• Literárna súťaž Hovorme o jedle

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárna súťaž Hovorme o jedle.

      Literárna súťaž Hovorme o jedle

      29. 11. 2022 sa v bratislavskom Hoteli Carlton uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení v rámci súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle. Cieľom tohto projektu je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, poukázať na význam potravín pri ochrane životného prostredia a podporovať regionálny rozvoj a zamestnanosť. Záštitu nad týmto podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.

      Na slávnostnom oceňovaní tohto projektu sa zúčastnili aj dvaja žiaci našej školy, Petra GergeľováPatrik Figeľ. Ich literárne práce boli odbornou porotou vybrané medzi 5 najlepších prác v danej kategórii spomedzi všetkých zaslaných súťažných príspevkov. Ich úspech znásobuje aj skutočnosť, že do literárnej súťaže Záleží na tom, čo viem o potravinách sa celkovo zapojilo až 155 škôl.

      Obom oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

     • Adventné pohladenie na duši od 4. B triedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Adventné pohladenie na duši od 4. B triedy.

      Adventné pohladenie na duši od 4. B triedy

      Advent je čas radosti, nádeje a plný túžobného očakávania sviatkov pokoja, Vianoc.

      Do tejto krásnej predvianočnej atmosféry žiaci 4. B priniesli radosť svojim rodičom v podobe tancov, piesní a kolied. Potešili hrou na flaute, klavíri, priniesli vinše, kultivovaný prejav a kultúrny zážitok, ktoré rodičia detí odmenili veľkým potleskom.

      Žiaci zúročili všetko, čo sa počas troch rokov naučili v hudobno–dramatickom krúžku pod  vedením svojej triednej učiteľky PaedDr. Márie Štefanovej.

      Advent je čas radosti a  deti sú pre nás, učiteľov i rodičov, radosť. Vkladáme do nich nádej a sme plní očakávania, čo z nich vyrastie a čo z nich bude, akí budú ľudia až dospejú.

      Spoločným úsilím zasejme do ich duší dobro, lásku, rozvíjajme  kultúru jazyka, učme ich kultivovane vystupovať, poznávať naše kultúrne dedičstvo a naše očakávania sa naplnia.

     • Informatická súťaž iBobor

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Informatická súťaž iBobor.

       

      Informatická súťaž iBobor

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili celoštátnej on-line informatickej súťaže iBobor.                                                                           

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.                                                                                                                  

      V kategórii Drobci – (žiaci 3. ročníka) bolo 5 úspešných riešiteľov a v kategórii Bobríci – (žiaci 4. a 5. ročníka) bolo 12 úspešných riešiteľov. Odmenení boli diplomami a vecnými cenami.                         

      V kategórii Benjamín – (žiaci 7. ročníka) bol 1 úspešný riešiteľ a v kategórii Kadet – (žiaci 8. a 9. ročníka) bolo 9 úspešných riešiteľov. Odmenení boli diplomami a vecnými cenami.  

      Všetkým srdečne blahoželáme!bobor-logo-original.png

     • Mikuláš 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš 2022.

      Mikuláš

      Tradične, aj tento rok si na nás dobrý strýčko Mikuláš spomenul. A ako býva dobrým zvykom, zavítal rovnako medzi najmenších a tiež starších žiakov. Spolu s čertami a anjelmi našich žiačikov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou. Deti vítali Mikuláša básničkami a úprimne sa tešili, že ich prišiel navštíviť a nezabudol aj na sladkosti.

     • Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. B a 6. C triedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. B a 6. C triedy.

      Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. B a 6. C triedy

      V predposlednom novembrovom týždni sa uskutočnil zdokonaľovací plavecký výcvik 6. B a 6. C triedy. Žiaci si osvojovali a zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti. Oboznámili sa so základmi pri záchrane unavenému plavcovi a pri záchrane topiaceho sa. Nadobudnuté plavecké zručnosti si preverili v posledný deň pri plaveckých pretekoch.

     • Okresné kolo MIDI volejbalu chlapcov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo MIDI volejbalu chlapcov.

      Okresné kolo MIDI volejbalu chlapcov

      24.11.2022 sa žiaci našej školy Šimon Neckár 9. A a žiaci 8. A: Tóth Denis, Peter Zámborský, Nino Kožuch a Dominik Jevoš, zúčastnili okresného kola v MIDIVOLEJBALE. Obsadili 3.miesto. Zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Mikulášsky MINI volejbal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikulášsky MINI volejbal.

      Mikulášsky MINI volejbal

      Žiaci a žiačky 7. až 9. ročníka (Sona Burdová, Jana Kniežová, Ema Borčíková, Nino Kožuch, Šimon Neckár a Patrik Kulin) sa 2.12.2022 zúčastnili turnaja v MINI volejbale. Hralo sa v dvoch skupinách a naši žiaci obsadili 4. miesto. Za reprezentáciu školy im ďakujeme.

     • Súťaž ZEMPLÍN ŠPIVA I HUTORI

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Zemplín špiva i hutori .

      Na prelome mesiacov november a december sa uskutočnilo v MsKS Trebišov Okresné kolo súťaže ZEMPLÍN ŠPIVA I HUTORI, na ktorej mali svoje miesto aj žiaci našej školy.

      Zemplín špiva:

      1.kategória: Bianka Marošníková, ktorá sa umiestnila na 3. mieste

      2. kategória: Klaudia Tomášová 

      3. kategória: Evelyn Kačová , ktorá sa umiestnila na 2. mieste

                             Laura Vargová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste

      Zemplín hutori:

      1. kategória: Damián Dlužanský a Vito Kováč, ktorí sa umiestnili na 2.mieste.

      Zúčastneným srdečne gratulujeme

     • Rozsvietenie vianočného stromčeka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozsvietenie vianočného stromčeka.

      Rozsvietenie vianočného stromčeka....

      Každoročne sa v Zemplínskej knižnici v Trebišove pre prváčikov robí akcia Rozsvietenie vianočného stromčeka... Aj my žiaci 1. A sme sa 5. decembra zúčastnili, kde na nás už čakala milá teta Marianna. Prečítala nám krásnu rozprávku o Vianociach, po ktorej sme zvolali: „Stromček rozsvieť sa!“ Stromček sa sám rozsvietil a nám sa rozžiarili očká. Potom sme si sami vyrobili stromček z papiera, ktorý sme si farbičkami vyzdobili. S úsmevom a plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok...

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok....

      Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok...

      My žiaci 1. A triedy sme sa zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok..., ktorý sa koná od 23.11. do 5.12.2022.  Krabičku pre neznámeho seniora sme pripravili z lásky. Vložili sme do nej kus svojho srdiečka a každý žiačik z 1. A triedy sa ochotne zapojil, kto koľko mohol. Niektorí žiaci doniesli celú vyskladanú krabičku. Spoločne sme vyskladali 11 krabíc, ktoré sme odniesli pani  Mgr. J. Kněžovej.

     • Beseda s novinárkou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s novinárkou.

      Stretnutie s výnimočným človekom nás dokáže obohatiť. Dnes sme sa v našej triede 2. C stretli s novinárkou a spisovateľkou Magdou Haburovou, ktorá nám porozprávala o svojom povolaní. Druhákov zaujala svojimi príbehmi. Táto beseda bola vyvrcholením nášho projektu na hodinách prvouky "MOJE VYSNÍVANÉ POVOLANIE." Ďakujeme

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841