• Úspešný reprezentant z našej školy

     • Úspešný reprezentant z našej školy, Rastík Švec!

      Rastík svoj voľný čas venuje nielen škole, ale aj športu.  Cesta k jeho úspechu viedla postupne, ale svojou vytrvalosťou dokázal dosiahnuť úspech na najvyššej úrovni v celoslovenskom kole. V stolnom tenise sa stal  majstrom Slovenskej republiky 2022 najmladších žiakov v dvojhre i štvorhre. Zároveň je víťazom Slovenského pohára mládeže  a majstrom Východoslovenského kraja v kategórii – najmladší žiaci 2022.

      Sme na neho veľmi hrdí, blahoželáme mu k nádhernému víťazstvu a prajeme, aby sa mu aj naďalej darilo! 

     • Prehadzovaná

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prehadzovaná.

      Dňa 10.5.2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo s názvom Prehadzovaná trojíc MIX - 1. stupeň. Okresného kola sa zúčastnili 4 družstvá zo ZŠ Vojčice, CZŠ s MŠ sv. Juraja Gorkého Trebišov, ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ zo Stredy nad Bodrogom. Našu školu reprezentovali žiaci 4. a 3. ročníka. Po krásnych športových vymenách si nakoniec ZŠ zo Stredy nad Bodrogom vybojovala 1. miesto a účasť na krajskom kole v Prehadzovanej trojíc mix - 1. stupeň.

      Všetkým hráčom ďakujeme za predvedené výkony  a víťaznej škole prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

     • Vybíjaná

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vybíjaná.

      Dňa 5. 5. 2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej žiačok. Okresného kola sa zúčastnili 4 družstvá. Žiačky 5., 6. a 7. ročníka úspešne reprezentovali našu školu. Víťazstvom si zabezpečili účasť na krajskom kole vo vybíjanej. Žiačkam zo Sečoviec, Stredy nad Bodrogom a Čiernej nad Tisou, ďakujem za účasť a žiačkam našej školy prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

     • Župné dni

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Župné dni.

      Žiaci 1. C zažili Župné dni. Deň plný zábavy a zaujímavých aktivít vo Vlastivednom múzeu v Trebišove.

     • Darček pre mamičku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Darček pre mamičku.

      Darček pre mamičku

       

           Zatiaľ čo niektorí si májové dni spájajú hlavne s jarným počasím a rozkvitajúcou prírodou, iní na začiatku mesiaca usilovne zháňajú darček pre svoje mamičky. Na druhú májovú nedeľu totiž v Slovenskej republike pripadá Deň matiek, čo je medzinárodný sviatok, ktorý oslavuje materstvo.

           Hoci sa u nás v minulosti verejne oslavoval skôr Medzinárodný deň žien, v súčasnej dobe si stále väčšiu popularitu získava Deň matiek, ktorý sa oslavuje v rôznych podobách po celom svete. Ide o sviatok, keď ľudia vzdávajú hold matkám, oslavujú materstvo a vyzdvihujú materské puto, ktoré vzniká medzi matkou a jej ratolesťami. Je to teda skvelá príležitosť, kedy sa poďakovať mamičkám za všetko, čo pre nás v živote robia.

           Aj naši piataci si uctili svoje mamky svojim výrobkom, ktorý vytvorili na hodine techniky.

     • Ako si 3. B napiekla a navarila

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ako si 3. B napiekla a navarila. .

      Ako si 3. B napiekla a navarila alebo zážitkové  učenie ako jedna z metód v edukácii

       

      Ako sa najlepšie naučiť opísať pracovný postup?

      Predsa tak, že si všetko spravíme sami.

      Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa žiakom predkladajú  zážitky. Ak na vlastnej koži zažijú niečo zaujímavé, vytvoria    sa im  skutočné spomienky,  ktoré pretrvajú v pamäti omnoho dlhšie, ako len nabiflené vedomosti.

      Žiaci 3. B si v školskej kuchynke pod vedením  svojej triednej učiteľky PaedDr. Márie Štefanovej upiekli perník, navarili rezance s makom a tvarohom. Na vyváženie sladkej chuti si spravili limonádu z citrusov.

      Žiaci vážili, mixovali, varili, krájali, servírovali a samozrejme hodovali. Zisťovali, ktoré suroviny sú sypké, ktoré mokré, prakticky poznávali jednotky hmotnosti a objemu.

      Učili sa spolupracovať, rešpektovať jeden druhého a komunikovať. V praxi sa naučili opísať chronológiu pracovného postupu.

      Verím, že tento zážitok nielen upevnil vedomosti žiakov z oblasti matematiky, prírodovedy, ale prispel aj k zlepšeniu sebaobsluhy, pracovných návykov, no najmä k utuženiu celého kolektívu 3. B triedy.

       

     • Pojmové mapy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pojmové mapy.

      Žiaci z 1.C triedy na hodine prvouky vytvárali pojmové mapy. Precvičovali a upevňovali si učivo o živočíchoch. Či sa im to podarilo? Pozrite sa

     • Úspešná reprezentácia v krajskej súťaži

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspešná reprezentácia v krajskej súťaži.

      Úspešná reprezentácia v krajskej súťaži

       

      Gratulujeme žiačke 3. B triedy Vivienne Valcerovej k úspechu na krajskom kole v súťaži Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutočnila 29.5.2022 v Košiciach. Vivienne získala v konkurencii 11 súťažiacich reprezentujúcich okresy Košického kraja krásne 1. miesto s postupom na celoslovenskú súťaž do Šale.

      Žiačka úspešne reprezentovala nielen našu školu, ale  i okres Trebišov. Držíme palce a veríme, že svojím prednesom slovenskej povesti, tentokrát v Šali, opäť rozžiari tváre poslucháčov a prispeje k zachovaniu a posilneniu národného povedomia, ako aj ľubozvučnej spisovnej slovenčiny.

       

                                                                                                         PaedDr. Mária Štefanová

       

     • Les ukrytý v knihe

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Les ukrytý v knihe.

      LES UKRYTÝ V KNIHE

       

      „V lese možno nie je žiadna wifi,

        ale nájdeš tam pripojenie

        na niečo oveľa cennejšie.“

       

            Dňa 28.4. 2022 sme sa prostredníctvom  Zemplínskej knižnice v Trebišove zúčastnili zaujímavého podujatia. Pomocou „šiškofónu“ sme mali možnosť získavať informácie  o zvieratkách, rastlinách, stromoch  aj o lesoch v našom okolí. Pán Ing. Novikmec nás naučil spoznávať listnaté i ihličnaté stromy. Oboznámil nás takisto, kde v našom okolí tieto stromy nájdeme.

            Dozvedeli sme sa veľa poučných informácií, ktoré isto využijeme na našom školskom výlete, ktorý nás onedlho čaká.

      Už sa veľmi tešíme 😊                          Žiaci IV. C

     • Vesmír očami detí

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír očami detí.

      Vesmír očami detí

                      Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Naša trieda navštívila  výstavu , ktorá je sprístupnená v areáli múzea , pretože tohto roku sa podarilo vyhrať druhé miesto našej spolužiačke Soni Bindasovej.  Jej práca a výkres Sofii  Lovásovej postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy. Blahoželáme.

                      Zhodli sme sa na tom , že vystavené výtvarné práce sú z roka na rok krajšie a dokonalejšie. Posúďte sami.

                                                                                                           žiaci IV. A triedy

     • Prvouka - včela medonosná, 2. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvouka - včela medonosná, 2. B.

      Prvouka - včela medonosná, 2. B

      Na hodine prvouky sme realizovali vlastné projekty na tému: včela medonosná. Aby naše projekty spĺňali odborné a estetické požiadavky, museli sme najprv preštudovať materiály, strihať, kresliť, lepiť, písať. Potom chutnať, ovoniavať, ohmatávať a načúvať. Pritom sme spolupracovali, vyhodnocovali, komunikovali, dohadovali sme sa, prezentovali. Nakoniec sme sa tešili, veľa rozprávali a tlieskali. 

     • Noc s Andersenom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

      Noc s Andersenom

       

      Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť. Knihy sú tréningom mysle. Sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta. My sme sa ponorili do atmosféry knižných príbehov počas medzinárodného podujatia na podporu čítania a zažili nezabudnuteľný piatkový večer plný čitateľských zážitkov. Andersen nám priniesol rozprávkovú noc plnú dobrodružstiev, kreativity a súťaží. Verím, že v online dobe počítačov, mobilov  a tabletov  nám nadobudnuté zážitky pomôžu prinavrátiť pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam a zmysluplnému tráveniu voľného času. Veď knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.

     • Aprílový korčuliarsky výcvik v 3. B triede

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Aprílový korčuliarsky výcvik v 3. B triede.

      Aprílový korčuliarsky výcvik v 3. B triede

       

      Začiatok apríla, 4. - 7. 4. 2022, sa niesol v znamení korčuliarskeho výcviku, ktorý bol pre žiakov 3. B  veľkým zážitkom a priniesol im radosť z pohybu.

      Ďakujeme trénerom, ktorí mali s deťmi trpezlivosť a do výučby vniesli osobitý humor, ktorým si tretiakov získali a pritiahli ich k športu.

     • Pôstne nedele a veľkonočné sviatky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pôstne nedele a veľkonočné sviatky.

      Pôstne nedele a veľkonočné sviatky

      V tomto predveľkonočnom čase navštívili  žiaci 4. B Zemplínsku knižnicu v Trebišove, kde si vypočuli zaujímavé a poučné rozprávanie o mentálnom obraze tradičnej ľudovej kultúry našich predkov v pôstnom období a blížiacej sa Veľkej noci.

     • Exkurzia do histórie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do histórie.

      Exkurzia do histórie

      Na hodinách vlastivedy sme v 3. ročníku postupne spoznávali históriu nášho mesta a regiónu. Čítali sme o ľudových tradíciách, krojoch, vyhľadávali  historické pamiatky a udalosti , predstavili si  známe osobnosti nášho regiónu. Kus naozajstnej histórie na nás dýchol vo Vlastivednom múzeu v Trebišove, keď sme sa na chvíľu ocitli v minulosti cez pútavé rozprávanie pani lektorky i vystavené exponáty. Takéto vyučovanie nás baví a zároveň obohacuje. Ak je zdrojom vedomostí zážitok, učíme sa radi.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com