• Valentín ŠKD

     • 24. školský týždeň sa niesol v duchu valentínskych srdiečok a prianí. Dôraz sme dávali nielen na výrobu "valentiniek", ale predovšetkým na darovanie pozornosti, úsmevu, pomoci a lásky jeden druhému, prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na budovanie vzťahov v kolektíve.

     • Zima trochu inak - ŠKD

     • Nedostatok snehu sme nahradili inými aktivitami, ktorými sme si pripomenuli zimu i aktivity našich predkov. Snehuliaka sme si stavali z príkladov a slov, zahrali si divadielko na tému zvieratká v prírode, vyrábali hand made hračky z vlny. Okrem toho, že sme si vyskúšali byť hercami a remeselníkmi, užili sme si aj kopec zábavy a smiechu.

     • Aj v zime sa hráme vonku - ŠKD

     • Aj keď nám tohtoročná zima nenadelila veľa snehu, tých pár okamihov sme využili naplno. Hneď ako sa zabelel sneh, vybehli sme vonku, stavali snehuliaka, šantili a užili si trochu snehovej nádhery. S iskričkami v očiach a vyštipanými líčkami nám olovrant viac chutil.

     • Netradičná vyučovacia hodina prvouky

     • Do galérie Netradičná vyučovacia hodina prvouky boli pridané fotografie.

      Školské vyučovanie môže mať mnoho podôb. Overenou pravdou je, že vedomosti umocnené zážitkom si žiaci osvoja rýchlejšie a aj si ich dlhšie pamätajú.

      Žiaci 2.B triedy zrealizovali v školskej kuchynke vyučovaciu hodinu prvouky. Pred začiatkom výskumnej aktivity diskutovali o tom, čo podľa nich znamená, že látky sa vo vode rozpúšťajú. Do výskumnej práce sa pustili s veľkým nadšením. Po praktických činnostiach si zaznačili informácie získané pozorovaním, urobili vyhodnotenie a doplnili vety podľa zistení. Atmosféra na hodine bola super, žiaci získali nové skúsenosti a vedomosti.

     • Korčuliarky program v II.D

     • Do galérie Korčuliarky program v II.D boli pridané fotografie.

      Korčuliarky program v II.D

      Žiaci II.D sa počas týždňa od 13.-17.1.2020 zúčastnili korčuliarskeho programu na ľadovej ploche zimného štadióna v Trebišove. Pre niektorých žiakov to bola hračka, iní stali na ľade úplne prvýkrát. Avšak vďaka vynikajúcim hokejovým trénerom nebolo ťažké získať si aj tie menej smelé deti. Udržanie rovnováhy, zmeny smeru jazdy, či zastavenia – to všetko už druháci vedia. Zdravé vyštípané líčka a zamrznuté úsmevy pri odchode boli dôkazom úspešne zvládnutého programu.

     • Ihrisko Žihadielko

     • Milí rodičia!

      Je tu posledná príležitosť postaviť v našom meste najväčšie detské ihrisko Žihadielko. Bez Vašej pomoci to nezvládneme. Hlasovať sa začína 13.01.2020 od 9:00. Zo skúseností vieme, že na každom hlase záleží a začiatok súťaže je dôležitý pre naštartovanie motivácie súťažiacich. Okrem toho každý súťažiaci hrá aj o individuálne vecné ceny. Hlasovať je možné z každého telefónneho čísla + mailovej adresy. Keďže osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu bude od Vás milí rodičia nápomocné, ak svojim deťom zriadite konto z ktorého budú môcť hlasovať po prihlásení aj v škole. Spolu to zvládneme. Ďakujeme.

      S pozdravom Mesto Trebišov

       

     • Rozprávkový čas Vianoc v ŠKD

     • Radosť detí z blížiacich sa vianočnch sviatkov a najmä ich netrpezlivosť sme sa v ŠKD snažili podporiť rôznymi aktivitami. Už na začiatku adventného obdobia deti pripravovali rôzne výrobky s vianočnou tématikou. Tieto poslúžili aj v rámci vianočnej burzy. Nechýbali ani pohybové aktivity, zdobenie stromčeka i triedy, vianočné besiedky a pod.

     • Vianočná burza

     • Do galérie Vianočná burza boli pridané fotografie.

      Vianočná burza

       

      Ak  láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,

      ak dá človek viac,  ako čo v sebe skrýva,

      ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,            

      padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,

      tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet,

      pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

       

           Vianoce -  najkrajšie sviatky v roku, Vianoce – čas, kedy sa zíde rodina,  čas dobrých skutkov a  prekvapení. Vianoce majú iste ešte veľa nádherných prívlastkov, ale jedno je isté. Všetci, či malí, či veľkí, mladí či starší, všetci sa na tieto čarovné sviatky tešíme.

           Výnimkou nie sú ani žiaci našej školy, ktorí sa s veľkou radosťou zapojili do vianočných príprav. V predstihu si vyrobili rôzne vianočné ozdoby, dekorácie a perníky.

           Dňa 19.12. sme usporiadali na škole vianočnú burzu žiackych výrobkov, ktoré si žiaci,  rodičia a priatelia školy mali možnosť zakúpiť.

           Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí sa zúčastnili, obzerali , nakupovali a chválili. Príjemne nás podporili a tak vytvorili skvelú vianočnú atmosféru.

     • Aktívna matematika

     • Do galérie Aktívna matematika boli pridané fotografie.

                   Aktívna matematika – aktivizujúca pomôcka z dielne vydavateľstva LiberaTerra v 1.B triede

       

                         Aktívna matematika spája svet reality a svet matematiky. Robí matematiku pre deti ľahšie uchopiteľnou, zábavnou a ľahkou. Zlepšuje kognitívne schopnosti detí a ich porozumenie matematickým pojmom a súvislostiam.

          V našej škole využívame inovačné a aktivizujúce metódy, ktoré vedú vyučovanie tak, aby boli výchovno-vzdelávacie ciele dosahované najmä na základe vlastnej činnosti žiakov, pričom sa dôraz kladie na riešenie problémov. Vyučovanie bádaním, skúmaním, objavovaním samotnými žiakmi, hľadaním pravdy tvorí dôležitú súčasť vzdelávania v procese osvojovania kľúčových konceptov v oblasti prírodných  vied.

          Vznikajú situácie zámerne vytvárané učiteľom, ktoré  umožňujú, aby žiaci pozorovali javy, manipulovali s konkrétnymi predmetmi, diskutovali navzájom, riešili tvorivé slovné úlohy, praktické a teoretické problémy, čím sa svet matematiky pre žiakov stáva zábavnejší a bližší ich poznaniu.

     • Vianočná besiedka

     • Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

      Vianočná besiedka

                  VIANOCE – slovo, ktoré pozná hádam každý človek. Na chvíľu spomalíme a aspoň na chvíľu sme si trocha bližší.

                  Vianoce -  najväčšie a najkrajšie  sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité.

                  Tie naše – najkrajšie sme si na škole priblížili bohatým programom na vianočnej besiedke, ktorá sa niesla v duchu zimných a vianočných pranostík, zvykov, piesní, vinšov a básní. Žiaci zahrali aj pútavý vianočný betlehemský príbeh. Z besiedky každý odchádzal s bohatým umeleckým zážitkom a so super vianočnou náladou. Želáme krásne Vianoce!

     • Korčuliarsky program

     • Do galérie Korčuliarsky program boli pridané fotografie.

      Korčuliarsky program

                  Žiaci 2. ročníka absolvovali korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne pod vedením hokejových trénerov MŠKM. Strávili na štadióne príjemné predpoludnia, kde si mali možnosť zdokonaľovať svoje zručnosti v priebehu celého týždňa. Naučili sa napr. aj to, ako udržať rovnováhu na korčuliach, nacvičovať si chôdzu na ľade, odraz, jazdy, zastavenia i zmeny smeru.

                  V závere výcviku nadobudli okrem nových skúseností a návykov aj diplom a sladké medaily.

     • Vianoce v II.D

     • Do galérie Vianoce v II.D boli pridané fotografie.

      Vianoce v II.D

      Z neba padá biela vločka,
      kam dopadne, nevie nik.
      Na zemi si na ňu počká
      snehuliačik – nezbedník.

           Vianoce sú časom radosti a veselosti nielen pre deti, ktoré ich milujú, ale aj pre dospelých. Vône vianočného stola a vianočného stromčeka sú pre nás nezabudnuteľné, asi aj preto sa na Vianoce tak veľmi tešíme. Vianoce však nemôžu byť iba o dobrom jedle a krásnych darčekoch, ale aj stretnutiach rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi na ktorých počas roka akosi nie je čas. Preto sa žiaci II.D stretli so svojimi blízkymi, aby im svojimi básňami, piesňami a tancami, ale aj hrou na flaute pripomenuli čaro Vianoc a neopakovateľnú atmosféru. Pri chutnom vianočnom pečive a sladkom čaji si žiaci spolu s rodičmi vyrobili naozaj krásne venčeky, ktorými si skrášlia svoje izby.

     • Mikuláš

     • Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

      Dňa 6. decembra navštívil našu školu Mikuláš. Nebol sám, sprevádzali ho čerti a anjeli.  Keďže deti sa celý rok  snažili a usilovne pracovali, doniesol im Mikuláš sladkosti. 

     • Straty a nálezy

     • Pri skrinkách v škole sa asi pred týždňom našiel smartfón. Komu chýba, nech sa prihlási v účtarni školy.

     • Trebišov očami detí, história a súčasnosť

     • Do galérie Trebišov očami detí, história a súčasnosť boli pridané fotografie.

      ,,Trebišov očami detí, história a súčasnosť“

           Výtvarná súťaž bola organizovaná pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o Trebišove  a 100. výročia Trebišova ako sídla Zemplínskej župy. Súťaž trvala v priebehu celého mesiaca október a bola určená pre žiakov základných škôl sídliacich v meste Trebišov. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých ročníkov ZŠ , pričom boli rozdelení do dvoch kategórií. Do prvej kategórie boli zaradení žiaci a žiačky 1. až 4. ročníka základných škôl a do druhej kategórie boli zaradení žiaci a žiačky 5. až 9. ročníka základných škôl.

       

      Výsledky súťaže: ocenení žiaci z našej školy :

       

      Prvá kategória- žiaci a žiačky 1. až 4. ročníka

      1. miesto - Kristína Majovská, 9 rokov,  ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

      3. miesto – Tomáš Leško, 8 rokov, ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

       

      Druhá kategória- žiaci a žiačky 5. až 9. ročníka

      1. miesto- Sarah Dzurovčáková, 10 rokov, ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

      3. miesto- Juliána Krokusová, 12 rokov, ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

       

           V priebehu mesiaca december bude zrealizovaná výstava výtvarných prác v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Oficiálne otvorenie výstavy sa bude konať dňa 3.12.2019.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com