• Triedime a recyklujeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Triedime a recyklujeme.

      Triedime a recyklujeme

       

      Papierové obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera či plastové fľaše.

      Na prvý pohľad to vyzerá ako bežný odpad. No pre nás sa tieto veci stali skvelým materiálom na jarné tvorenie.

      V Školskom klube detí sme sa zhostili úlohy "Zatočíme s odpadom". Najprv sme si zopakovali, ako odpad triedime a načo nám slúžia farebné kontajnery. Potom sa naše šikovné ruky pustili do tvorenia a v našich oddeleniach vznikali obrázky z letákov, kvetinové dekorácie z roliek, ozdobné kvetináče z plastových fliaš alebo rozkošné zvieratká, snežienky aj mrkvičky z obalov od vajíčok.

      O tom, že triedenie a recyklácia odpadu sú pre životné prostredie veľmi dôležité, určite nikto nepochybuje. Ak máte nejaké nejasnosti o tom, ako sa triedi odpad, príďte sa nás opýtať. My deti v ŠKD to vieme. 

     • Hodina deťom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina deťom.

      Hodina deťom

      Hodina deťom sa zameriava cielene na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Na Slovensku je v súčasnosti takmer 150-tisíc rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti ako samoživitelia. Celkový počet detí v týchto rodinách predstavuje viac ako 200-tisíc. Za posledných osem rokov sa riziko prepadu do chudoby u týchto rodín zvýšilo najviac v celej EÚ.

      Naša škola prejavila spolupatričnosť s týmito rodinami  a zapojila sa do verejnej finančnej zbierky, ktorá sa konala 21. marca 2024.

      Dobrovoľníčkami na našej škole boli Dianka Veľková (IX. A) a Šarlotka Bubeňková (IX. A). Vyzbierali 160,30 eur.

      Výnosom verejnej zbierky bude Nadácia pre deti Slovenska podporovať individuálnych žiadateľov z radov jednorodičov, rovnako ako aj organizácie pomáhajúce  rodinám s jedným rodičom, ktoré sa ocitli v núdzi.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky!

                                                                  PaedDr. Jana Nwokoyeová

       

     • Projektová hodina anglického jazyka v 6. B a 6. D triede

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektová hodina anglického jazyka v 6. B a 6. D triede.

      Projektová hodina anglického jazyka v 6. B a 6. D triede

      V piatok 22.03.2024 sme mali projektovú hodinu anglického jazyka s pani učiteľkou Nwokoyeovou. Bola to netradičná hodina pre nás, ale zároveň veľmi zaujímavá. Čím bola zaujímavá? Mali sme vytvoriť projekty nielen teoreticky, ale aj prakticky. Témou bolo naše obľúbené jedlo. Recept, ktorý sme napísali, sme museli aj prichystať. Naše projekty sme prezentovali a popri tom aj ochutnávali. Bolo to super.

                                                     Barbora Muchová, 6. B

     • Súťaž Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     • Žiaci z našej školy sa  na okresnom kole umiestnili na vynikajúcich miestach.

       

      Poézia - 2. kategória 

      1. miesto – Tereza Šimaiová

      Próza -   2. kategória  

      2. miesto – Lukas Oliver Kurák

      Próza -   3. kategória  

      1. miesto – Natália Kulínová

      Úspešným recitátorom srdečne gratulujeme!

      Terezke Šimaiovej a Natálke Kulínovej  želáme veľa úspechov v krajskom kole.

       

       

     • Pasovačka prvákov za čitateľov školskej knižnice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovačka prvákov za čitateľov školskej knižnice.

      Pasovačka prvákov za čitateľov školskej knižnice

       

      Cieľom podujatia bolo pritiahnuť pozornosť malých čitateľov na možnosť pravidelného požičiavania kníh, oboznámiť deti s chodom a pravidlami knižnice, porozprávať sa s deťmi o tom, ako zaobchádzať s knihami a v neposlednom rade podporiť pozitívny vzťah k čítaniu.

      Budúcich čitateľov v úvode privítala pani knihovníčka Račkovská a oboznámila žiakov s knižničným poriadkom. Malú slávnosť začali žiaci I.B triedy scénickým tančekom a dramatizáciou básne od Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko pod vedením pani učiteľky Štefanovej.

      Počas podujatia žiaci plnili zábavnú úlohu, vyskladanie slov abecedy, ktorú pre ne  pripravila pani učiteľka Hanuľová. Prekvapením boli víly, zo súboru Mirašik, ktoré prišli  zatancovať budúcim čitateľom priamo z rozprávky o Luskáčikovi. Malí čitatelia zložili slávnostný čitateľský sľub a následne boli pasovaní za čitateľov knižnice. Na pamiatku všetky deti dostali drobný darček a samozrejme svoj prvý čitateľský preukaz. 

      Veríme, že pasovačka bola nezabudnuteľný zážitok a do knižnice budú chodiť s radosťou.

     • Geografická olympiáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická olympiáda.

      Geografická olympiáda

       

      Na okresnom kole geografickej olympiády reprezentovali našu školu žiaci v troch kategóriách: 

      E – 8., 9. ročník,  

      F – 6., 7. ročník,  

      G - 5. ročník.

      Na výbornom druhom mieste s titulom úspešného riešiteľa v G kategórii sa umiestnil žiak V. A triedy Tobias Michalčík.

      Štvrté miesto a titul úspešný riešiteľ  v F kategórii získal žiak VI. A triedy Richard Košara.

      Šieste miesto a titul úspešný riešiteľ  získal v G kategórii žiak V. A triedy Pavol Hajdu.

      Gratulujeme!

     • Detský ľudový súbor Čerkotka a súbor MiRaŠik

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Detský ľudový súbor Čerkotka a súbor MiRaŠik.

      Detský ľudový súbor  Čerkotka a súbor MiRaŠik

      Na našej škole  úspešne pracuje súbor MiRaŠik pod vedením PaedDr. Márie Štefanovej a detský ľudový súbor Čerkotka, ktorý  vedú p. učiteľky Mgr. Diana Vincejová a Mgr. Anna Dragulová. V minulom školskom roku súbor MiRaŠik úspešne reprezentoval školu na okresnej a krajskej súťaži Hviezdoslavovho Kubína  a obidva súbory rozdávajú radosť pri mnohých školských akciách. Žiaci nielenže rozvíjajú svoje pohybové, spevácke, či recitačné nadanie, ale deti sa učia kultivovane vystupovať na verejnosti.

     • Súťaž Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Hviezdoslavov Kubín.

      Súťaž Hviezdoslavov Kubín

      Súťaž  Hviezdoslavov Kubín ( HK ) pôvodne vznikla pre potreby zdokonalenia výslovnosti v slovenskom jazyku, postupne sa však pretváral, prepájal sa s inými druhmi umenia a nadobúdal súčasnú podobu. Je vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

      HK vznikol v roku 1954 a je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

      V našej základnej škole sme si 70. výročie prestížnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a 175. výročie narodenia jedného z najväčších európskych básnikov Pavla Országha Hviezdoslava uctili umeleckým slovom v školskom kole spomínanej súťaže. Súťaž sa konala v pekných priestoroch našej školskej knižnice 19. 2.  a 22. 2. 2024.

      Žiaci súťažili v kategóriách poézie a prózy.

      V prednese poézie v 1. kategórii súťažili žiaci 2. – 4. ročníkov. Na popredných miestach sa umiestnili:

      1. miesto – Liana Vágóová
      2. miesto  - Nataša Mrázová
      3. miesto – Sofia Slabá

      V prednese prózy v 1. kategórii  porota rozhodla a udelila:

      1. miesto – Markovi Demkovi
      2. miesto - Barbore Juraškovej
      3. miesto – Bastiánovi Loškárovi

      V prednese poézie v 2. kategórii súťažili žiaci 5. a 6. ročníka. Na popredných miestach sa umiestnili:

      1. miesto – Tereza Šimaiová

      V prednese prózy v 2. kategórii  porota rozhodla a udelila:

      1. miesto – Lukasovi Oliverovi Kurákovi

      2. miesto – Eve Kačalovej

      V prednese poézie v 3. kategórii súťažili žiaci 7. – 9.  ročníkov . Na popredných miestach sa umiestnili:

      1. miesto – Sofiya Sorochan

      2. miesto – Matej Kolodi

      V prednese prózy v 3. kategórii  porota rozhodla a udelila:

      1. miesto – Natálii Kulínovej

      2. miesto – Nele Lajošovej

      Úspešným recitátorom gratulujeme!

      Lianke Vágóovej, Markovi Demkovi, Lukasovi Oliverovi Kurákovi a Natálke Kulínovej  želáme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 12. a 13. marca 2024.

     • KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.

      SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC vyhlásila tohto roku 25. ročník celoslovenského podujatia od 4. – 10. marca 2024 pod spoločným mottom – KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.

            Cieľom podujatia je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach  ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Poukázať, že slovenské knižnice kráčajú so súčasným vyspelým svetom.

            Knihy deťom pomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu. Napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity.

            Do našej okresnej knižnice chodia s nadšením  aj žiaci našej školy, ktorí si tiež pripomenuli Týždeň slovenských knižníc a zároveň mesiac marec ako MESIAC KNÍH.

       

     • Šaliansky Maťko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko.

      Šaliansky Maťko

      Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malebná krajina, ktorú Pán Boh veľmi miloval, lebo jej neskutočnú krásu dal. Obdaril ju  horami, riekami, potokmi, dolinami, dedinami, mestami.... Venoval jej krásne zvyky, tradície, obyčaje, povesti,  ktoré jej obyvateľov spájajú a  rozveseľujú. Tá krajina sa Slovenskom zvala.  V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

      Víťazi školského kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko reprezentovali našu školu v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo  15.2. 2024 v Zemplínskej knižnici v Trebišove.  Všetci naši školskí víťazi  sa umiestnili aj v okresnom kole. 

      Adam Kufa -  3. miesto, 1. kategória,

      Vivienne Valcerová – 1. miesto,  2. kategória,

      a Petra  Gergeľová – 2. miesto,  3. kategória.

      Všetkým srdečne blahoželáme a Vivienne Valcerovej držíme palce aj v krajskom kole, v ktorom bude reprezentovať našu školu i okres!

     • Týždeň s anglickými lektormi

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň s anglickými lektormi.

      Týždeň s anglickými lektormi

      Od 19. februára do 23. februára 2024 našu školu navštívili vzácni hostia. Boli to štyria lektori, ktorí k nám prišli z anglicky hovoriacich krajín, aby nám pomohli zlepšiť si našu hovorovú angličtinu a rozšíriť poznatky.
      Celý týždeň sme sa spolu s nimi navzájom spoznávali, diskutovali, argumentovali, hrali sa, a to všetko výlučne v anglickom jazyku. Hravou formou nás nútili nielen sa v tomto jazyku vyjadriť, ale v ňom aj rozmýšľať.
      Týždeň však zbehol ako voda a než sme sa nazdali, bol piatok. S lektormi sme sa síce rozlúčili a poďakovali im, bolo však ťažké do slov pretvoriť vďaku za znalosti a spomienky, ktoré sme si za tento týždeň všetci vytvorili. 
      Aj keď my, deviataci, tu už budúci rok nebudeme, dúfame, že našu školu lektori opäť navštívia. Je to totiž výnimočný zážitok, ktorý pomáha deťom mnohými spôsobmi, nielen rozvojom znalosti anglického jazyka.

       

                                                              Ella Bučková

                                                                     9. A

     • Výtvarná súťaž k 770. výročiu vzniku mesta Trebišov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná súťaž k 770. výročiu vzniku mesta Trebišov.

         770. výročie vzniku mesta Trebišov

      V piatok, 23. 2. 2024 sa v priestoroch Kultúrneho centra ŠUM Berehovo konala Vernisáž výtvarných prác žiakov základných škôl mesta Trebišov. Výtvarnú súťaž organizovalo mesto Trebišov spolu s Centrom voľného času pri príležitosti  770. výročia vzniku mesta Trebišov.

      Súťažilo sa v dvoch témach:

       1.  Logo mesta Trebišov

       2.  Architektúra mesta Trebišov

      Do súťaže sa zapojili všetky základné školy v meste Trebišov a ZUŠ Trebišov.

      V silnej konkurencii obstáli žiaci našej školy, keď obsadili v kategórii - Logo mesta Trebišov - všetky hodnotené miesta. Všetkým srdečne blahoželáme!

      Výsledky :    1. miesto -  Karolína Bindasová -  VIII. A trieda

           

                           2. miesto - Alexandra Jurčáková - VIII. A trieda

       

                           3. miesto - Alžbeta Naďová - VIII. C trieda

       

      Čestné uznanie získal žiak IX. B triedy - Martin Vereščák

     • Vesmír a slnečná sústava

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír a slnečná sústava.

      Vesmír a slnečná sústava

           Tri dvojčlenné družstvá štvrtákov z našej školy sa zúčastnili súťaže Vesmír a slnečná sústava, ktorú každý rok organizuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, útvar astronómie v Trebišove. Spomedzi všetkých základných škôl v Trebišove, mali naši žiaci veľký úspech: 

      1. miesto : Marián Babič, 4. B

                        Peter Novikmec, 4. B

      3. miesto : Marek Duč, 4. B

                        Mattias Havrila, 4. B

           B L A H O Ž E L Á M E !

     • Všetkovedko 2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko 2024.

      Všetkovedkovia našej školy

           Žiaci našej školy sa zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Bol to súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. O titul Všetkovedko zabojovalo 32 076 žiakov z celého Slovenska. Prváci boli pri svojej premiére veľmi úspešní a titul Všetkovedko získalo takmer 60 % žiakov, ostatní získali titul Všetkovedkov učeň. Druháci, tretiaci a štvrtáci, ktorí sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších, získali diplom s titulom Všetkovedko, ostatní diplom s titulom Všetkovedkov učeň. Do súboja sa zapojilo 82 žiakov našej školy z prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Svoje vedomosti si overovali z oblasti slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy, informatiky a hudobnej výchovy. 

       

      1. ročník: zúčastnilo sa 21 žiakov (z 1. B, 1. C) z toho najlepší za školu:

            1. Matúš Ančo,1.B,  1. miesto (1. miesto SR) – Všetkovedko

                Hanka Paľovčíková, 1. B, 1. miesto (1. miesto SR) – Všetkovedko

                Natália Sarvašová, 1. B, 1. miesto (1. miesto SR) – Všetkovedko

                Kristián Lukáč, 1. C, 1. miesto (1. miesto SR) - Všetkovedko

                Vladimír Smačar, 1. C, 1. miesto (1. miesto SR) - Všetkovedko

             2. Matúš Fedorčák, 1. B, 2. miesto (2. miesto SR) – Všetkovedko

             3. Patrik Hoľan, 1. B, 3. miesto (3. miesto SR) – Všetkovedko

                 Júlia Farová, 1. C, 3. miesto (3 .miesto SR) – Všetkovedko

                 Emily Ballová, 1. C, 3. miesto (3. miesto SR) – Všetkovedko

                 Peter Moskaľ, 1. C, 3. miesto (3. miesto SR) – Všetkovedko

       

      2. ročník: zúčastnilo sa 25 žiakov ( z 2. A, 2. B, 2. C) z toho najlepší za školu:

           1. Sofia Dančáková,  2. B, 1. miesto (16. miesto SR) -  Všetkovedko

               Martina Majovská,  2. C, 2. miesto (16. miesto SR) – Všetkovedko

           2. Tereza Tejová, 2. A, 2. miesto (19. miesto SR) – Všetkovedko

       

      3. ročník: zúčastnilo sa 25 žiakov ( z  3. B, 3. C, 3. D) z toho najlepší za školu:

           1. Ela Maťašová, 3.B, 1. miesto ( 39. miesto SR) – Všetkovedko                                    

           2. Nikola Kukuľová, 3. D, 2. miesto (41. miesto SR) – Všetkovedko

       

      4. ročník: zúčastnilo sa 11 žiakov ( z 4. A, 4. B, 4. C) z toho najlepší za školu:

            1. Marián Babič, 4. B, 1. miesto (30. miesto SR) – Všetkovedko

                Peter Novikmec, 4. B, 1. miesto (30. miesto SR) – Všetkovedko

            2. Liana Harvanová, 4. B, 2. miesto (32. miesto SR) – Všetkovedko

            3. Barbora Jurašková, 4. C, 3. miesto (44. miesto SR) - Všetkovedko

       

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME všetkým s titulom Všetkovedko a s titulom Všetkovedkov učeň.

       

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841