• Celoročná súťaž v zbere papiera pokračuje aj v školskom roku 2022/2023

     • Druhý ročník celoročnej súťaže v zbere papiera začína od 01. 09. 2022 do 31. 05. 2023. Rodičia a deti môžu naďalej  nosiť papier na zberný dvor technických služieb mesta Trebišov v čase otváracích hodín. Zamestnanci technických služieb papier zvážia a vystavia potvrdenie. V závere školského roka 2022/2023 bude škola a trieda s najväčším vyzbieraným množstvom papiera v prepočte na žiaka (v priemere min. 40 kg/žiaka) tak, ako minulý  školský rok, odmenená.

      Víťazná základná škola získa odmenu 2000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda jednodňový výlet podľa vlastného výberu (CINEMAX, ZOO, hvezdáreň,....).

       

    • ZBER GAŠTANOV
     • ZBER GAŠTANOV

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy môžu zapojiť do zberu gaštanov. Zber prebehne od 5.10.2022 a končí 17.10.2022. Najlepšie triedy budú odmenené.

     • Európsky deň jazykov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

      Európsky deň jazykov v 5. B triede

       

      Dňa 26. septembra 2022 sme v našej 5. B triede s našou pani triednou učiteľkou na hodine anglického jazyka mali Deň európskych jazykov. Na tejto hodine sme mali rôzne aktivity. Jedna skupina vytvárala vlajku Veľkej Británie, druhá skupina kreslila symboly, ktoré sú typické pre Veľkú Britániu a tretia skupina pracovala na plagáte „How to learn languages? - Ako sa učiť jazyky?“. Tvorivú atmosféru podfarbovala vôňa anglického čaju a sušienok cookies.

      A. Sedláčeková a V. Ďurišinová, žiačky 5. B triedy

     • BIELA PASTELKA

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album BIELA PASTELKA .

      BIELA PASTELKA

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola. Našimi dobrovoľníkmi boli Adam Cabada a Chiara Krištofiková, žiaci z 9. B triedy. Táto zbierka sa konala dňa 23. 9. 2022.

      PaedDr. Jana Nwokoyeová

      Biela pastelka – SPŠE Hálova 16, Bratislava                                                                      

                         

     • Maratónska štafeta

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maratónska štafeta.

      Maratónska štafeta

       

           Po piatkovom večernom basketbale a pondelkovom mix volejbale bola poslednou športovou akciou v školskom roku 2021/2022 maratónska štafeta. Jej 13. ročník sa konal za pekného, no horúceho počasia predposledný školský deň na našej atletickej dráhe. V podstate je to športová rozlúčka našich žiakov so školským rokom aj so školou ako takou. Behu sa zúčastnilo 52 bežcov. Maratónsku trať o dĺžke 42 195 m (necelých 176 kôl) zvládli naši žiaci štafetovým behom za 2 hodiny 13 minút a 45,45 sekundy. Rekord síce nepadol, ale uznanie patrí všetkým, ktorí tento beh zvládli. Odmenou im ako každoročne bola malá grilovačka a družná konverzácia pri jednom spoločnom stole.

     • Plážový MIX volejbal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plážový MIX volejbal.

      Plážový mix volejbal

       

      Dňa 27.6.2022 sa na našej škole konal turnaj v plážovom mix volejbale. Družstvo tvorili 4 žiaci (2 dievčatá a 2 chlapci). Školu mohli reprezentovať maximálne 2 družstvá. Turnaja sa zúčastnili 4 školy, a to: ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Komenského, ZŠ Parchovany, ZŠ Pribinova.

      Naša škola a ZŠ Komenského postavili 2 družstvá. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 6 družstiev. Riaditeľka školy turnaj otvorila a hráčom popriala veľa športových úspechov. Hralo sa systémom každý s každým podľa pravidiel volejbalu. Rozhodcami boli učitelia. Turnaj vyhrali žiaci zo ZŠ Komenského A.

       

      Konečné poradie:

      1. ZŠ Komenského A

      2. ZŠ Pribinova

      3. ZŠ Parchovany

      4. ZŠ Komenského B,  ZŠ M. R. Štefánika B (Patrícia Vilková, Eliška Duplinská, Michaela Repovská, Nina Gašparová, Peter Ivan, Martin Szczepanskí, Dominik Obrin), ZŠ M. R. Štefánika A (Mária Čačková, Adriana Tobiášová, Simona Lazarová, Matej Filip, Lórant Jacko, Daniel Michalko)

       

      Víťazi získali diplomy a medaily.

     • Jún v III. C

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jún v III. C.

      Jún sme v 3. C venovali otcom i starým otcom. V knižnom klube pri bylinkovom čaji sme si vypočuli príbehy a inšpirovali sa mužskými literárnymi hrdinami. Cez zážitkové čítanie v mestskej knižnici sme spoznali príbeh dedka Edka a jeho trampoty s Parkinsonovou chorobou. Vtiahnutí do skupinových aktivít sme si uvedomili dôležitosť vzájomnej pomoci  a starostlivosti, osobnej zodpovednosti za iného človeka a prínos generačného učenia.

      Pre mužských hrdinov v našich rodinách sme s trpezlivosťou a láskou vyrobili malé darčeky ku Dňu otcov.

     • Výtvarná súťaž – Nakresli veterána

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná súťaž – Nakresli veterána .

      Výtvarná súťaž – Nakresli veterána


      Dňa 24.6.2022 sa  pod záštitou mesta Trebišov a CVČ Trebišov uskutočnilo podujatie  Zemplín veterán rallye. Podujatie bolo ukážkou historických vozidiel a motocyklov. Pri tejto príležitosti CVČ Trebišov vyhlásilo výtvarnú súťaž : ,,Nakresli veterána´´.

      Žiak našej školy  Jakub Majoroš  z VIII. B triedy zaujal svojou prepracovanou kresbou porotu a získal 1.miesto.

      Blahoželáme !

     • Školský výlet do Starej Ľubovne

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský výlet do Starej Ľubovne.

      Školský výlet do Starej Ľubovne

       

      V predposledný školský týždeň 21.6.2022 žiakov tretích ročníkov a 2. B triedy privítal v celej svojej kráse Ľubovniansky hrad na severe Slovenska, týčiaci sa nad mestom Stará Ľubovňa. Žiaci obdivovali hradby i najstaršiu časť hradu, ktorou je kruhová veža  a takisto interiér hradu.

      Pod hradom sa dosýtosti vyšantili v stredovekom tábore.

     • Turnaj v bedmintone

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Turnaj v bedmintone.

      Žiaci našej školy Ema Veľková IX. A, Marianna Muchová IX. A, Radka Tóthová VIII. A a Šimon Karvaš VIII. A, Denis Tóth VII. A a Peter Zámborský VII.A, sa dňa 22.6.2022 zúčastnili turnaja v bedmintone o Pohár riaditeľa CVČ. Žiaci si vybojovali 2. miesto. Za výbornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com