• Kuchári

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kuchári.

      Dnes bol náš 1. PROJEKTOVÝ DEŇ. Žiaci z 1.C sa zmenili na kuchárov a upiekli svoj špaldový celozrnný chlebík. Celý deň sme piekli, kreslili, jedli vitamíny, tancovali a cvičili. Vytvorili sme si vlastné pexeso. Oddýchli sme si od učenia a zažili krásny deň. Ďakujem za spoluprácu rodičom mojich šikovných žiakov, našej pani vychovávateľke, Danke, a tiež svojim bývalým žiačkam, ktoré sú už dnes veľké študentky ( Emke a Ivke).

     • Programovanie s Bee-Bot včielkou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Programovanie s Bee-Bot včielkou.

      Kto sa hrá, nezlostí Bee-Bot Včielka je zábavná, edukatívna hračka, ktorá u detí rozvíja priestorovú orientáciu, logické myslenie a plánovanie. Pomocou hladkej podložky so štvorcovou sieťou rozvíja včielka u detí poznávanie farieb, zvierat, ročných období, či ich matematické zručnosti, slovenský jazyk. Šikovní prváci z 1.C zvládli všetky úlohy na jednotku.

      Jana Zubková

     • Storytelling so spisovateľkou Kristínou Baluchovou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Storytelling so spisovateľkou Kristínou Baluchovou .

      Byť letuškou a „do práce“ chodiť každý deň do inej krajiny je snom mnohých dievčat. Kristíne sa splnil sen a popri štúdiu psychológie sprevádzala cestujúcich spoločnosti Sky Europe Airlines počas ich letov. Pani spisovateľka Kristína Baluchová sa po narodení staršej dcéry Vilmy preorientovala na tvorbu pre deti. Detská séria Kapitán Padák naučí dievčatá a chlapcov veľa o povolaní pilotov /a už aj pilotiek/ a obsluhe lietadiel – motorových, aj tých bez motora. Dozvieme sa napríklad ako sa dopravný pilot pokúsil prekabátiť dátumovú hranicu na ostrovoch v Tichom oceáne, ako vyriešil záhadu pašovania vzácneho vtáctva v Spojených arabských emirátoch. V kenskej Mombase sa tiež pokúsil vyriešiť záhadu miznúcich liekov proti malárií, ktoré tam priviezla skupinka slovenských lekárov. Vďaka týmto príbehom si deti spolu s rodičmi prehĺbia vedomosti nielen z oblasti fyziky, zemepisu či prírodopisu, ale podľahnú vášni – lietaniu. Bola to veľmi napínavá a poučná beseda, počas ktorej sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Žiaci zo IV.C 😉

     • VODIČSKÉ PREUKAZY SÚ UŽ V ŽIACKYCH RUKÁCH

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album VODIČSKÉ PREUKAZY SÚ UŽ V ŽIACKYCH RUKÁCH .

      Našich žiakov učíme využívať na svoju prepravu ekologickú dopravu. Na zriadenom dopravnom ihrisku v priestore parkoviska pred mestským úradom si žiaci IV.A a IV.C triedy vyskúšali jazdu kolobežkami. Nechýbali im prilby, reflexné vesty a chuť vstúpiť na simulovanú cestu s ozajstnými zvislými značkami a svetelnou signalizáciou. Policajtka Dopravného inšpektorátu OR PZ v Trebišove poučovala malých účastníkov jazdnej dráhy o pravidlách cestnej premávky. Žiakov zaujali aj ukážky činnosti mestskej polície a rôzne náčinia, ktoré si aj vyskúšali . Správne postupy prvej pomoci a pri potenciálnom ohrození života svojich blízkych pozorne sledovali na názornej ukážke inštruktora ÚzS Slovenského Červeného kríža (SČK). Pracovníci ÚzS SČK, po ukončení jázd, odovzdali deťom Detský vodičský preukaz a diplom za účasť na minikurze „Bezpečnosť na cestách“.

     • Informácie k realizácii testovania žiakov na Covid-19

     • Informácie k realizácii kloktacích testov (PCR)

      Dňa 3.9.2021 (piatok) si rodičia prídu prevziať kloktací test na vrátnicu školy v čase od 7.30 do 17.00 hod. Testovanie žiaka zrealizujú rodičia v nedeľu - 5.9.2021.                                                                                            Dňa 6.9.2021 - pondelok do 10.00 hod. doručia rodičia použitú testovaciu sadu a  čestné vyhlásenie o odobratí vzorky. (Vzor čestného vyhlásenia je dostupný na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ s názvom súboru „Čestné vyhlásenie - samoodber.“)

      Celý postup odberu vzorky je popísaný na stránke Testujeme školy (testujemeskoly.sk)

      Ak bol žiak za posledných 6 mesiacov pozitívne testovaný na Covid, informujte o tom školu. Výsledok testovania Vám bude doručený e-mailom najneskôr 9.9.2021. Kartičku s číselným kódom testu si odložte, aby ste vedeli otvoriť výsledok testu.

      Ďalšie informácie: Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

      Informácie k realizácii antigénových testov 

      O dodávke antigénových testov na školu zatiaľ nemáme bližšie informácie.

       

     • Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022

     • Na základe  nového manuálu pre fungovanie v školách a školských zariadeniach – ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydáva mesto Trebišov najdôležitejšie informácie k nástupu do škôl.

      Stručný prehľad z manuálu:

      • pred nástupom do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania svojho dieťaťa 2 spôsobmi. Škola bude zisťovať záujem o testovania od 23.8. do 25.8.2021:
       • vykonanie jednorazového PCR testu kloktacími testami v domácom prostredí. Pri zbere použitej odberovej sady odovzdá rodič škole čestné vyhlásenie o odobratí vzorky. Vzor čestného vyhlásenia je dostupný na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ s názvom súboru „Čestné vyhlásenie - samoodber.“;
       • samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. V tomto prípade záujemca obdrží sadu 25 ks testov a odporúča sa vykonávať testovanie dvakrát do týždňa (odporúčané dni sú pondelok a štvrtok).

      Tieto spôsoby testovania sú dobrovoľné a rodičia môžu svoj záujem o testy vyjadriť cez Edupage zvolením jednej alebo dvoch možností. Ak z akéhokoľvek dôvodu sa rodič nemôže prihlásiť na Edupage, môže kontaktovať triedneho učiteľa alebo zavolať na tel. č. 0903 645 685.

      • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
      • zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
      • zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
      • ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
      • podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webových stránkach škôl;
      • na základe sprísnených hygienicko-epidemiologických nariadení bude upravovaný režim v školách podľa ich personálnych, materiálnych a priestorových možností napr. pôjde o zmenu času začiatku a konca vyučovania, o zmenu času prestávok na obed, zrušenie určitých krúžkov alebo študijných odborov v ZUŠ v prezenčnej forme vyučovania atď.;
      • medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
      • zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
     • ŠKD, kreslíme na chodník

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD, kreslíme na chodník.

      Kreslíme na chodník

       

      Všetci radi kreslíme. V školskom klube detí, niekedy aj doma, pokreslíme kopec papierov. Kreslíme, čo máme radi, čo nás teší, aj to, ako sa cítime. A keď nám výkresy nestačia a tabuľa je tiež malá pre náš výtvarný talent, vezmeme si kriedy a maľujeme na chodníky.

      Aj v to utorkové popoludnie sme vzali kriedy  a  spoločne sme skrášlili sivú asfaltovú plochu na školskom dvore. Kreslili sme obľúbené rozprávkové bytosti, srdiečka či autá, ale hlavne sme všetci chceli namaľovať, ako veľmi sa tešíme na leto a prázdniny. Na zemi vznikali hotové umelecké diela: slnká, dúha a celé kvetinové záhony.

      Mali sme dobrú náladu a prsty zamazané od kriedy a niektorí aj oblečenie :-) Naše výtvory možno čoskoro zmyje dážď, ale nám to neprekáža. Veď vieme, že si to môžeme kedykoľvek zopakovať.

    • Osmijankova literárna záhrada
     • Osmijankova literárna záhrada

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Osmijankova literárna záhrada .

      Osmijankova literárna záhrada 

      Do 17. ročníka čitateľskej súťaže sme sa zapojili aj my – žiaci III. C triedy. Počas 5 mesiacov sme sa pomocou súťažného zošita zoznamovali s odporúčanými knihami a vypracovávali /aj výtvarne/ odpovede na úlohy, ktoré Osmijanko ukryl do jednotlivých súťažných kapsičiek a semienok.  
      Pomocou tety Naďky z knižnice a našej p. učiteľky sme sa zoznámili s tvorbou slovenských autorov a zistili sme, že aj „doma“ sa vydávajú pekné a poučné knihy určené nám  - deťom. 
      Poslaním celej súťaže bolo spoločné čítanie a výtvarné spracovanie jednotlivých úloh. 
      Aj keď sme sa vzdelávali dištančne a prístup ku knihám bol obmedzený, zvládli sme to vynikajúco. 
      Naše vypracované úlohy a výtvarné spracovania sme zaslali „Osmijankovi“, ktorý ich zaradí do hodnotenia odbornou porotou.  

      Držte nám palce😉 

      Komisia ohodnotila všetky práce a z 300 zapojených školských kolektívov sa naši žiaci umiestnili medzi 24 najlepšími...srdečne gratulujeme.

     • Úspechy našich žiakov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspechy našich žiakov.

      Medzinárodná fotografická súťaž v Hodoníne (CZ)

      Úspešná reprezentácia školy i mesta Trebišov na medzinárodnej fotografickej súťaži v Hodoníne / ČR /

       

      Mesto Hodonín v ČR sa aj v týchto neľahkých koronových časoch rozhodlo spolu so svojimi partnerskými mestami usporiadať medzinárodnú fotografickú súťaž na tému :  Moje mesto.

      Súťažiť mohli žiaci základných škôl vo veku od 10  do 13 rokov. Ich úlohou bolo pozorne sledovať svoje mesto , jeho atmosféru , zákutia a pokúsiť sa tieto okamihy zachytiť objektívom fotoaparátu. Tri najvydarenejšie fotografie mohol  súťažiaci  žiak zaslať do Hodonína, kde týmto spôsobom reprezentoval svoje mesto. Súťaže sa zúčastnili partnerské mestá z Hodonína , Holiča / SR / ,  Skalice / SR / , Trebišova / SR / ,  Jasla / Poľsko / a Vignily / Taliansko /.

      Sme veľmi radi , že naša žiačka , Nina Gašparová (VIII.D) získala v tejto súťaži krásne 1.miesto a vyhrala aj nový fotoaparát Kodak Astra.  Veríme , že aj naďalej bude fotiť naše mesto a šíriť jeho dobré meno v svojom okolí.

     • Hviezdoslavov Kubín 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín 2021.

      Súťaž Hviezdoslavov Kubín spája deti nitkami slova, reči, literárneho textu a priameho živého kontaktu. Udržiava priamy kontakt a komunikáciu prostredníctvom slova. Obohacuje ich myšlienkovou, zvukovou a estetickou kvalitou ľudskej reči. 

           Súťaž Hviezdoslavov Kubín spája deti nitkami slova, reči, literárneho textu a priameho živého kontaktu. Udržiava priamy kontakt a komunikáciu prostredníctvom slova. Obohacuje ich myšlienkovou, zvukovou a estetickou kvalitou ľudskej reči.

           V našej základnej škole sme tento sviatok slova usporiadali pre žiakov 1. kategórie 13. 5. 2021 v školskej knižnici. Po neľahkom období dištančného vzdelávania, počas ktorého sa snažili učiteľky viesť detských recitátorov aj cez monitory počítačov, sa súťaže zúčastnilo 13 žiakov vo veku od 8 - 10 rokov. Súťažili v kategórii poézie a prózy. Žiaci sa úlohy reprezentantov slova ujali výborne a publiku vyrozprávali svoje príbehy a odkryli krásu slova pretaveného do básní a príbehov.

           V kategórii poézie sa na 1. mieste umiestnila žiačka 2. ročníka - Terézia Šimaiová, ktorá bude školu reprezentovať na okresnej súťaži Hviezdoslavovho Kubína.

          Našu školu zastúpi v kategórii prózy žiačka 4. ročníka - Natália Kulinová, ktorá takisto získala 1. miesto.

           Ďalšie krásne umiestnenia získali:

      Poézia:                                                   Próza:

      Viktória Tačárová – 2. miesto                  Vivienne Valcerová – 2. miesto

      Karolína Krišáková – 2. miesto                Marko Fazekáš – 3. miesto

      Juliana Sabová – 3. miesto

      Zoja Savková – 3. miesto

          Všetkým recitátorom ďakujeme za príjemné popoludnie prežité s našou krásnou materinskou slovenčinou a víťazom želáme veľa úspechov na okresnom kole.

    • Čerstvé hlavičky - prihlasovanie od 13.5.2021
     • Čerstvé hlavičky - prihlasovanie od 13.5.2021

     • Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Rozhodli sme sa preto opäť zapojiť do projektu spoločnosti Kaufland Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môžeme získať týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny. Tento rok je už jeho tretí ročník. Doteraz sme vďaka Vašej iniciatíve boli úspešní v obidvoch predošlých!
      O tom, či získame ovocie a zeleninu, rozhodujete Vy! Hlasujte za našu školu v termíne od 13. 5. do 23. 6. 2021 priamo na  stránke: https://www.cerstvehlavicky.sk/  Každý deň môžete odovzdať jeden hlas.

     • Výnimočný úspech!

     • Každá škola chce zaujať, byť na očiach. V súčasnej dobe je oveľa náročnejšie upútať pozornosť múdrosťou, myslením, výnimočnými vedomostnými výkonmi. To je najťažšia, ale najušľachtilejšia cesta.

       Takúto náročnú cestu si vybrala žiačka 8. A zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, keď sa dňa 26.4.2021 zúčastnila 13. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá zasiahla celý svet, sa Dejepisná olympiáda prvýkrát konala  online formou. Do celoštátneho kola postúpilo len osem najúspešnejších žiakov z celého Slovenska. Mesto Trebišov, celý Košický kraj a našu školu reprezentovala v kategórii ,,D,, Iryna Slyvka.

      Počas dištančného vzdelávania dokázala svoj voľný čas venovať nielen škole, ale aj náročnej príprave a rozširovaniu svojich poznatkov z histórie. Cesta k jej úspechu viedla cez  okresné a krajské kolo. Bola náročná, ale svojím zodpovedným prístupom k vzdelávaniu a svojou snahou dokázala dosiahnuť úspech na najvyššej úrovni v celoštátnom kole.

      Dejepisnú olympiádu tvoril písomný test, ktorý  pozostával z monotematicej časti – Významné stredoveké štáty a všeobecnej časti. Žiaci mohli získať 100 bodov. Iryna Slyvka dosiahla 97 bodov a získala 1. miesto. Stala sa víťazkou celoslovenského kola.

      Sme na ňu veľmi hrdí, blahoželáme jej k nádhernému víťazstvu a prajeme, nech sa jej aj naďalej darí! V našej pamäti zostanú Irynine jedinečné výkony, ktoré sa rodili na základe pracovitosti, usilovnosti, trpezlivosti i odriekania.

       Víťazku a úspešnú reprezentantku nášho mesta pripravovala pani učiteľka Mgr. Alena Kocáková.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com