• Projekt „Elektroodpad-Dopad“

     • Do galérie Projekt „Elektroodpad-Dopad“ boli pridané fotografie.

            V tomto školskom roku sa naša škola v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica a spoločnosťou  SEWA  zapojila do projektu „Elektroodpad-Dopad“.

           Cieľom tohto projektu je poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu, ale tiež ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto oblasti.  

           Súčasťou projektu sú okrem zberu drobného elektroodpadu (kontajner je umiestnený v hlavnom vstupnom vestibule naľavo od zubnej ambulancie) i dištančné úlohy, prostredníctvom ktorých si môžu žiaci zvýšiť vedomosti a praktické zručnosti v oblasti jeho separácie.

           Prvou dištančnou úlohou bol anonymný dotazník, ktorý vytvoril akčný tím projektu-koordinátorka pre environmentálnu výchovu a žiačky-členky školského záujmového útvaru Environko.

       

      RNDr.Tatiana Jenčová, koordinátorka environmentálnej výchovy

      a členky záujmového útvaru Environko

    • Šarkaniáda ŠKD
     • Šarkaniáda ŠKD

     • Do galérie Šarkaniáda ŠKD boli pridané fotografie.

      Vietor fúka, šarkan letí, kopec víta všetky deti.

      Hola, hola, hou, letí šarkan oblohou.

      V priestoroch Školského klubu detí sa uskutočnila šarkaniáda. Naším plánom bola výroba šarkanov a ich následné vypustenie. S deťmi sme si pripravili pomôcky a s nadšením sme sa pustili do práce. Začali sme vyrábať, strihať, lepiť a farbiť. Bola to celá paleta pestrých farieb.

      Jeseň je typická pre púšťanie šarkanov, ale my sme nimi vyzdobili školu.

      Nech nám až do zimy pripomínajú farby jesene. 

    • Zemplin špiva i hutori
     • Zemplin špiva i hutori

     • Do galérie Zemplin špiva i hutori boli pridané fotografie.

      Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 20.11.2018.  Popoludnie sa nieslo v duchu  krásnych ľudových piesní i hovoreného slova.  Porota hodnotila osobitne spevákov jednotlivcov, duetá a folklórne skupiny a takisto hovorené slovo. 

      Porota rozhodla nasledovne:

      I. Kategória  - SPEV

      1.miesto:  Majovská  Kristína, II.B  (postup na okresné kolo)

      2.miesto:  Tomášová  Klaudia, I.C  (postup na okresné kolo)

      3.miesto: Lajošová  Nela, III.A

       

      I. Kategória  - HOVORENÉ  SLOVO

      1.miesto:  Savková Zoja, Lovásová  Sofia a  Štefanková Nataša,  I.A  (postup na okresné kolo)

      2.miesto:   Matúš  Telepčák,  III.B

      3.miesto:  Kolodi  Matúš, III.C

       

      II. Kategória  - SPEV

      1.miesto:  Birová  Viktória,  VI.A  (postup na okresné kolo)

      2.miesto:  Guláková  Dominika ,  IV.C

      3.miesto: Garanská  Rebeka,   IV.B

       

       II. Kategória  - HOVORENÉ  SLOVO

      1.miesto: Birová  Viktória, Plavnická  Mária, VI.A  (postup na okresné kolo)

       

      IV. Kategória  - DUO

      1.miesto:  Czuľbová  Ester,  Semková  Noemi,  VIII.A (postup na okresné kolo)

      1.miesto: Varhaniková  Sandra, Lörincová  Johanna, IX.A (postup na okresné kolo)

       

      V. Kategória  - SPEVÁCKA  SKUPINA

      1.miesto:  ČERKOTKA  - Koščáková  Rebeka III.C, Sarah  Vivien Dzurovčáková, Zdenka  Krokusová, Kiara  Vysokajová  zo IV.B, Nela  Horovská, Laura  Sosnová, Laura  Vargová zo  IV.C, Evelyn Kačová V.A (postup na okresné kolo)

       

      Víťazom i  všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme. Postupujúcim prajeme veľa šťastia na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 27.11.2018 v MsKS Trebišove.

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • Do galérie Týždeň zdravej výživy boli pridané fotografie.

      Týždeň zdravej výživy  5.11.-9.11.2018

      Každý z nás vie, že zdravá strava, ktoré obsahuje potrebné množstvo vitamínov a minerálov je  pre život človeka veľmi dôležitá. A preto je veľmi potrebné vytvárať a upevňovať zdravé stravovacie návyky už od útleho detstva. Deti na prvom stupni ZŠ  sú milé a ústretové na prijímanie nových informácií.

      V týždni zdravej výživy sme sa preto snažili hravými a zaujímavými metódami sprístupniť informácie, čo je pre ich organizmus prospešné a zdravé. V našej škole sme sa popasovali s rôznymi spôsobmi oboznámenia sa so Zdravou výživou. Téma tohto týždňa sa žiakom veľmi páčila a na vybraných úlohách  pracovali s veľkou chuťou a odhodlaním i  pozorne načúvali novým informáciám.

      Spoločne si 1.stupeň urobil vo vestibule školy – Výstavku ovocia a zeleniny, pri ktorej sa zastavili a obdivovali ovocie a zeleninu našich záhrad nielen žiaci našej školy, ale aj rodičia a starí rodičia.

    • V knižnici ŠKD
     • V knižnici ŠKD

     • Do galérie V knižnici ŠKD boli pridané fotografie.

      Priestory Školského klubu detí sme vymenili za knižnicu, kde sme sa pri príležitosti ,,Noci divadiel“ zúčastnili bábkového predstavenia ,,Eduard a jeho zázračná cesta“. Zoznámili sme sa zo smelým zajkom Eduardom a spolu s ním zažili jeho podmorské dobrodružstvá. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo a my sme mali krásny kultúrny zážitok.

    • Strašipárty ŠKD
     • Strašipárty ŠKD

     • Do galérie Strašipárty ŠKD boli pridané fotografie.

         Nastal čas Jesene. Bohatá pani maľuje svojimi farbami prírodu a v tomto čase sa všetci chystáme zapáliť sviečky na hroby. My deti sa však viac tešíme na Halloween.

                  Vždy, keď si do školy prinesieme masky, nevieme ostať pokojní, keď na nás volajú zo skrinky alebo z rohu triedy schované v taškách. Ako keby hovorili: „Obleč si maaa!“ A keď konečne nastane ten moment a my už ako strašidlá a nie deti vkročíme do jedálne, ktorá sa zmení na čarovné a tak trochu strašidelné miesto, nevieme sa prestať tešiť.

      Halloween je síce strašidelný sviatok plný hrôzy, no program, ktorý pre nás pripravili naše pani vychovávateľky bol vzrušujúci. Za úlohu sme mali získať desať kľúčov. Jeden za každý deň, kedy bude naša škola počas jesenných prázdnin zatvorená. Ale nebolo to celkom ľahké. Museli sme plniť rôzne úlohy. Skladať puzzle alebo hľadať písmenká rozmiestnené v jedálni a z nich zložiť slovo. Obrázok aj uhádnuté slovo nám napovedali, kde máme ukryté kľúče hľadať. Jeden z kľúčov sme získali za pesničku, ďalší za uhádnutú halloweenskú hádanku.

      Všetko sme zvládli, spoločne sme si zatancovali, pobavili sme sa a zároveň zažili niečo dobrodružné. Počas jesenných prázdnin sme ešte dlho spomínali na Halloweenskú strašipárty, ktorú sme v Školskom klube detí zažili.

       

       

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Do galérie Záložka do knihy boli pridané fotografie.

      V priebehu októbra prebiehal v školskej knižnici 9. ročník česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy po názvom- Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Do projektu sa zapojilo 50 žiakov I. stupňa a 50 žiakov II. stupňa, ktorí pre žiakov partnerskej ZŠ s MŠ Veľký Slavkov v Prešovskom samosprávnom kraji vytvorili dary- záložky. Vyrábali ich s láskou a nadšením. Súčasťou projektu boli aj akcie v školskej knižnici- exkurzie a návštevy školskej knižnice, hodiny hlasného čítania alebo dramatizácie bájok. Týchto akcií sa zúčastnilo 135 žiakov našej školy.

      Všetky tieto akcie projektu prispeli k rozvíjaniu priateľských vzťahov s inými žiakmi, ale aj k lepšiemu vzťahu detí k čítaniu a hlavne ku knihám.

    • Poklad ukrytý v jabĺčku ŠKD
     • Poklad ukrytý v jabĺčku ŠKD

     • Do galérie Poklad ukrytý v jabĺčku ŠKD boli pridané fotografie.

      Jeseň, bohatá pani, nám aj tento rok štedro nadelila úrodu vitamínov. Ponúka nám hrušky, hrozno a hlavne jablká.

      Každý z nás si na jabĺčku rád pochutí. A keď pani vychovávateľky pre nás pripravia v Školskom klube detí Jabĺčkový deň, neodolá nikto z nás detí.

      Okrem ochutnávky ovocia si pre nás aj tento rok pripravili rôzne súťaže a zábavné úlohy: jabĺčkový tanec, skladanie puzzle, spievaní piesní o jabĺčku, kreslene či modelovanie, alebo vymýšľanie básne.

      My už dávno vieme, že tajomstvo ukryté v jabĺčku, je zdravie. Preto nie len počas Jabĺčkového dňa, ale každý deň, by sme si mali dopriať takúto vitamínovú pochúťku, akou je ovocie.

    • Retro party
     • Retro party

     • Do galérie Retro party boli pridané fotografie.

       Jednou z vecí, na ktorú sa iste teší každý deviatak je organizovanie tradičného jesenného večierka. Od samého začiatku nám však bolo jasné, že chceme zmenu a sté výročie vzniku prvej česko-slovenskej republiky nám prišlo viac než vhod. Za tému tohtoročnej párty sme si teda jednohlasne zvolili retro. Celý piatkový večer, od samého začiatku až do poslednej minúty sa niesol v tomto duchu. Začali sme príhovorom, v ktorom sme v krátkosti vysvetlili, aké výročie si pripomíname a pokračovali ako inak, tancom. Hity, ktoré sa pár hodín niesli z telocvične však neboli len tak nejaké, boli to najväčšie hity celého storočia. Od tých najstarších až po najnovšie sme všetci stáli na nohách a tancovali, čo nám sily stačili. Nechýbali však ani krátke pauzy na vydýchnutie, ktoré sme vypĺňali súťažami či tombolou. Neboli sme si istí ako to celé dopadne, kameň zo srdca nám však spadol pri prvom potlesku, smiechu a pochvale. Bol to večer plný tanca, starej hudby, krásnych tematických kostýmov, súťaží, vystrájania no i poctenia si veľmi významnej udalosti  našich dejín. Ubehlo už pár dní, no stále nám pri každej konverzácii zablúdia myšlienky práve k tomuto večeru a chválime si ako dobre bolo. V mene všetkých deviatakov ďakujem všetkým učiteľom, žiakom a sponzorom, bez ktorých by sme túto akciu nikdy nezorganizovali a bez ktorých by sme sa celý večer nemohli zabávať.

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • Email školy: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • Email správcu obsahu: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com