprosili , aby sa podľa svojho zamerania zúčastnili na našich vyučovacích hodinách OBN a VIP. Pán Sulík zavítal k ôsmakom na hodinu OBN. V družnej debate ich oboznámil s fungovaním európskeho parlamentu. Predstavil jeho fungovanie v Bruseli i Štrasburgu,  výhody i nevýhody fungovania tejto inštitúcie  pre občanov EU a spolu so žiakmi prediskutoval aj 4 základné výhody nášho členstva v EU. Neskôr žiakom odpovedal aj na ich zvedavé otázky a na konci hodiny najaktívnejšiu žiačku odmenil netradičným darčekom.

      Natália Bogdányiová / VIII.A trieda / bola odmenená pozvaním od pána poslanca na prehliadku europarlamentu. Darček ju prekvapil, ale i potešil, veď uvidí na vlastné oči to, o čom sa teoreticky učíme.

       

      Deviataci na hodine VIP privítali poslankyňu NR SR p. J. Kiššovú, ktorá im odovzdala svoje poznatky z oblasti finančníctva, tvorby národného rozpočtu, odpočtu DPH a podobne. Beseda sa niesla vo veľmi príjemnom duchu. Oj ona rada odpovedala žiakom na otázky ohľadom fungovania bánk na Slovensku, podnikania a zakladania si firiem.

      Sme veľmi radi, že v máji, keď sa zúčastníme prehliadky nášho slovenského parlamentu v Bratislave, nás pani poslankyňa pozvala priamo do svojej kancelárie a sľúbila, že nás prevedie celým parlamentom.

      Ďakujeme obidvom poslancom za možnosť sa s nimi stretnúť a hlavne za ochotu odovzdať nám svoje poznatky z inštitúcii, ktoré ovplyvňujú náš život .

       

                                                                                                                          Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov

   • Kontakty

    • Základná škola
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
    • učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • 035541113
    • 202 166 34 79
    • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
    • PaedDr. Božena Vašková email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk Mgr. Renáta Lapitková email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
    • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová email: jedalen@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 644 841
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2. turnus 09.03.2020-13.03.2020
   • Turnaj Minihandball Tipos liga
   • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz - 1. turnus 27.1.2020 - 31.1.2020
   • Ako trávime čas doma - ŠKD
   • Divadielko Snehulienka ŠKD
   • Keby som bol obchodníkom ŠKD
   • Valentín ŠKD
   • Fašiangy v ŠKD
   • Hviezdoslavov Kubín
   • KARNEVAL
   • Zima trochu inak - ŠKD
   • Aj v zime sa hráme vonku - ŠKD