• Zmena podmienok nástupu žiakov do školy od 3.5.2021

     •     Na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

      Podmienkou účasti všetkých žiakov na vyučovaní je:

      1. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: Cestne_prehlasenie_od_3.5.2021.docx (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie. Čestné vyhlásenie môže rodič potvrdiť aj elektronicky na Edupage pod záložkou „Žiadosti/vyhlásenia“ – Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8

      2prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

       

       

     • Okresné kolo Pytagoriády 2020/2021

     • V apríli 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády 2020/2021, v ktorom sa umiestnili žiaci:

       

      2.-3. miesto  v kategórii P3 - Košara Richard (3. C)

      2. miesto v kategórii P4 – Holečka Róbert (4. C)

      3.-4. miesto v kategórii P5 – Bojti Patrik (5. A)

      2. miesto v kategórii P7 – Barbora Košarová (7. A)

      5. miesto v kategórii P7 – Patrik Kulín (7. A)

      5. miesto v kategórii P8 – Peter Toth (8. A)

       

      Všetkým žiakom blahoželáme!

     • Dôvod na radosť

     • Dňa 8.3. sme prežívali obrovskú radosť z listu pani Ľubice Kepštovej, ktorá je šéfredaktorkou časopisu Slniečko. Oznámila nám, že naše básne, ktoré sme jej vo februári zaslali, sa redaktorom veľmi páčia a rozhodli sa, že ich v najbližších číslach uverejnia.

                    Báseň Hrdinka zaradili do aprílového čísla a  Prázdniny do jedného z ďalších vydaní. Veľmi nás to prekvapilo a tešíme sa z toho, že redaktori v Bratislave takto posúdili naše prvotiny. Je pre nás veľkým povzbudením, že môžeme vidieť svoje vlastné veršíky na stránkach Slniečka. Predstava, že naše myšlienky si čítajú deti na celom Slovensku, je skvelá. Ďakujeme svojej triednej učiteľke Ivete Kavuľovej, že nás motivovala a verila v náš úspech.

                    Milí spolužiaci a spolužiačky,  touto cestou chceme aj Vás  povzbudiť. Ak Vám v stolíku ležia vlastné veršíky a básne, skúste ich poslať do  obľúbených časopisov a potešiť tak nie len seba, ale aj všetkých čitateľov.

                                                                                                   Zoja Savková  a Sofia Lovásová,  žiačky III.A triedy

     • Prezenčné vyučovanie od 12.4.2021

      • Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08.04.2021 oznamujeme, že od 12. apríla 2021  otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa  od 12.4.2021 (pondelka)Žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

      • Podmienkou účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je:

      • 1. doklad o negatívnom teste jedného z rodičov na Covid 19 nie starší ako 7 dní  - k nahliadnutiu pri príchode žiaka - zoznam MOM nájdete na stránke mesta Trebišov: https://www.trebisov.sk/aktuality/25032

       2. čestné vyhlásenie: https://zsmrstv.edupage.org/a/dokumenty-skoly (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie

       3. prekrytie horných dýchacích ciest minimálne rúškom

       Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na prezenčné vzdelávanie, sú prihlásení na obed aj do ŠKD (v prípade, že dieťa nebude chodiť na obed, je potrebné ho odhlásiť u vedúcej ŠJ).

       Pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, je zabezpečená ranná služba. Príchod do školy je možný cez vedľajší vhod už od 6:30 hod.  Činnosť v ŠKD je do 16:30 hod.

      • Vstup do budovy školy je možný cez dva vchody od 7.15 hod.:                                                            Hlavný vchod z ulice - bližšie k Amadeu: 1.B, 2.A, 2.C, 3.B, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C                                      Zadný vchod z dvora - bližšie k Amadeu : 1.A, 1.C, 1.D, 2.B, 3.A, 3.C

     • Úspechy našich žiakov

     •    Aj počas náročného pandemického obdobia, keď prebiehalo dištančné vyučovanie, sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". Okresné kolo sa uskutočnilo 7. a 8. apríla 2021. Do súťaže bolo zaslaných až 150 výtvarných prác z rôznych škôl. V každej kategórii vybrala odborná porota päť prác postupujúcich do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa  uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni  v  Hurbanove. Zároveň  porota udelila prvé tri miesta. Všetky  práce budú od 16. 4. 2021 sprístupnené na online výstave na stránkach Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove  www.muzeumtv.sk a facebooku  Múzeum Trebišov a facebooku Hvezdáreň Trebišov. 

      Na okresnom kole získali ocenenie títo naši žiaci:

      2. kategória

      1. miesto: Šimon Kocák, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov -„Kozmická loď“ - III.B

      Postupujúca práca: Barborka Muchová, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov „Astro Víla“ -   III.C 

      3. kategória

      1. miesto:  Michaela Repovská, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov,  - VIII.D

                         „Stella Polvo z planéty G2-AXI-4-ALA 9“ 

      Postupujúca práca: Laura Maďarová, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov - „Vesmírna bytosť“      - V.D

       

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili. 

       

      Víťazom a všetkým, ktorí postúpili do celoslovenského kola blahoželáme.

       

       

                                                                                

                            

       

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com