• Čerstvé hlavičky
     • Čerstvé hlavičky

     • Huráááá - v projekte Čerstvé hlavičky, ktorý prebiehal v termíne od 25. apríla do 5. júna 2019, sme sa stali  víťazom s najvyšším počtom hlasov spomedzi všetkých škôl súťažiacich o partnerstvo s  predajňou Kaufland Trebišov, J. A. Komenského. 

      Zabojovali sme o 200-gramové balíčky ovocia a zeleniny pre našich žiakov a teší nás, že sme zmobilizovali aj našich žiakov, rodičov, priateľov školy a ľudí vo svojom okolí, ktorí nás v projekte podporili a svojimi hlasmi pomohli dostať ovocie a zeleninu práve do našej školy. Ďakujeme!

      Pre nás je dôležité, čo jedia naše deti, preto sme sa rozhodli zapojiť  do projektu, ktorý je  zameraný na zlepšenie stravovacích návykov školákov.

       Balíčky plné vitamínov budú pre nás pripravené už od 2. septembra 2019.

    • Šlabikár remesiel ŠKD
     • Šlabikár remesiel ŠKD

     • Do galérie Šlabikár remesiel ŠKD boli pridané fotografie.

      Múzeum a Kultúrne stredisko Južného Zemplína v Trebišove nás pozvalo do múzea pod názvom

      ,, Šlabikár  remesiel“.

      Program bol určený deťom, aby spoznali a zároveň si aj vyskúšali jednotlivé remeslá našich predkov. Ručné pletenie lana, mlátenie obilia, mletie kukurice.......

      Skutočný zážitok im poskytla jazda na historickom traktore s vlečkou a návšteva domácej farmy. V priestoroch muzeálneho dvora si deti prezreli aj výstavu poľnohospodárskych strojov.

    • Kreslím, kreslíš, kreslíme ŠKD
     • Kreslím, kreslíš, kreslíme ŠKD

     • Do galérie Kreslím, kreslíš, kreslíme ŠKD boli pridané fotografie.

      Každé dieťa sa teší na vytúžené prázdniny. V našom ŠKD každoročné vyjadrujú radosť z prázdnin kresbou na asfalt. Školský dvor zaplnia kresbami, ktoré nám prezradia čo chcú deti počas prázdnin zažiť, čo ich zaujíma a na čo sa tešia. Pokreslený bol celý dvor a veru sa im darilo.

     • Školský program 2018/2019 - spolupráca s RÚVZ v Trebišove

     • Do galérie Školský program 2018/2019 boli pridané fotografie.

      V školskom roku 2018/2019 sa žiaci našej školy zapojili do edukačného programu s názvom "Školský program", ktorého realizátorom bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove. Edukáciu realizovali pracovníci RÚVZ v súčinnosti s poverenými pedagógmi našej školy.

      Cieľom "Školského programu" je zvýšiť konzumáciu ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, vplývať na zmenu stravovacích návykov, predchádzať chronickým chorobám, zvýšiť vedomosti detí o zdravotných účinkoch ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich,  edukačnými činnosťami obmedziť plytvanie potravinami a tým chrániť životné prostredie.  

      Edukácia sa realizovala v priebehu celého školského roka formou rôznych interaktívnych besied, prednášok, zážitkového učenia, kvízov, projektov, napríklad "Týždeň zdravej výživy"," Viem, čo zjem" a iné.

    • Didaktické hry na I.stupni ZŠ
     • Didaktické hry na I.stupni ZŠ

     • Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

      Dňa 11.6.2019 sa uskutočnili  didaktické hry pre žiakov I. stupňa ZŠ z  učiva  Ochrana života a zdravia.  Ich cieľom bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov  pri riešení mimoriadnych udalostí.  Žiaci si reálne vyskúšali presun a rýchle opustenie budovy v  prípade vyhlásenia poplachu. Poplach bol prekvapením hlavne pre našich prvákov.  Po organizovanom nástupe na školskom ihrisku sa žiaci postupne striedali na jednotlivých  stanovištiach, kde si preverili svoje vedomosti a zručnosti pri riešení rôznych úloh a aktivít z učiva Ochrana života a zdravia. Na niektorých stanovištiach si zasa preverili aj svoju pohybovú zdatnosť. 

    • Nové zážitky 2.C a 3.A
     • Nové zážitky 2.C a 3.A

     • Do galérie Nové zážitky 2.C a 3.A boli pridané fotografie.

      Žiaci sa zúčastnili exkurzie a školského výletu v Starej Ľubovni. Počas dvoch dní navštívili Meštiansky dom, Ľubovniansky hrad a Skanzen. Spoznali život našich predkov, ich zvyky a tradície. Jazdili na koni, strieľali z luku a kuše. Zažili dva dni plné pohybu v prírode bez mobilov a tabletov.

    • Deň detí ŠKD
     • Deň detí ŠKD

     • Do galérie Deň detí ŠKD boli pridané fotografie.

      1. jún sa nám vždy spája s Medzinárodným dňom detí a inak to nebolo ani u nás v školskom klube detí. Aj tento rok čakalo deti prekvapenie. Pani vychovávateľky pripravili popoludnie plné zábavy a súťaženia. Vďaka slnečnému dňu sa školský dvor premenil na ,,disco pod holým nebom”. Preverili si svoje zručnosti a šikovnosť a po absolvovaní všetkých aktivít dostali sladké odmeny. Deti odchádzali domov s dobrou náladou.Opäť sme  raz spolu zažili popoludnie plné smiechu a radosti.                                                    

      Veď Deň detí je len raz do roka...

    • Nočný beh
     • Nočný beh

     • Do galérie Nočný beh boli pridané fotografie.

      Žiaci našej atletickej škôlky si zabehli nočný beh- 300 m a 600 m. 

      1. miesto 300 m- Róbert Holečka

      3. miesto 300 m - Nicolas Farkaš

      3. miesto 300 m- Barbora Muchová

      1. miesto 600 m- Dominik Jevoš

      2. miesto 600 m- Peter Zámborský

      3. miesto 600 m- Barbora Babičová

    • Návšteva knižnice ŠKD
     • Návšteva knižnice ŠKD

     • Do galérie Návšteva knižnice ŠKD boli pridané fotografie.

      Už po druhý krát v tomto školskom roku sme s radosťou navštívili priestory Zemplínskej knižnice. Tentoraz nás čakalo čítanie z malej nenápadnej knižky od detskej spisovateľky Ivony Březinovej: Lentilka pre dedka Edka. Príbeh, napísaný z pohľadu vnúčika Dodka, ktorý rozpráva o svojom dedkovi Edkovi, bol natoľko pútavý a humorný, že nás celkom vtiahol do deja. Na záver pre nás pripravila milá pracovníčka knižnice rôzne čitateľské súťaže so zameraním na postreh, pozornosť, znalosti autorov i rozprávok zo sveta literatúry pre deti. Priebeh tejto akcie bol veľmi zábavný, a zároveň sme získali nové poznatky. Tešíme sa na ďalšiu návštevu knižnice.

    • Návšteva predškolákov v I.C
     • Návšteva predškolákov v I.C

     • Do galérie Návšteva predškolákov v I.C boli pridané fotografie.

      Koncom mája našu školu navštívili naši kamaráti – budúci prváci. Niektorých sme si pamätali zo škôlky a s niektorými sme sa ešte len zoznámili. Po vzájomnom predstavení sme im ukázali, čo všetko sme sa za rok v škole naučili. Predškoláci nám krásne zaspievali, za čo sme im my poďakovali tancom. Veľmi sme sa potešili, pretože sa osmelili a pridali sa  k nám.  Na pamiatku sme si spolu s pani učiteľkami vyrobili darček, ktorý nám bude pripomínať naše spoločné chvíle. 

                  Dúfame, že sa v septembri s mnohými znova zvítame.

                                                                                                                                         Žiaci z I. C

    • Čokoládová tretra 2019
     • Čokoládová tretra 2019

     • Do galérie Čokoládová tretra 2019 boli pridané fotografie.

      Naši malí atléti sa 22.5.2019 zúčastnili atetickej súťaže Čokoládová tretra 2019 v Košiciach.  Súťažili v behu na 100 m, 200m a 300 m. Peter Pilár a Peter Zámborský si svojim výkonom vybojovali postup na celoslovenské kolo. 

    • Exkurzia - Spišský hrad
     • Exkurzia - Spišský hrad

     • Do galérie Exkurzia - Spišský hrad boli pridané fotografie.

      Dňa 10.mája 2019 sa konala dlho očakávaná exkurzia pre žiakov siedmeho ročníka. Našou zastávkou bol poklad východného Slovenska – Spišský hrad, ktorý je do zoznamu UNESCO zapísaný už od roku 1993.

      Poobede sme sa zastavili na hlavnom námestí  Levoče v radnici, ktorej história siaha až do 15.storočia. Boli sme pri klietke hanby, no pozreli sme si aj dom Majstra Pavla. Vyrezal oltár v chráme Sv. Jakuba, ktorý je pokladaný za najvyšší gotický oltár na svete – meria 18,6 metra.

      Tento deň sme si užili a spomínali na stredoveké krásy a pamiatky východného Slovenska.

    • Turnaj Tipos Minihandball Liga
     • Turnaj Tipos Minihandball Liga

     • Do galérie Turnaj Tipos Minihandball Liga boli pridané fotografie.

      Žiačky 3.-4.ročníka z krúžku Minihádzaná sa zúčastnili 10.5.2019 posledného turnaja v sezóne 2018/2019 v Michalovciach.  Dievčatá – Natália Domoradová III.A, Zdenka Krokusová IV.B, Janka Starigazdová IV.B, Viktória Vlasatá IV.B, Kiara Vysokajová IV.B, Ružena Zoššáková IV.B, Ema Borčíková IV.C, Nela Horovská IV.C, Vanda Suchá IV.C, Laura Vargová IV.C  si vybojovali  krásne  2.miesto Košického regiónu (RCH Michalovce).  Srdečne dievčatám blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu sezónu aj s novými hráčkami.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                Mgr. Žižkovičová,  Mgr. Ilošvayová

    • Akčný deň vrámci projektu „Elektroodpad-Dopad“
     • Akčný deň vrámci projektu „Elektroodpad-Dopad“

     • Do galérie Akčný deň vrámci projektu „Elektroodpad-Dopad“ boli pridané fotografie.

      Dňa 10.mája 2019 sa vo vestibule našej školy uskutočnil Akčný deň v rámci projektu „Elektroodpad-Dopad“. Zorganizovali ho členky záujmového útvaru ENVIRONKO-žiačky 6.D triedy. Pre vyše 100 zúčastnených mali členky akčného tímu pripravené zaujímavé aktivity-napr. triedenie odpadu, kvíz, osemsmerovka, tajnička, omaľovanky...

      Najúspešnejší súťažiaci si mohli za odmenu pomocou šablóny napísať na bavlnenú nákupnú tašku nápis „RECYKLUJEM“ a zobrať si ju domov, či ju darovať mame alebo starej mame ku Dňu matiek.

      Akcia sa vydarila a veríme, že prispela k zvýšeniu povedomia našich žiakov ako aj dospelých o dôležitosti separovania odpadu ako takého a elektroodpadu zvlášť.

      ________________________________________________________________________________

      RNDr.Tatiana Jenčová a členky záujmového útvaru ENVIRONKO - Ninka Gašparová, Nelka Macková, Miška Repovská, Miška Varanaiová, Viky Kováčová, Kika Mitrová

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com