• Trebišov očami detí, história a súčasnosť

     • Do galérie Trebišov očami detí, história a súčasnosť boli pridané fotografie.

      ,,Trebišov očami detí, história a súčasnosť“

           Výtvarná súťaž bola organizovaná pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o Trebišove  a 100. výročia Trebišova ako sídla Zemplínskej župy. Súťaž trvala v priebehu celého mesiaca október a bola určená pre žiakov základných škôl sídliacich v meste Trebišov. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých ročníkov ZŠ , pričom boli rozdelení do dvoch kategórií. Do prvej kategórie boli zaradení žiaci a žiačky 1. až 4. ročníka základných škôl a do druhej kategórie boli zaradení žiaci a žiačky 5. až 9. ročníka základných škôl.

       

      Výsledky súťaže: ocenení žiaci z našej školy :

       

      Prvá kategória- žiaci a žiačky 1. až 4. ročníka

      1. miesto - Kristína Majovská, 9 rokov,  ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

      3. miesto – Tomáš Leško, 8 rokov, ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

       

      Druhá kategória- žiaci a žiačky 5. až 9. ročníka

      1. miesto- Sarah Dzurovčáková, 10 rokov, ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

      3. miesto- Juliána Krokusová, 12 rokov, ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

       

           V priebehu mesiaca december bude zrealizovaná výstava výtvarných prác v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Oficiálne otvorenie výstavy sa bude konať dňa 3.12.2019.

     • Deň dobrosrdečnosti (ŠKD)

     •  

      Medzinárodne uznávaný „Deň dobrosrdečnosti“ sme si pripomenuli aj v našom školskom klube detí. Rozhovory, didaktické hry a malé pozornosti boli náplňou celého týždňa. Drobné skutky lásky sa nám podarilo robiť nezištne a v skrytosti, ako dobrí anjeli. Zaumienili sme si, že v tom budeme pokračovať do Vianoc, a možno aj dlhšie...

     • Stolček prestri sa! (ŠKD)

     •  

      Všetky oddelenia ŠKD sa zapojili do podujatia „Stolček prestri sa!“, ktorého cieľom bolo poznať zdravé a nezdravé potraviny, zásady zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Nabádali nás k tomu ochutnávky ovocia a zeleniny, didaktické hry na tému zdravej výživy, súťaže a kvízy.

       

     • Jesenné pele-mele (ŠKD)

     •  

      Zlatistá jeseň nám v školskom klube učarovala. Keďže trvala dlhšie než inokedy, dokázali sme vytvoriť aj takéto krásne veci (viď fotoalbum).

        

     • Tvorivá dielňa - PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV

     • Do galérie Tvorivá dielňa - PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV boli pridané fotografie.

      Tvorivá dielňa -  PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV

       „...lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže povedať, že žil!“

      Tieto Hviezdoslavove slová boli mottom tvorivej literárnej dielne, ktorá sa realizovala  v našej škole  28.11. 2019. Vo výnimočných priestoroch školskej knižnice žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka  plnili interaktívne úlohy pri príležitosti 170. výročia narodenia  nášho najväčšieho slovenského básnika.   

      Pamäť a poznanie sú dve rozdielne skutočnosti. V školách sa často od žiakov žiada množstvo encyklopedických poznatkov rôznych informácií, teoretických poučiek o literárnom diele. Žiaci na tvorivej dielni poznávali osobnosť, život a tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava zážitkovou formou prostredníctvom rôznych hier, tvorivých aktivít, zaujímavých interaktívnych cvičení a kvízov. Úlohy boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, fantázie a tvorivosti.  To, čo zažijeme a prežijeme na vlastnej koži, si pamätáme najviac. Aj psychológovia tvrdia, že  človek si zapamätá až 90 % z toho, čo robí. Dúfame, že  všetci žiaci si z tejto akcie odniesli  čo najviac podnetných  a obohacujúcich myšlienok.

      Novembrové predpoludnie  sme tvorili, vytvárali, môžeme povedať, že sme prežili plnohodnotný život s básnikom, ktorého poetický vesmír bol najširší, lebo najviac objal i keď nie vždy zovrel a vzoprel.

     • ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI – okresné kolo

     • Do galérie ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI – okresné kolo boli pridané fotografie.

      Nemôže byť zlým človekom ten,

      kto si rád zaspieva.“

                      Ľudová pieseň nás všetkých poteší, upokojí aj povzbudí. V nej prežívame lásku, radosť i smútok. Je klenotom našej ľudovej kultúry.

                      Nádherné melódie ľudových piesní zaspievali dňa 26. novembra 2019 na okresnej súťaži „Zemplin špiva i hutori“, na ktorej nás žiaci, speváci našej školy, reprezentovali a získali takéto ocenenia:

      I. STUPEŇ:

      SPEV – SÓLO:          2. miesto – MARTIN SUCHÝ – II.A

      ZEMPLIN HUTORI: 2. miesto – PETRA GERGEĽOVÁ

                                              II.C      – ELLA PČOLINSKÁ

                                                                – SAMUEL ULIČNÝ

                                        3. miesto  – ZOJA SAVKOVÁ

                                              II.A      – SOFIA LOVÁSOVÁ

                                                                – ANNAMÁRIA HABURAJOVÁ

                                                          –  SOŇA BINDASOVÁ

      II. STUPEŇ:

      SPEV  – SÓLO:        2. miesto – VIKTÓRIA BIROVÁ – VII.A

                 – DUO:         2. miesto – EVELYN KAČOVÁ – VI.A

                                                         – VIKTÓRIA BIROVÁ – VII.A

      SRDEČNE VŠETKÝM BLAHOŽELÁME!

   • Kontakty

    • Základná škola
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
    • Učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • 035541113
    • 202 166 34 79
    • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
    • PaedDr. Božena Vašková Mgr. Renáta Lapitková Email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
    • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová Telefón: 0903 644 841
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
  • Fotogaléria

   • Trebišov očami detí, história a súčasnosť
   • Deň dobrosrdečnosti (ŠKD)
   • Stolček prestri sa! (ŠKD)
   • Jesenné pele-mele (ŠKD)
   • Tvorivá dielňa - PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV
   • ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI – okresné kolo
   • Zemplin špiva i hutori
   • Vybíjaná najmladších žiakov a žiačok ZŠ
   • Vystúpenie žiakov v domove dôchodcov Lumen
   • Filmový večierok
   • Čítame a kreslíme si spolu
   • Z rozprávky do rozprávky ŠKD