• POĎME SA HÝBAŤ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album POĎME SA HÝBAŤ .

      V šk. roku 2021/22 sa naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi zapojili do výzvy TV MARKÍZA a náš projekt POĎME SA HÝBAŤ bol úspešný. Získali sme 2000 €, ktoré sme využili na nákup rôznych športových pomôcok. Na našej základnej škole aktívne zapájame do športových aktivít už malých žiačikov od 1.ročníka. Na škole funguje atletická škôlka, kde dosahujeme výborné výsledky. V atletickej súťaži Čokoládová tretra žiaci postúpili na celoslovenské kolo. Pravidelne sa zúčastňujeme Nočného behu Trebišovom, Spoznaj Trebišov behom, cezpoľného behu i štafetových behov. Medzi obľúbené aktivity patrí i Maratónska štafeta a Štefánikova latka. Škola sa pravidelne zapája do Európskeho týždňa športu. Z loptových hier je to najmä vybíjaná, basketbal a volejbal (aj plážový). Ak chceme dosahovať dobré výsledky, musíme zabezpečiť  dostatočnú prípravu mladých športovcov. Na 1. stupni našej školy preto existuje krúžok Malí športovci, ktorý pre veľký záujem detí má až dve skupiny. Športový krúžok je zameraný na všestranný pohybový rozvoj. Cez hry a súťaže vytvárame u detí správne pohybové návyky a pozitívny vzťah k pohybu. Na 2. stupni je to atletika, volejbal a basketbal. Vďaka projektu sa nám podarilo zakúpiť športové potreby, ktoré skvalitnia športovú prípravu žiakov a spestrie hodiny telesnej výchovy (bežecké tretry, klin na gymnastiku, trampolínu, štartovacie bloky a mnohé ďalšie pomôcky). Veríme, že je to správna cesta pre našich žiakov a pre zdravší životný štýl budúcej generácie.

      Televízii Markíza ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšie športové aktivity.

      Žiaci a učitelia zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Trebišov

     • Prevencia šikanovania

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prevencia šikanovania.

      Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy. Je preto veľmi dôležité vedieť o šikanovaní čo najviac.

      Už od začiatku sa v našej triede 1. C učíme ako nenásilne riešiť konflikty, byť tolerantní, vzájomne sa rešpektovať, nehodnotiť a prijímať inakosť druhých. V spolupráci so školskou psychologičkou Dominikou a vychovávateľkou Dankou, sme realizovali rôzne aktivity. Cieľom bolo posilňovať sebadôveru detí, vedomie vlastnej hodnoty a toho, že je absolútne neprijateľné niekomu ubližovať a keď k tomu dôjde, okamžite vyhľadať pomoc. V našej triede chceme vytvárať dobrú sociálnu klímu, kde sa všetky deti cítia bezpečne a akceptované aj napriek svojim odlišnostiam.

     • Stravujme sa zdravo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stravujme sa zdravo.

      Hovorme o jedle

      V rámci projektu Hovorme o jedle sme sa 15. 10. 2021 v 3. B triede bližšie venovali téme Tuky, cukry, soľ. V diskusii sme sa porozprávali o správnej životospráve, na internete sledovali náučné video a vyhľadali si stravovacie pyramídy. Žiaci sa dozvedeli o zdravých a nezdravých jedlách a o správnych stravovacích návykoch. Pracovali sme spoločne, ale aj vo dvojiciach. Vytvárali sme stravovacie pyramídy, zdravý tanier, spoločne sme vymysleli tajničku. Kreslili sme komiks, vystrihovali jablká a hrušky, do ktorých žiaci vkladali slová, vytvárali slovné rodinky a tvorili básničky. Žiaci prezentovali a hodnotili produkty, ktoré vytvorili počas projektového dňa. V závere sme si spoločne vytvorili triednu nástenku Hovorme o jedle. Deň bol plný zážitkov a nových vedomostí. Škoda, že kvôli Covid-19 sme si nemohli vytvoriť reálny zdravý tanier a takisto urobiť ochutnávku potravín, ktoré tvoria základ zdravého stravovania. Snáď sa nám to podarí o rok.

     • Pohyb nás baví

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pohyb nás baví.

      Vraj sme len malí prváci z 1. C. ..Naozaj? Pozrite sa čo dokážeme na hodine telesnej výchovy. Naše prvé pokusy v skoku do výšky.

     • BIELA PASTELKA

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album BIELA PASTELKA.

      Dňa 24. 09. 2021 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Vyzbierali sme 217,83 eur.

      Iryna Slyvka, IX. A

     • Kuchári

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kuchári.

      Dnes bol náš 1. PROJEKTOVÝ DEŇ. Žiaci z 1.C sa zmenili na kuchárov a upiekli svoj špaldový celozrnný chlebík. Celý deň sme piekli, kreslili, jedli vitamíny, tancovali a cvičili. Vytvorili sme si vlastné pexeso. Oddýchli sme si od učenia a zažili krásny deň. Ďakujem za spoluprácu rodičom mojich šikovných žiakov, našej pani vychovávateľke, Danke, a tiež svojim bývalým žiačkam, ktoré sú už dnes veľké študentky ( Emke a Ivke).

     • Programovanie s Bee-Bot včielkou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Programovanie s Bee-Bot včielkou.

      Kto sa hrá, nezlostí Bee-Bot Včielka je zábavná, edukatívna hračka, ktorá u detí rozvíja priestorovú orientáciu, logické myslenie a plánovanie. Pomocou hladkej podložky so štvorcovou sieťou rozvíja včielka u detí poznávanie farieb, zvierat, ročných období, či ich matematické zručnosti, slovenský jazyk. Šikovní prváci z 1.C zvládli všetky úlohy na jednotku.

      Jana Zubková

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com