• Súťaž Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Hviezdoslavov Kubín.

      Súťaž Hviezdoslavov Kubín

      Krása slova a radosť z recitácie sa každoročne snúbi s najstaršou postupovou súťažou Hviezdoslavov Kubín, ktorá nesie názov podľa nášho velikána, básnika, dramatika a spisovateľa P. O. Hviezdoslava.

      V našej škole sa 22. 2. 2023 stretlo 18 žiakov 1. stupňa, ktorí súťažili v prednese poézie a prózy už na 69. ročníku menovanej súťaže.

      V tomto školskom roku sa v úvode predstavil aj Detský recitačný kolektív MiRaŠik, ktorý vedie p. uč. Štefanová v rámci hudobno–dramatického krúžku. Žiaci 4. B triedy predviedli vtipné a zábavné divadlo poézie pod názvom Smiechotvorné bubliny obohatené spevom, tancom, či rytmizáciou jednotlivých častí textov. Štvrtáci vniesli  do súťaže energiu, radosť a boli pozitívnou motiváciou pre všetkých recitátorov.

      Porota v zložení PaedDr. Mária Štefanová, Mgr. Magdaléna Lučanská a Mgr. Ivana Ilošvayová pozorne počúvali prednesy žiakov a v závere neskrývali radosť z ich recitačných výkonov, pútavých príbehov i s citom prednesených básní.

      Na popredných miestach sa v kategórii poézie umiestnili žiaci:

      1. Viktória Tačárová, 4. B
      2. Nataša Mrázová, 2. B
      3. Šimon Timčo, 2. C

      V próze rozhodla porota nasledovne:

      1. Vivienne Valcerová, 4. B
      2. Zoja Zbojovská, 3. C
      3. Marko Demko, 3. B

      Okresnej súťaže sa zúčastnia žiaci Viktória Tačárová, Vivienne Valcerová a v kategórii detský recitačných kolektívov (DRK) našu školu bude reprezentovať DRK MiRaŠik.

      Všetkým budeme držať prsty a želáme veľa úspechov!

     • Futsal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Futsal.

      Dňa 15. 2. 2023 sa žiačky našej školy Diana Veľková VIII. A, Ružena Zoššáková VIII. A, Ema Borčíková VIII. B, Saskia Sokoliová VIII. C, Petra Motyľová VIII. C, Terézia Kusová VIII. C, Jana Kniežová VII. C, Diana Bindasová VII. A, Soňa Bindasová V. A, Alexandra Lazarová IV. C, Ema Kucharčíková IV. C a Viktória Lančaričová IV. C, zúčastnili turnaja vo Futsale dievčat o pohár riaditeľa CVČ  v Trebišove.

      Turnaja sa zúčastnilo päť škôl a hralo sa systémom každý s každým. Víťazom turnaja a pohár si domov odniesla ZŠ Komenského. Naše dievčatá hrali dobre, ale ako sa hovorí: "Kto skóruje, vyhráva" a keďže nám góly do bránky nepadali, tak sme nakoniec skončili na 5. mieste. V konkurencii starších dievčat sa naše najmladšie účastníčky nestratili, všetkým dievčatám patrí pochvala. Osobitná pochvala patrí brankárke Janke Kniežovej, ktorá vychytala veľa gólových príležitostí. Do budúcna im prajeme viac strelených gólov a bojovnosť. 

     • VŠETKOVEDKO 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album VŠETKOVEDKO 2023.

      VŠETKOVEDKO 2023

       Vyhodnotenie žiakov školy, ktorí sa zúčastnili vedomostnej súťaže celoslovenského kola

      2022/2023

      2. ročník: zúčastnilo sa 16 žiakov ( z 2. A, 2. B, 2. C, 2. D) z toho najlepší za školu:

           1. Jakub Čuj,  2. C, 1. miesto (17. miesto SR) -  všetkovedko

           2. Mia Bobíková,  2. C, 2. miesto ( 18. miesto SR) – Všetkovedko

           3. Ella Šimková,  2. B, 3. miesto (19. miesto SR) – Všetkovedko

         

      3. ročník: zúčastnilo sa 18 žiakov ( z  3. B, 3. C) z toho najlepší za školu:

           1. Peter Novikmec, 3. B, 1. miesto (14. miesto SR) – Všetkovedko – najlepšie umiestnenie v rámci školy

           2. Eliška Farová, 3. C, 2. miesto (16. miesto SR) – Všetkovedko

           3. Liana Harvanová, 3. B, 3. miesto (37. miesto SR) - Všetkovedko

           

      4. ročník: zúčastnilo sa 16 žiakov ( z 4. A, 4. B, 4. C) z toho najlepší za školu:

            1. Michaela Zužová, 4. A, 1. miesto (26. miesto SR) – Všetkovedko

            2. Stella Kerestyová, 4. A, 2. miesto (35. miesto SR) – Všetkovedko

            3. Milan Kakaš, 4. B, 3. miesto (43. miesto SR)- Všetkovedko

     • Úspešný reprezentant krajskej súťaže Lukas Oliver Kurák zo 4. B

     • Úspešný reprezentant krajskej súťaže Lukas Oliver Kurák zo 4. B

      Prednes slovenských povestí, Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má bohatú tradíciu. Už od roku 1991 oslovuje malých i veľkých, ktorí prostredníctvom povestí spoznávajú život našich predkov. Vďaka povestiam sa dozvedajú, čo našich predkov tešilo, čo zarmucovalo, že často mali zmysel pre humor, ale aj pre spravodlivosť a čestnosť. Podobne ako v ľudovej rozprávke aj v povestiach dobro býva odmenené a zlo potrestané.

      O tom je Šaliansky Maťko, aby sme prostredníctvom povestí poznávali históriu a bohatstvo našej krajiny a vyzdvihli bohatstvo a krásu našej rodnej  reči – rodnej  slovenčiny.

      V tomto duchu sa niesol aj 28. ročník Šalianskeho Maťka J. C. Hronského 2023.

      V piatok 17. februára sa zišlo 33  najlepších recitátorov košického kraja na krajskom kole tejto súťaže v priestoroch Átria klubu v Zuzkinom parku v Košiciach. Prednesy boli vyrovnané a každý z mladých recitátorov vložil do svojho prejavu kus svojho umenia a srdca. O víťazovi rozhodovali drobné detaily. 

      Našu základnú školu reprezentovali 3 výborní recitátori Marko Demko z 3. B, Lukas  Oliver Kurák zo 4. B a Lejla Semková zo 7. A.

      Lukas Oliver Kurák zo 4. B úspešne reprezentoval našu školu a okres Trebišov a v neľahkom a vyrovnanom súboji recitátorov získal v 2. kategórii krásne 3. miesto.

      Gratulujeme a želáme Lukasovi  veľa ďalších úspechov!

    • Hlasovanie
     • Hlasovanie

     • Na stránke Múzea v Trebišove prebieha hlasovanie o najkrajšiu Svätoštefánsku korunu. Ak sa vám páči koruna vytvorená našimi žiakmi (7), hlasujte na stránke:              https://www.facebook.com/muzeumtvkastielandrassyovcov

      Koruna s najväčším počtom lajkov vyhráva.

       

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Na základe informácií zverejňovaných na sociálnej sieti Vás žiadame o  bezodkladné kontaktovanie Mestskej polície Trebišov na tel. čísle 159  v prípade ohrozovania, obťažovania alebo šikany detí po odchode zo školy po skončení vyučovacieho procesu.

     • Karnevalové šantenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karnevalové šantenie.

      Karnevalové šantenie 

            Prehupli sme sa do druhého polroka a ten prvý je úspešne za nami. Všetci žiaci aj žiačikovia ho zvládli a za polročnú snahu sme sa odmenili veselou karnevalovou zábavou. Naša školská telocvičňa sa  premenila na tanečný parket preplnený princeznami, superhrdinami a všelijakými rozprávkovými postavičkami. Naši žiaci ukázali, že sú nielen bystrí v učení, ale s pomocou rodičov, aj tvoriví pri príprave karnevalových kostýmov. Parket sa zaplnil skvelými tanečníkmi, spevákmi, vytancovali sme sa pri parádnej muzike a vyšantili pri veselých súťažiach. Skvelý DJ hral pre nás na želanie a  nám sa parket nechcelo opustiť.      Ďakujeme pani učiteľkám za prípravu karnevalovej  zábavy, rodičom za krásne kostýmy a deťom za úžasnú radosť a energiu, ktorú si veríme prenesú aj do druhého školského  polroka. Tešíme sa o rok.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841