• Technika - darčekový a úžitkový predmet

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika - darčekový a úžitkový predmet.

      Vyrábali sme z odpadového materiálu 

      darčekový a úžitkový predmet.

      Úžitkový predmet

      • Určuje funkcia.
      • Ide o predmet, z ktorého máme úžitok, slúži na nejaký účel.
      • Úžitkový predmet niekedy plní dekoratívnu funkciu.

      Darčekový predmet

      • Darček, je predmet, ktorý dávame niekomu, na kom nám záleží.
      • Pomocou darčeka vyjadrujeme svoj záujem a posilňujeme dobré vzťahy – reklamné predmety.

       

      Žiaci piateho ročník vyrábali darčekový a úžitkový predmet na hodine techniky.

      Na svoje výrobky použili odpadový materiál.

     • Pytagoriáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda.

      Pytagoriáda – kategória P3 a P4

      Dňa 8.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. Popasovali sa s 15 úlohami počas 60 minút. Overili si svoje matematické vedomosti a zručnosti, šikovnosť a rýchlosť pri riešení úloh v rôznych oblastiach matematiky. Získali body nielen za správne výsledky, ale aj body za čas. Verte, že to nebolo úplne ľahké. Máme však šikovných žiakov, pretože úspešných riešiteľov školského kola je dosť. Sú to títo žiaci:

      3.ročník1. miesto – Jakub Bocan

                         2. miesto – Bruno Polák

                         3. miesto – Tobias Michalčík

      Ďalší úspešní riešitelia: Gabriela Barančíková, Samuel Pirčák, Emma Vanesa Olesíková, Milan Kakáš, Ema Danková, Michaela Zužová, Magnus Malovec, Lukas Oliver Kurák, Elena Procházková, Eva Kačalová, Filip Tejko.

      4.ročník1. miesto – Richard Košara

                         2. miesto – Alex Miško

                         3. miesto – Marek Kováč

      Ďalší úspešní riešitelia: Zara Fečojagerová, Viktória Naďová, Klaudia Tomášová, Ella Pčolinská, Sofia Tejová, Ema Malčická, Adam Pavko, Tamara Poľacká, Sebastián Csorba, Petra Gergeľová, Jakub Šoltés, Samuel Németh, Emma Vargová, Zoja Savková, Melany Sosnová, Gregor Maďar, Tamara Bendžalová, Jozef Kasarda, Patrik Süč, Šimon Kocák.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov!

     • Súťaž Šaliansky Maťko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko.

      Súťaž Šaliansky Maťko

       

           Súčasná covidová doba nám ukrojila z aktivít, ktoré  u žiakov rozvíjajú ich ducha a vštepujú hrdosť na nehmotné kultúrne dedičstvo, do ktorého patrí  napr. folklór, múzické umenie: piesne, básne, povesti, hudobné diela, rituály, spoločenské zvyklosti a mnohé ďalšie.

      Žiaci sa síce zlepšujú v digitálnych technológiách, ale kultúra slova, kultúra vystupovania a už spomínané zachovanie nášho kultúrneho dedičstva zostalo len na vyučovacích hodinách, čo nie je málo, ale nie je toho ani dosť.

      Tešíme sa, ak máme možnosť usporiadať súťaž, ktorá zveľaďuje našu jazykovú kultúru, zachováva kultúrne hodnoty a nie je sprostredkovaná cez obrazovky počítačov. Jednou z takýchto súťaží je aj súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutočnila na našej škole 27.1.2022.

      Súťažili žiaci 1. kategórie, ročníky 2. a 3. a v 2. kategórii  si zmerali silu slova žiaci 4. a 5. ročníka. Porota v zložení p. učiteliek PaedDr. M. Štefanovej, Mgr. I. Kavuľovej a Mgr. B. Hanuľovej, udelila poradie:

      1. kategória                                                                    2. kategória   

      1. miesto     Vivienne Valcerová                                  1. miesto     Soňa Bindasová

      2. miesto      Lea Smačárová                                         2. miesto     Diana Hamžíková

      3. miesto       Alexandra Lazarová                                3. miesto     Petra Gergeľová

       

       Tešíme sa z našich žiakov a želáme im veľa recitátorských úspechov!

     • Fašiangové učenie v 1.C

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangové učenie v 1.C.

      Fašiangy, Turíce ... dnešný netradičný deň v 1.C bol plný zážitkového učenia. V triede sa stretli princezné, indiáni, požiarnici, lekári, Červená čiapočka.... Spolu riešili matematiku, slovenský jazyk. Odmenou boli sladučké fašiangové šišky, ktoré pripravili šikovné mamky a ockovia.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie dni v našej triede.

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com