• Úspešní reprezentanti z našej školy !

     •        Úspešní reprezentanti z našej školy !

      ·         

      Byť v pohybe, venovať sa športu a rôznym pohybovým záľubám sa oplatí. Svedčí o tom úspech našich žiakov v tanečných súťažiach. Julianka Sabová zo 6.A a Jakub Iľko zo 7.A  zaznamenali veľký úspech na súťaži, ktorá sa konala 20.5.2023 v Žiari nad Hronom. Zúčastnili sa majstrovstiev Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách 2023. V plesových choreografiách sa so svojím tímom umiestnili na 1.mieste v latinsko - amerických tancoch v kategórii Junior a získali titul Majstra Slovenska. Zároveň postupujú na Európsky pohár, ktorý sa uskutoční v jeseni tohto roku. Julianka a Jakub tancujú od útleho detstva, ale tanečný pár tvoria od roku 2021. Absolvovali súťaže v rámci Slovenska. Svedčí o tom množstvo ocenení, ktoré získali vo svojej kategórii v latinsko-amerických a štandardných tancoch.

      Sme na nich veľmi hrdí, blahoželáme  k nádhernému víťazstvu a prajeme, aby sa im aj naďalej darilo! 

       

     • Krajské kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Krajské kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.

      Krajské kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ

       

      V Košiciach sa konalo dňa 26.5.2023 krajské kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. Žiačky našej školy (Domoradová Natália zo VII. A, Burdová Soňa, Knežová Jana, Kusová Terézia, Lajošová Nela, Naďová Alžbeta zo VII. C, Maďarová Laura, Petrová Lora, Sorochan Sofiya, Zuščáková Lívia zo VII. D, Maňková Simona zo VI. A) po úspešnej reprezentácii v okresnom kole si mohli zmerať sily zo žiačkami z iných ZŠ Košického kraja.

      Súťažilo 5 družstiev v dvoch skupinách. Po výhre v skupine sa naše žiačky stretli z druhým najlepším tímom z druhej skupiny. Vybojovali si postup do finále, kde výbornou hrou a zanechaním svojho srdca na ihrisku vyhrali. 1. miestom na kraji si žiačky zabezpečili postup do celoštátneho kola do Šamorína.

      Žiačkam patrí veľká gratulácia a držíme im prsty na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 13. - 14. júna. 2023 v športovom komplexe X-bionic sphere v Šamoríne.

     • Biblická olympiáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biblická olympiáda.

      Biblická olympiáda

      V dňoch 22. - 23. mája 2023 sme sa zúčastnili so žiačkami Sofiou Lovasovou, Laurou Maďarovou a Viktoriou Hamžíkovou celoslovenského kola Biblickej olympiády. Olympiáda prebiehala v Šaštíne. Prvý deň mal charakter výletu, ktorý sme strávili v mestečku Skalica a druhý deň bol súťažný. Naše žiačky obsadili krásne 8. miesto.

      Víťazkam srdečne blahoželáme!

     • OSVETOVÁ KAMPAŇ PRE ŠKOLY - ZNEČISTENIE OVZDUŠIA Z DOPRAVY

     •  Žiaci školy sa zapojili do projektu, ktorého cieľom bolo zistiť nežiadúci vplyv dopravy na stav ovzdušia v okolí školy. Znečistenie ovzdušia je hlavnou environmentálnou hrozbou pre verejné zdravie v Európe, vrátane SlovenskaRiziko ochorení zapríčinených environmentálnymi faktormi, je väčšie u detí ako u dospelých.

      Ochorenia z detstva ovplyvňujú zdravie v dospelosti. Oxid dusičitý, ktorý sme merali, je kľúčovým prekurzorom rady sekundárnych znečisťujúcich látok, ktoré majú negatívne účinky na ľudské zdravie.  Jedným z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia je doprava. Meracie prístroje boli pre porovnanie umiestnené pred školou (pri hlavnej ceste) a za školou na ihrisku.

      Súčasťou aktivít projektu je aj výtvarná súťaž, ktorej sa zúčastňujeme. Umiestnenie v súťaži je podmienené hlasovaním. Prosíme o Váš hlas hlasovaním na adrese: https://dnesdycham.populair.sk/vytvarna-sutaz-2023-hlasuj-za-plagat/75

      O výsledkoch meraní budú žiaci zapojení do projektu informovať ostatných žiakov školy.

     • Zdravá výživa – výtvarná súťaž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdravá výživa – výtvarná súťaž.

      Zdravá výživa – výtvarná súťaž

       

      V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu - Školské ovocie.

      Projekt bol zameraný na pravidelné dodávky ovocia a zeleniny do škôl.

      V rámci tohto projektu bola vyhlásená aj výtvarná súťaž na tému -  Zdravá výživa.

      Žiačka Erika Verbová (VIII. B) získala v tejto súťaži 2. miesto a odniesla si domov množstvo ovocia i zeleniny a aj množstvo vecných cien, ktoré jej pomôžu v ďalších výtvarných aktivitách.

      Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov!

     • Ekonomická olympiáda pre základné školy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ekonomická olympiáda pre základné školy .

      Ekonomická olympiáda pre základné školy rozbehla v školskom roku 2022/2023 svoj pilotný ročník. Do súťaže sa zaregistrovalo vyše 200 škôl a spolu súťažilo 4 400 žiakov.

      Medzi nimi bola aj naša škola a žiaci deviateho ročníka. Súťaž prebiehala online. Žiaci si vyskúšali svoje nadobudnuté vedomosti z finančnej gramotnosti, ktoré nadobudli počas roka na predmete VIAC AKO PENIAZE. Predmet rozvíja spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre orientáciu v súčasnom finančnom svete. Žiaci majú možnosť nadobudnúť znalosti, schopnosti a rozvíjať hodnotové postoje potrebné k tomu, aby mohli efektívne reagovať na osobné udalosti v neustále sa meniacom ekonomickom prostredí. 

      Teší nás, že sme mali úspešných žiakov, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke za Košický kraj. Sú to žiaci z 9. C triedy, Peter Ivan (umiestnil sa na 4. mieste) a Bianka Kiš-Petyová (umiestnila sa na 7. mieste).

      Výhercom BLAHOŽELÁME!

       

     • Londýn - Brusel - máj 2023 - poznávací výlet

     •       Výlet do cudziny je niečím, na čo sa my všetci - žiaci učiaci sa cudzí jazyk veľmi tešíme. Spoznávanie kultúry a pamätihodností nielen z učebnice má svoje čaro. Cieľom nášho výletu bolo spoznať hlavné mesto Veľkej Británie - Londýn.  Cestou sme navštívili Brusel, kde sme sa na chvíľku stali súčasťou Európskeho parlamentu.  Ako vyjadriť šesť dní plných zážitkov do niekoľkých viet? Nemožné! Londýn patrí medzi mestá, ktoré jednoducho treba vidieť.  My sme videli  Big Ben, Windsor, Buckinghamský palác, Trafalgarské námestie, Londýnske oko, múzeum voskových figurín Madame Tussaud´s a veľa ďalších zaujímavých pamiatok. Bol to úžasný zážitok!                                                                                                                                                           Barborka

                                                                                                                                                               

     • Medzinárodný deň mlieka

     • Dňa 16. mája, pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa mlieka, si žiaci I. stupňa ZŠ spolu s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami pripravili rôzne aktivity, ktorými sa snažili vysvetliť žiakom dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre ich zdravý vývin. Žiaci si pozreli aj prezentáciu od spoločnosti RAJO, ktorá nám zabezpečuje v rámci Mliečneho programu podporovaného EU vždy čerstvé mliečko. V prezentácii sa žiaci dozvedeli o prospešnosti mlieka pre náš organizmus, o ceste mlieka od kravičky až k nám domov, o laktózovej intolerancii, aký je rozdiel medzi trvanlivým a čerstvým mliekom, čo sú kyslomliečne výrobky a ďalšie iné zaujímavosti o mlieku a mliečnych výrobkoch. Spoločnosti RAJO s.r.o. chceme vyjadriť veľké poďakovanie za  dodávku chutných a vždy čerstvých mliečnych výrobkov.

     • Základný plavecký výcvik 3. C triedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Základný plavecký výcvik 3. C triedy.

      Základný plavecký výcvik 3. C triedy

      Žiaci 3. C úspešne absolvovali základný plavecký výcvik, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15.-19.5.2023. Celý týždeň sa za pomoci svojich inštruktorov zdokonaľovali. Naučili sa splývať, správne dýchať, plavecký štýl kraul a znak. Žiaci prejavovali záujem zdokonaľovať sa v plávaní, osvojovať si nové plavecké spôsoby. Päťdňový plavecký výcvik bol ukončený pretekmi. Všetci dostali "mokrý diplom", odmenu a medaily. 

     • Plavecký trojboj ZŠ - mix.

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecký trojboj ZŠ - mix..

      Plavecký trojboj ZŠ - mix

      Žiaci 1.stupňa, 2. - 4. ročníka (Michal Krištof II. B, Barbora Bocsárová, Sebastián Kislík III. A, Sofia Serbaylo III .B, Eliška Farová III. C a Ivana Poláková, Emma Kucharčíková a Simon Petro IV. C) sa 16.5.2023 zúčastnili Plaveckého trojboja základných škôl - mix v plávaní a vodnom póle na Mestskej krytej plavárni v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 6 základných škôl. 

      Každý žiak plával 25 metrov plaveckým spôsobom kraul, nasledovala štafeta 4x25 metrov kraulom a na záver si žiaci zahrali vodné polo.

      Na základe odplávaného času bola pridelená bodová hodnota a ZŠ s najvyšším počtom získaných bodov v jednotlivých disciplínach postúpila na celoslovenské kolo.

      V kategórii 2. - 3. ročníka - žiaci, si  Michal Krištof vyplávala 2. miesto s časom 23:55 na 25 m. Sebastián Kislík sa umiestnil na 5. mieste.

      V kategórii 2. - 3. ročníka - žiačky, si  Eliška Farová vyplávala 2. miesto časom 20:86 na 25 m. Sofia Serbaylo sa umiestnila na 5. mieste a Barbora Bocsárová na  9. mieste.

      V kategórii 4. ročníka - žiaci, sa Simon Petro umiestnil na 9. mieste.

      V kategórii 4. ročníka - žiačky, sa Emma Kucharčíková umiestnila na 10. mieste a Ivana Poláková na 14. mieste.

      V štafete mix. 4x25 metrov kraulom, si žiaci Simon Petro, Sofia Serbaylo, Michal Krištof a Eliška Farová časom 1:32.50 vyplávali krásne 3. miesto.

      Vo vodnom póle sa naši žiaci a žiačky umiestnili na 4. mieste.

      Výsledné poradie ZŠ Košického kraja v Plaveckom trojbojii:

      1. Základná škola, Trebišovská, Košice

      2. Základná škola, Tomášiková, Košice

      3. Základná škola, Hroncová, Košice

      4. Základná škola, M. R. Štefánika, Trebišov

      Všetkým žiakom patrí veľká gratulácia za výbornú reprezentáciu školy a mesta, prajeme ešte veľa úspechov!

      S úsmevom do plávania!

     • Nomádi Európy – exkurzia spojená s netradičnou hodinou výtvarnej výchovy

     • Nomádi Európy – exkurzia spojená s netradičnou hodinou výtvarnej výchovy

      Dňa 17. mája 2023 sa žiaci VII. A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou a učiteľkou VYV zúčastnili exkurzie spojenej s netradičnou hodinou výtvarnej výchovy.

      Výstava Nomádi Európy v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach im predstavila neuveriteľný príbeh odriekania, odhodlania, odvahy, šikovnosti a vynaliezavosti jednoduchých roľníkov z najchudobnejších horských regiónov severozápadného Slovenska a Spiša. Títo roľníci obohatili svetovú materiálnu kultúru o nový typ praktických predmetov každodennej potreby a drôt povýšili na klasický remeselný a výtvarný materiál.

      Prostredníctvom dobových fotografií a nevšedných starožitných drôtených či plechových výrobkov spoznali žiaci históriu i materiálne prejavy pôvodného remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu a úspešné pôsobenie slovenských drotárov v cudzine.

      Výstava dokumentuje remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete a tiež unikátnu technológiu, ktorou drôt spracovávali bez použitia spájkovaných či zváraných spojov. Na druhej strane, prostredníctvom pozoruhodných  originálnych prác súčasných drotárskych majstrov – umeleckých remeselníkov a výtvarníkov – naznačuje transformáciu tradičného drotárskeho remesla do moderných umeleckých podôb.

      V druhej polovici exkurzie  si žiaci na netradičnej hodine výtvarnej výchovy priamo v múzeu vyskúšali základy práce s drôtom. Ich úlohou bolo obdrôtovať malý kamienok tak , aby vytvorili zaujímavé výtvory.  Fantázia a zručnosť sa u nich prejavili naplno. Siedmaci si tak mohli vyskúšať základy remesla , ktoré preslávilo Slovensko vo svete a bolo aj zapísané do nehmotného dedičstva UNESCO.

     • Červený kríž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Červený kríž.

      Žiaci 4. A  sa pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža zúčastnili na prezentácii, ukážkach a  aktivitách prvej pomoci. Na záver boli žiaci odmenení sladkou odmenou.

     • Oznam Úradu KSK

     • Vážení rodičia,

      radi by sme vás informovali o novej webovej stránke Úradu Košického samosprávneho kraja  www.taboryksk.sk s bohatou ponukou župných prímestských táborov v rôznych lokalitách Košického kraja. Cez túto stránku si viete nájsť každý tábor, ktorý ponúkame a prihlásiť svoje dieťa/vnuka/vnučku.

      Tábory sú rozdelené podľa jednotlivých regiónov. Pri väčšine táborov je možné požiadať aj o vystavenie faktúry za účelom predloženia žiadosti zamestnávateľovi o príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce.

      Veríme, že svojim deťom vyberiete tábor, ktorý im zabezpečí nezabudnuteľné zážitky.

     • 12. ročník Štefánikovej latky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dvanásty ročník Štefánikovej latky.

      Dvanásty ročník Štefánikovej latky

           Tak ako každý rok, aj tohto roku predchádzalo 12. ročníku Štefánikovej latky školské kolo v skoku do výšky. Zúčastnilo sa ho 75 žiakov v šiestich kategóriách. Skokanské preteky prebiehali vo veľkej telocvični školy. Víťazi z triednych kôl sa popasovali s navyšujúcou sa latkou a svoje zručnosti pretavili do dobrých výkonov. Okrem súťažiacich sa na úspešnom priebehu školskej súťaže podieľali aj žiaci, ktorí celé skokanské podujatie zdarne organizovali. Zabudnúť nemôžme ani na divákov, ktorí vytvárali pre skokanov náramne potrebnú energickú atmosféru.

           Po školskej generálke v skoku do výšky sa v piatok 5.5.2023 konalo na vonkajšom atletickom areáli školy naše skokanské podujatie, na ktoré každoročne pozývame školy z celého okresu. Tento rok bol v doterajšej histórii (od roku 2009) poznačený najnižšou možnou účasťou.  Štefánikovej latky sa zúčastnili len dve školy, no krásne počasie a veľmi dobré výkony nám dali zabudnúť na absenciu ostatných škôl. V družnej atmosfére sa 23 žiakov v kategórii dievčat a chlapcov prezentovalo svojimi skokanskými zručnosťami, odrazovými schopnosťami a ich momentálna športová forma rozhodla o víťazoch a dovolíme si tvrdiť, že o statných, nakoľko takéto podujatie jednoducho nemá porazených.

           Ďakujeme všetkým súťažiacim, organizátorom a tradične aj divákom a už teraz sa tešíme na trinásty ročník Štefánikovej latky.


      Výsledky školského aj mestského kola sú v prílohách

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841