• TURNAJ - Plážový mix volejbal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album TURNAJ - Plážový mix volejbal.

      Turnaj v Plážovom MIX volejbale

      Dňa 27.6.2023 sa v areáli ZŠ M. R. Štefánika na plážovom ihrisku uskutočnil turnaj v Plážovom MIX volejbale základných škôl. S dvojročnou covidovou pauzou to bol 4. ročník. Družstvo tvorili štyria žiaci (2 dievčatá a 2 chlapci). Turnaja sa zúčastnili tri školy: ZŠ Komenskeho Trebišov, ZŠ Parchovany a usporiadateľská škola ZŠ M. R. Štefánika. Turnaj vyhrali každoroční účastníci turnaja, žiaci zo ZŠ Parchovany.

      Konečne poradie:

      1. ZŠ Parchovany A ( Alžbeta Palenčíková, Diana Kurišková, Sebastián Báča, Kevin Podraný, Sofia Ševčíková)

      2. ZŠ M. R. Štefánika 4 (Laura Maďarová, Kiara Vysokajová, Samuel Moroz, Samuel Poľacký)

      3. ZŠ M. R. Štefánika 1 (Soňa Burdová, Jana Knežová, Denis Toth, Peter Ivan)

      4. ZŠ M. R. Štefánika 3 (Ružena Zoššáková, Radka Tothova, Peter Záborský, Dominik Jevoš)

      5. ZŠ M. R. Štefánika 2 ( Saskia Sokolová, Ema Borčíková, Samuel Lajoš, Šimon Neckár)

      6. ZŠ Komenského B (Nikol Borňáková, Žofia Szathmáryova, Šarlota Marjovičová, Dorota Gurová, Dávid Egreši, Tobias Matu, Sebastián Bajus, Róbert Matu)

      7. ZŠ Komenského A (Olívia Ižová, Ema Balogová, Laura Vargová, Zoja Snížiková, Samuel Migaľ, Oliver Sokira, Dalibor Rigo) 

      8. ZŠ Parchovany B (Simona Podraná, Petra Boritášová, Sára Čonková, Adam Jakubec, Dominik Popaďák) 

       Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník. 

     • Plavecká súťaž o Pohár primátora mesta Trebišov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecká súťaž o Pohár primátora mesta Trebišov.

      Plavecká súťaž o Pohár primátora mesta Trebišov

      Dňa 23.6.2023 sa na Trebišovskom kúpalisku uskutočnil 1. ročník plaveckej súťaže o Pohár primátora mesta Trebišov. Žiaci našej školy (Martinka Majovská 1. C, Michal Krištof 2. B,  Eliška Farová 3. C, Sofia Serbaylo 3. B, Marko Fazekaš 5. A, Kristína Majovská 6. A, Laura Sosnová 8. B) úspešne reprezentovali našu školu.  

      Michal Krištof si vyplával krásne 1. miesto v disciplíne 50 m voľný spôsobov, 1. - 4. ročník,

      Eliška Farová si vyplávala pekné  3. miesto v disciplíne 100 m prsia, 1. - 4. ročník,

      Marko Fazekaš si vyplával pekné 3. miesto v disciplíne 100 m prsia, 5. - 9. ročník.

      Kristína Majovská si vyplávala  pekné 2. miesto v disciplíne 100 m prsia, 5. - 9. ročník.

      Laura Sosnová si vyplávala pekné 3. miesto v disciplíne 100 m voľný spôsob 5. - 9. ročník.

      Naša najmladšia účastníčka súťaže Martinka Majovská získala diplom - plavecký talent. 

      Škola sa na základe získaných bodov v jednotlivých disciplínach umiestnila na 2. mieste. Žiakom ďakujem za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do ďalšie plávania.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 30.06.2023 o 9:00 hod. na školskom dvore. 

      Činnosť v ŠKD je v tento deň zrušená, obedy v školskej jedálni sa nepodávajú. 

      Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete na https://zsmrstv.edupage.org/a/gdpr-1  alebo nás kontaktujte na tel. č. 056/6724223

       

     • Rozlúčka so školským rokom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka so školským rokom.

      Rozlúčka so školským rokom

      Žiaci našej školy, ktorí navštevujú u nás detský ľudový súbor Čerkotka a hudobno-dramatický krúžok, pri ktorom vznikol aj detský recitačný a divadelný súbor MiRaŠik, nás posledný predprázdninový týždeň potešili pestrým hudobným programom.

     • Šamorín - celoslovenské kolo vo výbíjanej

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šamorín - celoslovenské kolo vo výbíjanej.

      Šamorín - celoslovenské kolo vo výbíjanej

      Žiačky našej školy (Viktória Naďaová 5. A, Simona Maňková 6. A, Natália Domoradová 7. A, Soňa Burdová, Jana Knežová, Alžbeta Naďová, Terézia Kusová, Nela Lajošová 7. C, Laura Maďarová, Sofia Sorochan, Lora Petrová a Lívia Zuščáková 7. C) sa 13. - 14. júna 2023 zúčastnili celoslovenského kola vo vybíjanej žiačok 5. - 7. ročníka ZŠ, ktoré sa konalo v Šamoríne v komplexe X-BIONIC Sphere. V konkurencii ôsmich ZŠ z ôsmich krajov žiačky obsadili 7. miesto. Pre všetkých to bola výborná skúsenosť a krásny zážitok z areálu.

      Žiačkam ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

     • Bedminton - žiaci a žiačky na krajskom kole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bedminton žiaci KK, žiačky KK.

      Dňa 30.6.2023 sa žiaci našej školy (Peter Zámborský, Denis Tóth - 8. A a Šimon Karvaš 9. A) zúčastnili krajského kola v bedmintone v Košiciach. Vo výbornej konkurencii obsadili 4. miesto.

      Žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu.  

      Dňa 31.6.2023 sa žiačky našej školy (Tamara Poľacká 5. A, Radka Tóthová 9. A) zúčastnili krajského kola v bedmintone v Košiciach. Vo výbornej konkurencii obsadili 5. miesto.

      Žiačkam ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

     • Odmena za zber papiera - 1. C v ZOO Košice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Odmena za zber papiera - 1. C v ZOO Košice.

      Odmena za zber papiera

            Naši žiaci sa každoročne zapájajú do zberu papiera. V tomto školskom roku mesto Trebišov vyhlásilo súťaž – Výlet pre  triedu, ktorá počas celého školského roka odovzdá na recykláciu čo najväčšie množstvo papiera.

           O prváčikoch vieme, že sú usilovní ako včeličky :) A to sa aj potvrdilo. Naši prváci usilovne a svedomito zbierali papier, ktorý spolu s rodičmi odvážali na zberný dvor technických služieb v našom meste.

            Pár dní pred vysvedčením sa dočkali vytúženej odmeny a za svoje prvenstvo boli odmenení návštevou ZOO v Košiciach.

      1. C  v  ZOO Košice

            Hneď pri vstupe sa nám  prihovorili pávy, ktoré sa voľne pohybovali medzi návštevníkmi .

      Po spevavom privítaní sa začali predvádzať opice makaky, ktoré sa postarali o veselú náladu.  Pani ošetrovateľka zas predviedla kŕmenie opičiek malpy hnedej.  Nezostali sme nič dlžní kŕmeniu a opičkám sme  veselo ukazovali, aké jedlo nám nabalili rodičia.

            Posilnení jedlom a s veselou náladou sme sa presunuli k tuleňom -  Eve a Lukasovi, ktoré sa nám predvádzali jedna radosť. Veľa sme sa dozvedeli o živote týchto  roztomilých tvorov.

            Veľmi sme sa tešili, že uvidíme medvedích súrodencov Mášu a Filipa, ktorých lesníci našli opustených v brlohu v Národnom parku Nízke Tatry po tom, ako ich matka opustila. Za tie tri roky, ktoré žijú v ZOO pekne podrástli, ale huncúti sú i naďalej. Vymenili sme si zopár zvedavých pohľadov, medvieďatá sa postavili  na zadné, aby sme si nezabudli všimnúť ako za ten čas  podrástli a pobrali sme sa ďalej spoznávať ríšu zvierat.

            Vyskúšali sme si tiež svoju telesnú zdatnosť pri prechádzke cez  umelo vytvorený  lužný  les.

            Aby sme si uchovali čo najviac spomienok a zážitkov neobišli sme stánky so suvenírmi.

      Na tento výlet budeme mať krásne spomienky, ktoré nás budú i naďalej motivovať  - zbierať a recyklovať nielen papier, ale aj ostatné druhotné suroviny. Veríme, že naše posolstvo recyklovať bude motivovať každého z nás a tým spolu pomôžeme našej prírode a našim kamarátom – zvieratkám.

                                   

                                                                                          Vaši ... už len pár dní 😉 PRVÁCI 😊

     • Rozlúčka 4. B triedy s 1. stupňom ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka 4. B triedy s 1. stupňom ZŠ.

      Rozlúčka 4. B triedy s 1. stupňom ZŠ

       

      V piatok popoludní  23.6.2023 sa bohatým kultúrnym programom plným tancov, piesní i slova rozlúčili žiaci 4. B triedy so svojou triedou a triednou učiteľkou PaedDr. Máriou Štefanovou.

      Svojim hudobno–dramatickým vystúpením štvrtáci potešili svojich rodičov a p. zástupkyňu Mgr. Renátu Lapitkovú.

      Štvrtákov po vystúpení čakalo pohostenie, hľadanie pokladu a čítanie častušiek.

      Milí štvrtáci, želáme Vám, aby sa Vám naďalej darilo a veríme, že budete našu školu úspešne reprezentovať tak, ako doposiaľ!

     • Celoslovenská súťaž Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenská súťaž Hviezdoslavov Kubín.

      Celoslovenská súťaž Hviezdoslavov Kubín

       

      Naša recitátorka Vivienne Valcerová, žiačka 4. B triedy, ktorá pracuje pod vedením svojej triednej učiteľky  PaedDr. Márie Štefanovej zavŕšila svoju recitátorskú sezónu na celoslovenskej súťaži Hviezdoslavovho Kubína, ktorá sa konala 21.6.2023 v Dolnom Kubíne.

      Svojou prózou o Stratenej flaute pána Ananása  sa medzi najlepšími recitátormi, ktorí sa zišli z celého Slovenska umiestnila v bronzovom pásme.

      V 69. ročníku prestížnej a najznámejšej súťaže Hviezdoslavov Kubín zanechala stopu práve žiačka našej školy, ktorá reprezentovala zároveň aj okres Trebišov a Košický kraj.

       

      Gratulujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov!

     • Enviro deň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Enviro deň.

      Enviro deň

      V dnešnom svete je pozitívny vzťah k životnému prostrediu veľmi dôležitý, pretože častokrát čelíme nevhodnému správaniu jednotlivcov, ako aj nevhodnej činnosti človeka na prírodu a na svoj vlastný priestor, v ktorom žijeme. Jedným zo spôsobov ako eliminovať a zbavovať sa negatívneho postoja k životnému prostrediu je prostredníctvom edukácie a výchovy žiakov na školách. Preto sme si zavolali na pomoc pracovníkov Chránenej krajinnej oblasti Latorica Trebišov a Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove, aby sme prostredníctvom rôznych aktivít získali pozitívny vzťah k prírode. Na aktivitách sa zúčastnili žiaci 1. A, 3. B, IV. C. Dozvedeli sa, čo sú mokrade, aké sú chránené zvieratká a rastlinky, kde ich môžeme vidieť a stretnúť, ako sa máme správať v prírode. Žiaci boli  motivovaní a prístupní k daným úlohám a otázkam, kde to dokázali svojimi vedomosťami, zručnosťami, ale aj svojou tvorivosťou a fantáziou.

     • Englishstar

     • Englishstar je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Prebieha v deviatich kategóriách. Každá kategória je jeden ročník.  Dňa 27. apríla 2023 sa do tejto súťaže zapojili aj naši žiaci. Bolo ich 78 a  boli veľmi úspešní. Najúspešnejší žiaci získali 100 % -  Matúš Škvarkovský 1.B, Ella Fedorčáková 3.B, Ema Malčická 5.A, Alžbeta Sedláčeková 5.B a Radka Tóthová 9.A.

       Všetkým súťažiacim blahoželáme!

     • Motýlia šou v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Motýlia šou v Botanickej záhrade.

      Motýlia šou v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

           Naši žiaci prváci a tretiaci navštívili Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach, kde si mohli zážitkovou formou prežiť bezprostrednú blízkosť motýľov. Medzi najväčšie motýle, ktoré mohli obdivovať, patrí druh Attacus atlas, ktorého rozpätie krídel môže dosahovať až 28 cm. Život týchto motýľov je však  v štádiu dospelého jedinca veľmi krátky a trvá zvyčajne len tri dni.

            Žiaci 1. A, 1. C a 3. B  sa dozvedeli mnoho zaujímavosti zo života motýľov a tropických rastlín. Počas prehliadky botanickej záhrady žiakov zaujala zbierka preparovaného hmyzu, škorpiónov a pavúkov v insektáriách. 

           Po dlhšej prechádzke sa žiaci presunuli do obľúbenej reštaurácie McDonald,  kde už čakali pracovníci s pripravenými balíčkami, v ktorých nechýbalo prekvapenie.

             Počas prechádzky  medzi exotickými druhmi motýľov a exotickými rastlinami nadobudli žiaci rôzne emócie a nezabudnuteľné zážitky, ktoré zúžitkujú pri ďalšom „stretnutí" s prírodou.

       

       

       

     • Najkrajšia trieda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Najkrajšia trieda.

      Najkrajšia trieda

      V apríli v rámci mesiaca lesov sme si my, zástupcovia školského parlamentu, pre žiacke kolektívy našej školy pripravili súťaž o najkrajšiu triedu. Hodnotili sme čistotu triedy, separáciu odpadu, útulnosť triedy, nástenku a celkový dojem, ktorý v nás trieda zanechala. Podľa týchto kritérií sa na prvom stupni našej školy umiestnili:

      na 1. mieste 2. B,

      na 2. mieste – 1. B,

      na 3. mieste – 3. A

      a na druhom stupni našej školy sa umiestnili:

      na 1. mieste - 6. A,

      na 2. mieste – 5. B,

      na 3. mieste – 9. C.

      Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že sladká odmena bude pre všetky triedy inšpiráciou do budúcna.

     • Teplákový majáles

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Teplákový majáles.

      Teplákový majáles, 26.05.2023, 18:00 hod.

      Škola nie je len miestom, kde nasávame nové poznatky, ale aj miestom, kde sa dokážeme spolu pozhovárať a zabaviť. A taký bol aj náš teplákový majáles. V piatok 26.mája sme sa stretli a bez ohľadu na ročník a triedu, z ktorej pochádzame, sme sa spolu zabavili, zasúťažili a zatancovali si. A ak sme si neodniesli domov pekný darček z tomboly, tak určite sme odchádzali s peknými zážitkami a s dobrým pocitom z príjemne stráveného večera v kruhu priateľov.

     • Čokoládová tretra 2023 Košice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čokoládová tretra 2023 Košice .

      Naši malí športovci sa 12.6.2023 zúčastnili súťaže Čokoládová tretra v Košiciach. Súťažili v bežeckých disciplínach na 100, 200 a 300 metrov. V nemalej konkurencii 600 súťažiacich sa im podarilo obsadiť slušné miesta, za ktoré sa nemusia hanbiť. Do budúcna im želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach pri reprezentácii našej školy.

     • Stroj na jednotky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stroj na jednotky .

      Stroj na jednotky je špeciálna online súťaž zameraná na domáce zážitkové učenie a vzdelávanie sa žiakov. V priebehu celého školského roka riešia žiaci úlohy zo slovenčiny, matematiky a anglického jazyka. Sme radi, že aj naši žiaci sa do tohto programu každý rok zapájajú. Tento rok sa veľmi tešíme z úspechu nášho žiaka, Richarda Košaru z 5.A, ktorý získal 1. miesto v rámci Košického kraja a 2. miesto v rámci Slovenska v kategórii 5. ročník ZŠ. Srdečne blahoželáme!

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841