• Ako si 3. B napiekla a navarila

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ako si 3. B napiekla a navarila. .

      Ako si 3. B napiekla a navarila alebo zážitkové  učenie ako jedna z metód v edukácii

       

      Ako sa najlepšie naučiť opísať pracovný postup?

      Predsa tak, že si všetko spravíme sami.

      Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa žiakom predkladajú  zážitky. Ak na vlastnej koži zažijú niečo zaujímavé, vytvoria    sa im  skutočné spomienky,  ktoré pretrvajú v pamäti omnoho dlhšie, ako len nabiflené vedomosti.

      Žiaci 3. B si v školskej kuchynke pod vedením  svojej triednej učiteľky PaedDr. Márie Štefanovej upiekli perník, navarili rezance s makom a tvarohom. Na vyváženie sladkej chuti si spravili limonádu z citrusov.

      Žiaci vážili, mixovali, varili, krájali, servírovali a samozrejme hodovali. Zisťovali, ktoré suroviny sú sypké, ktoré mokré, prakticky poznávali jednotky hmotnosti a objemu.

      Učili sa spolupracovať, rešpektovať jeden druhého a komunikovať. V praxi sa naučili opísať chronológiu pracovného postupu.

      Verím, že tento zážitok nielen upevnil vedomosti žiakov z oblasti matematiky, prírodovedy, ale prispel aj k zlepšeniu sebaobsluhy, pracovných návykov, no najmä k utuženiu celého kolektívu 3. B triedy.

       

     • Pojmové mapy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pojmové mapy.

      Žiaci z 1.C triedy na hodine prvouky vytvárali pojmové mapy. Precvičovali a upevňovali si učivo o živočíchoch. Či sa im to podarilo? Pozrite sa

     • Úspešná reprezentácia v krajskej súťaži

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspešná reprezentácia v krajskej súťaži.

      Úspešná reprezentácia v krajskej súťaži

       

      Gratulujeme žiačke 3. B triedy Vivienne Valcerovej k úspechu na krajskom kole v súťaži Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutočnila 29.5.2022 v Košiciach. Vivienne získala v konkurencii 11 súťažiacich reprezentujúcich okresy Košického kraja krásne 1. miesto s postupom na celoslovenskú súťaž do Šale.

      Žiačka úspešne reprezentovala nielen našu školu, ale  i okres Trebišov. Držíme palce a veríme, že svojím prednesom slovenskej povesti, tentokrát v Šali, opäť rozžiari tváre poslucháčov a prispeje k zachovaniu a posilneniu národného povedomia, ako aj ľubozvučnej spisovnej slovenčiny.

       

                                                                                                         PaedDr. Mária Štefanová

       

     • Les ukrytý v knihe

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Les ukrytý v knihe.

      LES UKRYTÝ V KNIHE

       

      „V lese možno nie je žiadna wifi,

        ale nájdeš tam pripojenie

        na niečo oveľa cennejšie.“

       

            Dňa 28.4. 2022 sme sa prostredníctvom  Zemplínskej knižnice v Trebišove zúčastnili zaujímavého podujatia. Pomocou „šiškofónu“ sme mali možnosť získavať informácie  o zvieratkách, rastlinách, stromoch  aj o lesoch v našom okolí. Pán Ing. Novikmec nás naučil spoznávať listnaté i ihličnaté stromy. Oboznámil nás takisto, kde v našom okolí tieto stromy nájdeme.

            Dozvedeli sme sa veľa poučných informácií, ktoré isto využijeme na našom školskom výlete, ktorý nás onedlho čaká.

      Už sa veľmi tešíme 😊                          Žiaci IV. C

     • Vesmír očami detí

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír očami detí.

      Vesmír očami detí

                      Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Naša trieda navštívila  výstavu , ktorá je sprístupnená v areáli múzea , pretože tohto roku sa podarilo vyhrať druhé miesto našej spolužiačke Soni Bindasovej.  Jej práca a výkres Sofii  Lovásovej postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy. Blahoželáme.

                      Zhodli sme sa na tom , že vystavené výtvarné práce sú z roka na rok krajšie a dokonalejšie. Posúďte sami.

                                                                                                           žiaci IV. A triedy

     • Prvouka - včela medonosná, 2. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvouka - včela medonosná, 2. B.

      Prvouka - včela medonosná, 2. B

      Na hodine prvouky sme realizovali vlastné projekty na tému: včela medonosná. Aby naše projekty spĺňali odborné a estetické požiadavky, museli sme najprv preštudovať materiály, strihať, kresliť, lepiť, písať. Potom chutnať, ovoniavať, ohmatávať a načúvať. Pritom sme spolupracovali, vyhodnocovali, komunikovali, dohadovali sme sa, prezentovali. Nakoniec sme sa tešili, veľa rozprávali a tlieskali. 

     • Noc s Andersenom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

      Noc s Andersenom

       

      Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť. Knihy sú tréningom mysle. Sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta. My sme sa ponorili do atmosféry knižných príbehov počas medzinárodného podujatia na podporu čítania a zažili nezabudnuteľný piatkový večer plný čitateľských zážitkov. Andersen nám priniesol rozprávkovú noc plnú dobrodružstiev, kreativity a súťaží. Verím, že v online dobe počítačov, mobilov  a tabletov  nám nadobudnuté zážitky pomôžu prinavrátiť pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam a zmysluplnému tráveniu voľného času. Veď knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.

     • Aprílový korčuliarsky výcvik v 3. B triede

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Aprílový korčuliarsky výcvik v 3. B triede.

      Aprílový korčuliarsky výcvik v 3. B triede

       

      Začiatok apríla, 4. - 7. 4. 2022, sa niesol v znamení korčuliarskeho výcviku, ktorý bol pre žiakov 3. B  veľkým zážitkom a priniesol im radosť z pohybu.

      Ďakujeme trénerom, ktorí mali s deťmi trpezlivosť a do výučby vniesli osobitý humor, ktorým si tretiakov získali a pritiahli ich k športu.

     • Pôstne nedele a veľkonočné sviatky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pôstne nedele a veľkonočné sviatky.

      Pôstne nedele a veľkonočné sviatky

      V tomto predveľkonočnom čase navštívili  žiaci 4. B Zemplínsku knižnicu v Trebišove, kde si vypočuli zaujímavé a poučné rozprávanie o mentálnom obraze tradičnej ľudovej kultúry našich predkov v pôstnom období a blížiacej sa Veľkej noci.

     • Exkurzia do histórie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do histórie.

      Exkurzia do histórie

      Na hodinách vlastivedy sme v 3. ročníku postupne spoznávali históriu nášho mesta a regiónu. Čítali sme o ľudových tradíciách, krojoch, vyhľadávali  historické pamiatky a udalosti , predstavili si  známe osobnosti nášho regiónu. Kus naozajstnej histórie na nás dýchol vo Vlastivednom múzeu v Trebišove, keď sme sa na chvíľu ocitli v minulosti cez pútavé rozprávanie pani lektorky i vystavené exponáty. Takéto vyučovanie nás baví a zároveň obohacuje. Ak je zdrojom vedomostí zážitok, učíme sa radi.

     • Tvorivá dielňa

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivá dielňa.

      Žiaci z 1. C počas tvorivej dielne chystali papierové veľkonočné vajíčka. Pri tvorení im pomáhala teta Alenka z Centra voľného času v Trebišove.

     • Všetkovedko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko.

      Naši všetkovedkovia!

      Dňa 30.11.2021  sa  žiaci našej školy  zúčastnili  celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Bol to súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Do súboja sa zapojilo 47 žiakov našej školy z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Svoje vedomosti si overovali z oblasti slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy, informatiky a hudobnej výchovy.

       

      2. ročník: zúčastnilo sa 13 žiakov ( 2. B, 2. C) z toho najlepší za školu:

           1. Samuel Pigula 2. B, 1. miesto (6. miesto SR) –  všetkovedko

           2. Peter Novikmec 2. B, 2. miesto ( 11. miesto SR) – Všetkovedko

           3. Barbora Jurášková 2. C, 3. miesto (15. miesto SR) – Všetkovedko

      3. ročník: zúčastnilo sa 13 žiakov ( z 3. A, 3. B) z toho najlepší za školu:

           1. Tobias Michalčík 3. B, 1. miesto (14. miesto SR) – Všetkovedko

           2. Lukas Oliver Kurák 3. B, 2. miesto (56. miesto SR) – Všetkovedkov učeň

           3. Vivien Valcerová 3. B, 3. miesto (57. miesto SR) – Všetkovedkov učeň

      4. ročník: zúčastnilo sa 21 žiakov ( zo 4. A, 4. B, 4. C, 4. D) z toho najlepší za školu:

            1. Richard Košara 4. C, 1. miesto (41. miesto SR) – Všetkovedko

            2. Ema Malčická 4. D, 2. miesto (43. miesto SR) – Všetkovedko

       

            3. Petra Gergeľová, 4. C, 3. miesto (52. miesto SR) - Všetkovedko

      Najlepší výkon za školu dosiahol žiak 2. B triedy Samuel Pigula.

      Všetkým srdečne gratulujeme.

     • Korčuľovanie 3. A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuľovanie 3. A.

      Žiaci 3. A sa zúčastnili v dňoch 28.3 - 31.3.2022 - kurzu korčuľovania na zimnom štadióne

      Trebišove. Ich snaha a výkony boli ocenené diplomami a sladkými medailami.

     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín            

       

      Mesiac marec má prívlastok mesiac kníh. Vyslúžil si ho podľa Mateja Hrebendu, ktorý sa do slovenskej histórie zapísal najmä ako popredný rozširovateľ slovenských a českých kníh.

      V našej škole mnohé triedy v rámci tohto mesiaca navštívili knižnicu a učitelia zorganizovali pre žiakov rôzne aktivity, ktoré ich majú nabádať k čítaniu.

      Zároveň sme si v tomto mesiaci pripomenuli aj ďalšie meno významného slovenského dejateľa, a to Pavla Országha Hviezdoslava v súvislosti s recitačnou súťažou Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila  16.3.2022.

      Súťaži predchádzala práca učiteľa s recitátorom, pri ktorej je dôležitou a veľmi náročnou dramaturgická úprava textu, aby mal primeranú dĺžku, ale aby zároveň dokonale zachytil myšlienkové posolstvo, ktoré chce recitátor odovzdať. Nemenej dôležitá je tvorba výrazu, čiže správne využitie verbálnych i neverbálnych výrazových prostriedkov, ako rytmus, tempo reči, intenzita hlasu, ale aj gesto, či mimika.

      V školskej súťaži 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v 1. kategórii žiakov 2. - 4. roč.  sa umiestnili recitátori na prvých troch miestach nasledovne:

       

      V kategórií poézie:  

      1. miesto   Karolína Krišáková   4. B

      2. miesto   Zoja Savková   4. A

      3. miesto   Barborka Jurašková  2. C

      3. miesto   Marko Demko  2. B

       

      V kategórií prózy:

      1. miesto   Viktória Tačárová   3. B

      2. miesto   Elena Procházková  3. A

      3. miesto   Barbora Muchová  4. C

      3. miesto   Marko Fazekáš      4. A

       

      Recitátorom ďakujeme za krásne popoludnie, ktoré sa nieslo v znamení našej ľubozvučnej spisovnej slovenčiny.

       

      Víťazom gratulujeme a držíme im prsty pri reprezentácii našej školy na okresnej súťaži Hviezdoslavovho Kubína, ktorá sa uskutoční 7. 4. 2022.

       

     • Projektové vyučovanie v 3. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie v 3. B .

      Projektové vyučovanie v 3. B

      Marec mesiac knihy

       

          Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré progresívne didaktické metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusiu. Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodín. Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde vyučovania je riešenie projektov, praktických pracovných úloh.   

      Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu

      Žiaci 3. B triedy celý marec usilovne pracovali na projekte, ktorý sa niesol v znamení mesiaca kníh. Spoločne sme si vytýčili čiastkové ciele, aktivity. Ktoré vzájomne súviseli, naväzovali sa na seba a cielene obohacovali žiakov o nové poznatky.

      Už počas jarných prázdnin si žiaci prečítali knižku, ktorú si požičali v knižnici. Vyrobili si literárneho hrdinu z odpadových surovín.

      Spoločne sme sa oboznámili so školou kedysi a dnes, vyskúšali si rýchlosť písania brkom na papier a kriedou na grifeľ.

      Ušili sme si záložky do kníh a vyrobili pútač na rôzne detské knižné tituly.

      Žiaci sa bližšie oboznámili s Matejom Hrebendom, s týmto popredným rozširovateľom slovenských a českých kníh, ktorý zachránil mnoho kníh, a tým sa pričinil o vybudovanie knižníc.

      Najväčším zážitkom pre žiakov bola návšteva Zemplínskej knižnice v Trebišove  a v nej  prvotné oboznámenie sa  s knihou Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná.

      Po nej nasledovalo spoločné čítanie tejto knihy na hodinách čítania a aj v deň ukončenia projektu 23.3.2020.

         V tento deň v našej 3. B spod šikovných rúk tretiakov vzišla hlavná hrdinka Analfabeta Negramotná, ktorú si žiaci vyrobili.

      Analfabeta bude ešte dlho rezonovať v mysliach detí a povzbudzovať ich k čítaniu, aby si cibrili myseľ, slovnú zásobu, rozvíjali fantáziu a naučili sa relaxovať pri dobrej knihe.

      Žiaci na projekte aktívne participovali, boli tvoriví a učili sa vzájomnej spolupráci a ohľaduplnosti.

       

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com