• Úspechy našich žiakov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspechy našich žiakov.

      Medzinárodná fotografická súťaž v Hodoníne (CZ)

      Úspešná reprezentácia školy i mesta Trebišov na medzinárodnej fotografickej súťaži v Hodoníne / ČR /

       

      Mesto Hodonín v ČR sa aj v týchto neľahkých koronových časoch rozhodlo spolu so svojimi partnerskými mestami usporiadať medzinárodnú fotografickú súťaž na tému :  Moje mesto.

      Súťažiť mohli žiaci základných škôl vo veku od 10  do 13 rokov. Ich úlohou bolo pozorne sledovať svoje mesto , jeho atmosféru , zákutia a pokúsiť sa tieto okamihy zachytiť objektívom fotoaparátu. Tri najvydarenejšie fotografie mohol  súťažiaci  žiak zaslať do Hodonína, kde týmto spôsobom reprezentoval svoje mesto. Súťaže sa zúčastnili partnerské mestá z Hodonína , Holiča / SR / ,  Skalice / SR / , Trebišova / SR / ,  Jasla / Poľsko / a Vignily / Taliansko /.

      Sme veľmi radi , že naša žiačka , Nina Gašparová (VIII.D) získala v tejto súťaži krásne 1.miesto a vyhrala aj nový fotoaparát Kodak Astra.  Veríme , že aj naďalej bude fotiť naše mesto a šíriť jeho dobré meno v svojom okolí.

     • Hviezdoslavov Kubín 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín 2021.

      Súťaž Hviezdoslavov Kubín spája deti nitkami slova, reči, literárneho textu a priameho živého kontaktu. Udržiava priamy kontakt a komunikáciu prostredníctvom slova. Obohacuje ich myšlienkovou, zvukovou a estetickou kvalitou ľudskej reči. 

           Súťaž Hviezdoslavov Kubín spája deti nitkami slova, reči, literárneho textu a priameho živého kontaktu. Udržiava priamy kontakt a komunikáciu prostredníctvom slova. Obohacuje ich myšlienkovou, zvukovou a estetickou kvalitou ľudskej reči.

           V našej základnej škole sme tento sviatok slova usporiadali pre žiakov 1. kategórie 13. 5. 2021 v školskej knižnici. Po neľahkom období dištančného vzdelávania, počas ktorého sa snažili učiteľky viesť detských recitátorov aj cez monitory počítačov, sa súťaže zúčastnilo 13 žiakov vo veku od 8 - 10 rokov. Súťažili v kategórii poézie a prózy. Žiaci sa úlohy reprezentantov slova ujali výborne a publiku vyrozprávali svoje príbehy a odkryli krásu slova pretaveného do básní a príbehov.

           V kategórii poézie sa na 1. mieste umiestnila žiačka 2. ročníka - Terézia Šimaiová, ktorá bude školu reprezentovať na okresnej súťaži Hviezdoslavovho Kubína.

          Našu školu zastúpi v kategórii prózy žiačka 4. ročníka - Natália Kulinová, ktorá takisto získala 1. miesto.

           Ďalšie krásne umiestnenia získali:

      Poézia:                                                   Próza:

      Viktória Tačárová – 2. miesto                  Vivienne Valcerová – 2. miesto

      Karolína Krišáková – 2. miesto                Marko Fazekáš – 3. miesto

      Juliana Sabová – 3. miesto

      Zoja Savková – 3. miesto

          Všetkým recitátorom ďakujeme za príjemné popoludnie prežité s našou krásnou materinskou slovenčinou a víťazom želáme veľa úspechov na okresnom kole.

    • Čerstvé hlavičky - prihlasovanie od 13.5.2021
     • Čerstvé hlavičky - prihlasovanie od 13.5.2021

     • Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Rozhodli sme sa preto opäť zapojiť do projektu spoločnosti Kaufland Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môžeme získať týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny. Tento rok je už jeho tretí ročník. Doteraz sme vďaka Vašej iniciatíve boli úspešní v obidvoch predošlých!
      O tom, či získame ovocie a zeleninu, rozhodujete Vy! Hlasujte za našu školu v termíne od 13. 5. do 23. 6. 2021 priamo na  stránke: https://www.cerstvehlavicky.sk/  Každý deň môžete odovzdať jeden hlas.

     • Výnimočný úspech!

     • Každá škola chce zaujať, byť na očiach. V súčasnej dobe je oveľa náročnejšie upútať pozornosť múdrosťou, myslením, výnimočnými vedomostnými výkonmi. To je najťažšia, ale najušľachtilejšia cesta.

       Takúto náročnú cestu si vybrala žiačka 8. A zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, keď sa dňa 26.4.2021 zúčastnila 13. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá zasiahla celý svet, sa Dejepisná olympiáda prvýkrát konala  online formou. Do celoštátneho kola postúpilo len osem najúspešnejších žiakov z celého Slovenska. Mesto Trebišov, celý Košický kraj a našu školu reprezentovala v kategórii ,,D,, Iryna Slyvka.

      Počas dištančného vzdelávania dokázala svoj voľný čas venovať nielen škole, ale aj náročnej príprave a rozširovaniu svojich poznatkov z histórie. Cesta k jej úspechu viedla cez  okresné a krajské kolo. Bola náročná, ale svojím zodpovedným prístupom k vzdelávaniu a svojou snahou dokázala dosiahnuť úspech na najvyššej úrovni v celoštátnom kole.

      Dejepisnú olympiádu tvoril písomný test, ktorý  pozostával z monotematicej časti – Významné stredoveké štáty a všeobecnej časti. Žiaci mohli získať 100 bodov. Iryna Slyvka dosiahla 97 bodov a získala 1. miesto. Stala sa víťazkou celoslovenského kola.

      Sme na ňu veľmi hrdí, blahoželáme jej k nádhernému víťazstvu a prajeme, nech sa jej aj naďalej darí! V našej pamäti zostanú Irynine jedinečné výkony, ktoré sa rodili na základe pracovitosti, usilovnosti, trpezlivosti i odriekania.

       Víťazku a úspešnú reprezentantku nášho mesta pripravovala pani učiteľka Mgr. Alena Kocáková.

     • DEŇ SLNKA v 3.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ SLNKA v 3.B.

      DEŇ SLNKA v 3.B

      Jedno staré múdre slovenské príslovie hovorí: „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár“. Význam tohto príslovia sme si pripomenuli 3. mája, ktorý je vyhlásený organizáciou UNEP (Environmentálny program spojených národov) ako Deň Slnka. Počas vyučovania na hodinách slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania sme sa venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Zopakovali sme si všetko, čo sme sa doteraz o Slnku naučili, no zároveň sme sa dozvedeli aj mnoho nových poznatkov. Vyučovanie ubehlo veľmi rýchlo a my sme mali veľmi dobré pocity z aktivít, počas ktorých sme získali nové vedomosti o Slnku. A najviac zo všetkého nás tešilo to, že aj keď sa deň začal s mráčikmi na oblohe, počas dopoludnia sa Slnko na nás všetkých usmialo z jasnej modrej oblohy...

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com