• Vesmír očami detí

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír očami detí.

      Vesmír očami detí

                      Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Naša trieda navštívila  výstavu , ktorá je sprístupnená v areáli múzea , pretože tohto roku sa podarilo vyhrať druhé miesto našej spolužiačke Soni Bindasovej.  Jej práca a výkres Sofii  Lovásovej postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy. Blahoželáme.

                      Zhodli sme sa na tom , že vystavené výtvarné práce sú z roka na rok krajšie a dokonalejšie. Posúďte sami.

                                                                                                           žiaci IV. A triedy

     • Prvouka - včela medonosná, 2. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvouka - včela medonosná, 2. B.

      Prvouka - včela medonosná, 2. B

      Na hodine prvouky sme realizovali vlastné projekty na tému: včela medonosná. Aby naše projekty spĺňali odborné a estetické požiadavky, museli sme najprv preštudovať materiály, strihať, kresliť, lepiť, písať. Potom chutnať, ovoniavať, ohmatávať a načúvať. Pritom sme spolupracovali, vyhodnocovali, komunikovali, dohadovali sme sa, prezentovali. Nakoniec sme sa tešili, veľa rozprávali a tlieskali. 

     • Noc s Andersenom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

      Noc s Andersenom

       

      Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť. Knihy sú tréningom mysle. Sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta. My sme sa ponorili do atmosféry knižných príbehov počas medzinárodného podujatia na podporu čítania a zažili nezabudnuteľný piatkový večer plný čitateľských zážitkov. Andersen nám priniesol rozprávkovú noc plnú dobrodružstiev, kreativity a súťaží. Verím, že v online dobe počítačov, mobilov  a tabletov  nám nadobudnuté zážitky pomôžu prinavrátiť pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam a zmysluplnému tráveniu voľného času. Veď knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.

     • Aprílový korčuliarsky výcvik v 3. B triede

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Aprílový korčuliarsky výcvik v 3. B triede.

      Aprílový korčuliarsky výcvik v 3. B triede

       

      Začiatok apríla, 4. - 7. 4. 2022, sa niesol v znamení korčuliarskeho výcviku, ktorý bol pre žiakov 3. B  veľkým zážitkom a priniesol im radosť z pohybu.

      Ďakujeme trénerom, ktorí mali s deťmi trpezlivosť a do výučby vniesli osobitý humor, ktorým si tretiakov získali a pritiahli ich k športu.

     • Pôstne nedele a veľkonočné sviatky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pôstne nedele a veľkonočné sviatky.

      Pôstne nedele a veľkonočné sviatky

      V tomto predveľkonočnom čase navštívili  žiaci 4. B Zemplínsku knižnicu v Trebišove, kde si vypočuli zaujímavé a poučné rozprávanie o mentálnom obraze tradičnej ľudovej kultúry našich predkov v pôstnom období a blížiacej sa Veľkej noci.

     • Exkurzia do histórie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do histórie.

      Exkurzia do histórie

      Na hodinách vlastivedy sme v 3. ročníku postupne spoznávali históriu nášho mesta a regiónu. Čítali sme o ľudových tradíciách, krojoch, vyhľadávali  historické pamiatky a udalosti , predstavili si  známe osobnosti nášho regiónu. Kus naozajstnej histórie na nás dýchol vo Vlastivednom múzeu v Trebišove, keď sme sa na chvíľu ocitli v minulosti cez pútavé rozprávanie pani lektorky i vystavené exponáty. Takéto vyučovanie nás baví a zároveň obohacuje. Ak je zdrojom vedomostí zážitok, učíme sa radi.

     • Tvorivá dielňa

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivá dielňa.

      Žiaci z 1. C počas tvorivej dielne chystali papierové veľkonočné vajíčka. Pri tvorení im pomáhala teta Alenka z Centra voľného času v Trebišove.

     • Všetkovedko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko.

      Naši všetkovedkovia!

      Dňa 30.11.2021  sa  žiaci našej školy  zúčastnili  celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Bol to súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Do súboja sa zapojilo 47 žiakov našej školy z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Svoje vedomosti si overovali z oblasti slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy, informatiky a hudobnej výchovy.

       

      2. ročník: zúčastnilo sa 13 žiakov ( 2. B, 2. C) z toho najlepší za školu:

           1. Samuel Pigula 2. B, 1. miesto (6. miesto SR) –  všetkovedko

           2. Peter Novikmec 2. B, 2. miesto ( 11. miesto SR) – Všetkovedko

           3. Barbora Jurášková 2. C, 3. miesto (15. miesto SR) – Všetkovedko

      3. ročník: zúčastnilo sa 13 žiakov ( z 3. A, 3. B) z toho najlepší za školu:

           1. Tobias Michalčík 3. B, 1. miesto (14. miesto SR) – Všetkovedko

           2. Lukas Oliver Kurák 3. B, 2. miesto (56. miesto SR) – Všetkovedkov učeň

           3. Vivien Valcerová 3. B, 3. miesto (57. miesto SR) – Všetkovedkov učeň

      4. ročník: zúčastnilo sa 21 žiakov ( zo 4. A, 4. B, 4. C, 4. D) z toho najlepší za školu:

            1. Richard Košara 4. C, 1. miesto (41. miesto SR) – Všetkovedko

            2. Ema Malčická 4. D, 2. miesto (43. miesto SR) – Všetkovedko

       

            3. Petra Gergeľová, 4. C, 3. miesto (52. miesto SR) - Všetkovedko

      Najlepší výkon za školu dosiahol žiak 2. B triedy Samuel Pigula.

      Všetkým srdečne gratulujeme.

     • Korčuľovanie 3. A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuľovanie 3. A.

      Žiaci 3. A sa zúčastnili v dňoch 28.3 - 31.3.2022 - kurzu korčuľovania na zimnom štadióne

      Trebišove. Ich snaha a výkony boli ocenené diplomami a sladkými medailami.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841