• Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

      11.4.2019  zaplavili celú školu žlté narcisy. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka  Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Veľmi pekne ďakujeme!

     • Deň otvorených dverí - 31.marca 2019

     • Do galérie Deň otvorených dverí - 31.marca 2019 boli pridané fotografie.

       Už každoročne sa otvárajú brány základných škôl, aby boli nápomocné rodičom a ich deťom pri výbere základnej školy, ktorá bude ich druhým domovom počas nasledujúcich deviatich rokov. Nie je to ľahké, správne sa rozhodnúť, preto každý rok  v tento slávnostný deň, DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, naši učitelia v spolupráci  so svojimi žiakmi pripravujú  bohatý  a zaujímavý program.  

        Tento raz  sme pre našich milých predškolákov pripravili veselý program a zaujímavé aktivity. Predškoláci si pozreli priestory našej školy, budúce prvácke triedy, učebne na druhom stupni, školskú knižnicu a v školskej jedálni na nich čakalo sladké prekvapenie, na ktorom si radi zamaškrtili.

          Výberom tej správnej školy začína nové, náročné obdobie nielen pre deti, ale aj pre ich  rodičov. Začína sa obdobie náročnej a zodpovednej práce, plnej pochopenia, trpezlivosti a pomoci. Veď nie nadarmo sa hovorí, že výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno človeku uložiť.

    • Kytička uvitá z lásky
     • Kytička uvitá z lásky

     • Do galérie Kytička uvitá z lásky boli pridané fotografie.

      Dňa 2.4.2019 boli žiaci našej školy potešiť starších ľudí na nemocničnom oddelení v Trebišove. Z krásnych melódií ľudových i populárnych piesní, ľudového rozprávania i z prednesu umeleckých textov sme uvili kytičku a s radosťou sme  ju všetkým pacientom odovzdali.

      Odmenou pre nás bol ich úprimný potlesk a milé slová pochvaly a vďaky. Vrátili sme sa šťastní a s vedomím, že pacienti aspoň na chvíľu zabudli na svoje starosti.

    • Kraslice v ŠKD
     • Kraslice v ŠKD

     • Do galérie Kraslice v ŠKD boli pridané fotografie.

      Už sa nám vyčasilo, vonku je krásne, o to viac sa môžeme tešiť na jarné sviatky.

      Do školského klubu detí sme si prizvali p. Jožiovú, ktorá sa takmer 30 rokov venuje zdobeniu vajíčok horúcim voskom. Deťom v VI. oddelení vysvetlila techniku zdobenia, ukázala im svoje vyzdobené kraslice a trpezlivo, s láskavým prístupom, maľovala s deťmi škrupinky z vajíčok, ktoré si deti už vyfúknuté doniesli z domu. Zároveň ukázala deťom, ako najľahšie a najrýchlejšie môžu vajíčko zo škrupinky dostať von.

      Deti si s radosťou odnášali svoje výrobky domov s ubezpečením, že doma budú s maľovaním vajíčok pokračovať, aby sa v maľovaní ešte viac zdokonalili.

    • Vybíjaná
     • Vybíjaná

     • Do galérie Vybíjaná boli pridané fotografie.

      Dňa 22.marca 2019 sa žiačky zo 7.A Čierna Laura,  Litvová Soňa, Minďarová Natália, Kentošová Veronika, Jurčaková Adela, Vašková Patrícia, 7.B Žoriová Veronika, 7.C Rabatinová Alexandra a žiačky 6.A Cabadová Viktória, Birová Viktória, Fecková Tatiana, Guláková Terézia, Kolesárová Katarína zúčastnili okresného kola vo vybíjanej dievčat, ktoré sa konalo v telocvični ZŠ Pribinová v Trebišove. Okresného kola sa zúčastnili 4 družstvá,  ZŠ  M.R.Štefánika Trebišov,  ZŠ  Čierna nad Tisou, ZŠ Streda nad Bodrogom a ZŠ Pribinova Trebišov.

      Hralo sa systémom každý z každým.  Družstvá boli silné a zápasy vyrovnané, bolo sa na čo pozerať. Na poslednom 4. mieste sa umiestnila ZŠ zo Stredy nad Bodrogom. ZŠ Čierna nad Tisou, Pribinová Trebišov a M.R.Štefánika Trebišov mali zhodne 1 prehru a 2 výhry. Poradie sa určilo na základe počtu vybitých hráčov súpera a počtu vybitých vlastných hráčov. Na základe toho sa na 3. mieste umiestnila ZŠ Čierna nad Tisou, na 2. mieste ZŠ M.R.Štefánika Trebišov a na 1. mieste ZŠ Pribinová Trebišova s postupom do krajského kola.

      Žiačkam gratulujeme k víťazstvu 2. miesta a víťazom prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

      Družstvá  na prvých troch miestach dostali  diplomy a poháre.                                         Mgr. Veronika Farová

    • Deň vody ŠKD
     • Deň vody ŠKD

     • Do galérie Deň vody ŠKD boli pridané fotografie.

      Svetový deň vody sa oslavuje na celom svete každoročne 22. marca.  My v ŠKD sme sa radi k tejto oslave pripojili. Aj sme si na počesť vody pripili. Samozrejme, pitnou vodou.

      O vode sme sa rozprávali, maľovali sme ju, spievali o nej piesne. Vodu sme ochutnávali, ovoniavali a súťažili, napríklad, kto skôr vypije svoj pohár vody cez slamku. To bolo zábavné.

      Opäť sme si pripomenuli, že vodou máme šetriť, lebo hoci je taká obyčajná, predsa je vzácna.

       

    • ZEMPLÍN CUP Mini
     • ZEMPLÍN CUP Mini

     • Do galérie ZEMPLÍN CUP Mini boli pridané fotografie.

      21. marca 2019 sa v Športovej hale v Trebišove uskutočnil školský turnaj v minihádzanej žiakov a žiačok ZEMPLÍN CUP Mini, ktorý pripravil Športový klub ZEMPLÍN Trebišov. 
      Na turnaji sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré tvorili žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ. Naši žiaci obsadili konečné 1.miesto a domov si odniesli diplom, medailu a krásny športový zážitok.  Blahoželáme.

    • Smelý zajko ŠKD
     • Smelý zajko ŠKD

     • Do galérie Smelý zajko ŠKD boli pridané fotografie.

      Navštívil nás Smelý zajko. Škoda, že nebol živý. No aby sme to vysvetlili: bol to hrdina z knihy Jozefa Cígera Hronského, ktorú sme si v jednotlivých oddeleniach školského klubu detí čítali.

      V spoločnom projekte, do ktorého sme sa všetci zapojili, sme spolu zo Smelým zajkom zažili veľa dobrodružstiev, navštívili rôzne miesta a stretli veľa známych aj neznámych zvierat.

      Cestovali sme po celom svete a nevyhnutne sme si museli so sebou zbaliť pár vecí do batôžka. Každý podľa vlastných potrieb a predstáv. Vyrobili sme si lietadlá, aby sme ako on  mohli vyletieť do oblakoch. Zahrali sme si divadielko, spolu s ním sme si zaspievali aj zatancovali ba aj zabubnovali, aby nám cestovanie rýchlejšie zbehlo. Aby sme na Smelého zajka nezabudli, v tvorivých dielňach sme si vyrobili rôznych zajkov.

      Zajko je odvážny, rád spoznáva nové miesta, no nakoniec sa mu predsa len zacnelo za domovom a dospel k poznaniu, že ,,všade dobre, doma najlepšie.´´

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com