• Šarkany v ŠKD

     • Aj tento rok sme si nenechali ujsť radosť z výroby šarkanov. I to je spôsob, ako si rozvíjať manuálne zručnosti v našich tvorivých dielňach.

     • Poklad ukrytý v jabĺčku - ŠKD

     •      Existuje jedno ovocie, ktoré je chutné a sladké. Navyše má veľmi veľa vitamínov.  Uhádnete ktoré? No predsa jabĺčko! 

           Presne to sme si  pripomenuli počas Jabĺčkového dňa v školskom klube detí. V jednotlivých oddeleniach mali pre nás pani vychovávateľky pripravené rôzne aktivity: o jabĺčku sme spievali, tí starší aj skúšali vymyslieť báseň, tvorili sme, kreslili... Aby sme nezabudli na to, že jedno jabĺčko denne odoženie chorobu i trápenie. 

          A čo ty? Už si si dnes dal jabĺčko?

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 23.10.2020 jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      Jesenné prázdniny majú všetci žiaci školy.

     • OZNAM

     • Na základe pozitívnych výsledkov testovania zamestnancov školy prerušujem prezenčné vyučovanie:

      - od 28.10 do 30.10. pre celý 1. stupeň

      - od 2.11. do 5.11.2020 v triedach: 1.A, 1.B, 1.D,  2.A, 2.B, 3.A, 3.D, 4.B a 4.C.

      Žiaci sa budú vzdelávať dištančne.

      Žiadame o dodržiavanie karanténnych opatrení.

      RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku. Vyučovanie bude pokračovať dištančnou formou cez školský portál Edupage. 

      V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov kontaktujte triednych učiteľov.

                                                       RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy

     • Škola v prírode 2020

     • Do galérie Škola v prírode 2020 boli pridané fotografie.

      Školy v prírode v Starej Lesnej v termíne od 28.9.2020 do 2.10.2020 sa zúčastnili žiaci   piateho ročníka (V.A, V.B, V.C, V.D)  a žiaci zo IV. A triedy. Deti boli ubytované v pekných izbách hotela Forton, kde mali zabezpečenú chutnú stravu.  

      Žiaci si v tatranskej prírode rozšírili teoretické poznatky z  vyučovania o praktické skúsenosti spojené s priamym pozorovaním prírody. Okrem učenia hravou formou si žiaci upevňovali  zdravie, telesnú zdatnosť a žiacky kolektív.  V popoludňajších hodinách účastníci ŠvP spoznávali okolie, venovali sa turistike a športu. Počas nepriaznivého počasia a večer sa žiaci stretávali vo veľkej spoločenskej miestnosti hotela Forton, kde sa venovali súťažiam, hrám a tancu. Každý predvečer mali žiaci besedu na nejakú tému (životné prostredie, šport a zdravá výživa, orientácia v lese, prírodné, kultúrne a historické zaujímavosti z okolia).  Nechýbal ani športový deň,  veľké množstvo súťaží a diskotéka. Žiaci mali bohatý športový a kultúrny program. Vo štvrtok prebehlo vyhodnotenie súťaží a bodovania izieb.  Žiaci mali bohatú tombolu s peknými cenami. Okrem diplomov, cien a suvenírov  si žiaci odniesli pekné spomienky na pobyt v ŠvP.

     • September v ŠKD

     • Aj na napriek tomu, že úvod školského roka je poznamenaný opatreniami v súvislosti s Covid-19, v ŠKD sa snažíme vytvárať priestor pre tvorivé aktivity.

       

      Zmenil sa nám život celý, všetko naspäť by sme chceli!

      Nikto z nás to nečakal, no Covid k nám zavítal.

      My sa ho však nebojíme, lebo rúška na tvári nosíme,

      k tomu ešte ruky čisté, vieme to všetci iste.

       

      Covid nás už nestraší. Deti ho nakreslili vo vtipných podobách a zároveň aj premenovali na ,,Koronáčik”. 

      Ako sme trávili september v Školskom klube detí si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • OZNAM

     •  

      Od 13. 10. 2020 sa na základe nových epidemiologických opatrení v súvislosti s pandemickým ochorením COVID-19 upravuje prevádzka ŠKD -

      • činnosť v ŠKD bude od 11:30 - 16:35, podľa rozvrhu jednotlivých oddelení, 

      • ranná  a popoludňajšia služba sa ruší,

      • škola bude otvorená od 6:30 pre žiakov, ktorí chodili na rannú službu, žiaci idú do svojich tried, dozor je zabezpečený,

      • oddelenia ŠKD pracujú v riadnom režime,
      • odchod dieťaťa domov je potrebné nahlásiť telefonicky vychovávateľke alebo dozor konajúcemu pedagógovi.
     • ČAROSVET – výtvarná dielňa

     • Do galérie ČAROSVET – výtvarná dielňa boli pridané fotografie.

      ČAROSVET – výtvarná dielňa – ilustrátorka Katarína Iľkovičová

      Dňa 6.10.2020  sme sa žiaci III.C a IV.A triedy zúčastnili podujatia v rámci projektu „Happening v knižnici.

      Po príchode do knižnice nás milo privítala „teta Naďka“ z knižnice  a pani ilustrátorka Katarína Iľkovičová.

      Pani ilustrátorke sme položili naše zvedavé otázky, na ktoré trpezlivo a milo odpovedala.

      Táto pani  ilustrátorka sa venuje najmä ilustráciám pre detskú literatúru, dokonca ilustruje i učebnice.

      Pozreli sme si výstavu výtvarných prác pani ilustrátorky, na ktorých sme našli známe , ale i neznáme literárne postavy. Hneď sme spoznali zlatú rybku.  Na obrázkoch však boli aj iné rybky, napríklad Belica.  Rybky nás  natoľko zaujali, že sme si nejaké vyrobili sami.   

      Počas tvorivej činnosti vládla príjemná atmosféra. Pani ilustrátorka nám pomáhala s výberom farieb a materiálov.  

      Odchádzali sme plní zážitkov a nadšenia , dokonca i s malým darčekom od pani ilustrátorky.

      Tešíme sa na ďalšiu návštevu.  

      Žiaci III.C a IV.A triedy s pani učiteľkami 😉

     • Nariadenie riaditeľky školy

     • Od 5.10.2020 do odvolania nariaďujem všetkým žiakom školy, vrátane žiakov 1. stupňa, nosenie rúšok počas celého vyučovacieho procesu. Týka sa to aj pobytu v ŠKD a v exteriéri.

      Žiadam zákonných zástupcov, aby v prípade výskytu príznakov akéhokoľvek infekčného ochorenia v rodine, ponechali preventívne  svoje dieťa doma. 

     • Poplatok ŠKD

     • V zmysle Dodatku č.2 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV č. 160/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 stanovuje riaditeľka školy mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 12,00 € k dňu 7.10.2020.

      Nedoplatok za október bude potrebné uhradiť v platbe za november.

     • Deň dobrovoľníctva

     • Do galérie Deň dobrovoľníctva boli pridané fotografie.

      Počas týždňa dobrovoľníctva sa viaceré triedy našej školy aktívne podieľali na zveľadení prostredia školského pozemku. Práce prebiehali vo vonkajšom areáli. Spolu s učiteľmi a údržbárom sme upravovali atletickú dráhu – zametali lístie, zbierali konáre, sektor na skok do diaľky prerýľovali a rozbežisko zbavili trávnatého porastu. Na tenisových kurtoch sme zbierali gaštany. Hrable, fúrik, lopata, či metla boli našimi priateľmi a práce nám išli od ruky a hlavne s úsmevom. Všetci sme si uvedomili potrebu aktívne sa zúčastniť na skrášlení okolia školy  a s výsledkom sme spokojní. Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť a už teraz sa tešíme na jesenné hrabanie lístia.

      Žiaci 8.D a 6.B

     • Európsky týždeň mobility

     • Do galérie Európsky týždeň mobility boli pridané fotografie.

      Každý rok prebieha  od 16. do 22. septembra v Európe kampaň Európsky týždeň mobility – ETM, ktorú  na Slovensku koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Témou ročníka 2020 bola Čistejšia doprava pre všetkých! Cieľom tejto kampane je motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná doprava, pešia chôdza či cyklistika, čím by mohli prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia, a tak urobiť z miest a dedín príjemnejšie miesto pre život a prácu.

      Malí aj veľkí žiaci našej školy si tiež uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia pred emisiami uhlíka, ktoré nepriaznivo vplývajú na životné prostredia, a preto  sa iniciatívne zapojili do  kampane  ETM týmito aktivitami:

      • Environmentálna výchova v mestskom parku
      • Do školy pešo alebo bicyklom
      • Vychádzky do okolia školy a mestského parku
      • Maľovaný chodník

      Celý týždeň mnohí žiaci našej školy chodili do školy pešo, na bicykli alebo na kolobežke. Deti z prvého stupňa zdobili chodníky  svojimi kreatívnymi kresbami. Na uskutočnenie a realizáciu pohybových aktivít využili učitelia a žiaci našej školy blízkosť krásneho a  jedinečného parku, ktorý poskytuje množstvo chodníkov a trás vhodných na chôdzu, cyklistiku ako aj  inline korčuľovanie. Takto  žiaci strávili čas v príjemnom  prostredí a zároveň prispeli svojou troškou k ochrane životného prostredia.

     • Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa maľuje s láskou...

     • Do galérie Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa maľuje s láskou... boli pridané fotografie.

      Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa maľuje s láskou...

      Kedysi dávno žila ovečka s menom Vlnka. Chumáčiky jej vlny sa premenili na ľahučké obláčiky, ktoré sa v šikovných rukách zmenili na obrazy a tie pomenovali slovom – tapiséria.

      Žiaci III.B navštívili Zemplínsku knižnicu a zúčastnili sa tvorivého ilustrátorského workshopu s výtvarníčkou Ľubicou Suchalovou Harichovou.

      Ukázala deťom maľovanie ľavou a pravou rukou súčasne. Pokúsila sa to naučiť aj deti, pretože touto technikou sa stimuluje opačná hemisféra mozgu, čo má blahodarný vplyv na ich fantáziu.

      Pri tvorivej práci s vlnou pod rukami výtvarníčky a detí vznikli unikátne dielka – tapisérie, pričom deti pochopili, ako vzniká a čo je to tapiséria a ako darček si domov odniesli svoje vlastné tapisérie.

     • POKYNY  PLATNÉ OD 15.9.2020 V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU PROTI OCHORENIU COVID-19

     •  

      ŠKOLA

      • zákaz vstupu do budovy školy platí pre sprevádzajúce osoby všetkých žiakov (aj žiakov 1. ročníka)
      • žiaci vstupujú do školy dvoma prednými vchodmi

              -   hlavný vchod: I.A, I.C, II.C, III.A, III.B, III.D,  IV.B, V.B, VI.A, VI.B,                                                         7. ročník, VIII.B,VIII.C, IX.A, IX.B  

             -    vedľajší vchod: I.B, I.D, II.A,  II.B , III.C, IV.A, IV.C, V.A, V.C, V.D,                                                            VI.C,  VIII.A, VIII.D, IX.C

      • realizuje sa ranný filter s námatkovým meraním teploty od 7.15 hod
      • triedy sa delia na skupiny podľa rozvrhu
      • ostatné opatrenia zostávajú v platnosti

       

      ŠKD

      • ranná služba v ŠKD trvá od 6.15 do 7.35 hod. v triede 3.B (vstup hlavným vchodom) – žiaci majú povinnosť mať rúško počas celej doby pobytu v zbernej triede
      • oddelenia ŠKD pracujú v riadnom režime
      • popoludňajšia služba v ŠKD trvá od 16.35 do 17.00 hod. v triede 3.D - žiaci majú povinnosť mať rúško počas celej doby pobytu v zbernej triede
      • svoje dieťa si rodič môže vyzdvihnúť  z ŠKD po vyučovaní do 14.00 hod. alebo v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri hlavnom vchode
      • odchod dieťaťa domov je potrebné nahlásiť telefonicky vychovávateľke alebo dozor konajúcemu pedagógovi
     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí na obdobie do 15.9.2020  vo veciach  prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ a nezhromažďujú sa pred školou.

      Vstup do školy je možný  od 7:15 h. 

      • Do budovy školy vstupujú žiaci 1. až 9. ročníka bez rodičov a cez vchody podľa rozpisu
      • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk).
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie .
      • Žiak si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (ruky – odstup – rúško)
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú
      • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič .
      • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Organizovať aktivity budeme tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho podľa poveternostných podmienok.
      • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú.
      • Školský bufet nebude v prevádzke do 15.9.2020.
      • Žiaci budú tráviť prestávky medzi hodinami v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.
      • V prípade podozrenia na ochorenie Covid-19 je žiak izolovaný v samostatnej miestnosti.
      • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

       

    • Čerstvé hlavičky
     • Čerstvé hlavičky

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      ďakujeme Vám za Vaše hlasy! Opäť sa nám  s Vašou pomocou podarilo vyhrať v projekte Čerstvé hlavičky a aj v tomto školskom roku budeme partnerskou školou pre Kaufland v Trebišove.

      Naša škola sa stane jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

      Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! 

       

      S poďakovaním,

      RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka ZŠ

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com