• Vianočná burza

     • Do galérie Vianočná burza boli pridané fotografie.

      Vianočná burza

       

      Ak  láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,

      ak dá človek viac,  ako čo v sebe skrýva,

      ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,            

      padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,

      tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet,

      pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

       

           Vianoce -  najkrajšie sviatky v roku, Vianoce – čas, kedy sa zíde rodina,  čas dobrých skutkov a  prekvapení. Vianoce majú iste ešte veľa nádherných prívlastkov, ale jedno je isté. Všetci, či malí, či veľkí, mladí či starší, všetci sa na tieto čarovné sviatky tešíme.

           Výnimkou nie sú ani žiaci našej školy, ktorí sa s veľkou radosťou zapojili do vianočných príprav. V predstihu si vyrobili rôzne vianočné ozdoby, dekorácie a perníky.

           Dňa 19.12. sme usporiadali na škole vianočnú burzu žiackych výrobkov, ktoré si žiaci,  rodičia a priatelia školy mali možnosť zakúpiť.

           Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí sa zúčastnili, obzerali , nakupovali a chválili. Príjemne nás podporili a tak vytvorili skvelú vianočnú atmosféru.

     • Aktívna matematika

     • Do galérie Aktívna matematika boli pridané fotografie.

                   Aktívna matematika – aktivizujúca pomôcka z dielne vydavateľstva LiberaTerra v 1.B triede

       

                         Aktívna matematika spája svet reality a svet matematiky. Robí matematiku pre deti ľahšie uchopiteľnou, zábavnou a ľahkou. Zlepšuje kognitívne schopnosti detí a ich porozumenie matematickým pojmom a súvislostiam.

          V našej škole využívame inovačné a aktivizujúce metódy, ktoré vedú vyučovanie tak, aby boli výchovno-vzdelávacie ciele dosahované najmä na základe vlastnej činnosti žiakov, pričom sa dôraz kladie na riešenie problémov. Vyučovanie bádaním, skúmaním, objavovaním samotnými žiakmi, hľadaním pravdy tvorí dôležitú súčasť vzdelávania v procese osvojovania kľúčových konceptov v oblasti prírodných  vied.

          Vznikajú situácie zámerne vytvárané učiteľom, ktoré  umožňujú, aby žiaci pozorovali javy, manipulovali s konkrétnymi predmetmi, diskutovali navzájom, riešili tvorivé slovné úlohy, praktické a teoretické problémy, čím sa svet matematiky pre žiakov stáva zábavnejší a bližší ich poznaniu.

     • Vianočná besiedka

     • Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

      Vianočná besiedka

                  VIANOCE – slovo, ktoré pozná hádam každý človek. Na chvíľu spomalíme a aspoň na chvíľu sme si trocha bližší.

                  Vianoce -  najväčšie a najkrajšie  sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité.

                  Tie naše – najkrajšie sme si na škole priblížili bohatým programom na vianočnej besiedke, ktorá sa niesla v duchu zimných a vianočných pranostík, zvykov, piesní, vinšov a básní. Žiaci zahrali aj pútavý vianočný betlehemský príbeh. Z besiedky každý odchádzal s bohatým umeleckým zážitkom a so super vianočnou náladou. Želáme krásne Vianoce!

     • Korčuliarsky program

     • Do galérie Korčuliarsky program boli pridané fotografie.

      Korčuliarsky program

                  Žiaci 2. ročníka absolvovali korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne pod vedením hokejových trénerov MŠKM. Strávili na štadióne príjemné predpoludnia, kde si mali možnosť zdokonaľovať svoje zručnosti v priebehu celého týždňa. Naučili sa napr. aj to, ako udržať rovnováhu na korčuliach, nacvičovať si chôdzu na ľade, odraz, jazdy, zastavenia i zmeny smeru.

                  V závere výcviku nadobudli okrem nových skúseností a návykov aj diplom a sladké medaily.

     • Vianoce v II.D

     • Do galérie Vianoce v II.D boli pridané fotografie.

      Vianoce v II.D

      Z neba padá biela vločka,
      kam dopadne, nevie nik.
      Na zemi si na ňu počká
      snehuliačik – nezbedník.

           Vianoce sú časom radosti a veselosti nielen pre deti, ktoré ich milujú, ale aj pre dospelých. Vône vianočného stola a vianočného stromčeka sú pre nás nezabudnuteľné, asi aj preto sa na Vianoce tak veľmi tešíme. Vianoce však nemôžu byť iba o dobrom jedle a krásnych darčekoch, ale aj stretnutiach rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi na ktorých počas roka akosi nie je čas. Preto sa žiaci II.D stretli so svojimi blízkymi, aby im svojimi básňami, piesňami a tancami, ale aj hrou na flaute pripomenuli čaro Vianoc a neopakovateľnú atmosféru. Pri chutnom vianočnom pečive a sladkom čaji si žiaci spolu s rodičmi vyrobili naozaj krásne venčeky, ktorými si skrášlia svoje izby.

     • Mikuláš

     • Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

      Dňa 6. decembra navštívil našu školu Mikuláš. Nebol sám, sprevádzali ho čerti a anjeli.  Keďže deti sa celý rok  snažili a usilovne pracovali, doniesol im Mikuláš sladkosti. 

     • Straty a nálezy

     • Pri skrinkách v škole sa asi pred týždňom našiel smartfón. Komu chýba, nech sa prihlási v účtarni školy.

     • Trebišov očami detí, história a súčasnosť

     • Do galérie Trebišov očami detí, história a súčasnosť boli pridané fotografie.

      ,,Trebišov očami detí, história a súčasnosť“

           Výtvarná súťaž bola organizovaná pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o Trebišove  a 100. výročia Trebišova ako sídla Zemplínskej župy. Súťaž trvala v priebehu celého mesiaca október a bola určená pre žiakov základných škôl sídliacich v meste Trebišov. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých ročníkov ZŠ , pričom boli rozdelení do dvoch kategórií. Do prvej kategórie boli zaradení žiaci a žiačky 1. až 4. ročníka základných škôl a do druhej kategórie boli zaradení žiaci a žiačky 5. až 9. ročníka základných škôl.

       

      Výsledky súťaže: ocenení žiaci z našej školy :

       

      Prvá kategória- žiaci a žiačky 1. až 4. ročníka

      1. miesto - Kristína Majovská, 9 rokov,  ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

      3. miesto – Tomáš Leško, 8 rokov, ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

       

      Druhá kategória- žiaci a žiačky 5. až 9. ročníka

      1. miesto- Sarah Dzurovčáková, 10 rokov, ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

      3. miesto- Juliána Krokusová, 12 rokov, ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

       

           V priebehu mesiaca december bude zrealizovaná výstava výtvarných prác v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Oficiálne otvorenie výstavy sa bude konať dňa 3.12.2019.

     • Deň dobrosrdečnosti (ŠKD)

     •  

      Medzinárodne uznávaný „Deň dobrosrdečnosti“ sme si pripomenuli aj v našom školskom klube detí. Rozhovory, didaktické hry a malé pozornosti boli náplňou celého týždňa. Drobné skutky lásky sa nám podarilo robiť nezištne a v skrytosti, ako dobrí anjeli. Zaumienili sme si, že v tom budeme pokračovať do Vianoc, a možno aj dlhšie...

     • Stolček prestri sa! (ŠKD)

     •  

      Všetky oddelenia ŠKD sa zapojili do podujatia „Stolček prestri sa!“, ktorého cieľom bolo poznať zdravé a nezdravé potraviny, zásady zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Nabádali nás k tomu ochutnávky ovocia a zeleniny, didaktické hry na tému zdravej výživy, súťaže a kvízy.

       

     • Jesenné pele-mele (ŠKD)

     •  

      Zlatistá jeseň nám v školskom klube učarovala. Keďže trvala dlhšie než inokedy, dokázali sme vytvoriť aj takéto krásne veci (viď fotoalbum).

        

     • Tvorivá dielňa - PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV

     • Do galérie Tvorivá dielňa - PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV boli pridané fotografie.

      Tvorivá dielňa -  PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV

       „...lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže povedať, že žil!“

      Tieto Hviezdoslavove slová boli mottom tvorivej literárnej dielne, ktorá sa realizovala  v našej škole  28.11. 2019. Vo výnimočných priestoroch školskej knižnice žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka  plnili interaktívne úlohy pri príležitosti 170. výročia narodenia  nášho najväčšieho slovenského básnika.   

      Pamäť a poznanie sú dve rozdielne skutočnosti. V školách sa často od žiakov žiada množstvo encyklopedických poznatkov rôznych informácií, teoretických poučiek o literárnom diele. Žiaci na tvorivej dielni poznávali osobnosť, život a tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava zážitkovou formou prostredníctvom rôznych hier, tvorivých aktivít, zaujímavých interaktívnych cvičení a kvízov. Úlohy boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, fantázie a tvorivosti.  To, čo zažijeme a prežijeme na vlastnej koži, si pamätáme najviac. Aj psychológovia tvrdia, že  človek si zapamätá až 90 % z toho, čo robí. Dúfame, že  všetci žiaci si z tejto akcie odniesli  čo najviac podnetných  a obohacujúcich myšlienok.

      Novembrové predpoludnie  sme tvorili, vytvárali, môžeme povedať, že sme prežili plnohodnotný život s básnikom, ktorého poetický vesmír bol najširší, lebo najviac objal i keď nie vždy zovrel a vzoprel.

     • ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI – okresné kolo

     • Do galérie ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI – okresné kolo boli pridané fotografie.

      Nemôže byť zlým človekom ten,

      kto si rád zaspieva.“

                      Ľudová pieseň nás všetkých poteší, upokojí aj povzbudí. V nej prežívame lásku, radosť i smútok. Je klenotom našej ľudovej kultúry.

                      Nádherné melódie ľudových piesní zaspievali dňa 26. novembra 2019 na okresnej súťaži „Zemplin špiva i hutori“, na ktorej nás žiaci, speváci našej školy, reprezentovali a získali takéto ocenenia:

      I. STUPEŇ:

      SPEV – SÓLO:          2. miesto – MARTIN SUCHÝ – II.A

      ZEMPLIN HUTORI: 2. miesto – PETRA GERGEĽOVÁ

                                              II.C      – ELLA PČOLINSKÁ

                                                                – SAMUEL ULIČNÝ

                                        3. miesto  – ZOJA SAVKOVÁ

                                              II.A      – SOFIA LOVÁSOVÁ

                                                                – ANNAMÁRIA HABURAJOVÁ

                                                          –  SOŇA BINDASOVÁ

      II. STUPEŇ:

      SPEV  – SÓLO:        2. miesto – VIKTÓRIA BIROVÁ – VII.A

                 – DUO:         2. miesto – EVELYN KAČOVÁ – VI.A

                                                         – VIKTÓRIA BIROVÁ – VII.A

      SRDEČNE VŠETKÝM BLAHOŽELÁME!

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com