• OZNAM PRE RODIČOV

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku. Vyučovanie bude pokračovať dištančnou formou cez školský portál Edupage. 

      V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov kontaktujte triednych učiteľov.

                                                       RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy

     • Škola v prírode 2020

     • Do galérie Škola v prírode 2020 boli pridané fotografie.

      Školy v prírode v Starej Lesnej v termíne od 28.9.2020 do 2.10.2020 sa zúčastnili žiaci   piateho ročníka (V.A, V.B, V.C, V.D)  a žiaci zo IV. A triedy. Deti boli ubytované v pekných izbách hotela Forton, kde mali zabezpečenú chutnú stravu.  

      Žiaci si v tatranskej prírode rozšírili teoretické poznatky z  vyučovania o praktické skúsenosti spojené s priamym pozorovaním prírody. Okrem učenia hravou formou si žiaci upevňovali  zdravie, telesnú zdatnosť a žiacky kolektív.  V popoludňajších hodinách účastníci ŠvP spoznávali okolie, venovali sa turistike a športu. Počas nepriaznivého počasia a večer sa žiaci stretávali vo veľkej spoločenskej miestnosti hotela Forton, kde sa venovali súťažiam, hrám a tancu. Každý predvečer mali žiaci besedu na nejakú tému (životné prostredie, šport a zdravá výživa, orientácia v lese, prírodné, kultúrne a historické zaujímavosti z okolia).  Nechýbal ani športový deň,  veľké množstvo súťaží a diskotéka. Žiaci mali bohatý športový a kultúrny program. Vo štvrtok prebehlo vyhodnotenie súťaží a bodovania izieb.  Žiaci mali bohatú tombolu s peknými cenami. Okrem diplomov, cien a suvenírov  si žiaci odniesli pekné spomienky na pobyt v ŠvP.

     • September v ŠKD

     • Aj na napriek tomu, že úvod školského roka je poznamenaný opatreniami v súvislosti s Covid-19, v ŠKD sa snažíme vytvárať priestor pre tvorivé aktivity.

       

      Zmenil sa nám život celý, všetko naspäť by sme chceli!

      Nikto z nás to nečakal, no Covid k nám zavítal.

      My sa ho však nebojíme, lebo rúška na tvári nosíme,

      k tomu ešte ruky čisté, vieme to všetci iste.

       

      Covid nás už nestraší. Deti ho nakreslili vo vtipných podobách a zároveň aj premenovali na ,,Koronáčik”. 

      Ako sme trávili september v Školskom klube detí si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • OZNAM

     •  

      Od 13. 10. 2020 sa na základe nových epidemiologických opatrení v súvislosti s pandemickým ochorením COVID-19 upravuje prevádzka ŠKD -

      • činnosť v ŠKD bude od 11:30 - 16:35, podľa rozvrhu jednotlivých oddelení, 

      • ranná  a popoludňajšia služba sa ruší,

      • škola bude otvorená od 6:30 pre žiakov, ktorí chodili na rannú službu, žiaci idú do svojich tried, dozor je zabezpečený,

      • oddelenia ŠKD pracujú v riadnom režime,
      • odchod dieťaťa domov je potrebné nahlásiť telefonicky vychovávateľke alebo dozor konajúcemu pedagógovi.
     • ČAROSVET – výtvarná dielňa

     • Do galérie ČAROSVET – výtvarná dielňa boli pridané fotografie.

      ČAROSVET – výtvarná dielňa – ilustrátorka Katarína Iľkovičová

      Dňa 6.10.2020  sme sa žiaci III.C a IV.A triedy zúčastnili podujatia v rámci projektu „Happening v knižnici.

      Po príchode do knižnice nás milo privítala „teta Naďka“ z knižnice  a pani ilustrátorka Katarína Iľkovičová.

      Pani ilustrátorke sme položili naše zvedavé otázky, na ktoré trpezlivo a milo odpovedala.

      Táto pani  ilustrátorka sa venuje najmä ilustráciám pre detskú literatúru, dokonca ilustruje i učebnice.

      Pozreli sme si výstavu výtvarných prác pani ilustrátorky, na ktorých sme našli známe , ale i neznáme literárne postavy. Hneď sme spoznali zlatú rybku.  Na obrázkoch však boli aj iné rybky, napríklad Belica.  Rybky nás  natoľko zaujali, že sme si nejaké vyrobili sami.   

      Počas tvorivej činnosti vládla príjemná atmosféra. Pani ilustrátorka nám pomáhala s výberom farieb a materiálov.  

      Odchádzali sme plní zážitkov a nadšenia , dokonca i s malým darčekom od pani ilustrátorky.

      Tešíme sa na ďalšiu návštevu.  

      Žiaci III.C a IV.A triedy s pani učiteľkami 😉

     • Nariadenie riaditeľky školy

     • Od 5.10.2020 do odvolania nariaďujem všetkým žiakom školy, vrátane žiakov 1. stupňa, nosenie rúšok počas celého vyučovacieho procesu. Týka sa to aj pobytu v ŠKD a v exteriéri.

      Žiadam zákonných zástupcov, aby v prípade výskytu príznakov akéhokoľvek infekčného ochorenia v rodine, ponechali preventívne  svoje dieťa doma. 

     • Poplatok ŠKD

     • V zmysle Dodatku č.2 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV č. 160/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 stanovuje riaditeľka školy mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 12,00 € k dňu 7.10.2020.

      Nedoplatok za október bude potrebné uhradiť v platbe za november.

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com