• Exkurzia - Spišský hrad
     • Exkurzia - Spišský hrad

     • Do galérie Exkurzia - Spišský hrad boli pridané fotografie.

      Dňa 10.mája 2019 sa konala dlho očakávaná exkurzia pre žiakov siedmeho ročníka. Našou zastávkou bol poklad východného Slovenska – Spišský hrad, ktorý je do zoznamu UNESCO zapísaný už od roku 1993.

      Poobede sme sa zastavili na hlavnom námestí  Levoče v radnici, ktorej história siaha až do 15.storočia. Boli sme pri klietke hanby, no pozreli sme si aj dom Majstra Pavla. Vyrezal oltár v chráme Sv. Jakuba, ktorý je pokladaný za najvyšší gotický oltár na svete – meria 18,6 metra.

      Tento deň sme si užili a spomínali na stredoveké krásy a pamiatky východného Slovenska.

    • Turnaj Tipos Minihandball Liga
     • Turnaj Tipos Minihandball Liga

     • Do galérie Turnaj Tipos Minihandball Liga boli pridané fotografie.

      Žiačky 3.-4.ročníka z krúžku Minihádzaná sa zúčastnili 10.5.2019 posledného turnaja v sezóne 2018/2019 v Michalovciach.  Dievčatá – Natália Domoradová III.A, Zdenka Krokusová IV.B, Janka Starigazdová IV.B, Viktória Vlasatá IV.B, Kiara Vysokajová IV.B, Ružena Zoššáková IV.B, Ema Borčíková IV.C, Nela Horovská IV.C, Vanda Suchá IV.C, Laura Vargová IV.C  si vybojovali  krásne  2.miesto Košického regiónu (RCH Michalovce).  Srdečne dievčatám blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu sezónu aj s novými hráčkami.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                Mgr. Žižkovičová,  Mgr. Ilošvayová

    • Akčný deň vrámci projektu „Elektroodpad-Dopad“
     • Akčný deň vrámci projektu „Elektroodpad-Dopad“

     • Do galérie Akčný deň vrámci projektu „Elektroodpad-Dopad“ boli pridané fotografie.

      Dňa 10.mája 2019 sa vo vestibule našej školy uskutočnil Akčný deň v rámci projektu „Elektroodpad-Dopad“. Zorganizovali ho členky záujmového útvaru ENVIRONKO-žiačky 6.D triedy. Pre vyše 100 zúčastnených mali členky akčného tímu pripravené zaujímavé aktivity-napr. triedenie odpadu, kvíz, osemsmerovka, tajnička, omaľovanky...

      Najúspešnejší súťažiaci si mohli za odmenu pomocou šablóny napísať na bavlnenú nákupnú tašku nápis „RECYKLUJEM“ a zobrať si ju domov, či ju darovať mame alebo starej mame ku Dňu matiek.

      Akcia sa vydarila a veríme, že prispela k zvýšeniu povedomia našich žiakov ako aj dospelých o dôležitosti separovania odpadu ako takého a elektroodpadu zvlášť.

      ________________________________________________________________________________

      RNDr.Tatiana Jenčová a členky záujmového útvaru ENVIRONKO - Ninka Gašparová, Nelka Macková, Miška Repovská, Miška Varanaiová, Viky Kováčová, Kika Mitrová

    • Enviro- geografia v V.A
     • Enviro- geografia v V.A

     • Do galérie Enviro- geografia v V.A boli pridané fotografie.

      Deň Zeme vyšiel práve na veľkonočný pondelok, na jarné prázdniny, ale to nevadí, je jedno, kedy sa má pripomínať vzťah k planéte Zem. Na vyučovacej hodine geografie s pani učiteľkou Tkáčovou sme robili veľa aktivít, ktoré nás viedli k ochrane planéty. Hovorili sme o životnom prostredí, o recyklácii, o zbere použitých batérii, o náhrade plastových fliaš, ktoré máme na vodu, sklenenými. Ďalšiu aktivitu sme venovali  rastlinstvu a živočíšstvu. Hovorili sme o chránených a ohrozených druhoch a potom sme vytvorili maketu korytnačky močiarnej z CHKO Tajba v našom okrese. V skupinách sme hovorili o životnom prostredí a kreslili plagát s témou Čo ja môžem urobiť. Všetky aktivity boli zaujímavé a ukázali nám, že Deň Zeme nepotrebujeme osobitne oslavovať jeden vybraný deň, ale každý deň.

                                                                                                                                              Žiaci 5. A triedy

    • Jarné upratovanie ŠKD
     • Jarné upratovanie ŠKD

     • Do galérie Jarné upratovanie ŠKD boli pridané fotografie.

      Ako každý rok, sme si aj tentoraz, zorganizovali v Školskom klube detí jarné upratovanie na školskom dvore.

      Pani vychovávateľky nám rozdali igelitové vrecia, do ktorých sme zbierali odpadky – papieriky, obaly zo sladkostí či plastové fľaše.

      Upratovanie sa nám páčilo a tešili sme sa z čistého dvora, na ktorom sa môžeme každý deň popoludní hrávať.

      Opäť sme si zopakovali, že odpadky nepatria na zem, ale do koša a že si poriadok a čistotu máme udržiavať po celý rok. nie len na školskom dvore, ale aj v priestoroch školy: v triede, na chodbách aj v našich skrinkách.

    • Sv. Trojhviezdie – Cyril, Metod, Gorazd
     • Sv. Trojhviezdie – Cyril, Metod, Gorazd

     • Do galérie Sv. Trojhviezdie – Cyril, Metod, Gorazd boli pridané fotografie.

      Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do XXIII. ročníka  výtvarnej súťaže  pod názvom Sv. Trojhviezdie – Cyril , Metod , Gorazd.

      V konkurencii mnohých základných škôl , stredných škôl a ZUŠ sa nám podarilo získať niekoľko ocenení. Ocenené práce zároveň postúpili do celoslovenského kola danej súťaže.

       

      Ocenení žiaci našej školy :      

      Simonka Maňková – 3.miesto, v kategórii 6-9 ročných,

      Radka Tóthová – 2.miesto, v kategórii 10-12 ročných,

      Anna Habaľová – 1.miesto,  v kategórii 13- 15 ročných.

       

      Všetkým blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole !

    • Stavanie mája ŠKD
     • Stavanie mája ŠKD

     • Do galérie Stavanie mája ŠKD boli pridané fotografie.

      Je taka tradicija, že pred peršim majom, postavia parobci dzivčatam pred domom maja. Šumny jej tot zvyk. I nam še barz pači, zato sebe ho u školskym klube pripominame.

      Preveľo farebnych pantľikoch sme na ňoho naviazali. Keľo ľem na ňoho vošlo, žeby sme ho vyparadzili jak še patri i žeby šicky vidzeli, že u našej škole mame veľo šumnych dzivkoch. Pri tym sme sebe zašpivali, kuščok aj potancovali a vešelo nam bulo.

      Joj... barz je dobre, že mame take šumne a vešele zvyky i u nas na vychodze a že sebe ich furt pripominame, žeby še na nich nezabudlo.

    • Deň Zeme ŠKD
     • Deň Zeme ŠKD

     • Do galérie Deň Zeme ŠKD boli pridané fotografie.

      22. apríl je vyhlásený za Svetový deň Zeme. Tento deň patrí našej planéte Zem a po celom svete sa konajú akcie a aktivity zamerané v prospech Zeme.

              Aj my deti z ŠKD sme venovali celý týždeň rôznym aktivitám zameraným na ochranu prírody, objavovaniu jej krás či triedeniu odpadu ..... 

               No najväčšou akciou, na ktorej sme sa zúčastnili, bolo podujatie, ktoré organizovalo mesto Trebišov a Správa CHKO Latorica Trebišov. Pri Mestskom kultúrnom stredisku nás čakal kultúrny program a rôzne tvorivé dielničky, kde sme si mohli vlastnoručne vytvoriť milé drobnosti z odpadového materiálu. Na tieto sa tešíme najviac. Cieľom všetkých aktivít bolo prehĺbiť náš vzťah k prírode a k šetrnému prístupu voči životnému prostrediu. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatia. 

    • Deň Európy
     • Deň Európy

     • Do galérie Deň Európy boli pridané fotografie.

      Viete, koľko písmen má najdlhšie fínske slovo? Túto informáciu a veľa ďalších zaujímavostí o európskych krajinách sa žiaci dozvedeli počas špeciálneho dňa, ktorým sme si na našej škole ozvláštnili vyučovanie.

      Vo svete sa Deň Európy oslavuje 9.5., čo je taktiež dátum vyhlásenia Shaumanovej deklarácie a založenia Európskej únie. Pripomenuli sme si ho aj my, a to pomocou rôznych aktivít a hier.

      Žiaci mali možnosť testovať svoje znalosti v oblasti cudzích jazykov, súťažiť či dokonca pocítiť danú krajinu na vlastnej koži skrz tradičné jedlá. Nechýbal ani tanec a hudba.

      Tento deň bol príjemným spestrením, ktoré privítali tak žiaci, ako aj učitelia.

       

                                                                                                    Sophia Gazdičová, 9.A

    • Štefánikova latka - mestské kolo
     • Štefánikova latka - mestské kolo

     • Do galérie Štefánikova latka - mestské kolo boli pridané fotografie.

      Dňa 30.4.2019 ZŠ M.R.Štefánika organizovala 10.ročník v skoku do výšky. Súťaž prebiehala na vonkajšom hádzanárskom ihrisku. Skoku do výšky sa zúčastnili žiaci a žiačky zo siedmych ZŠ z Trebišova a okolia, a to ZŠ M.R. Štefánika, ZŠ Komenského Trebišov,  Cirkevná ZŠ s MŠ sv.Juraja Trebišov,  ZŠ Cejkov, ZŠ Pribinová Trebišov, ZŠ Svätej Rodiny Sečovce  a ZŠ Komenského Sečovce. Súťažilo sa podľa platných pravidiel v kategóriách dievčatá a chlapci.

      Po úvodných slovách p. riaditeľky RNDr. Ivety Kučerovej a organizačných slovách od p. učiteľa Mgr. Michala Németha sa mohlo začať súťažiť.

      Súťaž otvárali dievčatá, ktorých sa nám predstavilo 13 a začínali skákať od výšky 110 cm. Po krásnych skokanských výkonoch si 3. miesto vyskákala Diana Daňková zo ZŠ Pribinová Trebišov  výkonom 130 cm. Na 2. mieste sa umiestnila Mária Macková zo ZŠ Svätej Rodiny Sečovce, výkonom 139 cm a  1. miesto si vyskákala Karin Ďutmentová zo ZŠ Komenského Trebišov s výkonom 151 cm. Našu školu reprezentovali žiačky Soňa Litvová (VII.A) výkonom 125 cm, Adela Tomášová (VII.A)  výkonom 120 cm a Laura Tušaiová (VI.B) výkonom 115 cm.

      Súťaž pokračovala kategóriou chlapcov, kde sa predstavilo 19 žiakov, ktorí začínali skákať od výšky 125 cm. Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Martin Koliščák (VIII.B), Rastislav Lietavec (IX.C), Samuel Novák (VIII.B) skočil 145 cm, Miroslav Lietavec (IX.C) skočil výkon 140 cm. Tak isto ako dievčatá aj chlapci podávali výborné výkony. 3.miesto si vyskákal Rastislav Lietavec zo ZŠ M.R.Štefánika Trebišov, výkonom 155 cm. Na 2.mieste sa umiestnil Martin Koliščák zo ZŠ M.R.Štefánika Trebišov, výkonom 155 cm. Na 1.mieste sa umiestnil Samuel Halkai z Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja Trebišov, ktorý skočil výšku 160 cm.

      Ceny na 10.ročník Štefánikovej latky pre najlepších zabezpečili sponzori EURO-VAT spol. s.r.o. Nitra, pobočka Michalovce,   k-PRINT Trebišov, Sladká elegancia, ktorá venovala tortu pre skokana alebo skokanku, ktorý mal najviac úspešných skokov,  naša škola zakúpila medaile pre víťazov a všetci zúčastnení žiaci dostali vďaka sponzorskému daru od SWIDA Innovative, nášho bývalého žiaka Viktora Sučku balíček s občerstvením.

      Celkovo mali skokani na desiatom ročníku Štefánikovej latky 188 pokusov.

      Medaily, diplomy a sponzorské balíčky víťazom odovzdávala p.riaditeľka.

      Ďakujeme účastníkom za výborné výkony a prajeme im veľa ďalších športových úspechov.

      Vďaka patrí aj žiačkam z IX.A, Barbore Demesovej, Veronike Adamovej a Tatiane Majerníkovej a žiakom z V.A Patrikovi Kulinovi, Šimonovi Neckarovi, Borisovi Dragulovi a Petrovi Ivanovi z V.B, ktorí sa spolu s p.učiteľkou Mgr. Farovou starali o zdarný priebeh celého podujatia.

    • Volejbal - chlapci OK
     • Volejbal - chlapci OK

     • Do galérie Volejbal - chlapci OK boli pridané fotografie.

      Po úspešnej výhre na obvodovom kole vo volejbale sa naši chlapci (Róbert Štim, Koloman Lovas, Damián Matina, Julián Frederik Peter, Ervin Karvaš, Šimon Karvaš, Lietavec Miroslav, Erik Oboril) predviedli na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.4.2019 v telocvični ZŠ Komenského v Trebišove. Po zmenách v súpiske si naši chlapci nakoniec vybojovali  3.miesto.

      Konečné poradie :

      1. ZŠ Čierna nad Tisou
      2. ZŠ Komenského TV
      3. ZŠ M.R.Štefanika TV
      4. ZŠ Kuzmice

      Na majstrovstva kraja postúpilo  družstvo ZŠ Čierna nad Tisou.

    • Štefánikova latka - školské kolo
     • Štefánikova latka - školské kolo

     • Do galérie Štefánikova latka - školské kolo boli pridané fotografie.

      Dňa 10.04.2019 sa uskutočnilo školské kolo v skoku do výšky. Žiaci boli rozdelení do 5 kategórií: kategória 4.ročník chlapci a dievčatá spolu, kategória dievčatá 5.-6.ročník a 7.-9.ročník a kategória chlapcov 5.-6.ročník a 7.-9.ročník. Súťažilo sa podľa platných pravidiel. Každý žiak mal na danú výšku 3 pokusy. Po všetkých troch neúspešných pokusoch žiak v súťaži nepokračoval.

      V kategórii najmladších, zo 4.ročníka súťažilo 22 žiakov.  Táto kategória začínala výškou  90 cm. Najlepší výkon dosiahol Dominik Jevoš s výkonom 108 cm skočeným na 1 pokus, na 2.mieste sa umiestnil Filip Ramšák s výkonom 105 cm, 3.miesto si vyskákal  Nino Kožuch s výkonom 105 cm.

      V kategórii dievčatá 5.-6.ročník sa predstavilo 25 žiačok. Žiačky začínali na výške 100 cm. Po krásnych výkonoch vyhrala Laura Tušaiova s výkonom 127cm,  na 2.mieste sa umiestnila Tiffany Tomášíková  s výkonom 121 cm, na 3.mieste sa umiestnila Timea Ujhelyiová s výkonom 121 cm.

      V kategórii chlapcov 5.-6.ročník súťažilo 18 žiakov. Žiaci začínali výškou 105 cm. 1.miesto si vyskákal Matej Filip s výkonom 123 cm, na 2.mieste sa umiestnil Adam Cabada s výkonom 120 cm a na 3.mieste Samuel Mento s výkonom 120 cm.

      V kategórii dievčatá 7.-9.ročník súťažilo 8 žiačok. Žiačky začínali skákať od výšky 110 cm. Najlepší výkon si vyskákala Kristína Andrašová s výkonom 128 cm, 2.miesto si vyskákala Sarah Brindová s výkonom 120 cm a 3. miesto Alexandra Makeľová s výkonom 120 cm.

      V kategórii chlapcov 7.-9.ročník súťažilo 18 žiakov.  Žiaci začínali na výške 120 cm. Po krásnych skokanských momentoch a pekných výkonoch si 1.miesto vyskákal Alex Teplický s výkonom 161 cm, ktorý začínal skákať od výšky 145 cm,  2.miesto si vyskákal Martin Koliščák s výkonom 158 cm, ktorý začínal skákať od výšky 130 cm  a 3.miesto Samuel Novák s výkonom 155 cm.

      Štyri žiačky a  štyria žiaci s najlepšími dosiahnutými výkonmi postupujú na mestské kolo Štefánikovej latky (10.ročník) v skoku do výšky, ktoré sa bude konať 30.4.2019 na ZŠ M.R.Štefánika v Trebišove.

      Všetkým zúčastnením gratulujeme ku krásnym výkonom a aj osobným rekordom.

    • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz
     • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

     • Do galérie Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz boli pridané fotografie.

      Posledný marcový týždeň 25.3.-29.3. 2019  sa 33 žiakov zo 7.A, 8.A a 9.A a 9.B zúčastnilo lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu (LVVK) v stredisku Jasná, Nízke Tatry.

      V pondelok po ubytovaní a požičaní si lyžiarskeho výstroja v hoteli, sme zamierili na svah, kde sme žiakov rozdelili do troch skupín, od úplných začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

      Večer boli pre žiakov pripravené prednášky. V pondelok bola prednáška o základnom lyžiarskom výstroji v utorok rozdiel medzi klasickým a carvingovým lyžovaním, v stredu o topografii a vo štvrtok si žiaci pripravili svoj vlastný program.

      V stredu poobede sme nelyžovali, ale išlo sa do Aquaparku Tatralandia, kde si žiaci oddýchli a vyšantili sa na ponúkaných atrakciach.  Žiaci, ktorí nešli do Tatralandie mali na Bielej Púti pripravené hry na snehu, počas ktorých sa stretli z horským záchranárom na snežnom skútri, ktorý bol ochotný sa so žiakmi vyfotiť.

      Vo štvrtok poobede sa v Crystal bare na Bielej Púti uskutočnila autogramiáda s Majsterkou sveta v obrovskom slalome Petrou Vlhovou.

      Každý deň ráno po rozcvičke a pred raňajkami  boli žiakom bodované izby. Z  dievčenských izieb mali najlepšie upratané izby Čierna L. a Litvová S. Z chlapčenských izieb mali najupratanejšiu izbu Mihálik S. a Korbuľák D.

      V piatok doobeda si žiaci vyskúšali slalomovú dráhu s fotobunkou  na Otupnom. Súťažili všetci žiaci 1. a 2. skupiny bez rozdielu v ktorej skupine začínali. Vyhodnocovali sa traja najlepší z každej skupiny a samoplatcovia.

       Z 1.skupiny, ktorú viedol Mgr. M. Németh sa zo  samoplatcov na prvých troch priečkach umiestnili: 1.miesto Sofia Gazdičová (9.A) časom 16,55``, 2.miesto Ema Dulovičová (8.A) časom 17,19`` a 3.miesto  Lujza Suchá (8.A) časom 17,80``.  Zo 7.A triedy sa z chlapcov na prvých troch priečkach umiestnili: 1.miesto Kocák Oliver časom 16,63``,  2.miesto Németh Sebastián  časom 17,42`` a 3.miesto Karvaš Matej časom 17,83``.  U dievčat zvíťazila Kentošová  Veronika 18,03`` pred druhou Kristínou Šramkovou 21,97``.

      Z 2. skupiny, ktorú viedla Mgr. V. Farová sa z dievčat  na 1.mieste umiestnila Minďarová Natália  (7.A) časom 23,45``, na 2.mieste sa umiestnila Čierna Laura (7.A) časom 26,16``, na 3.mieste  Spišáková Laura (7.A) časom 30,45``. Z chlapcov sa na 1.mieste umiestnil Béreš Richard (7.A) časom 22,95``, na 2.mieste sa umiestnil Korbuľák Damian (7.A) časom 24,16``, na 3.mieste Mário Filip (9.B) časom 24,27``

      Žiaci z 3.skupiny sa zdokonaľovali v lyžovaní na Bielej Púti.

      Lyžiarsky kurz sme ukončili bez úrazu a s výbornou náladou a kopou zážitkov.

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com