• Návšteva Zemplínskej knižnice 3.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Zemplínskej knižnice 3.A.

      S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými aj mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole. 

      J. A. Komenský

      Žiaci 3.A  navštívili v mesiaci kníh Zemplínsku knižnicu, kde sa väčšina z nich stala členmi tejto knižnice. Žiaci sa oboznámili s jednotlivými oddeleniami v knižnici, pričom si v praxi vyskúšali vyhľadávanie kníh podľa autorov v abecednom poradí. Zároveň vyriešili aj zadané úlohy od pani z knižnice.

     • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu v IV.D

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu v IV.D.

      ,,Byť odlišný je normálne.“

      Downov syndróm je najčastejším geneticky podmieneným ochorením spôsobeným poruchou počtu chromozómov. Príčinou je nesprávne rozdelenie chromozómov v pohlavných bunkách. Ľudia s Downovým syndrómom majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu. Hlavným zmyslom Svetového dňa Downovho syndrómu je prispieť k zvýšeniu povedomia o Downovom syndróme a ľuďoch, ktorí sa s touto genetickou odchýlkou narodili. Na znak podpory v tento deň ľudia po celom svete nosia dve rozdielne ponožky. Aj žiaci IV.D sa zapojili do tejto ponožkovej výzvy. Dozvedeli sa viac o tomto ochorení a rozšírili si prostredníctvom diskusie  povedomie o tom, že práve ľudská individualita robí tento svet krásnym, pestrejším, zaujímavejším, inšpirujúcim.

     • Zmena dopravy v meste Trebišov

     • Z dôvodu realizácie stavby kruhových objazdov sa doprava v meste Trebišov bude realizovať cez obchádzkové trasy  od 14. 3. do 30. 9. 2022:  Obchádzkové trasy

      Od pondelka 14. marca 2022 do 30. septembra 2022, z dôvodu výstavby kruhových objazdov v meste Trebišov, dochádza k dočasnému zrušeniu týchto zastávok MHD:

      Ul. SNP č. 1376,
      Ul. SNP č. 1042.
      Nemocnica s poliklinikou.

      Dočasné náhradné zastávky budú nasledovné:
      Ul. M. R. Štefánika Pekáreň,
      Špeciálna ZŠ,
      Okresný úrad Trebišov.

      Od pondelka 21. marca 2022 bude dočasne zrušená aj zástavka OC Kaufland, jej náhradou je zastávka MHD Coop Jednota.

      Link na webe mesta: Dočasne zrušené a nahradené MHD zastávky - MESTO TREBIŠOV (trebisov.sk)

       

     • Zelené myslenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zelené myslenie.

      Zelené myslenie

                      V rámci Týždňa slovenských knižníc sa štvrtáci zúčastnili podujatia Zelené myslenie. Je to  - aktivita  zameraná na  rozvíjanie vzťahu k prírode, poukázanie na ekológiu a dôležitosť ochrany prírody.

                   Na začiatku  sa deťom prihovoril František z kompostu. Poukázal na to, ako je vo svete každý dôležitý a každý výnimočný. Zdôraznil aká dôležitá je pre nás naša planéta, o ktorú sa musíme starať. Deti sa dozvedeli, čo do kompostéra patrí a čo nie. Rozprávali sa tiež o triedení odpadu.

                  Súčasťou programu bola tvorivá dielňa, kde si deti z recyklovateľných materiálov vyhotovili malú pozornosť.

     • Lego- farebné učenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lego- farebné učenie.

       

      Lego- farebné učenie

      „Dieťa, ktoré sa učí pomocou tejto hry, nemá dôvod osamelo sedieť pri mobile či tablete.“

      Lego je fenomén, hra detí a ich rodičov. Malé farebné tehličky s výbežkami, ktoré zapadajú jedna do druhej, sa časom stali aj vzdelávacím prostriedkom.

     • Oprava podláh na škole

     •  Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vďaka zriaďovateľovi školy Mestu Trebišov naša škola získala finančné prostriedky vo výške 49 990 € na rozsiahlu opravu podlahovej krytiny na chodbách na 2. nadzemnom podlaží, ktorá už bola v havarijnom stave. Nevyhovovala z estetického, zdravotného, ani bezpečnostného hľadiska. Finančné prostriedky sme na účet školy dostali 10.1.2022. Aj keď ide o rozsiahle práce, realizujeme ich v tomto období, pretože získané finančné prostriedky musia byť preinvestované do konca marca. V opačnom prípade by sme ich museli vrátiť. Predpokladaný koniec prác je 25.3.2022. V záujme nás všetkých je, aby žiaci 2. stupňa prišli do školy čo najskôr.

      Prosíme Vás o trpezlivosť a o priebehu prác Vás budeme informovať. 

      RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy

     • Deň s obľúbeným hrdinom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň s obľúbeným hrdinom.

      Deň s obľúbeným hrdinom

       

      Učíme sa nielen z kníh, encyklopédií, časopisov. Cesta k získavaniu informácií a vedomostí môže viesť aj cez zážitok, hru a aktívnu činnosť.

      Tretiaci sa ocitli v koži svojich literárnych a filmových hrdinov. Tvorili a prezentovali opisy obľúbených postáv, učili sa aktívne počúvať a spresňovať informácie v opise. Na chvíľu pracovali aj vo fiktívnom vydavateľstve, kde formou inzerátov hľadali a ponúkali najlepšie hlavné postavy a literárnych hrdinov vyspovedali v riadenom interview. Zabavili sme sa pri prekonávaní nástrah chodníka z vybraných slov a nahromadenú energiu vypustili pri bláznivej matematike s Pipi dlhou pančuchou.

      Radi  si netradičné vyučovanie v budúcnosti zopakujeme.

     • Projektové vyučovanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie.

      Nie je učenie ako učenie

      Učenie má rôzne podoby. Dnes prváci z 1.C zažili projektové vyučovanie. Témou bola osoba, ktorá je najbližšie ku každému srdiečku - MAMA.

      Žiaci z vystrihnutých písmeniek skladali slová a vety. Takouto netradičnou a zábavnou formou si zopakovali učivo. Pozrite sa, či sa to mojim šikovným prvákom podarilo.  Som na svojich prvákov veľmi pyšná.

     • Technika - darčekový a úžitkový predmet

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika - darčekový a úžitkový predmet.

      Vyrábali sme z odpadového materiálu 

      darčekový a úžitkový predmet.

      Úžitkový predmet

      • Určuje funkcia.
      • Ide o predmet, z ktorého máme úžitok, slúži na nejaký účel.
      • Úžitkový predmet niekedy plní dekoratívnu funkciu.

      Darčekový predmet

      • Darček, je predmet, ktorý dávame niekomu, na kom nám záleží.
      • Pomocou darčeka vyjadrujeme svoj záujem a posilňujeme dobré vzťahy – reklamné predmety.

       

      Žiaci piateho ročník vyrábali darčekový a úžitkový predmet na hodine techniky.

      Na svoje výrobky použili odpadový materiál.

     • Pytagoriáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda.

      Pytagoriáda – kategória P3 a P4

      Dňa 8.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. Popasovali sa s 15 úlohami počas 60 minút. Overili si svoje matematické vedomosti a zručnosti, šikovnosť a rýchlosť pri riešení úloh v rôznych oblastiach matematiky. Získali body nielen za správne výsledky, ale aj body za čas. Verte, že to nebolo úplne ľahké. Máme však šikovných žiakov, pretože úspešných riešiteľov školského kola je dosť. Sú to títo žiaci:

      3.ročník1. miesto – Jakub Bocan

                         2. miesto – Bruno Polák

                         3. miesto – Tobias Michalčík

      Ďalší úspešní riešitelia: Gabriela Barančíková, Samuel Pirčák, Emma Vanesa Olesíková, Milan Kakáš, Ema Danková, Michaela Zužová, Magnus Malovec, Lukas Oliver Kurák, Elena Procházková, Eva Kačalová, Filip Tejko.

      4.ročník1. miesto – Richard Košara

                         2. miesto – Alex Miško

                         3. miesto – Marek Kováč

      Ďalší úspešní riešitelia: Zara Fečojagerová, Viktória Naďová, Klaudia Tomášová, Ella Pčolinská, Sofia Tejová, Ema Malčická, Adam Pavko, Tamara Poľacká, Sebastián Csorba, Petra Gergeľová, Jakub Šoltés, Samuel Németh, Emma Vargová, Zoja Savková, Melany Sosnová, Gregor Maďar, Tamara Bendžalová, Jozef Kasarda, Patrik Süč, Šimon Kocák.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov!

     • Súťaž Šaliansky Maťko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko.

      Súťaž Šaliansky Maťko

       

           Súčasná covidová doba nám ukrojila z aktivít, ktoré  u žiakov rozvíjajú ich ducha a vštepujú hrdosť na nehmotné kultúrne dedičstvo, do ktorého patrí  napr. folklór, múzické umenie: piesne, básne, povesti, hudobné diela, rituály, spoločenské zvyklosti a mnohé ďalšie.

      Žiaci sa síce zlepšujú v digitálnych technológiách, ale kultúra slova, kultúra vystupovania a už spomínané zachovanie nášho kultúrneho dedičstva zostalo len na vyučovacích hodinách, čo nie je málo, ale nie je toho ani dosť.

      Tešíme sa, ak máme možnosť usporiadať súťaž, ktorá zveľaďuje našu jazykovú kultúru, zachováva kultúrne hodnoty a nie je sprostredkovaná cez obrazovky počítačov. Jednou z takýchto súťaží je aj súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutočnila na našej škole 27.1.2022.

      Súťažili žiaci 1. kategórie, ročníky 2. a 3. a v 2. kategórii  si zmerali silu slova žiaci 4. a 5. ročníka. Porota v zložení p. učiteliek PaedDr. M. Štefanovej, Mgr. I. Kavuľovej a Mgr. B. Hanuľovej, udelila poradie:

      1. kategória                                                                    2. kategória   

      1. miesto     Vivienne Valcerová                                  1. miesto     Soňa Bindasová

      2. miesto      Lea Smačárová                                         2. miesto     Diana Hamžíková

      3. miesto       Alexandra Lazarová                                3. miesto     Petra Gergeľová

       

       Tešíme sa z našich žiakov a želáme im veľa recitátorských úspechov!

     • Fašiangové učenie v 1.C

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangové učenie v 1.C.

      Fašiangy, Turíce ... dnešný netradičný deň v 1.C bol plný zážitkového učenia. V triede sa stretli princezné, indiáni, požiarnici, lekári, Červená čiapočka.... Spolu riešili matematiku, slovenský jazyk. Odmenou boli sladučké fašiangové šišky, ktoré pripravili šikovné mamky a ockovia.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie dni v našej triede.

     • Štvrtáci na hodine informatiky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Štvrtáci na hodine informatiky.

      Žiaci 4.B dnes na hodine informatiky prezentovali svoje projekty. Cieľom bola práca v tíme, vytvorenie vlastnej cestovnej kancelárie a vypracovanie projektu vo WORDE s témou LYŽOVAČKA. Informácie hľadali na internete. Na záverečnom workshope prezentovali svoje projekty a snažili sa spolužiakov presvedčiť, že ich ponuka je najlepšia.

     • Hovorme o jedle

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hovorme o jedle.

           Aj tento školský rok sme sa v rámci celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle zapojili do literárnej súťaže Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom.

          Cieľom súťaže je poukázať na nevyhnutnosť konzumácie čerstvého ovocia i zeleniny a formovanie správnych stravovacích návykov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu. Báseň našej žiačky, Michaely Repovskej, bola v danej kategórii odbornou porotou vyhodnotená ako jedna z piatich najlepších prác spomedzi všetkých zaslaných príspevkov.

           Srdečne blahoželáme!

     • Technika - výstava

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika - výstava.

           Na hodinách techniky rozvíjame nie len teoretické vedomosti žiakov, ale aj praktické zručnosti spojené s opracovaním materiálov.

             Žiaci sa oboznamujú s materiálmi, učia sa o spôsobe ich získavania, o výrobe jednotlivých materiálov, o ich vlastnostiach, možnostiach použitia  a spôsoboch ich opracovania.

           Venujeme aj základom elektrotechniky a domácej údržbe. Žiaci sa učia o princípe činnosti jednotlivých elektrosúčiastok, spotrebičov, ale aj strojov a zariadení. Učíme sa aj o bezpečnosti pri používanie jednotlivých zariadení.

            Zobrazené výrobky sme vyrobili v našej učebni techniky, ktorá je na praktické činnosti perfektne vybavená. Tematické celky Materiály a Technická tvorba, sú medzi žiakmi veľmi obľúbené, o čom svedčia aj ich výrobky.  

     • Súťaž o športovisko K Park!

     • Hlasujte aj vy od 6. januára 2022 do 16. februára 2022 denne za K Park a možno práve naše mesto bude medzi prvými, ktorému Kaufland vybuduje tento skvelý priestor na množstvo aktivít na čerstvom vzduchu. Hlasovať je potrebné na www.kauflandpark.sk

     • Projekt Vesmír a slnečná sústava - 4. ročník

     •      Úlohou prírodovedného vzdelávania na I. stupni ZŠ je vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné javy a naučiť ich ako prírodu spoznávať, pozorovať, skúmať a chrániť. Na hodinách prírodovedy vo 4. ročníku  žiakov zaujal tematický celok Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch, kde sa stretli s veľmi zaujímavým učivom o vesmíre, slnečnej sústave, hviezdach a o skúmaní vesmíru. Svoje získané vedomosti z daného učiva využili  pri vypracovaní projektu  s názvom Vesmír a slnečná sústava. Táto téma žiakov veľmi zaujala. Žiaci si vyhľadávali aj nové informácie týkajúce sa témy, ktorú si zvolili, aby svojim spolužiakom mohli zaujímavo svoj projekt odprezentovať. Prezentáciou preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré potrebovali na zhotovenie projektu. Veď sa pozrite, aké zaujímavé práce to boli.

    • Vyučovanie od 10.januára 2022
     • Vyučovanie od 10.januára 2022

     • Po skončení vianočných prázdnin nastupujú žiaci do škôl od pondelka 10.1.2022 za dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení. Školy sa budú riadiť Školským semaforom. Žiaci majú povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

      Žiadame rodičov o pretestovanie svojich detí antigénovými samotestami pred nástupom do školy. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka buď v elektronickej podobe cez Edupage alebo v písomnej podobe vyplnením tlačivaPisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).docx​​​​​​​

      Prosíme rodičov, aby obvyklým spôsobom nahlásili triednym učiteľom počet samotestov vykonaných počas vianočných prázdnin.

      Všetkým žiakom aj rodičom prajeme úspešný nový rok 2022!

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com