• ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ONLINE
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ONLINE

     • Od 15.11.2017 majú rodičia  možnosť odhlasovať svoje deti z obeda v školskej jedálni elektronicky cez záložku "Školská jedáleň" v ľavom paneli. 

      Na odhlasovanie žiaka zo stravy, na sledovanie výšky finančného konta, na kontrolu odberu stravy a iných skutočností majú rodičia možnosť využívať program : ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ONLINE. Postup nájdete v záložke "Školská jedáleň"

    • „Temný čas bosoriek a stríg"
     • „Temný čas bosoriek a stríg"

     • Žiaci 4. B navštívili Zemplínsku knižnicu, kde sa dozvedeli veľa nových informácií o tradičnej ľudovej kultúre v predvianočnom čase a videli názorné ukážky ľudových kúziel.   

       

      Do galérie „Temný čas bosoriek a stríg" boli pridané fotografie.

    • Štvrtáci v planetáriu
     • Štvrtáci v planetáriu

     • Dňa 20. 11. 2017 navštívili štvrtáci Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Cieľom exkurzie bolo, aby si žiaci zopakovali a rozšírili vedomosti o vesmíre, slnečnej sústave a hviezdach. V prednáškovej sále si pozreli film „Rozprávanie o slnečnej sústave“  a v projekčnej miestnosti planetária pod umelou hviezdnou oblohou videli vzdelávací audiovizuálny program „Pohľady na oblohu“.

      V závere si mohli kúpiť rôzne popularizačné a metodické materiály a predmety.  Program bol pre deti veľmi zaujímavý, poučný, získali nové informácie a z pozorovania mali veľkú radosť.

       

      Do galérie Štvrtáci v planetáriu boli pridané fotografie.

    • Jesenné tvorenie I.oddelenie ŠKD
     • Jesenné tvorenie I.oddelenie ŠKD

     • Do galérie Jesenné tvorenie I.oddelenie ŠKD boli pridané fotografie.

      Takto sa rozlúčili s jesenným obdobím deti z  I.oddelenia ŠKD. Vo svojich aktivitách sa venovali rôznym zaujímavým činnostiam. Jesenné slnečné lúče si deti užívali na školskom dvore vytváraním obrázkov z prírodného materiálu. Keď sa slniečko na chvíľu skrylo, vyrábali sme krásne farebné stromy, listom vdychovali život, tekvičku premenili na krásne strašidielko. Ani zlé počasie nám nepokazí náladu a už teraz sa tešíme na jeseň, ako nás znova inšpiruje........

     • Zábavná biológia

     • Do galérie Zábavná biológia boli pridané fotografie.

      V rámci hodiny biológie navštívili žiaci 5. ročníka prehliadku v jazdiarni pri múzeu s názvom DOTKNI SA PRÍRODY. Zábavnou formou objavili nové vedomosti, pozreli si viac ako 55 druhov zvierat žijúcich v rôznych častiach našej planéty. Žiaci riešili viacero úloh, stali sa z nich bádatelia, ktorí na svojej ceste prešli kontinenty a spoznali tam žijúce zvieratá.

    • Halloweenská strašipárty ŠKD
     • Halloweenská strašipárty ŠKD

     • Do galérie Halloweenská strašipárty ŠKD boli pridané fotografie.

      Pani Jeseň už končí svoju vládu a možno práve preto nám ukazuje aj svoju zamračenú tvár. Upršané dni a silný vietor, ktoré má vo svojej moci, nikomu na dobrej nálade nepridajú.
      No my, v Školskom klube detí, sme sa rozhodli, že sa aj tak zabavíme a na zlé počasie nebudeme hľadieť. Pani vychovávateľky usporiadali v jedno také upršané popoludnie Strašidelnú párty. 
      Školská jedáleň sa vďaka halloweenskej výzdobe zmenila na úžasnú tanečnú sieň, my sme si obliekli kostými a už nám nič nebránilo pri zábave. Na tanečnom parkete sa zvŕtali čarodejnice spolu s kostlivcami, upírmi či zombíkmi. Naše vychovávateľky pre nás, dokonca, pripravili program - čarovali sme. Ale len tak trošku. Chceli sme si pričarovať prázdniny. A podarilo sa.

      Strašipráty sa vydarila, nikto sa v skutočnosti nebál, no a všetci sa výborne bavili.
       

    • Detský cezpoľný beh
     • Detský cezpoľný beh

     • Naši malí atléti sa 13.11.2017  zúčastnili v Moldave nad Bodvou   Detského cezpoľného behu štafetovou formou registrovaných atletických škôlok Košického kraja. Súťažilo sa v behu na 1 500m a 500m.

       

       

      Do galérie Detský cezpoľný beh boli pridané fotografie.

    • Zážitkovo-kreatívny workshop
     • Zážitkovo-kreatívny workshop

     • Do galérie Zážitkovo-kreatívny workshop boli pridané fotografie.

      10. novembra 2017 sa žiaci 3.B zúčastnili zážitkovo-kreatívneho workshopu  v Zemplínskej knižnici v Trebišove.  S výtvarníčkou a  ilustrátorkou Ivanou PANČÁKOVOU sme sa dozvedeli ako vznikla jej kniha Žofkoviny a prečítali sme si aj zaujímavý príbeh o batike. Batikovanie sme si aj vyskúšali a  za kreatívne dopoludnie veľmi pekne ďakujeme.

     • Jesenná gastronomická výstava

     • Do galérie Jesennú gastronomická výstava boli pridané fotografie.

      Čo iné zláka ŠIKOVNÉ VAREŠKY, keď nie gastronómia? Preto sme s našimi žiakmi z krúžku varenia navštívili Jesennú gastronomickú výstavu jedál a cukrárenských výrobkov na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove. Popravde, skoro sme tam oči nechali. Gastronomické skvosty si nás získavali na každom kroku. Ďakujeme za zážitok a inšpirácie. 

    • Zdravé brušká III. oddelenie ŠKD
     • Zdravé brušká III. oddelenie ŠKD

     • Do galérie Zdravé brušká III. oddelenie ŠKD boli pridané fotografie.

      Aj deti z III. oddelenia sa zapojili do projektu Zdravá výživa a to rôznymi aktivitami. Či to už boli rôzne prezentácie, didaktické hry alebo vytváranie 3D modelov ovocia. Deťom sa najviac páčila ochutnávka šalátikov, s ktorými nám pomohli šikovné mamičky. Keďže už vieme, že ovocie a zelenina patria dennodenne do nášho jedálnička, veríme že aj naďalej budeme v tomto dobrom zvyku pokračovať.

    • Cvičenia CO: Účelové cvičenia ochrana života a zdravia
     • Cvičenia CO: Účelové cvičenia ochrana života a zdravia

     • Dňa 3.11. 2017 sa v areáli našej školy a v mestskom parku uskutočnilo účelové cvičenie  pre žiakov 2.stupňa. Po absolvovaní teoretickej časti  Ochrana života a zdravia, si žiaci mohli svoje vedomosti vyskúšať v praxi. Cvičením získali návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Zároveň sa mali možnosť oboznámiť s opatreniami a činnosťami pri záchrane života, majetku a zdravia. Žiaci súťažili na siedmich stanovištiach, kde sa pod vedením pedagógov snažili získať čo najviac bodov. (Streľba, Topografia, Hod granátom, Zdravotná výchova, Dopravná výchova, Civilná ochrana a PO). Na prvých troch miestach sa umiestnili triedy: 1. miesto- 8.A (75 bodov), 2. miesto- 9.A (72 bodov) a 3. miesto- 9.B a 7.A s rovnakým počtom bodov (71 bodov). Víťazom blahoželáme a zároveň všetkým žiakom ďakujeme za účasť. 

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • V priebehu októbra prebiehal v školskej knižnici 8.ročník československého projektu: Záložka do knihy spája školy pod názvom – Tajuplný svet knižných príbehov.

      100 žiakov ZŠ vyrobilo s láskou a nadšením dary – záložky pre žiakov družobnej ZŠ s MŠ  Povina (škola v Žilinskom samosprávnom kraji). Súčasťou projektu boli aj akcie v ŠK – recitácie, exkurzie, hodiny hlasného čítania a dramatizácie, ktorých sa zúčastnilo 227 žiakov.

      Všetky tieto akcie projektu prispeli k lepšiemu vzťahu detí k čítaniu a hlavne ku knihám.

       

       

      Do galérie Projekt - Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

    • Okresné kolo - stolný tenis
     • Okresné kolo - stolný tenis

     • Dňa 27.10.2017 sa žiaci našej školy Šimon Karvaš IV.B, Patrik Vendel V.B, Dávid Mihajlo VII.C, Julián Frederik Peter VIII.A zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, ktorý sa konal na CVČ v Trebišove.  Okresného kola sa zúčastnilo 9 základných škôl:  M.R.Štefánika Trebišov, Komenského 2 Trebišov, Gorkého Trebišov, I. Krasku Trebišov, Novosad, Nižný Žipov, Cejkov, Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou. Hralo sa systémom na 4 víťazstva v dvoch skupinách a víťazi skupín hrali o prvé miesto. Najprv sa hrali tri dvojhry a potom štvorhra, kde keď škola nevyhrala pokračovalo sa ďalej v dvojhrách. Skupinu A si vylosovali ZŠ: M.R.Štefánika, I.Krasku, Nižný Žipov, Novosad, Gorkého a skupinu B Komenského 2, Kráľovsky Chlmec, Cejkov, Čierna nad Tisou. Naši žiaci so stratou iba 2 setov  vyhrali svoju skupinu.

      O tretie miesto hrali žiaci z Kráľovského Chlmca a Nižného Žipova, z ktorého vyšla ZŠ z Kráľovského Chlmca ako víťaz.

      Vo finále sa naši žiaci ako víťazi skupiny A stretli s víťazom B skupiny Komenského 2. Finále bolo napínavé a prinieslo pekné a zdĺhavé výmeny. Po dvoch víťazstvách a jednej prehre v dvojhre, sme následne štvorhru vyhrali, k celkovému víťazstvu nám chýbala ešte jedna výhra tak nasledovala ďalšia dvojhra, kde náš žiak síce prehral ale ďalšiu dvojhru sme už vyhrali a stali sme sa víťazmi okresného kola s postupom na krajské kolo. Zúčastneným žiakom gratulujeme k víťazstvu a prajeme veľa úspechov na krajskom kole v stolnom tenise.

       

       

      Do galérie Okresné kolo - stolný tenis boli pridané fotografie.

    • Šarkaniáda - ŠKD
     • Šarkaniáda - ŠKD

     • Týmto podujatím sme oslávili príchod jesene. Počasie bolo nádherné jesenné, slnečné. Chýbalo nám len trocha viac vetríka. Ale šarkany aj napriek tomu sa vzniesli do výšky. Deti a pani vychovávateľky sa veľmi tešili. Na záver podujatia si všetci pochutnali na sladkej odmene.

    • Krajské kolo v cezpoľnom behu
     • Krajské kolo v cezpoľnom behu

     • Po víťazstve na okresnom kole si naše dievčatá v zložení  Ester Czuľbová, Dáša Sidorová a Tamara Kožuchová zmerali sily s víťaznými družstvami a jednotlivcami nášho kraja.

      Preteky sa konali v obci Kysak, kde sa na hornatej trati o umiestnenie pobila  štyridsiatka dievčat  z deviatich okresov. Naše dievčatá získali na týchto ťažkých pretekoch tretie miesto. Za ich výkony im ďakujeme a prajeme mnoho ďalších medailových umiestnení.

       

      Do galérie Krajské kolo v cezpoľnom behu boli pridané fotografie.

    • Rozprávkové dopoludnie v 1.C
     • Rozprávkové dopoludnie v 1.C

     • Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k starším.

      Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko – babka.  Nezabúdajme, všetci raz budeme starí.  „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia  majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.“

      V 1.C sme prežili krásne spoločné rozprávkové dopoludnia, keď k nám prišli naši starí rodičia a prečítali nám rozprávky.              Ďakujeme.         Žiaci 1.C spolu s p.učiteľkou

       

      Do galérie Rozprávkové dopoludnie v 1.C boli pridané fotografie.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • V dňoch od 25.09. – 29.09. 2017 sme si pripomenuli Európsky deň jazykov na hodinách anglického, ruského a nemeckého jazyka. Tieto hodiny boli pre nás netradičné. Prečo? Mali sme ich vo forme zážitkového učenia. Hravou formou sme si  osvojili poznatky o Nemecku, Veľkej Británii a Rusku. Skladali puzzle – mapu Nemecka, pracovali s kartičkami, vytvárali obrázkový slovník a navrhovali plagát na Európsky deň jazykov.                           Ema Kerestiová, 9.C

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

    • Matematika hrou
     • Matematika hrou

     • Dňa 13.10.2017  sa žiaci tretích ročníkov (3.A, 3.B, 3.C) zúčastnili exkurzie do Kreatívnej fabriky Steel Park v Košiciach.  Expozícia „Matematika hrou“ žiakom ponúkla aktívne hranie sa s vedeckou hračkou s exponátmi v oblasti fyziky, optiky, magnetizmu, robotiky a recyklácie odpadu. Žiaci riešili matematické hlavolamy a zahrali si aj robotický futbal.  Oboznámili sa s príbehom ocele od ťažby surovín, cez valcovanie po hotové výrobky – autá. Počas expozície nás sprevádzali a prezentovali výklad k jednotlivým exponátom. Nakoniec žiakom bolo premietnuté 3D kino a pri odchode si mohli zakúpiť suvenír – autíčko priamo vyrobené na mieste. 

       

      Do galérie Matematika hrou boli pridané fotografie.

    • Malí kuchári v 1.C
     • Malí kuchári v 1.C

     • Každoročne sa 16. október oslavuje ako Svetový deň zdravej výživy. V našej triede 1.C sme si ho pripomenuli a tematike zdravého životného štýlu a správneho stravovania sme sa venovali v pondelok 11.10.2017. Aktivity sme začali už dopoludnia – zdravou desiatou. Boli pripravené aktivity: ochutnávka  zeleninových a ovocných šalátov, ochutnávka zeleniny a ovocia, zdravých nápojov- smoothie. V spolupráci s CVČ a šikovnou tetou Martou Simanovou, tr. uč. Janou Zubkovou a p.vychovávateľkou sme zažili deň plný zdravia a zábavy.

       

      Do galérie Malí kuchári v 1.C boli pridané fotografie.

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • Dňa 29.septembra sa v mestskom parku konalo okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ. Našim žiačkam sa v súťaži družstiev podarilo obhájiť minuloročné prvenstvo. Chlapci obsadili celkové tretie miesto. V súťaži jednotlivcov dobehli  dievčatá v poradí: Sidorová Dáša- 2. miesto, Czuľbová Ester- 3. miesto a Kožuchová Tamara - 4. miesto. Poradie našich chlapcov: Kenderka Dominik- 2. miesto, Girman Rastislav- 9. miesto a Karvaš  Ervin - 14. miesto. V konkurencii dvanástich škôl a takmer štyridsiatky bežcov v každej kategórii  dosiahli naši reprezentanti školy  výborné umiestnenia. Dievčatám držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 10. októbra v Kysaku.

       

       

      Do galérie Okresné kolo v cezpoľnom behu boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
   • Učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • 035541113
   • 202 166 34 79
   • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
   • PaedDr. Božena Vašková Mgr. Renáta Lapitková Email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
   • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová Telefón: 0903 644 841
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
 • Fotogaléria

  • KARNEVAL
  • Zima trochu inak - ŠKD
  • Aj v zime sa hráme vonku - ŠKD
  • Netradičná vyučovacia hodina prvouky
  • Školské kolo Pytagoriády 2019/2020
  • Korčuliarky program v II.D
  • Rozprávkový čas Vianoc v ŠKD
  • Korčuliarsky výcvik II.C
  • Vianočná burza
  • Vianočná besiedka
  • Aktívna matematika
  • Korčuliarsky program