• Výnimočný úspech!

     • Každá škola chce zaujať, byť na očiach. V súčasnej dobe je oveľa náročnejšie upútať pozornosť múdrosťou, myslením, výnimočnými vedomostnými výkonmi. To je najťažšia, ale najušľachtilejšia cesta.

       Takúto náročnú cestu si vybrala žiačka 8. A zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, keď sa dňa 26.4.2021 zúčastnila 13. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá zasiahla celý svet, sa Dejepisná olympiáda prvýkrát konala  online formou. Do celoštátneho kola postúpilo len osem najúspešnejších žiakov z celého Slovenska. Mesto Trebišov, celý Košický kraj a našu školu reprezentovala v kategórii ,,D,, Iryna Slyvka.

      Počas dištančného vzdelávania dokázala svoj voľný čas venovať nielen škole, ale aj náročnej príprave a rozširovaniu svojich poznatkov z histórie. Cesta k jej úspechu viedla cez  okresné a krajské kolo. Bola náročná, ale svojím zodpovedným prístupom k vzdelávaniu a svojou snahou dokázala dosiahnuť úspech na najvyššej úrovni v celoštátnom kole.

      Dejepisnú olympiádu tvoril písomný test, ktorý  pozostával z monotematicej časti – Významné stredoveké štáty a všeobecnej časti. Žiaci mohli získať 100 bodov. Iryna Slyvka dosiahla 97 bodov a získala 1. miesto. Stala sa víťazkou celoslovenského kola.

      Sme na ňu veľmi hrdí, blahoželáme jej k nádhernému víťazstvu a prajeme, nech sa jej aj naďalej darí! V našej pamäti zostanú Irynine jedinečné výkony, ktoré sa rodili na základe pracovitosti, usilovnosti, trpezlivosti i odriekania.

       Víťazku a úspešnú reprezentantku nášho mesta pripravovala pani učiteľka Mgr. Alena Kocáková.

     • DEŇ SLNKA v 3.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ SLNKA v 3.B.

      DEŇ SLNKA v 3.B

      Jedno staré múdre slovenské príslovie hovorí: „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár“. Význam tohto príslovia sme si pripomenuli 3. mája, ktorý je vyhlásený organizáciou UNEP (Environmentálny program spojených národov) ako Deň Slnka. Počas vyučovania na hodinách slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania sme sa venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Zopakovali sme si všetko, čo sme sa doteraz o Slnku naučili, no zároveň sme sa dozvedeli aj mnoho nových poznatkov. Vyučovanie ubehlo veľmi rýchlo a my sme mali veľmi dobré pocity z aktivít, počas ktorých sme získali nové vedomosti o Slnku. A najviac zo všetkého nás tešilo to, že aj keď sa deň začal s mráčikmi na oblohe, počas dopoludnia sa Slnko na nás všetkých usmialo z jasnej modrej oblohy...

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com