• Vianočná burza v IV.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná burza v IV.A.

      Vianočná burza v IV.A

       

                      Už dlhoročnou tradíciou našej školy je celoškolská akcia s názvom Vianočná burza. Žiaľ tento rok sa uskutočniť  nemohla,  preto sme si ju zorganizovali v triede sami.

                       Doma sme si pripravili rôzne darčekové predmety , ktoré  sme si mohli  kúpiť,  vymeniť, alebo si navzájom venovať. Burza mala v našich srdiečkach veľký úspech .

                      Odchádzali  sme na prázdniny s rukami plnými hračiek a darčekov pre blízkych.  Tiež s dobrým pocitom z darovania  a hlavne s pocitom, že sme zabránili vytvoreniu nového odpadu zo starých hračiek a ich výmenou , aspoň trochu zabránili ďalšiemu znečisteniu nášho prostredia.

                                                 Radostné Vianoce všetkým želajú žiaci IV.A triedy

    • Hlasovanie za projekt
     • Hlasovanie za projekt

     • Hlasujte s nami za projekt "Hlasovacie zariadenie – efektívnejšie využívanie času na hodinách" kliknutím na odkaz: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosicky-kraj/10603#cb= .

      Učiteľ môže vyskúšať celú triedu v priebehu niekoľkých sekúnd s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Efektivita interaktívneho vyučovania je mnohonásobne vyššia ako pri klasickom, ale ak sa k tomu pridá aj možnosť hlasovania, je to už skutočná revolúcia vo vyučovaní. 

     • MIKULÁŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album MIKULÁŠ.

      Opäť sme sa dočkali tej najkrajšej návštevy. Vyzbrojení básničkami sme privítali Mikuláša.

      Neprišiel sám! V sprievode anjelov a čertov potešil nielen svojou prítomnosťou,

      ale aj drobnou sladkosťou. Ďakujeme Mikuláš, tešíme sa o rok zas!

     • POĎME SA HÝBAŤ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album POĎME SA HÝBAŤ .

      V šk. roku 2021/22 sa naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi zapojili do výzvy TV MARKÍZA a náš projekt POĎME SA HÝBAŤ bol úspešný. Získali sme 2000 €, ktoré sme využili na nákup rôznych športových pomôcok. Na našej základnej škole aktívne zapájame do športových aktivít už malých žiačikov od 1.ročníka. Na škole funguje atletická škôlka, kde dosahujeme výborné výsledky. V atletickej súťaži Čokoládová tretra žiaci postúpili na celoslovenské kolo. Pravidelne sa zúčastňujeme Nočného behu Trebišovom, Spoznaj Trebišov behom, cezpoľného behu i štafetových behov. Medzi obľúbené aktivity patrí i Maratónska štafeta a Štefánikova latka. Škola sa pravidelne zapája do Európskeho týždňa športu. Z loptových hier je to najmä vybíjaná, basketbal a volejbal (aj plážový). Ak chceme dosahovať dobré výsledky, musíme zabezpečiť  dostatočnú prípravu mladých športovcov. Na 1. stupni našej školy preto existuje krúžok Malí športovci, ktorý pre veľký záujem detí má až dve skupiny. Športový krúžok je zameraný na všestranný pohybový rozvoj. Cez hry a súťaže vytvárame u detí správne pohybové návyky a pozitívny vzťah k pohybu. Na 2. stupni je to atletika, volejbal a basketbal. Vďaka projektu sa nám podarilo zakúpiť športové potreby, ktoré skvalitnia športovú prípravu žiakov a spestrie hodiny telesnej výchovy (bežecké tretry, klin na gymnastiku, trampolínu, štartovacie bloky a mnohé ďalšie pomôcky). Veríme, že je to správna cesta pre našich žiakov a pre zdravší životný štýl budúcej generácie.

      Televízii Markíza ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšie športové aktivity.

      Žiaci a učitelia zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Trebišov

     • Prevencia šikanovania

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prevencia šikanovania.

      Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy. Je preto veľmi dôležité vedieť o šikanovaní čo najviac.

      Už od začiatku sa v našej triede 1. C učíme ako nenásilne riešiť konflikty, byť tolerantní, vzájomne sa rešpektovať, nehodnotiť a prijímať inakosť druhých. V spolupráci so školskou psychologičkou Dominikou a vychovávateľkou Dankou, sme realizovali rôzne aktivity. Cieľom bolo posilňovať sebadôveru detí, vedomie vlastnej hodnoty a toho, že je absolútne neprijateľné niekomu ubližovať a keď k tomu dôjde, okamžite vyhľadať pomoc. V našej triede chceme vytvárať dobrú sociálnu klímu, kde sa všetky deti cítia bezpečne a akceptované aj napriek svojim odlišnostiam.

     • Stravujme sa zdravo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stravujme sa zdravo.

      Hovorme o jedle

      V rámci projektu Hovorme o jedle sme sa 15. 10. 2021 v 3. B triede bližšie venovali téme Tuky, cukry, soľ. V diskusii sme sa porozprávali o správnej životospráve, na internete sledovali náučné video a vyhľadali si stravovacie pyramídy. Žiaci sa dozvedeli o zdravých a nezdravých jedlách a o správnych stravovacích návykoch. Pracovali sme spoločne, ale aj vo dvojiciach. Vytvárali sme stravovacie pyramídy, zdravý tanier, spoločne sme vymysleli tajničku. Kreslili sme komiks, vystrihovali jablká a hrušky, do ktorých žiaci vkladali slová, vytvárali slovné rodinky a tvorili básničky. Žiaci prezentovali a hodnotili produkty, ktoré vytvorili počas projektového dňa. V závere sme si spoločne vytvorili triednu nástenku Hovorme o jedle. Deň bol plný zážitkov a nových vedomostí. Škoda, že kvôli Covid-19 sme si nemohli vytvoriť reálny zdravý tanier a takisto urobiť ochutnávku potravín, ktoré tvoria základ zdravého stravovania. Snáď sa nám to podarí o rok.

    • Celoročná súťaž v zbere papiera pre školy
     • Celoročná súťaž v zbere papiera pre školy

     • Mesto Trebišov v spolupráci s vedením jednotlivých základných a materských škôl sa rozhodlo organizovať celoročnú súťaž v zbere papiera.

      Rodičia a deti tak budú mať možnosť nosiť papier nielen v čase veľkého zberu papiera v školách, ale aj počas celého roka. Ako na to? Stačí papier priviezť na Zberný dvor Technických služieb mesta Trebišov v čase otváracích hodín, uviesť meno dieťaťa, ročník a školu. Zamestnanci Technických služieb papier zvážia a vystavia potvrdenie. Prvý celoročný súťažný zber začne v septembri 2021 a potrvá do 31. mája 2022. Každý kilogram sa počíta, pretože na záver školského roka bude škola a trieda s najväčším vyzbieraným množstvom papiera, v prepočte na žiaka (v priemere min. 60 kg/žiaka), odmenená.

      Víťazná základná škola získa odmenu 2.000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda si užije jednodňový výlet podľa vlastného výberu (CINEMAX, ZOO, hvezdáreň,....).

      Víťazná materská škola získa odmenu 1.000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda sumu 500 € na nákup hračiek a sladkej odmeny.

      Odmenou pre všetkých bude nižšia záťaž životného prostredia:

      • už jedna tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov, ušetrí 26 000 litrov vody, 4000 kW energie a 3m3 miesta na skládke,
      • papier je možné recyklovať 5 - 8 krát,
      • množstvo komunálneho odpadu sa zníži približne o 14%,
      • pri výrobe recyklovaného papiera sa dostáva do ovzdušia približne o 70 % menej škodlivín.
     • Pohyb nás baví

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pohyb nás baví.

      Vraj sme len malí prváci z 1. C. ..Naozaj? Pozrite sa čo dokážeme na hodine telesnej výchovy. Naše prvé pokusy v skoku do výšky.

     • BIELA PASTELKA

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album BIELA PASTELKA.

      Dňa 24. 09. 2021 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Vyzbierali sme 217,83 eur.

      Iryna Slyvka, IX. A

     • Kuchári

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kuchári.

      Dnes bol náš 1. PROJEKTOVÝ DEŇ. Žiaci z 1.C sa zmenili na kuchárov a upiekli svoj špaldový celozrnný chlebík. Celý deň sme piekli, kreslili, jedli vitamíny, tancovali a cvičili. Vytvorili sme si vlastné pexeso. Oddýchli sme si od učenia a zažili krásny deň. Ďakujem za spoluprácu rodičom mojich šikovných žiakov, našej pani vychovávateľke, Danke, a tiež svojim bývalým žiačkam, ktoré sú už dnes veľké študentky ( Emke a Ivke).

     • Programovanie s Bee-Bot včielkou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Programovanie s Bee-Bot včielkou.

      Kto sa hrá, nezlostí Bee-Bot Včielka je zábavná, edukatívna hračka, ktorá u detí rozvíja priestorovú orientáciu, logické myslenie a plánovanie. Pomocou hladkej podložky so štvorcovou sieťou rozvíja včielka u detí poznávanie farieb, zvierat, ročných období, či ich matematické zručnosti, slovenský jazyk. Šikovní prváci z 1.C zvládli všetky úlohy na jednotku.

      Jana Zubková

     • Storytelling so spisovateľkou Kristínou Baluchovou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Storytelling so spisovateľkou Kristínou Baluchovou .

      Byť letuškou a „do práce“ chodiť každý deň do inej krajiny je snom mnohých dievčat. Kristíne sa splnil sen a popri štúdiu psychológie sprevádzala cestujúcich spoločnosti Sky Europe Airlines počas ich letov. Pani spisovateľka Kristína Baluchová sa po narodení staršej dcéry Vilmy preorientovala na tvorbu pre deti. Detská séria Kapitán Padák naučí dievčatá a chlapcov veľa o povolaní pilotov /a už aj pilotiek/ a obsluhe lietadiel – motorových, aj tých bez motora. Dozvieme sa napríklad ako sa dopravný pilot pokúsil prekabátiť dátumovú hranicu na ostrovoch v Tichom oceáne, ako vyriešil záhadu pašovania vzácneho vtáctva v Spojených arabských emirátoch. V kenskej Mombase sa tiež pokúsil vyriešiť záhadu miznúcich liekov proti malárií, ktoré tam priviezla skupinka slovenských lekárov. Vďaka týmto príbehom si deti spolu s rodičmi prehĺbia vedomosti nielen z oblasti fyziky, zemepisu či prírodopisu, ale podľahnú vášni – lietaniu. Bola to veľmi napínavá a poučná beseda, počas ktorej sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Žiaci zo IV.C 😉

     • VODIČSKÉ PREUKAZY SÚ UŽ V ŽIACKYCH RUKÁCH

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album VODIČSKÉ PREUKAZY SÚ UŽ V ŽIACKYCH RUKÁCH .

      Našich žiakov učíme využívať na svoju prepravu ekologickú dopravu. Na zriadenom dopravnom ihrisku v priestore parkoviska pred mestským úradom si žiaci IV.A a IV.C triedy vyskúšali jazdu kolobežkami. Nechýbali im prilby, reflexné vesty a chuť vstúpiť na simulovanú cestu s ozajstnými zvislými značkami a svetelnou signalizáciou. Policajtka Dopravného inšpektorátu OR PZ v Trebišove poučovala malých účastníkov jazdnej dráhy o pravidlách cestnej premávky. Žiakov zaujali aj ukážky činnosti mestskej polície a rôzne náčinia, ktoré si aj vyskúšali . Správne postupy prvej pomoci a pri potenciálnom ohrození života svojich blízkych pozorne sledovali na názornej ukážke inštruktora ÚzS Slovenského Červeného kríža (SČK). Pracovníci ÚzS SČK, po ukončení jázd, odovzdali deťom Detský vodičský preukaz a diplom za účasť na minikurze „Bezpečnosť na cestách“.

     • Informácie k realizácii testovania žiakov na Covid-19

     • Informácie k realizácii kloktacích testov (PCR)

      Dňa 3.9.2021 (piatok) si rodičia prídu prevziať kloktací test na vrátnicu školy v čase od 7.30 do 17.00 hod. Testovanie žiaka zrealizujú rodičia v nedeľu - 5.9.2021.                                                                                            Dňa 6.9.2021 - pondelok do 10.00 hod. doručia rodičia použitú testovaciu sadu a  čestné vyhlásenie o odobratí vzorky. (Vzor čestného vyhlásenia je dostupný na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ s názvom súboru „Čestné vyhlásenie - samoodber.“)

      Celý postup odberu vzorky je popísaný na stránke Testujeme školy (testujemeskoly.sk)

      Ak bol žiak za posledných 6 mesiacov pozitívne testovaný na Covid, informujte o tom školu. Výsledok testovania Vám bude doručený e-mailom najneskôr 9.9.2021. Kartičku s číselným kódom testu si odložte, aby ste vedeli otvoriť výsledok testu.

      Ďalšie informácie: Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

      Informácie k realizácii antigénových testov 

      O dodávke antigénových testov na školu zatiaľ nemáme bližšie informácie.

       

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com