• Deň vody ŠKD
     • Deň vody ŠKD

     • Do galérie Deň vody ŠKD boli pridané fotografie.

      Svetový deň vody sa oslavuje na celom svete každoročne 22. marca.  My v ŠKD sme sa radi k tejto oslave pripojili. Aj sme si na počesť vody pripili. Samozrejme, pitnou vodou.

      O vode sme sa rozprávali, maľovali sme ju, spievali o nej piesne. Vodu sme ochutnávali, ovoniavali a súťažili, napríklad, kto skôr vypije svoj pohár vody cez slamku. To bolo zábavné.

      Opäť sme si pripomenuli, že vodou máme šetriť, lebo hoci je taká obyčajná, predsa je vzácna.

       

    • ZEMPLÍN CUP Mini
     • ZEMPLÍN CUP Mini

     • Do galérie ZEMPLÍN CUP Mini boli pridané fotografie.

      21. marca 2019 sa v Športovej hale v Trebišove uskutočnil školský turnaj v minihádzanej žiakov a žiačok ZEMPLÍN CUP Mini, ktorý pripravil Športový klub ZEMPLÍN Trebišov. 
      Na turnaji sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré tvorili žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ. Naši žiaci obsadili konečné 1.miesto a domov si odniesli diplom, medailu a krásny športový zážitok.  Blahoželáme.

    • Smelý zajko ŠKD
     • Smelý zajko ŠKD

     • Do galérie Smelý zajko ŠKD boli pridané fotografie.

      Navštívil nás Smelý zajko. Škoda, že nebol živý. No aby sme to vysvetlili: bol to hrdina z knihy Jozefa Cígera Hronského, ktorú sme si v jednotlivých oddeleniach školského klubu detí čítali.

      V spoločnom projekte, do ktorého sme sa všetci zapojili, sme spolu zo Smelým zajkom zažili veľa dobrodružstiev, navštívili rôzne miesta a stretli veľa známych aj neznámych zvierat.

      Cestovali sme po celom svete a nevyhnutne sme si museli so sebou zbaliť pár vecí do batôžka. Každý podľa vlastných potrieb a predstáv. Vyrobili sme si lietadlá, aby sme ako on  mohli vyletieť do oblakoch. Zahrali sme si divadielko, spolu s ním sme si zaspievali aj zatancovali ba aj zabubnovali, aby nám cestovanie rýchlejšie zbehlo. Aby sme na Smelého zajka nezabudli, v tvorivých dielňach sme si vyrobili rôznych zajkov.

      Zajko je odvážny, rád spoznáva nové miesta, no nakoniec sa mu predsa len zacnelo za domovom a dospel k poznaniu, že ,,všade dobre, doma najlepšie.´´

    • Envirofilm
     • Envirofilm

     • Do galérie Envirofilm boli pridané fotografie.

      Naši žiaci sa 26.3.2019 zúčastnili  regionálnej Tour Ekotopfilm - Envirofilm, najstaršieho medzinárodného filmového festivalu s environmentálnou tematikou na svete.  Žiakom bol predstavený zážitkový program „Dajme hlavy dokopy“, ktorý je výsledkom spolupráce organizátorov Ekotopfilmu s organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK. Snahou festivalu bolo pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu.

    • Marec v školskej knižnici
     • Marec v školskej knižnici

     • Do galérie Marec v školskej knižnici boli pridané fotografie.

               Marec – mesiac knihy sa niesol v znamení prijímania prvákov za členov školskej  knižnice. Prváci si vybrali aj prvé knihy na čítanie. Boli tu akcie knihovníčky a učiteliek 1.stupňa – rozprávkové dopoludnie i hlasné čítanie s porozumením. Školskú knižnicu prišli navštíviť aj  deti z MŠ pri Polícii.

              Tieto  akcie  prispeli  k  čitateľskej  gramotnosti  našich  žiakov, ale  hlavne  k budovaniu lásky  detí ku knihám.

    • Týždeň s anglickými lektormi
     • Týždeň s anglickými lektormi

     • Do galérie Týždeň s anglickými lektormi boli pridané fotografie.

      Od 11. marca do 15.marca 2019  našu školu navštívili vzácni hostia. Boli to piati lektori, ktorí k nám prišli priamo z Anglicka, aby nám pomohli zlepšiť si našu hovorovú angličtinu a rozšíriť poznatky.
      Našu skupinu učili po celý týždeň Emma a Matty. Spolu sme sa navzájom spoznávali, diskutovali, argumentovali, hrali sa, a to všetko výlučne v anglickom jazyku. Hravou formou nás nútili nielen sa v tomto jazyku vyjadriť, ale v ňom aj rozmýšľať.
      Týždeň však zbehol ako voda a než sme sa nazdali, bol piatok. S lektormi sme sa síce rozlúčili a poďakovali im, bolo však ťažké do slov pretvoriť vďaku za znalosti a spomienky, ktoré sme si za tento týždeň všetci vytvorili. 
      Aj keď my, deviataci, tu už nabudúci rok nebudeme, dúfame, že našu školu lektori opäť navštívia. Je to totiž výnimočný zážitok, ktorý pomáha deťom mnohými spôsobmi, nielen rozvojom znalosti anglického jazyka.

                                                                                                                                  Sophia Gazdičová, 9.A

                                                          

    • Vesmír očami detí 2019
     • Vesmír očami detí 2019

     • Do galérie Vesmír očami detí 2019 boli pridané fotografie.

      Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže

      Aj v tomto šk. roku sme sa zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže – Vesmír očami detí.

      Do okresného kola súťaže sa spolu prihlásilo 22 základných škôl.  Preto nás veľmi teší, že výtvarné práce troch našich žiakov boli vo svojich kategóriách ocenené a postúpili aj do celoslovenského kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni  v  Hurbanove.

                                         Výhercom srdečne blahoželáme! 

      2. miesto: Sarah Vivien Dzurovčáková, „Vesmírne čaro“  2. kat.,  

      3. miesto: Anna Habaľová, 3. kat.,                 

      3. miesto: Martin Szczepanski, „Planéta Mars a jej obyvatelia“ 3. kat.,

      Práce sú vystavené v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove – budova Koniarne od 12.3.2019 – 26. 3. 2019. (Titulný obrázok: Sarah Vivien Dzurovčáková, IV.B) 

    • Maškrtné čítanie - III.C
     • Maškrtné čítanie - III.C

     • Do galérie Maškrtné čítanie - III.C boli pridané fotografie.

      Marec - Mesiac knihy oslávili žiaci III. C  vo „veľkom štýle“. Pani Naďka Matejová pozvala žiakov do okresnej knižnice na maškrtné čítanie.

      Najprv žiakov previedla po jednotlivých oddeleniach, potom ich  oboznámila so životom a tvorbou spisovateľky Alžbety Verešpejovej. Bolo zaujímavé dozvedieť sa, že táto milá pani spisovateľka žije a tvorí v Prešove a počas divadelných prehliadok, ako členka poroty, často zavíta do Trebišova. Napísala knihu pre deti - Maškrtné rozprávky, z ktorej sme si prečítali úryvok. Potom sa žiaci zahrali na detektívov, dostali kartičky s menom spisovateľa a názvom knihy, ktorú museli vyhľadať. Nakoniec si žiaci zamaškrtili na výborných koláčikoch, ktoré pre nás napiekla teta Naďka. Ďakujeme.

    • Zdravý chrbátik
     • Zdravý chrbátik

     • Do galérie Zdravý chrbátik boli pridané fotografie.

      Žiaci I.A a I.B triedy od septembra neleňošia, ale so svojimi p. učiteľkami a p. vychovávateľkami rozvíjajú  svoje pohybové schopnosti, zamerané na komplexné posilnenie chrbtice a správne držanie tela.

             Zapojením sa do projektu „Zdravý chrbátik“ spoznávajú špeciálne cvičebné zostavy, kde sa  naučili správne návyky v držaní tela a v starostlivosti o chrbticu. Pozitívne a hravou formou si naštartovali  chuť cvičiť a vybudovali si pozitívny vzťah k aktívnemu pohybu a športu.

    • Návšteva predškolákov v I.D
     • Návšteva predškolákov v I.D

     • Do galérie Návšteva predškolákov v 1.D boli pridané fotografie.

      V pondelok 18.3.2019 prváci z 1.D triedy privítali predškolákov z MŠ Pri polícii. Tak ako my, aj oni sa na toto stretnutie veľmi tešili. Prváci ich privítali svojim programom, piesňou, básňou i hádankami, či hrou na flaute. Keď im predviedli, čo všetko sa už v škole stihli naučiť, na rad prišli predškoláci, aby ukázali, čo už vedia a či sa aj oni o pár mesiacov môžu stať naozajstnými školákmi. Prostredníctvom rôznych aktivít si vyskúšali písať písmenká na tabuľu, skladať písmenká do slov a viet, či zahrať si čísielkové pexeso. So svojou odmenou a úsmevom opäť odišli do svojej materskej školy, kde sa už tešia na september a otvorenie školskej brány.

    • Polepetko ŠKD
     • Polepetko ŠKD

     • Do galérie Polepetko ŠKD boli pridané fotografie.

      ,,Na známosť sme všetkym dali, že takúto rozprávku u nás v školskom klube detí hrali!" Deti sa výborne zabávali na veľmi vtipnom predstavení na motív klasickej rozprávky POLEPETKO. 

      Polepetko je chlapec, čo popletie skoro všetko. Slová, príkazy aj dobré rady. Keď rozpráva, ani vlastná mať mu nerozumie. A však len niekto taký ako on - veselý, odvážny a popletený dokázal prejsť cez rozum obávanému čarodejníkovi Rumburakovi. Zachránil z jeho rúk zázračný Arabelin prsťeň a okrem neho získal aj srdce princeznej Arabely. Človek býva občas popletený, keď sa však riadi svojim srdcom, správnu cestu vždy nájde. 

    • Mini ZOO ŠKD
     • Mini ZOO ŠKD

     • Do galérie Mini ZOO ŠKD boli pridané fotografie.

      Deti zo VII. oddelenia prežili nádherný deň v prírode. Navštívili Centrum voľného času - Mini ZOO v Trebišove. Pán Ján Sopko deťom ukázal všetky zvieratká, o ktoré sa chovatelia z centra voľného času s láskou starajú. Majú niekoľko druhov zvierat ako ovce, zajace, kone, ryby, vtáky a iné. O každom zvieratku sa deti dozvedeli odkiaľ pochádza, akého veku sa dožíva, ako sa treba o ne starať a veľa iných zaujímavostí. Deti zaujato počúvali a zapájali sa do diskusie svojimi otázkami aj vlastnými skúsenosťami. Veď mnohé z nich majú aj doma svojich maláčikov. Najväčší zážitok mali, keď mohli nakŕmiť zvieratka dobrotami. 

      Návšteva v Mini Zoo mala u detí veľký úspech a určite sa tam veľmi rady vrátia. 

       

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

      V utorok 5.3.2019 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Zúčastnilo sa ho 20 žiakov z 2.-4. ročníkov. Súťažiaci  zaujali svojím prednesom a peknými ukážkami. Zvíťazili tí najlepší.

      I. kategóriiumeleckom prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Natália Kulínová z 2.B, na 2. mieste sa umiestnili Kristína Majovská z 2.BNina Dufincová z 3.B triedy, na 3.mieste sa umiestnili  Matej Kolody z 3.CKiara Vysokajová zo 4.B.

      umeleckom prednese prózy sa na 1.mieste umiestnila Nela Lajošová z 3.A, na 2.mieste Šimon Filip z 2.A, na 3.mieste sa umiestnili Ella Bučková zo 4.A Ružena Zoššáková zo 4.B.

      Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.

    • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz
     • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

     • Do galérie Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz boli pridané fotografie.

      V dňoch  14.1.-18.1.2019 sa 31 žiakov z tried  7.B, 7.C a 8.C zúčastnilo lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu (LVVK) v stredisku Jasná v Nízkych Tatách. Žiaci  boli na základe svojich lyžiarskych zručností rozdelení do troch skupín, od úplných začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých. V pondelok po ubytovaní a požičaní si lyžiarskeho výstroja v hoteli, sme zamierili na svah na zoznámenie sa s výstrojom, so snehom a základmi lyžovania.  V utorok boli žiaci rozdelení do skupín, v ktorých sa podľa svojich lyžiarskych zručností učili buď lyžiarskym základom alebo svoje základy zdokonaľovali. Večer boli pre žiakov pripravené prednášky a film. Vo štvrtok poobede sme nelyžovali, ale išlo sa do Aquaparku Tatralandia, kde žiaci stretli úspešnú slovenskú zjazdovú lyžiarku a majsterku sveta v obrovskom slalome Petru Vlhovú.

      Každý deň ráno po rozcvičke a pred raňajkami  boli žiakom bodované izby. Z  dievčenských izieb mali najlepšie upratanú izbu  Štimová a Lisá. Z chlapčenských izieb mali najupratanejšiu izbu Zamba a Tusai B.

      V piatok doobeda bola pre žiakov pripravená slalomová dráha, na ktorej si mohli svoje naučené a zdokonalené zručnosti vyskúšať. Súťažili všetci žiaci bez rozdielu, v ktorej skupine začínali,  ale vyhodnocovali sa traja najlepší z každej skupiny.  Z 1.skupiny, ktorú viedol Mgr. M. Németh sa na prvých troch priečkach umiestnili: 1.miesto Mihajlo  David (8.C) s časom 30,66``, 2.miesto Lisá Viktória (7.B) s časom 32,36``,  3.miesto Holečko  Filip (7.C) s časom 32,64``. Z 2. skupiny, ktorú viedol Mgr. M. Sokol sa na 1.mieste umiestnil Hovanec Miroslav (7.B) s časom 39,4``, na 2.mieste sa umiestnila Olahová Laura (7.C) s časom 40.04``, na 3.mieste Barcal Kristian (7.C) s časom 42,54``. A z 3. skupiny, ktorú viedla Mgr. V. Farová sa na 1.mieste umiestnila Mrázová Ingrid (7.B) s časom 32,88``, na 2.mieste Cuartero Sučová Vanesa (7.C) s časom 39,5`` a na 3.mieste Poláková Alexandra (7.B) s časom 39,8``. 

      Lyžiarsky kurz sme ukončili bez úrazu a s dobrým pocitom, že sme sa naučili základy lyžovania a zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti.

    • Vtáčiky v zime ŠKD
     • Vtáčiky v zime ŠKD

     • Do galérie Vtáčiky v zime ŠKD boli pridané fotografie.

      Zima býva dlhá a krutá. Pre vtáčiky, ktoré navštevujú náš dvor sme sa rozhodli urobiť kŕmidla.

      Na výrobu kŕmidiel sme využili odpadový materiál - plastové fľaše.

      Naplnili sme ich dobrotami, ktoré budeme vtáčikom dosypávať. Kŕmidla sme umiestnili na stromy v areáli našej školy. Však nám to naše spevavce vrátia na jar. A nielen spevom. Ale dovtedy sa o ne budeme starať. 

    • Snehuliačik ŠKD
     • Snehuliačik ŠKD

     • Do galérie Snehuliačik ŠKD boli pridané fotografie.

      Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám a už stojí snehuliačik a už stojí nám. 

      Stavanie snehuliakov patri odjakživa k veselým zimným zábavkam. Aj my sme podľahli lákaniu posledného snehu a vybrali sme sa postaviť nášho snehového kamaráta. 

      Išlo nám to ozaj dobre. Ani sme sa veľmi nenamáhali a pod našimi rukami vyrástla celá snehuliacka rodina. Ťažké bolo rozhodovanie, ktorý z nich je najkrajší. Nakoniec sme sa zhodli, že víťazom budú všetci. 

      Škoda, že sa naši snehuliaci tak rýchlo roztopili. No nám ostanú aspoň fotografie z tejto zábavnej akcie v školskom klube detí. 

    • Karneval
     • Karneval

     • Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

      Dňa 30.1.2019 presne o 9:00 naša škola ožila rôznymi strigami, čarodejnicami, princeznami, bojovníkmi a podobne.

      Žiaci sa stretli v telocvični základnej školy, aby ukázali, aké si vedia pripraviť masky a ako vedia zaujať svojimi nápadmi a predstavivosťou. Najskôr sa predviedli prechádzkou po telocvični a potom mohli ukázať svoje tanečné kroky.

      Nebolo ľahké vybrať tie najlepšie masky. Všetky boli nápadité a bolo vidieť, že si s nimi žiaci, alebo pri tých menších, ich rodičia, dali veľa práce. Nakoniec sme tých najlepších odmenili vecnými cenami. Všetky ostatné masky dostali menšie sladké odmeny. Po vyhodnotení sa žiaci venovali voľnej zábave.

      Karneval sa ako každý rok vydaril a už teraz môžu žiaci hútať, akú masku si pripravia na ten ďalší...

    • Nech je bielo v školskom klube
     • Nech je bielo v školskom klube

     • Do galérie Nech je bielo v školskom klube boli pridané fotografie.

      Pani Zima snehom nešetrila a navalila nám ho ozaj veľa. Aj na školskom dvore máme snehu riadnu kopu. Akurát na dobrú sánkovačku.

      Vždy popoludní v školskom klube detí sa poriadne naobliekame. Rukavice, šály a čiapky nesmú chýbať, no najdôležitejšie sú klzáky a boby, aby šantenie na snehu malo tú správnu náladu. Ak sa nám práve nechce spúšťať, môžeme sa zabávať aj pri guľovačke, stavaní snehuliakov alebo pri vytváraní snežných anjelov.

      Nik z nás sa nesťažuje na zimu, hoci niekedy chýba ďalší pár rukavíc. Vždy nás veľmi zamrzí, keď nás naše vychovávateľky zvolávajú do tried.

      V týchto dňoch je jedným z našich detských želaní, nech je snehu dosť pre poriadnu sánkovačku a nech je ešte dlho vonku takto bielo.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com