• DM - Ľahšie to ide ľahšie

     • Do galérie DM - Ľahšie to ide ľahšie boli pridané fotografie.

      Spoločnosť DM drogerie markt vyhlásila projekt „ Ľahšie to ide ľahšie“, ktorým chceli vrátiť šport do škôl. Cieľom projektu bolo motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu a vyššej pohybovej aktivite. Projekt bol určený pre 2.stupeň základných škôl a 8-ročných gymnázií. Každá škola si zostavila súťažný tím, ktorý pozostával z 8 žiakov (4 chlapcov a 4 dievčat). Žiaci z  našej školy sa do tohto projektu rozhodli zapojiť.

      Profesionálni tréneri vrcholových športovcov pripravili pre žiakov 2 súťažné dráhy, na ktorých sa žiaci okrem zlepšenia svojej kondície učili spolupráci, rozvíjali tímovosť a uvedomili si dôležitosť disciplíny a vzájomnej dôvery. Každý cvičebný plán obsahoval rôzne úlohy, disciplíny a boli tam zahrnuté aj prvky crossfitu.

      Jedna súťažná dráha obsahovala 5 cvičebných zostáv, kde sa meral čas,  za ktorí všetci 8 žiaci odcvičili danú úlohu a nakoniec sa všetkých päť časov spočítalo do výsledného času, ktorý sa posielal na vyhodnotenie. Takto sa nacvičovala aj druhá súťažná dráha. Z každého kraja postúpili do Veľkého finále 3 školy s najrýchlejšími časmi.

      Žiaci z  našej školy nacvičili obidve súťažné dráhy a postúpili do Veľkého finále medzi 3 školy s najlepším časom.

      Prvú súťažnú dráhu nacvičovali žiaci 5.-8.ročníka -  Lukáš Ňarjaš, Sidónia Sokolová, Soňa Litvová, Matej Karvaš, Ema Dulovičová, Rastislav Zámborský, Johana Lörincová a   Ervín Karvaš.

      Po zmene ročníkov zo strany spoločnosti, kde druhú  súťažnú dráhu mohli nacvičovať už len žiaci 6.-9.ročníka, sme sa museli rozlúčiť so žiakmi piateho ročníka a pribudli žiaci deviateho ročníka,  a to Michaela Lacková a Samuel Demko.

       Druhá  súťažná dráha obsahovala šesť cvičebných zostáv. Po zaslaní časov z oboch súťažných dráh nám prišla odpoveď, že postupujeme do Veľkého finále.

      Veľké finále sa konalo 9.6.2018 v Bratislave na Partizánskej lúke a stretlo sa tam 24 škôl z 8 krajov. Každá škola bojovala o víťazstvo.

      Po ďalších zmenách, kedy Samuel Mento a Samuel Demko nemohli už ďalej súťažiť a Johana Lörincová  bola v čase konania finále v Londýne, sa Veľkého finále zúčastnili títo žiaci-  Soňa Litvová, Matej Karvaš, Ema Dulovičová, Rastislav Zámborský, Alexandra Makeľová, Ervín Karvaš, Michaela Lacková a Róbert Štim.

              Vo Veľkom finále boli pre žiakov pripravené tri súťažné dráhy a beh na 500 metrov. Po dvoch súťažných dráhach sme mali zhodný počet bodov so Súkromným športovým gymnáziom z Košíc. Po behu, kde Róbert Štim dobehol z 24 škôl na 6. mieste, sme skončili v našom kraji na druhom mieste. Rozhodujúca bola pre nás posledná súťažná dráha, kde sa ukázala tímovosť a chuť zvíťaziť. Naši žiaci „zabrali“ a túto súťažnú dráhu vo svojom kraji vyhrali.

      Žiaci vďaka výhre vo Veľkom finále získali pre svoju školu odmenu  5 000 €  na zakúpenie nových športových pomôcok.

      Okrem toho sme postúpili do  súťaže o najlepšiu školu. Aj napriek tomu, že sa nám súťaž o najlepšiu školu nepodarilo vyhrať, sme z Veľkého finále odchádzali ako Veľkí víťazi. 

      Po skončení súťaže o najlepšiu školu sa konal exhibičný zápas s viacerými slovenskými športovcami, ktorého sa zúčastnil Ervín Karvaš.

              Počas prestávok boli pre účastníkov pripravené rôzne sprievodné akcie, o ktoré sa postarali Laci Strike, Emma Drobná, S hudbou vesmírnou a  Ego. Celým finále nás sprevádzali moderátori Martin Chyno Chynoranský a známy hokejista Richard Lintner.  Stretli sme sa aj s viacerými slovenskými športovcami.

           Vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa na nacvičovaní súťažných dráh podieľali a svojimi výkonmi a 100% nasadením vybojovali pre školu už spomínaných 5 000 €.

    • Plážový mix volejbal
     • Plážový mix volejbal

     • Do galérie Plážový mix volejbal boli pridané fotografie.

      Dňa 25.6.2018 sa na našej škole konal turnaj v plážovom mix volejbale. Družstvo tvorili 4 žiaci (2 dievčatá a 2 chlapci). Školu mohli reprezentovať maximálne 2 družstva. Turnaja sa zúčastnili 4 školy, a to: ZŠ M.R.Štefánika, ZŠ Komenského, ZŠ Borša a ZŠ Parchovany.

      Naša škola a ZŠ Komenského postavili 2 družstvá. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 6 družstiev. Riaditeľka školy turnaj otvorila a hráčom popriala veľa športových úspechov. Hralo sa systémom každý s každým podľa pravidiel volejbalu. Rozhodcami boli učitelia. Turnaj vyhrali žiaci zo ZŠ Parchovany. Konečné poradie:

      1. ZŠ Parchovany

      2. ZŠ Borša

      3. ZŠ M.R.Štefánika A (Kristína Adamčíková, Simona Klimová, Ervin Karvaš, Samuel Demko)

      4. ZŠ Komenského A

      5. ZŠ Komenského B

      6. ZŠ M.R.Štefánika B (Ema Kerestiová, Ivana Kičinková, Barbora Berešová, Rastislav Girman, Julián Frederik Peter)

      Víťazi obdržali diplomy.

     • Projekt- Viem, čo zjem

     • Do galérie Projekt- Viem, čo zjem boli pridané fotografie.

      Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku sa v školskom roku 2017/2018  realizoval druhý ročník, do ktorého sa zapojilo aj 224 žiakov našej školy so svojimi triednymi učiteľmi (III.A. III.B, IV.A, IV.B. IV.C, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, IV.C).  Projekt  je určený pre žiakov 3. – 6. ročníka, ktorí sa počas dvoch prednášok i vypracovaní pracovných listov a kvízov  dozvedeli o správnej a vyváženej strave, dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny i hygiene potravín.

      Súčasťou projektu boli aj dobrovoľné súťaže, v novembri 2017 – Zabávame sa komiksom, kde sa žiakom VI.A triedy  našej školy podarilo vyhrať  4.miesto v rámci Slovenska.   V máji 2018 sa sme sa so žiakmi vybrali na piknik, kde sme si pochutnali na   zdravých potravinách. V projekte žiaci spolupracovali aj s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, ktorá s nimi mala zaujímavú besedu o pyramíde zdravia. Žiakov to veľmi zaujalo, vypracovali dotazník zdravej výživy a pani doktorka im odpovedala na zaujímavé otázky.                                                                 

      Projekt o zdravej výžive a dôležitosti správnej životosprávy žiakov zaujal, poznatky, ktoré získali využívajú aj pri stravovaní a dúfame, že im to vydrží, čo najdlhšie.

      Srdečne blahoželáme triede VI.A, ktorá sa umiestnila na krásnom 3.mieste v rámci Slovenska.

      Mgr. Mária Lörinčíková, triedna učiteľka VI.A                     

      Mgr. Jana Žižkovičová, koordinátorka projektu na škole

    • Exkurzia Košice - I.C
     • Exkurzia Košice - I.C

     • Do galérie Exkurzia Košice  boli pridané fotografie.

      Žiaci 1.C sa vybrali na exkurziu do Košíc. Už cesta vlakom bola zážitkom. Teta sprievodkyňa nám porozprávala o histórii Dómu sv. Alžbety, o erbe Košíc a mnoho zaujímavosti. Prešli sme sa po Hlavnej ulici a prezreli si historické budovy: radnicu, divadlo...  Pekný deň sme zakončili  sladkou bodkou v cukrárni. Tešíme sa aj na budúci rok a nové zaujímavé veci.

    • Viniansky hrad - I.C, II.A, II.C, IV.C
     • Viniansky hrad - I.C, II.A, II.C, IV.C

     • Do galérie Viniansky hrad - I.C, II.A, II.C, IV.C boli pridané fotografie.

      Dňa 20. 6. 2018 žiaci I.C, II.A, II.C a IV.C prežili nádherný deň v prírode a pri  poznávaní histórie. Navštívili zrúcaninu Vinianskeho hradu, kde pozorovali prácu pri reštaurovaní hradných múrov. Zaujala ich kováčska vyhňa a majstrovstvo uja brašnára. Hradná pani ich vyviedla z pivničného podzemia až na samý vrchol hradnej veže,  odkiaľ sa im otvoril nádherný výhľad na okolitú krajinu. Kto neverí nech tam beží – neoľutuje.

    • Zádielska tiesňava - II.B, III.A, III.B, III.C
     • Zádielska tiesňava - II.B, III.A, III.B, III.C

     • Do galérie Zádielska tiesňava - II.B, III.A, III.B, III.C boli pridané fotografie.

      V utorok 19.6.2018 sa žiaci II.B, III.A, III.B a III.C  so svojimi triednymi učiteľkami vybrali na turistickú vychádzku. Cieľom tejto cesty bola Zádielska  tiesňava.  V prírode bolo nádherne,  všetci sme pozorovali lietajúci a lezúci hmyz, počúvali sme spev vtáčikov a žblnkot potôčika, pochutili sme si na lesných jahôdkach.  Aj keď túra bola náročnejšia, krásny výhľad a pobyt v prírode stál zato.

    • Čert a Kača ŠKD
     • Čert a Kača ŠKD

     • Do galérie Čert a Kača ŠKD boli pridané fotografie.

      Bábkové divadlo patrí už dlhé roky všetkým. Veľkým aj malým. Pre zábavu a potešenie. Pre deti je bábkové divadlo úžasným zážitkom.

      Do našej školy zavítalo drevené divadlo z Bratislavy a sám principál divadla si pre nás pripravil  divadelné predstavenie Čert a Kača.

      Rozprávka o papuľnatej Kači, ktorá aj v pekle rozkazovala všetkým čertom, ba aj Luciferovi, nás všetkých pobavila. Spolu s ňou a čertom sme prežili veľa dobrodružných okamihov aj humorné zápletky.

      V príbehu bola na konci svadba a na svadobný tanec pozval principál aj nás. Na záver predstavenia sme si všetci zatancovali a telocvičňa bola, doslova, plná tanečníkov.

      Predstavenie skončilo, bábky uložil principál do veľkej škatule a my sme sa plný zážitkov mohli vrátiť do svojich oddelení.

    • Nočný beh
     • Nočný beh

     • Do galérie Nočný beh boli pridané fotografie.

      OZ STOPA- NOČNÝ BEH

      Spolu so zaradením detských kategórií  sa organizátori rozhodli podporiť aj našu atletickú škôlku, ktorá sa venuje pohybovej príprave detí. 21.6.2018 odovzdali deťom atletické pomôcky- odporové padáky, kettlebelly, ktoré skvalitnia a zatraktívnia pohybovú prípravu detí.

      Ďakujeme. 

       

     • DM - Ľahšie to ide ľahšie

     • Spoločnosť DM drogerie markt vyhlásila projekt „ Ľahšie to ide ľahšie“, ktorým chceli vrátiť šport do škôl. Cieľom projektu bolo motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu a vyššej pohybovej aktivite. Projekt bol určený pre 2.stupeň základných škôl a 8-ročných gymnázií. Každá škola si zostavila súťažný tím, ktorý pozostával z 8 žiakov (4 chlapcov a 4 dievčat). Žiaci z  našej školy sa do tohto projektu rozhodli zapojiť.

      Profesionálni tréneri vrcholových športovcov pripravili pre žiakov 2 súťažné dráhy, na ktorých sa žiaci okrem zlepšenia svojej kondície učili spolupráci, rozvíjali tímovosť a uvedomili si dôležitosť disciplíny a vzájomnej dôvery. Každý cvičebný plán obsahoval rôzne úlohy, disciplíny a boli tam zahrnuté aj prvky crossfitu.

      Jedna súťažná dráha obsahovala 5 cvičebných zostáv, kde sa meral čas,  za ktorí všetci 8 žiaci odcvičili danú úlohu a nakoniec sa všetkých päť časov spočítalo do výsledného času, ktorý sa posielal na vyhodnotenie. Takto sa nacvičovala aj druhá súťažná dráha. Z každého kraja postúpili do Veľkého finále 3 školy s najrýchlejšími časmi.

      Žiaci z  našej školy nacvičili obidve súťažné dráhy a postúpili do Veľkého finále medzi 3 školy s najlepším časom.

      Prvú súťažnú dráhu nacvičovali žiaci 5.-8.ročníka -  Lukáš Ňarjaš, Sidónia Sokolová, Soňa Litvová, Matej Karvaš, Ema Dulovičová, Rastislav Zámborský, Johana Lörincová a   Ervín Karvaš.

      Po zmene ročníkov zo strany spoločnosti, kde druhú  súťažnú dráhu mohli nacvičovať už len žiaci 6.-9.ročníka, sme sa museli rozlúčiť so žiakmi piateho ročníka a pribudli žiaci deviateho ročníka,  a to Michaela Lacková a Samuel Demko.

       Druhá  súťažná dráha obsahovala šesť cvičebných zostáv. Po zaslaní časov z oboch súťažných dráh nám prišla odpoveď, že postupujeme do Veľkého finále.

      Veľké finále sa konalo 9.6.2018 v Bratislave na Partizánskej lúke a stretlo sa tam 24 škôl z 8 krajov. Každá škola bojovala o víťazstvo.

      Po ďalších zmenách, kedy Samuel Mento a Samuel Demko nemohli už ďalej súťažiť a Johana Lörincová  bola v čase konania finále v Londýne, sa Veľkého finále zúčastnili títo žiaci-  Soňa Litvová, Matej Karvaš, Ema Dulovičová, Rastislav Zámborský, Alexandra Makeľová, Ervín Karvaš, Michaela Lacková a Róbert Štim.

              Vo Veľkom finále boli pre žiakov pripravené tri súťažné dráhy a beh na 500 metrov. Po dvoch súťažných dráhach sme mali zhodný počet bodov so Súkromným športovým gymnáziom z Košíc. Po behu, kde Róbert Štim dobehol z 24 škôl na 6. mieste, sme skončili v našom kraji na druhom mieste. Rozhodujúca bola pre nás posledná súťažná dráha, kde sa ukázala tímovosť a chuť zvíťaziť. Naši žiaci „zabrali“ a túto súťažnú dráhu vo svojom kraji vyhrali.

      Žiaci vďaka výhre vo Veľkom finále získali pre svoju školu odmenu  5 000 €  na zakúpenie nových športových pomôcok.

      Okrem toho sme postúpili do  súťaže o najlepšiu školu. Aj napriek tomu, že sa nám súťaž o najlepšiu školu nepodarilo vyhrať, sme z Veľkého finále odchádzali ako Veľkí víťazi. 

      Po skončení súťaže o najlepšiu školu sa konal exhibičný zápas s viacerými slovenskými športovcami, ktorého sa zúčastnil Ervín Karvaš.

              Počas prestávok boli pre účastníkov pripravené rôzne sprievodné akcie, o ktoré sa postarali Laci Strike, Emma Drobná, S hudbou vesmírnou a  Ego. Celým finále nás sprevádzali moderátori Martin Chyno Chynoranský a známy hokejista Richard Lintner.  Stretli sme sa aj s viacerými slovenskými športovcami.

           Vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa na nacvičovaní súťažných dráh podieľali a svojimi výkonmi a 100% nasadením vybojovali pre školu už spomínaných 5 000 €.

     • OZNAM- školská jedáleň

     • Prosíme stravníkov, ktorí sa chcú ešte v tomto školskom roku prihlásiť alebo odhlásiť z obeda, aby tak urobili najneskôr do pondelka 25.6.2018.

    • Didaktické hry - I.stupeň
     • Didaktické hry - I.stupeň

     • Do galérie Didaktické hry - I.stupeň boli pridané fotografie.

      Dňa 8.6.2018 sa konali na I. stupni ZŠ Didaktické hry z učiva Ochrana života a zdravia. Cieľom didaktických hier bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané počas celého školského roka. Didaktické hry sa konali v spolupráci s Vojenským útvarom 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove. Vojaci predviedli žiakom praktické ukážky z riešenia mimoriadnych situácii, civilnej ochrany, zdravotnej prípravy a topografie. DH prispeli k rozvoju pohybovej aktivity a telesnej zdatnosti. Žiakom sa tento deň veľmi páčil. Ďakujeme vojakom za výbornú spoluprácu a vynikajúci prístup k žiakom.

    • Deň Zemplína
     • Deň Zemplína

     • Do galérie Deň Zemplína boli pridané fotografie.

      Tradície Zemplína sú veľmi bohaté. Aj keď dnešná doba praje moderným technológiám, nesmieme zabúdať na to, ako žili naši starí rodičia a prarodičia. Ľudová kultúra môže dnešnú modernú dobu obohatiť, pretože prostredníctvom spevov, tancov a ľudového slova sú srdcia ľudí k sebe bližšie.

      Dňa 8.6.2018 sa na našej škole uskutočnil 1. ročník „Dňa Zemplína“, ktorý sa niesol v duchu spoznávania zvykov a tradícií nášho Zemplínskeho regiónu. Žiaci 2. stupňa mali možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít a tvorivých dielní, na ktorých sa prezentovali tradičné zvyklosti našich rodičov a starých rodičov. Okrem ľudových spevov a tancov žiaci spoznali podstatu a princíp tkania, ľudové výšivky a ornamenty, oboznámili sa s históriou ľudových rozprávok, tradíciou ľudových nárečí, či spoznali mesto Trebišov prostredníctvom starých fotografií. Na príprave tohto dňa sa podieľali učitelia a žiaci v spolupráci so Zemplínskou knižnicou a Kultúrnym centrom južného Zemplína. Ľudové spevy a tance nám predstavili súbory Lelija a Trebišovčan. Všetkým zúčastneným zo srdca veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       

    • Olympiáda ZŠ - 1. -4.ročník
     • Olympiáda ZŠ - 1. -4.ročník

     • Do galérie Olympiáda ZŠ - 1. -4.ročník boli pridané fotografie.

      Dňa  8.6.208 sa konala Olympiáda 1. -4. ročníka  základných škôl  na ZŠ Komenského v Trebišove, ktorú organizovalo CVČ v Trebišove.  Žiaci súťažili v týchto disciplínach, v ktorých aj získali cenné miesta:

      1.ročník:

      beh na 30 metrov  - 1.m.: HOLEČKA  Róbert   z  I.C ,    3.m.: JEVOŠOVÁ  Ema   z  I.C,

      beh na 300 metrov - 1.m.: HOLEČKA Róbert  z   I.C,

      skok do diaľky -  1.m.: SABOVÁ  Juliana  z  I.B  a   HOLEČKA  Róbert z  I.C,   3.m.:  JEVOŠOVÁ  Ema  z I.C  a JANOK Samuel  z I.C,

      2.ročník:

      beh na 50 metrov  - 1.m.: OBRINOVÁ Deborah  z  II.B ,  3.m.:   BABIČOVÁ  Barbora  z  II.C   a DUČ  Martin  z  II.C,  

      beh na 500 metrov – 1.m.:  BABIČOVÁ  Barbora  z  II.C,    2.m.:  PILÁR  Peter  z II.A,

      skok do diaľky  -  1.m.: BABIČOVÁ  Barbora z   II.C  a DUČ  Martin  z  II.C,  3.m.:  OBRINOVÁ  Deborah  z  II.B,

      hod loptou  - 1.m.:  BABIČOVÁ  Barbora  z II.C,

      3.ročník:  

      beh na 50 metrov  - 1.m.: JEVOŠ  Dominik z  III.A,  2.m.: FIŽIAROVÁ  Tamara   z III.A    a  BORŠOŠ  Sebastián  z  III.B ,  3.m.:  NAĎOVÁ  Ivana  z  III.A,

      beh na 600 metrov - 1.m.: JEVOŠ  Dominik  z  III.A,   3.m.: FIŽIAROVÁ  Tamara  z III.A  a ZÁMBORSKÝ  Peter  z  III.A,

      skok do diaľky  - 1.m: JEVOŠ  Dominik z  III.A,   ,  2.m.: FIŽIAROVÁ  Tamara   z III.A    a  BORŠOŠ  Sebastián  z  III.B,  3.m.:  NAĎOVÁ  Ivana  z  III.A    a   ZÁMBORSKÝ  Peter  z  III.A,

      hod loptou - 1.m:  FIŽIAROVÁ  Tamara  z III.A,   2.m.:  NAĎOVÁ  Ivana  z  III.A   a   JEVOŠ  Dominik z  III.A,   3.m.: BORČÍKOVÁ  Ema  z III.B

      4.ročník:             

      beh na 60 metrov  - 1.m: TOMAŠIKOVÁ  Tiffany  zo IV.A,   2.m.: CABADA  Adam zo IV.B, 3.m.:  ČERŇÁKOVÁ  Sára zo IV.B ,

      beh  na 800 metrov - 2.m.:  CABADA  Adam zo IV.B,

      skok do diaľky -1.m.: ČERŇÁKOVÁ  Sára zo IV.B,  2.m.: CABADA  Adam zo IV.B,  3.m: TOMAŠIKOVÁ  Tiffany  zo IV.A, 

      hod loptou – 2.m.: IVAN  Peter zo IV.A,  3.m.: RADOMSKÁ  Ema zo IV.C  a GRIMLING Tomáš zo IV.A.

      Naši žiaci získali celkové 1.miesto, boli ocenení diplomami i medailami. Odniesli si krásne športové zážitky aj nové priateľstvá.  Srdečne  blahoželáme.

    • Nočný beh
     • Nočný beh

     • Do galérie Nočný beh boli pridané fotografie.

      Deti z atletickej škôlky sa zúčastnili ďalšej športovej akcie - 3.ročníka NOČNÉHO BEHU. Akcia sa konala 9.6.2018. Druhú júnovú sobotu prebehlo kvalitné bežecké podujatie. Malý športový sviatok, ktorého samozrejmosťou bolo okrem iného profesionálne elektronické meranie času, originálne štartové čísla, účastnícke medaily či bezpečne pripravená trať.

      Tento rok bola pripravená novinka - detské kategórie so štartmi od 18:00 a ďalšie sprievodné atrakcie pre najmenších.

      Ďakujeme organizátorom - Vladovia, Peťo a skvelí dobrovoľníci z OZ Stopa, za krásny športový zážitok.

      Naše poďakovanie patrí aj pánovi Fižiarovi za skvelý reklamný pútač.

       

      Jana a Zuzana

    • Deň detí ŠKD
     • Deň detí ŠKD

     • Do galérie Deň detí ŠKD boli pridané fotografie.

      S dňom detí sa v našej škole spája nejedna tradícia. No tá najúžasnejšia pre všetkých je tá, že sa celý deň zabávame, súťažíme, a hlavne, neučíme sa. V Školskom klube detí má táto tradícia, samozrejme, tiež svoje  miesto.

      Aj tohto roku sme sa na školskom dvore poriadne vybláznili. Počasie nám prialo – bolo ozaj krásne. Naše pani vychovávateľky si pre nás pripravili rôzne hry  a súťaže. Najviac  nás zaujala súťaž o najlepšieho a najvytrvalejšieho tanečníka či tanečníčku.

      Všetci sme sa zvŕtali, ohýbali, poskakovali, vykrúcali a predvádzali, aby sme zaujali a uspeli.

      Najlepším tanečníkom sa stal Luigi Beličák z II.B,  za najlepšiu tanečníčku  bola pasovaná Nelka Lajošová z II. A a najvytrvalejšia  a tiež najšikovnejšia bola Zuzka Čierniková z II. C.

      Nakoniec sme sa víťazmi stali všetci a zaslúžene sme si vytancovali sladkú odmenu.

      Škoda, že Deň detí nie je každý deň.

       

       

       

    • Škola v prírode - 4.A, 4.B, 4.C
     • Škola v prírode - 4.A, 4.B, 4.C

     • Do galérie Škola v prírode - 4.A, 4.B, 4.C boli pridané fotografie.

      Super škola v prírode vo Vysokých Tatrách

               V týždni od 28.mája do 1.júna by ste márne hľadali štvrtákov v škole. V škole síce boli, ale bola to škola v prírode. Navštívili najčarovnejšie miesto Slovenska s prekrásnou prírodou, možnosťami turistiky a výletov.

                Naši štvrtáci strávili  jeden krásny týždeň v Starej Lesnej a okolí. Na deti čakalo plno prekvapení: pekný hotel- Forton, chutné jedlo  a pestrý program. Skrátka paráda!  Navštívili  Múzeum tatranskej prírody, SKI múzeum, kde sa dozvedeli o flóre a faune, ako aj o živote ľudí v minulosti v jednotlivých častiach Tatier.

                 Cestovali lanovkou, vlakmi elektrickej železnice, videli  vodopády Studeného potoka a navštívili Štrbské Pleso. V zaujímavej galérii Tricklandia vkĺzli do sveta rozprávok a tajuplného sveta. Vyskúšali si naklonenú rovinu v praxi. Deti strávili úžasné dni, kde na nudu nebol čas. Počas cesty si veselo pospevovali novoutvorenú Hymnu ŠvP a nacvičili si aj vlastné športové pokriky. Dúfame, že počas túr a hier si zamilovali túto najkrajšiu časť našej vlasti a radi sa sem budú vracať aj v budúcnosti.

    • Plavecký výcvik 3.B
     • Plavecký výcvik 3.B

     • Do galérie Plavecký výcvik 3.B boli pridané fotografie.

      V dňoch 28.5.-1.6.2018  absolvovali žiaci III.B  základný plavecký výcvik na plavárni ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Odborný výcvik viedli  Mgr. Zuzana Zámborská, PaedDr. Jana Zubková  a Mgr. Veronika Farová, pedagogický dozor Mgr. Jana  Žižkovičová. Počas jednotlivých dní sa u žiakov rozvíjali  základné pohybové aktivity: cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodou, splývanie, dýchanie, orientácia vo vode, súhra rúk a nôh  pri rôznych plaveckých štýloch – kraul, znak.   Na záver výcviku boli plavecké preteky a bola vyhodnotená výkonnosť žiakov. Všetci žiaci boli za svoju snahu a usilovnosť odmenení diplomom.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Email školy: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Email správcu obsahu: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com