• Maratónska štafeta

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maratónska štafeta.

      Maratónska štafeta

       

           Po piatkovom večernom basketbale a pondelkovom mix volejbale bola poslednou športovou akciou v školskom roku 2021/2022 maratónska štafeta. Jej 13. ročník sa konal za pekného, no horúceho počasia predposledný školský deň na našej atletickej dráhe. V podstate je to športová rozlúčka našich žiakov so školským rokom aj so školou ako takou. Behu sa zúčastnilo 52 bežcov. Maratónsku trať o dĺžke 42 195 m (necelých 176 kôl) zvládli naši žiaci štafetovým behom za 2 hodiny 13 minút a 45,45 sekundy. Rekord síce nepadol, ale uznanie patrí všetkým, ktorí tento beh zvládli. Odmenou im ako každoročne bola malá grilovačka a družná konverzácia pri jednom spoločnom stole.

     • Plážový MIX volejbal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plážový MIX volejbal.

      Plážový mix volejbal

       

      Dňa 27.6.2022 sa na našej škole konal turnaj v plážovom mix volejbale. Družstvo tvorili 4 žiaci (2 dievčatá a 2 chlapci). Školu mohli reprezentovať maximálne 2 družstvá. Turnaja sa zúčastnili 4 školy, a to: ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Komenského, ZŠ Parchovany, ZŠ Pribinova.

      Naša škola a ZŠ Komenského postavili 2 družstvá. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 6 družstiev. Riaditeľka školy turnaj otvorila a hráčom popriala veľa športových úspechov. Hralo sa systémom každý s každým podľa pravidiel volejbalu. Rozhodcami boli učitelia. Turnaj vyhrali žiaci zo ZŠ Komenského A.

       

      Konečné poradie:

      1. ZŠ Komenského A

      2. ZŠ Pribinova

      3. ZŠ Parchovany

      4. ZŠ Komenského B,  ZŠ M. R. Štefánika B (Patrícia Vilková, Eliška Duplinská, Michaela Repovská, Nina Gašparová, Peter Ivan, Martin Szczepanskí, Dominik Obrin), ZŠ M. R. Štefánika A (Mária Čačková, Adriana Tobiášová, Simona Lazarová, Matej Filip, Lórant Jacko, Daniel Michalko)

       

      Víťazi získali diplomy a medaily.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841