• OZNAM PRE RODIČOV

     • Prosíme rodičov, ktorí doteraz neuhradili príspevok do RZ, aby tak urobili čím skôr.

      Príspevok na šk. rok 2020/21 je (v súvislosti s pandemickou situáciou)  12 € na jednu rodinu.

      Žiaci 2. stupňa uhradia príspevok na účet č.: SK16 0900 0000 0001 0582 6618

      Do poznámky pre prijímateľa je dôležité uviesť meno žiaka a triedu.

      Ak uhrádzate za viac súrodencov, uveďte mená a triedy všetkých.

     • Zbierka Biela pastelka

     • Do galérie Zbierka Biela pastelka boli pridané fotografie.

      Dňa 18. septembra 2020 sa na našej škole uskutočnila zbierka Biela pastelka. Vyzbierali sme 234,44 . Vďaka tejto sume aj naša škola môže zlepšiť životy nevidiacich a všetkých tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tejto zbierky.

      B. Nwokoye a K. Šrámková, 9. A

     • Čas trávený v karanténe - ŠKD

     • Napriek tomu, že sme sa nemohli určitý čas stretávať v školskom klube detí, doma sme sa nenudili. Na vyplnenie voľného času sme dostávali námety na dobrovoľné "malé domáce úlohy", a to pomoc rodičom pri domácich prácach a využitie jesenných listov pri výtvarnom diele. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí naše diela nafotili a zaslali. Výsledok je krásny, veď posúďte sami.

     • Jeseň, pani bohatá - ŠKD

     • So začiatkom školského roka pribúda pre nás deti mnoho povinností a každodenných starostí. No nádherná pani Jeseň nám to vynahrádza farbami. Lístie, ktoré nám šuští pod nohami, sa sfarbuje na zlato a červeno. Ráno nás zľahka štípe na líčkach jemný mrázik, no cez deň slniečko stále svieti a hreje naše rozžiarené tváre. Toto obdobie je nádherné. Preto by bolo škoda nevyužiť bohatstvo pani Jesene v našich kreatívnych dielach.

     • Babka, dedko mám ťa rád - ŠKD

     • Október je kalendárnym mesiacom, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat. Je mesiacom, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty k tým skôr narodeným. Deti v ŠKD zhotovili krásne pozdravy, ktoré s láskou venovali najlepším a najúžasnejším starým rodičom, aby si jeseň života užili v zdraví a pohode.

     • Šarkany v ŠKD

     • Aj tento rok sme si nenechali ujsť radosť z výroby šarkanov. I to je spôsob, ako si rozvíjať manuálne zručnosti v našich tvorivých dielňach.

     • Poklad ukrytý v jabĺčku - ŠKD

     •      Existuje jedno ovocie, ktoré je chutné a sladké. Navyše má veľmi veľa vitamínov.  Uhádnete ktoré? No predsa jabĺčko! 

           Presne to sme si  pripomenuli počas Jabĺčkového dňa v školskom klube detí. V jednotlivých oddeleniach mali pre nás pani vychovávateľky pripravené rôzne aktivity: o jabĺčku sme spievali, tí starší aj skúšali vymyslieť báseň, tvorili sme, kreslili... Aby sme nezabudli na to, že jedno jabĺčko denne odoženie chorobu i trápenie. 

          A čo ty? Už si si dnes dal jabĺčko?

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 23.10.2020 jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      Jesenné prázdniny majú všetci žiaci školy.

     • OZNAM

     • Na základe pozitívnych výsledkov testovania zamestnancov školy prerušujem prezenčné vyučovanie:

      - od 28.10 do 30.10. pre celý 1. stupeň

      - od 2.11. do 5.11.2020 v triedach: 1.A, 1.B, 1.D,  2.A, 2.B, 3.A, 3.D, 4.B a 4.C.

      Žiaci sa budú vzdelávať dištančne.

      Žiadame o dodržiavanie karanténnych opatrení.

      RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com