• Dobrovoľníci na 1. stupni

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dobrovoľníci na 1. stupni.

      Dobrovoľníctvo je krásna a záslužná činnosť, ktorá dokáže nenahraditeľne formovať charakter človeka. Odštartovali sme akciu, ktorej cieľom bolo pomôcť opusteným zvieratkám v útulku Zemplínska labka. Žiaci z 1. stupňa ZŠ sa do dobrovoľníctva pustili s nadšením. "Labkovú patrolu"  vytvorili žiaci 3. C triedy. Všetkým, ktorí   prispeli potrebnými vecami a krmivom pre zvieratká, sa chceme z celého srdiečka poďakovať. 

     • Timravina studnička

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Timravina studnička.

      Pekné slovo dokáže  kedykoľvek a kdekoľvek vytvoriť šťastie, v starostiach je oporou, v únave prináša odpočinok, v znechutení vracia odvahu a v smútku je útechou.  Žiaci našej školy  Marko Demko, Vivienne Valcerová a Natália Kulínová  sa 24. 11. 2023  zúčastnili v Lučenci Celoslovenského kola súťaže  v prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorá má názov Timravina studnička.  Svojimi  prednesmi potešili porotu i iných recitátorov, zabudli na starosti všedných dní a vďaka príbehom, ktoré prednášali sa stali odvážnejšími a veselšími.  Všetci traja reprezentanti našej školy  sú pre nás víťazmi,  pretože sa museli popasovať s rozsiahlymi textami i trémou. No najúspešnejším bol Marko Demko zo 4.B, ktorý vo veľkej konkurencii  najmladších  recitátorov získal nádherné druhé miesto.

      Markovi srdečne blahoželáme k druhému miestu a recitátorkám prajeme veľa  šťastia, pohody, pokoja a ďalších úspechov a nech teta z Polichna, takto familiárne nazývali Boženu Slančíkovú,  drží nad nimi ochrannú ruku na každej recitačnej súťaži  a pomôže im zbaviť sa trémy a strachu!

     • Plán mesta

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plán mesta.

      Prepojením výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a vlastivedy sme zažili projektové vyučovanie. Vďaka výbornej tímovej spolupráci žiaci 3. C vytvorili plány svojho mesta.

     • Projektové vyučovanie v 1. B triede

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie v 1. B triede.

      Projektové vyučovanie  v 1. B triede

      Učiteľ má v súčasnosti oveľa náročnejšiu úlohu v motivovaní žiaka, keďže už nie je pre neho jediným nositeľom nových informácií a často si  kladie otázky:

      - Ako motivovať žiaka?

      - Ako riadiť a usmerňovať edukačný proces tak, aby daná téma zaujala žiakov a oni boli jeho aktívnymi účastníkmi?

      - Ako prepojiť danú tému so životom, a tak získať pozornosť žiakov?

      Jednou z možností ako motivovať súčasného žiaka je projektové vyučovanie.

      V 1. B triede počas 2 dní prebiehalo projektové vyučovanie Písmená v meste.

      Cieľom projektu bolo zábavným spôsobom zopakovať písmená A, M, E, L. Upevniť čítanie a písanie slabík, slov a viet. Zopakovať si učivo z prvouky  Zmysly a z matematiky sčítanie a odčítanie do 6.

       Celé dvojdnie bolo podporené pohybom, spevom a využitím výtvarných zručností žiakov. Žiaci si zopakovali učivo a zároveň sa zamýšľali sa nad problémovými úlohami napr.:

      • Prečo sú dôležité stromy v meste ?
      • Čo spravíš, ak by si sa stratil v meste ?
      • Rozprávajte, prečo potrebujeme v meste oddychové zóny.

      Počas dvoch dní sa prelínali predmety SJL, MAT,  PVO, TEV a VYV. Žiaci si rozvíjali jazyk a komunikáciu, odbúravali komunikačnú ostýchavosť. Takisto si osvojovali aj  prezentačné zručnosti. Projektové vyučovanie podporilo participáciu v edukačnom procese, prácu v tíme a upevnili sa priateľské väzby.

       

     • Deň jablka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň jablka.

      Deň jablka

      Jablko. Sladké, šťavnaté, červené … Najbežnejší a zároveň najcennejší jesenný  plod našich záhrad. Viete o tom, že aj jablko má svoj medzinárodný deň? Tým je každoročne 21. október. Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko. Aj naši prváci sa z náučných prezentácií  dozvedeli  o dôležitosti jabĺk pre naše zdravie. Dopoludnie strávili plnením čitateľsko-pisateľských a matematických výziev od červíka Ervína v ovocnom jablkovom sade.  Edukačno-zábavné aktivity pokračovali aj popoludní v ŠKD, kde si deti vypočuli Rozprávku o najlepšom jabĺčku , preverili svoje vedomosti v individuálnej samostatnej práci, zamysleli pri emocionálnej hre a vyšantili na spevácko-tanečnej  jabĺčkovej párty. Spotrebovanú energiu sme si doplnili vlastnoručne pripravenou  ovocnou desiatou aj olovrantom. Celodenné jabĺčkové učenie bolo zábavné, poučné a hlavne nášmu zdraviu prospešné ...určite sa aj vy zahryznite  do jabĺčka  a  nielen v tento jeden deň.

      Vaši prváci

     • Deň kaše

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň kaše .

      Deň kaše

      Deň kaše je medzinárodný deň, ktorý sa každoročne oslavuje 10. októbra. Tento deň je organizovaný  organizáciou Mary`s Meals,  ktorá pomáha deťom žijúcim v chudobných krajinách sveta tým, že im poskytuje každodenné jedlo v škole. 

            Hlavným cieľom Dňa kaše je upozorniť na dôležitosť výživného jedla pre každé dieťa sveta a zároveň podporiť stravovací program Mary's Meals, ktorý poskytuje jedlo deťom v chudobných oblastiach. Osvedčenou praxou Mary's Meals je poskytovať deťom porciu kaše alebo iného jednoduchého jedla v školách, čím ich pritiahne do vzdelávacieho procesu a zlepší ich životné podmienky. Týmto spôsobom organizácia prispieva k boju proti hladu a zabezpečuje, aby deti mali prístup k vzdelaniu. 

            Do tejto výzvy  sa zapojili  aj  naši druháci z 2. C.

            Likuni phala – kaša - jediné jedlo miliónov detí. Pochádza z africkej krajiny Malawi. Táto kaša je v Malawi veľmi populárna a je často distribuovaná ako súčasť humanitárnych programov a projektov bojujúcich proti hladu a podvýžive.

            Počas vyučovania   si deti pozreli ukážky  z rôznych oblastí sveta, v ktorých  poznajú túto kašu.

            Zaspomínali  na rozprávky, v ktorých sa varí kaša, napr. Hrnček,  var! Lomidrevo, Máša a kaša...

      Na výtvarnej výchove sme si vyrábali „obložené taniere“ s jedlom, ktoré máme radi.

      Na hodine čítania  prečítali a vypracovali príbeh o Múdrej kaši a Ďurkovi Truľkovi.

      Na matematike spolu s pani učiteľkou spočítali peniažky, ktoré sa im podarilo vyzbierať a vypočítali  na koľko porcií by to postačilo.

            Deň kaše bol  skvelou príležitosťou pripomenúť  žiakom, že jedlo, ktoré denne dostávajú, jedia a majú  k dispozícii, by im  závideli milióny detí vo svete, ktoré častokrát dostanú len jedno jedlo denne, ktoré sa deň čo deň opakuje.

      Zapojením sa do tohto podujatia sa deti naučili o globálnych problémoch a o pomoci tým, ktorí trpia nedostatkom potravín – obzvlášť detí v ich veku. Učili sa solidarite  a pomoci tým, ktorí sú v núdzi.

     • RETRO GAMES

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album RETRO GAMES.

      RETRO GAMES

      Retro hry z osemdesiatych a deväťdesiatych predstavujú pre mnohých z nás nezabudnuteľné spomienky. Naučili sme sa hrať staré hry, ktoré pred rokmi začali písať dejiny videoherného priemyslu. Boli to tie najlepšie videohry pre vtedajších mladých hráčov, ktorí sú dnes rodičmi, ale už aj starými rodičmi.

     • Mobilné aplikácie vo vyučovaní biológie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mobilné aplikácie vo vyučovaní biológie.

      Mobilné aplikácie vo vyučovaní biológie

      Používanie mobilov počas vyučovania na našej škole je zakázané, no tentokrát sme urobili výnimku. Žiaci 6. D sa na hodine biológie učili o rastlinách v našom okolí prostredníctvom používania aplikácie PlantNet. Je totiž preukázané, že aj prostredníctvom využitia takýchto technológií podporujeme záujem žiakov o vzdelávanie.

     • Tvorivé dielne žiakov 2. A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé dielne žiakov 2. A.

      Tvorivé dielne

      Formou výtvarných hier vieme deťom odovzdať základné poznatky o rôznych výtvarných technikách. Prispievame tak k rozvoju fantázie a prostredníctvom vyrobených predmetov vyvolávame u detí radosť z vlastnej tvorby. Zažili to  žiaci 2. A, keď v Zemplínskej knižnici v Trebišove vyrábali svoje vlastné stonožky. Hlavičky im pracovali na plné obrátky, keď vymýšľali pre nich mená, povolanie, vek, obľúbený predmet a obľúbené jedlo. Žiaci boli zábavní a kreatívni.

     • Svetový deň srdca

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň srdca.

      Svetový deň srdca


      Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. september za Svetový deň srdca. Aj my, žiaci II. B triedy sme sa v tento deň dozvedeli, aké dôležité je starať sa o svoje srdce. Pozreli sme si poučnú prezentáciu, skladali sme 3D model ľudského srdca, fonendoskopmi sme počúvali, ako fungujú naše srdiečka, pomocou oxymetra sme rýchlo zistili, ako dobre je naša krv okysličená. Cvičili sme a dodržiavali pitný režim. Nakoniec sme vytvorili spoločný projekt Chráňme si svoje srdce.

     • Svetový deň mlieka v školách

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň mlieka v školách .

      Svetový deň mlieka v školách

      Posledná septembrová streda sa spája s oslavou  mlieka na školách. Táto medzinárodná udalosť poukazuje na  dôležitosť  konzumácie mlieka,  mliečnych výrobkov   a ich  zdravotný  význam pre rastúci organizmus. Do 1. C zavítala v tento deň kravička Elička. Spoločne sme čítali prvé písmená, slabiky, počítali aj  tancovali. Prvákom porozprávala o ceste mlieka od kravičiek  až do továrne a na pulty obchodov.   V skupinových prácach sme trénovali vzájomnú spoluprácu  a odzneli naše   prvé argumenty a hodnotenia. Prekvapením pre všetkých bola mliečna desiata. Netradičné školské vyučovanie bolo pre nás zábavou aj obohatením.

     • Festival slovenských rozprávok Dobšinského Košice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival slovenských rozprávok Dobšinského Košice.

      Viktória Tačárová

      reprezentovala školu na Festivale slovenských rozprávok Dobšinského Košice

       

      K deťom a detskému obdobiu neodmysliteľne patrí aj žáner rozprávky.

      V slovenskej ľudovej rozprávke, či autorskej rozprávke má dieťa možnosť spoznať svet nadčasových hodnôt: pravdu, lásku, spravodlivosť, magickosť, boj dobra a zla, šťastný koniec a iné atribúty spojené s týmto žánrom.

      Do sveta rozprávok a fantázie sa započúvali detskí recitátori, učitelia a porota 29.9.2023 na krajskej matičnej prehliadke Dobšinského Košice.

      Výborná recitátorka Viktória Tačárová, žiačka 5. B triedy, opäť úspešne reprezentovala našu školu i okres Trebišov. V 2. kategórii za účasti 22 žiakov piatych a šiestych ročníkov  získala krásne 1. miesto.

      Viktórii gratulujeme a želáme jej ešte veľa úspechov !

     • OSVETOVÁ KAMPAŇ PRE ŠKOLY - ZNEČISTENIE OVZDUŠIA Z DOPRAVY

     • V rámci týždňa mobility sme žiakom školy odprezentovali výsledky meraní, ktoré robili v priebehu januára tohto roka žiaci terajšieho 8. ročníka. Meracími zariadeniami sa sledovalo množstvo oxidu dusičitého pochádzajúceho z dopravy v okolí školy. Meracie zariadenia boli vyhodnocované v laboratóriu v Holandsku.

      Oxid dusičitý je veľmi nebezpečný plyn ktorý zvyšuje náchylnosť na rôzne respiračné ochorenia napríklad astmu, tuberkulózu, toxické opuchnutie pľúc (ktoré môže byť v niektorých prípadoch aj smrteľné) a iné respiračné infekcie.

      Meraním sa jednoznačne dokázal vplyv množstva nebezpečných plynov v ovzduší zapríčinený dopravou. Riešením je znížiť množstvo áut v okolí školy propagovaním zdravého spôsobu dochádzania žiakov aj zamestnancov do školy – peši alebo na bicykli.

      Bližšie informácie: www.dnesdycham.sk

       

     • Európsky týždeň mobility

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň mobility.

      Do kampane Európsky týždeň mobility, ktorá inšpiruje a motivuje na nové výzvy v prospech udržateľnej mobility ľudí, sme sa zapojili i my druháci.
      So svojimi triednymi učiteľkami sme spojili prednášku o pozitívnom vplyve pohybu s chôdzou a športovými aktivitami.
      Cieľovou stanicou bola mestská časť parku, kde sme realizovali pohybové hry na postreh a pozornosť.
      Okrem aktívnej chôdze a nových kamarátstiev sme si cestou späť priniesli aj zopár gaštanov, ktoré nám vedia vždy urobiť radosť.
       

      Vaši druháci

     • Európsky týždeň mobility

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň mobility.

      V rámci Európskeho týždňa mobility sa žiaci 4. A zúčastnili akcie organizovanej Červeným krížom. Akcia bola zameraná na dopravnú výchovu a prvú pomoc, pri ktorej sa žiaci oboznámili s prácou mestskej polície v našom meste. 

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841