• Vybíjaná
     • Vybíjaná

     • Do galérie Vybíjaná boli pridané fotografie.

      Dňa 22.marca 2018 sa žiačky Bagošová Timea, Belasová Sofia, Čierna Laura, Dulovičová Ema, Hlebašková Ema, Jacková Alexa, Koscelanská Laura, Litvová Soňa, Minďarová Natália, Sabová Bibiana, Sidorová Dáša, Suchá Lujza (žiačky 5. až 7.ročníka) zúčastnili okresného kola vo vybíjanej dievčat, ktoré sa konalo v telocvični ZŠ Pribinová v Trebišove. Okresného kola sa zúčastnili družstvá  zo  ZŠ  M.R.Štefánika Trebišov, ZŠ Kuzmice,  ZŠ Čierna n/Tisou, ZŠ Streda nad Bodrogom, ZŠ Kráľovský Chlmec  a ZŠ Pribinová Trebišov.

      Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde v skupinách sa  hralo systémom každý s každým a víťazi skupín postúpili do finále a hrali o 1. a 2. miesto a druhí zo skupín hrali o 3. a 4. miesto. Naše žiačky skončili v skupine na druhom mieste, a preto bojovali o 3. miesto. Po prvom vyhratom polčase, sme do druhého nastupovali s veľkou chuťou vyhrať, ale žiačky zdramatizovali výsledok a po rovnakom počte vybitých hráčok na oboch stranách nasledovalo  predĺženie, z ktorého sme vzišli ako víťazky a obsadili sme 3.miesto.

      O 1. miesto hrali žiačky ZŠ Pribinová Trebišov a Čierna nad Tisou, kde víťazom sa stali žiačky Čiernej nad Tisou s postupom na krajské kolo. Našim žiačkam gratulujeme k získaniu  3. miesta a víťazovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

       

      Celkové  poradie :

      1.  ZŠ Čierna n. Tisou-6 b

      2.  ZŠ Pribinová TV-4 b

      3.  ZŠ M.R.Štefánika-4 b

      4.  ZŠ  Kuzmice -2 b

      5.  ZŠ K.Chlmec 0 b

      6.  ZŠ Streda n.Bodrogom-0 b

       

      Družstvá  na prvých troch miestach dostali  diplomy a poháre.

    • Zdokonaľovací plavecký výcvik
     • Zdokonaľovací plavecký výcvik

     • Do galérie Zdokonaľovací plavecký výcvik boli pridané fotografie.

      Od 13.3. – 20.3.2018 prebiehal na mestskej plavárni v Michalovciach pre žiakov šiestych ročníkov zdokonaľovací plavecký výcvik. Plaveckého kurzu sa zúčastnilo 35 žiakov, ktorí boli podľa svojich plaveckých zručností rozdelení do štyroch skupín. V daných skupinách sa zdokonaľovali v troch plaveckých spôsoboch: prsia, kraul a znak. Na záver kurzu si žiaci svoje zručnosti a sily mohli zmerať na súťaži. Plávalo sa dvoma plaveckými spôsobmi: voľný spôsob (kraul) a prsia. Do finálovej rozplavby postupovali žiaci s najrýchlejším časom odplávaným v rozplavbách. Finálová rozplavba bola v réžii 6 najrýchlejších žiakov a žiačok.

       

      V kategórii chlapci vyhral krauliarsku finálovú rozplavbu B. Tusai Adrian, 2.miesto si vyplával Suchý Jakub a 3.miesto Hrabovský Denis.

      Dievčenskú krauliarsku finálovú rozplavbu si na 1.mieste vyplávala Lisá Viktória na 2.mieste doplávala Litvová Soňa a na 3.mieste Kentošová Veronika.

      Chlapčenskú prsiarsku finálovú rozplavbu si na 1.mieste vyplával B. Tusai Adrian 2.miesto si vyplával Miglec Alex a 3.miesto Suchý Jakub.

      Dievčenskú finálovú prsiarsku rozplavbu si na 1.mieste vyplávala Tomášová Adela na 2.mieste doplávala Poláková Alexandra a na 3.mieste Kentošová Veronika.

       

      Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu, po jeho skončení dostali Mokrý diplom a víťazi získali diplom a medailu.

       

    • Prvá pomoc 9. oddelenie ŠKD
     • Prvá pomoc 9. oddelenie ŠKD

     • Do galérie Prvá pomoc 9. oddelenie ŠKD boli pridané fotografie.

      Do Školského klubu detí bola privolaná rýchla zdravotná služba. Niektoré deti už nezvládali nápor svojich školských povinností...

      ... Nie, nie. Všetko bolo inak. V rámci plnenia výchovno-vzdelávacieho cieľa v oblasti poskytovania prvej pomoci, sme si na prednášku do školského klubu detí prizvali pracovníka zdravotnej služby. Našou snahou bolo priblížiť deťom toto dôležité povolanie a samozrejme aj naučiť ich základom poskytovania prvej pomoci.

      Deti sa počas prednášky aktívne a so záujmom zapájali do diskusie a svojimi otázkami doslova nedali prednášajúcemu dýchať. Až sa zdalo, že prvú pomoc bude potrebovať on. Našťastie deti boli pozorné a teoreticky aj pripravené mu ju poskytnúť. Teoretické vedomosti si následne deti mohli pod odborným dohľadom aj samy vyskúšať. Ako vidieť, všetci sme to v zdraví a s úsmevom na tvári prežili, za čo patrí nášmu záchranárovi Bc. Kristiánovi Némethovi srdečná a „sladká“ vďaka.

    • Juraj Jánošík
     • Juraj Jánošík

     • V tomto roku si pripomíname 330. výročie narodenia odvážneho zbojníka Juraja Jánošíka.  Zbojníci prepadávali bohatých a chudobným ich bohatstvo dávali. Chýry o Jánošíkovej družine sa rýchlo šírili. Páni ho chceli chytiť a uväzniť, ale Jánošík im neustále unikal.  Nakoniec zomrel  v roku 1713 na popravisku na výstrahu ostatným. Jánošík sa stal legendou a  hrdinom mnohých ľudových piesní a povestí.

      V dňoch od  19.3. – 23.3.2018  pani učiteľky zo  žiakmi 1.stupňa  realizovali projekt o Jurajovi Jánošíkovi. Žiaci sa prostredníctvom prezentácií a povestí dozvedeli mnoho informácií o živote tejto legendy. Vypracovávali sme aj pracovné listy, pozreli si aj rozprávku o zbojníkovi Jurošíkovi a nakreslili krásne portréty Jánošíka  i  jeho valašky. Posúďte sami.

       

      Do galérie Juraj Jánošík boli pridané fotografie.

    • Návšteva školskej knižnice ŠKD
     • Návšteva školskej knižnice ŠKD

     • Do galérie Návšteva školskej knižnice ŠKD boli pridané fotografie.

      Marec sa nesie v duchu podpory trvalého záujmu o knihy. Preto 4. a 9. oddelenie  navštívili školskú knižnicu. Pani učiteľka Mgr. Anna Kasoniová nás pútavo previedla systémom fungovania školskej knižnice – ako si vybrať vhodnú a zaujímavú knihu, kde si ju vyhľadať, ako si ju vypožičať. Aby nezostalo len pri prechádzaní sa medzi regálmi plnými kníh, podujala sa aj na názornú ukážku, ako si knihu čítať. Nejde totiž len o to, čo najskôr prečítať celú knihu, ale povedané jej slovami – podstatné je AKO ju čítame. Pri čítaní je potrebné dať priestor aj vlastnej fantázii, premietať si v hlave to, čo čítame, akoby to bol film. Deti so záujmom počúvali a veríme, že mnohé z nich vyskúšajú tráviť čas s knihou v ruke, namiesto mobilu. Veď „nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť“.

    • Deň otvorených dverí 2018
     • Deň otvorených dverí 2018

     • Do galérie DOD 2018 boli pridané fotografie.

      V sobotu 17. 3. 2018 sa otvorili dvere našej školy pre budúcich prváčikov, starších žiakov a ich rodičov, ktorí mali záujem nahliadnuť do priestorov našej školy. 

       Pre budúcich prvákov si žiaci našej školy pripravili veselý a zaujímavý program. Pani riaditeľka všetkých rodičov oboznámila so Školským vzdelávacím programom, víziou školy a modernými učebňami, ktoré sú kvalitne  vybavené a vo veľkej miere prispievajú k inovatímnym formám výučby.

       Po programe v telocvični budúci prváci navštívili triedy, v ktorých sa stretnú v septembri už ako prváci.

      Predškoláci v motýlikovej triede, pod vedením pani učiteľky Mgr.  Kavuľovej a pani vychovávateľky Bc. Čižmárovej, absolvovali motivačné zoznamovacie aktivity v kruhu a mali možnosť overiť  si svoju fantáziu a motorické zručnosti prostredníctvom stavebnice Lego.

      V triede včielok, pod vedením pani učiteľky  Mgr. Lučanskej a pani vychovávateľky Piňkovej, sa deti zahrali s včielkami Bee-Bot a autíčkami Pro-Bot, a zároveň sa stali malými programátormi. Usmerňovali pohyb včielok a autíčok tlačidlami, aby sa dostali do cieľa. Blikajúce očká včielok a svetiel autíčok v cieli vyčarili úsmev na tvárach predškolákov.

       V malej telocvični budúcich prváčikov privítali piráti,  pod vedením  pani učiteľky Mgr. Ilošvayovej a pani vychovávateľky Köröšiovej. Pri veselej pesničke sa rozohriali a rozcvičili celé telo. Deti spoločne s pomocou pirátov prekonávali rôzne prekážky, ktoré ich doviedli až do cieľa – k sladkému pokladu.  

      Na všetkých nových žiakov sa veľmi tešíme !  

    • Deň narcisov 2018
     • Deň narcisov 2018

     • Do galérie Deň narcisov 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 13.4.2018 zaplavili celú školu žlté narcisy. Deň narcisov je jedinečná  verejno-prospešná zbierka zbierka Ligy proti rakovine. Aj v našej škole deviataci - dobrovoľníci chodili po škole, ale vyšli aj do ulíc, aby celý deň pripínali narcisy.  Vyzbierali sumu 309, 19 €. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí vyjadrili podporu a spolupatričnosť ľuďom bojujúcim s rakovinou. 

                                                                                                                  Mgr. A. Kasoniová 

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Pytagoriáda  je matematická súťaž určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov osemročného gymnázia. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.  Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky.

      PYTAGORIÁDA    v šk. roku 2017/2018:

      Okresné  kolo  -  úspešní riešitelia: ​​​​​​​

      Všetkým úspešným žiakom BLAHOŽELÁME.

    • Netradičné hodiny
     • Netradičné hodiny

     • Do galérie Netradičné hodiny boli pridané fotografie.

      Dňa 12.4. 2018  naši ôsmaci a deviataci zažili netradičné hodiny OBN   a VIP / Viac ako peniaze /.

      Na našej škole sme privítali dvoch poslancov – p. R. Sulíka, poslanca európskeho parlamentu a p. J. Kiššovú, poslankyňu NR SR .

      Obidvoch hostí sme poprosili , aby sa podľa svojho zamerania zúčastnili na našich vyučovacích hodinách OBN a VIP. Pán Sulík zavítal k ôsmakom na hodinu OBN. V družnej debate ich oboznámil s fungovaním európskeho parlamentu. Predstavil jeho fungovanie v Bruseli i Štrasburgu,  výhody i nevýhody fungovania tejto inštitúcie  pre občanov EU a spolu so žiakmi prediskutoval aj 4 základné výhody nášho členstva v EU. Neskôr žiakom odpovedal aj na ich zvedavé otázky a na konci hodiny najaktívnejšiu žiačku odmenil netradičným darčekom.

      Natália Bogdányiová / VIII.A trieda / bola odmenená pozvaním od pána poslanca na prehliadku europarlamentu. Darček ju prekvapil, ale i potešil, veď uvidí na vlastné oči to, o čom sa teoreticky učíme.

       

      Deviataci na hodine VIP privítali poslankyňu NR SR p. J. Kiššovú, ktorá im odovzdala svoje poznatky z oblasti finančníctva, tvorby národného rozpočtu, odpočtu DPH a podobne. Beseda sa niesla vo veľmi príjemnom duchu. Oj ona rada odpovedala žiakom na otázky ohľadom fungovania bánk na Slovensku, podnikania a zakladania si firiem.

      Sme veľmi radi, že v máji, keď sa zúčastníme prehliadky nášho slovenského parlamentu v Bratislave, nás pani poslankyňa pozvala priamo do svojej kancelárie a sľúbila, že nás prevedie celým parlamentom.

      Ďakujeme obidvom poslancom za možnosť sa s nimi stretnúť a hlavne za ochotu odovzdať nám svoje poznatky z inštitúcii, ktoré ovplyvňujú náš život .

       

                                                                                                                          Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov

    • Plavecký výcvik 3.A
     • Plavecký výcvik 3.A

     • Žiaci III.A  absolvovali  základný plavecký výcvik na plavárni ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou v termíne od 5.3. – 9.3.2018. Odborný výcvik viedli inštruktorky plávania Mgr. Zuzana Zamborská, PaedDr. Jana Zubková  a Mgr. Veronika Farová, pedagogický dozor Mgr. Mária Mačugová. Na začiatku a na konci výcviku boli overené aktuálne plavecké zručnosti žiakov. U žiakov sa rozvíjali základné pohybové aktivity: cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodou, splývanie, dýchanie, orientácia vo vode, súhra rúk a nôh  pri rôznych plaveckých štýloch – kraul, znak, prsia. Na záver výcviku boli plavecké preteky a bola vyhodnotená výkonnosť žiakov. Všetci žiaci boli za svoju snahu a usilovnosť pochválení a odmenení diplomom.

       

      Do galérie Plavecký výcvik 3.A boli pridané fotografie.

    • Vesmír očami detí 2018
     • Vesmír očami detí 2018

     • Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže

      Aj v tomto šk. roku sme sa zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže – Vesmír očami detí.

      Do okresného kola súťaže sa spolu prihlásilo 22 základných škôl s 517 prácami. Preto nás veľmi teší, že výtvarné práce dvoch našich žiakov boli vo svojich kategória ocenené a postúpili aj do celoslovenského kola do Hurbanova.

                                         Výhercom srdečne blahoželáme, sú to: 

      Tomáš Leško – 6. r.  -  1.C, 1. miesto  v kategórii 1.-4. ročník , práca postúpila do celoslovenského kola, 

      Šimon Tóth9.r.  -   3.C,  práca postúpila do celoslovenského  kola,

      Nina Gašparová10.r. - 5. D,  1.miesto v kategórii 5.-9. ročník, práca postúpila do celoslovenského kola.

       

      Práce sú vystavené v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove – budova Koniarne od 12.3.2018 – 23. 3. 2018. (Titulný obrázok: Sarah Dzurovčáková, 3.B) 

      Do galérie Vesmír očami detí 2018 boli pridané fotografie.

    • S knihou od kúzla do kúzla v 1.B
     • S knihou od kúzla do kúzla v 1.B

     • Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh sme si pripomenuli aj my žiaci 1. B.

      Veselé, dobrodružné,  ale aj napínavé rozprávky nám čítali naše mamky a babky. 

      Vyvrcholením tohto čitateľského týždňa bola Pasovačky v školskej knižnici za čitateľov školskej knižnice.

      Domov, ako pamiatku sme si odniesli našu prvú vlastnú knihu – s vlastnou rozprávkou a ilustráciou.

      Veríme, že kniha sa stanem naším najlepším priateľom!

      Tak dočítania!!!

      Do galérie S knihou od kúzla do kúzla v 1.B boli pridané fotografie.

    • V našej knižnici
     • V našej knižnici

     •      Aj  žiaci nižších ročníkov majú záujem o knihy, preto motivujeme deti, aby čo najviac čítali a prehlbovali tak lásku ku knihám.

           S myšlienkou „Vráťme knihy do nášho života“, žiaci II. B triedy, v marci – mesiaci kníh navštívili školskú knižnicu. Po rozhovore a prezentácii kníh v knižnici, sme si prečítali rozprávkový príbeh O snehuliakovi s horúcim srdcom. Deti si s radosťou rozdelili úlohy snehuliaka a zvieratiek vystupujúcich v príbehu. Rozprávkovým príbehom, v ktorom snehuliak rozdal zo seba všetko zvieratkám, ktoré potrebovali pomoc, a tým, že ho nakoniec slniečko roztopilo, poskytol vlahu aj snežienkam, sa deti rozlúčili so zimou a privítali jar.

      Do galérie V našej knižnici boli pridané fotografie.

    • Hviezdoslavov Kubín 2018
     • Hviezdoslavov Kubín 2018

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2018 boli pridané fotografie.

      Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá......

      Vo februári sme sa opäť stretli na školskom kole v prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci s láskou a citom prednášali poetické slová velikána slovenskej literatúry P. O. Hviezdoslava. Prežili sme príjemné dopoludnie umocnené krásou umeleckého slova. Chvála patrí všetkým súťažiacim, ktorí majú o prednes záujem, a takto motivujú aj svojich spolužiakov.

      Vyhodnotenie školského kola:

            1.kategória: poézia

       1. miesto: Evelyn Kačová (4.A)

       2. miesto: Viola Elisabeth Kollárová (3.C)

                        Leila Semková (2.B)   2.miesto OK

       3. miesto: Matúš Telepčák (2.B)

                        Rebeka Garanská (3.B)

           1. kategória: próza

       1. miesto: Patrik Kulín (4.B)  1.miesto OK

       2. miesto: Anna Molčányiová (4.A)

       3. miesto: Ella Bučková (3.A)

                        Emília Malecová (3.B)

       

            2.kategória: poézia

      1. miesto: Peter Toth (5.A)   1.miesto OK

      2. miesto: Laura Spišáková (6.A)

           2. kategória: próza

      1. miesto: Kristína Šrámková (6.A)  1.miesto OK

      2. miesto: Laura Zarycká (5.A)

                      Sára Takáčová (6.A)

      3. miesto: Nela Macková ( 5.D)

                 

          3. kategória: poézia

      1. miesto: Johanna Lorincová (8.A)  1.miesto OK

      2. miesto: Marianna Kolodiová (9.A)

                       Noemi Semková (7.A)

      3. miesto: Viktória Vereščáková (7.C)              

                       Sandra Varhaníková (8.A)

         3. kategória: próza

      1. miesto: Sophia Gazdičová (8.A)  1.miesto OK

      2. miesto: Patrik Viňaš (7.C) a Sofia Grimlingová (7.A)

      3. miesto: Natália Bogdányiová (8.A) a Rút Jacková (9.C)

       

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, najmä tým, ktorí mali vynikajúce umiestnenia na okresom kole  a v apríli sa zúčastnia na krajskom kole  v prednese poézie a prózy v Michalovciach.  Budeme všetkým držať palce!

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

      Aj v tomto  roku sa naši žiaci zúčastnili súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Školské kolo sa uskutočnilo v mesiaci február a úspešní žiaci nás ďalej reprezentovali na okresnom a následne aj na krajskom kole v Košiciach. Na krajské kolo postúpil žiak Patrik  Viňaš zo 7. C triedy. Za úspešnú reprezentáciu školy  ďakujeme nielen učiteľom, ktorí ich pripravovali, ale predovšetkým samotným žiakom, ktorí majstrovsky a s úctou narábajú s krásou slova.

       

       

      Slovo je dar, ktorý čaká, až ho raz niekto rozbalí,

      odtrhne farebnú stužku a celý byt slovami zažiari.

      Slovo je oheň, ktorý aj iskru zapáli,

      ak si nedáš pozor, slovami môžeš aj rozžialiť.

        

      Slovo je krása, ktorá ťa oslní, omámi,

      slovo je neha, ktorú dnes dostávaš od mamy.

      Slovo je rieka, plynie a nevráti sa späť.

      Preto váž slová, ktorými oslovuješ svet.                          (A.P.)

                                               

      Vyhodnotenie školského kola:

      1. kategória: 1. miesto: Annabeth Viola Kollárová (3.C)

                           2. miesto: Natália Domoradová (2.A)

                           3. miesto: Nina Dufincová (2.B)

                                            Soňa Burdová (2.C)

      2. kategória: 1. miesto: Peter Toth (5.A)

                           2. miesto: Patrik Kulín (4.B)

                                            Simeon Lorinc (4.A)

                           3. miesto: Nela Macková (5.D)

                                            Sára Sováková ( 5.A)

      3. kategória: 1. miesto: Patrik Viňaš (7.C)     

                           2. miesto: Kristína Šrámková ( 6.A)

                           3. miesto: Laura Spišáková ( 6.A)

       

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • VÝSLEDKY

      Do súťaže sa zapojilo 49 žiakov našej školy z tried 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B a 4.C. Svoje vedomosti si overovali z oblasti slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy, informatiky a hudobnej výchovy. Do súťaže sa zapojilo 20 470 žiakov.

      Titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY získal súťažiaci, ktorý v rámci školy dosiahol najlepší percentil. Je to žiak, ktorý predbehol vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich.

      Vyberáme tých najlepších z našej školy:

      6. miesto:    JAKUB IĽKO, 2.B trieda – titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY, VŠETKOVEDKO

      18. miesto:  TAMARA MAĎAROVÁ, 4. B trieda – titul VŠETKOVEDKO

      24. miesto:  ŠIMON TOTH, 3. C trieda – titul VŠETKOVEDKO

                           ADAM NAGY, 2.B trieda – titul VŠETKOVEDKO

       

      A tu sú ďalší VŠETKOVEDKOVIA:

      Ella Gnapová 3.B,  Ružena Zoššáková 3.B,  Rebeka Garanská 3.B, Dominika Gulaková 3.C, Nino Kožuch 3.C,  Viktor Biačko 4.A, Patrik Kulin 4.B, Sarah Ladányiová 4.C

      Ostatní súťažiaci získali titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ.

      Všetkým gratulujeme a tešíme sa s nimi!

      Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

    • Karneval
     • Karneval

     • „Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide ...", tak sa spieva v jednej ľudovej pesničke. Všetci dobre vieme, že fašiangy sú časom zábav, plesov a karnevalov. Po nich nasleduje pôst, cez ktorý všetka zábava utíchne až do Veľkej noci. Keďže zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti, každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní  aj v  našej škole.  Karneval sa konal 1.februára a bol menšou odmenou za vysvedčenie a polročnú snahu našich detí. Pekne vyzdobená telocvičňa a dobrá nálada nechýbala, tak sa chceme o našu radosť s vami podeliť. Preto neváhajte,  pozrite si aj Vy naše zábery z tohto podujatia....

       

      Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

    • BAVME DETI ŠPORTOM
     • BAVME DETI ŠPORTOM

     • 20.1.2018 sa naši žiaci 1. stupňa zúčastnili postupovej atletickej súťaže. V silnej konkurencii- 22 družstiev skončili na 2. mieste a postúpili do finále, ktoré bude 15.3.2018 v Banskej Bystrici. Súťaži v Košiciach predchádzalo školské kolo, do ktorého sa zapojilo 73 žiakov 1.stupňa.

      Toto sú naši malí atléti:

      N.Fižiarová , Ch.Lučanská , P.Pilár , R.Holečka , T.Fižiarová , T.Tomašiková , Š.Karvaš , P.Zámborský   

      Do galérie BAVME DETI ŠPORTOM boli pridané fotografie.

    • Krátke fašiangovanie – dlhé zimovanie
     • Krátke fašiangovanie – dlhé zimovanie

     •  V rámci cyklického podujatia navštívili žiaci IV.B triedy  Zemplínsku knižnicu.

      Dozvedeli sa nové zaujímavosti o fašiangovom období, ktoré je podľa tradícií a zvykov našich predkov obdobím hodovania a veselosti. Vyvrcholením tohto obdobia bola fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi „svet naruby“, v ktorom sa stierali spoločenské bariéry. Táto zábava sa považuje za  najživšie ľudové divadlo.

      Do galérie Krátke fašiangovanie – dlhé zimovanie boli pridané fotografie.

       

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Email školy: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Email správcu obsahu: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com